A- A A+
2018 жылдың 1-ші қазан мен 31 қазан аралығындағы санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша ДСҰ Комитетінің жарияланған хабарламалар тізімі
Хабарландыру Құжат атауы Түсініктеме берудің ақырғы күні
Күні Таралу облысы  
Елі Қысқаша мазмұны  
1. G/SPS/N/TPKM/471 «Өсімдіктерді қорғау және карантин ережелерін сақтауды қамтамасыз ету туралы» заңға түзетудің қысқаша жобасы. 30 қараша 2018 ж.
1 қазан 2018 жылы Өсімдіктер, өсімдік өнімдері және кез келген басқа да реттелетін бұйымдар  
Тайвань, Пэнху, Киньмэнь және Мацу жеке кеден аумағы «Өсімдіктерді қорғау және карантин ережелерін сақтауды қамтамасыз ету туралы заң» (бұдан әрі — сақтауды қамтамасыз ету ережесі) өсімдіктерді қорғау және карантин туралы Заңның (бұдан әрі — заң) 27-бабымен санкцияланды. 2018 жылғы 20 маусымдағы заңға түзетулерге сәйкес тоғыз мақала қайта қаралды немесе жойылды.Қайта қаралған немесе жойылған мақалалардың мазмұны келесідей:
1. Заңның 19-бабына түзетулерге сәйкес біз мәжбүрлеп орындау ережесінің 5-бабында санкцияланған өкілеттіктер базасына түзетулер енгіздік.
2. 10-13-баптар алынып тасталды, өйткені олар Заңның 14-бабының 4-тармағында рұқсат етілген басқа ережелерге енгізілген. Сонымен қатар, 14 және 20-баптар да алынып тасталды, өйткені олар Заңға ауыстырылды.
3. Шекаралық бақылаудан өту кезінде персоналдың қауіпсіздігін арттыру мақсатында біз 15-бапқа өзгерістер енгіздік және тексеру орталықтандырылған тексеру аймақтарында, қоймада немесе өсімдіктердің карантиндік органы деп танылған басқа да қауіпсіз аймақтарда жүргізілуі тиіс.
4. 17-бапқа түзетулер енгізілді, ал шекарадағы карантиндік инспекция партияның іріктеп инспекциясын пайдалана отырып жүргізілуі мүмкін.
 
2. G/SPS/N/MOZ/6 (Жоба) су тағамдарының гигиенасы мен санитарлық бақылаудың жалпы ережелері. Мозамбик су азық-түлік өнімдерін санитарлық бақылау мен гигиенаның жалпы ережелерінің жобасы туралы хабарлайды, оған сәйкес 15 желтоқсандағы 76/2009 қайта қаралған декрет жойылады. Түсініктемелер үшін қолданылатын жаңа ереже жобасы балық аулау туралы жаңа Заңға (1 қарашадағы 22/2013 заң) сәйкес болуы тиіс, сондай-ақ тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі бойынша халықаралық стандартқа сәйкес келтірілуі тиіс 30 қараша 2018 жыл
1 қазан 2018 жылы Адамның тұтынуына арналған балық өнімдері, туынды және субөнімдер, су тағамдық өнімдері және акваөсіру су организмдеріне арналған жем  
Мозамбик Балық аулау туралы қолданыстағы жаңа заңға бейімделу мақсатында қазіргі уақытта су тағамдарына санитарлық және гигиеналық Жалпы ережелер жобасы қайта қаралуда. Ол балық кәсіпшілігі инспекцияларына өз миссиясын тиісті түрде және толық көлемде орындауға және басқа үкіметтік мекемелермен ынтымақтастық және халықаралық заңнамалармен келісу қажеттілігін қоса алғанда, дағдыларға ие болуға мүмкіндік береді. Осы Ереже тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Ұлттық аумақта, үшінші елдерде немесе халықаралық суларда, ел шегінде ұсталған балық өнімдерінен өндірілген немесе елдің транзит ретінде пайдалануы үшін адамның тұтынуына арналған барлық кәсіпшілік өнімдерге, туынды және жанама өнімдерге, су тағамдарына және акваөсіру су организмдеріне арналған жемдерге қолданылады. Адам тұтынатын балық аулау өнімдері, олардың туындылары мен жанама өнімдері, су тағамдық өнімдері және су организмдеріне арналған азықтар аквадақыл осы Регламенттің санитарлық талаптары мен гигиенасына және басқа да қолданылатын құқықтық ережелерге сәйкес болуы тиіс. Ереже жобасы оны түпкілікті пысықтағанға дейін түсініктемелер үшін қолданылады  
3. G/SPS/N/CAN/1210 Ұсынылған максималды қалдық шегі: Клодинафоп-пропаргил (PMRL2018-43). 10 желтоқсан 2018ж.
1 қазан 2018 жылы Пестицид клодинафоп-пропаргил әртүрлі тауардың ішінде немесе сыртында (кодттар ICS: 65.020, 65.100, 67.100, 67.200)  
Канада PMRL2018-43 ұсынылған құжаттың мақсаты-Канаданың Денсаулық сақтау зиянкестерін реттеу басқармасы (PMRA) ұсынған клодинафоп-пропаргилге арналған қалдықтардың аталған шекті мәндері (MRL) туралы кеңесу. MRL (ppm )1Шикі ауыл шаруашылығы тауары (RAC) және/немесе өңделген тауар 0.01 жұмыртқалар; ірі қара малдың, ешкінің, шошқаның, жылқының, құстың және қойдың майлары, еті және ет өнімдері; сүт 1 ppm = миллионға бөлшектер Мәтін келесі сілтеме бойынша қолжетімді: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2018/clodinafop-propargyl/document.html (ағылшын тілі) https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2018/clodinafop-propargyl/document.html (француз тілі)  
4. G/SPS/N/CAN/1177/Add.1 Қосымша 2018 жылғы 27 қыркүйекте алынған келесі хабарлама Канада делегациясының өтініші бойынша таратылады. Iprodioneқалдықсаныныңмаксималдырұқсатетілгендеңгейлерібелгіленген G/SPS/N/CAN/1177 (2018 жылғы 25 Маусымда) iprodione үшін қалдықтардың максималды шегі туралы ұсынылған құжат 2018 жылғы 19 қыркүйекте қабылданды. Ұсынылған MRL максималды рұқсат етілген қалдық деңгейінің деректер базасын енгізу арқылы құрылды және төменде берілген: MRL (ppm )1Шикі ауыл шаруашылығы тауары (RAC) және/немесе өңделген тауар 10 2 Жүзім 0.07 3 Картоп, барлық азық-түлік дақылдары (осы тармақта аталғандардан басқа) 1 ppm = миллионға бөлшектер 2 Шарап үшін 5 ppm тең MRL алдыңғы мәні енді MRL «пестицидтер үшін қалдық мөлшерінің барынша рұқсат етілген деңгейлері» бетінде көрсетілгендей 10 ppm жүзім көзделеді. 3 Бұл MRL қазіргі уақытта орнатылған MRL 13 ppm пиязға арналған; 11 ppm қыша жасыл; 10 ppm шірнелер мен шабдалы үшін; 5 ppm құлпынай мен шие үшін; 4 ppm адамтамырына арналған; 3 ppm өрікке арналған; 2 ppm жаңа піскен қара өрік, өрік және құрғақ және жеуге жарайтын бұршақтар үшін; 1 ppm рапс (канола) үшін; және 0,2 ppm құрғақ пиязға арналған. Канадада жасалған MRL Канаданың Денсаулық сақтау министрлігінің қалдық санының ең жоғары рұқсат етілген деңгейінің деректер базасын пайдалана отырып табылуы мүмкін ( http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-eng.php ) бетте пестицидтер үшін қалдық мөлшерінің рұқсат етілген ең жоғары деңгейі ( https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/maximum-residue-limits- pesticides.html ). Деректер қоры пайдаланушыларға пестицидтер немесе азық-түлік өнімдерін іздеуге мүмкіндік береді. Мәтін келесі сілтеме бойынша қолжетімді: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/maximum-residue-limits-pesticides.html (ағылшын тілінде) https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/proteger-votre-sante-environnement/pesticides-aliments/limites-maximales-residus-pesticides.html (француз тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
1 қазан 2018 жылы    
Канада    
5. G/SPS/N/BRA/1437 Аргентинада өндірілген мақсары (Carthamus tinctorius) тұқымдарының импортына фитосанитарлық талаптар. Орнатылмаған
1 қазан 2018 жылы Мақсары тұқымы (Carthamus tinctoriusгүл өсмдіктерінен қызыл бояу)  
Бразилия Ескертілген регламентте зиянкестерді жұқтыру қаупін талдау нәтижесінде Аргентинада өндірілген мақсары тұқымдарына (Carthamus tinctorius) фитосанитарлық импорттық талаптар белгіленеді.  
6. G/SPS/N/BRA/1349/Add.1 Қосымша 2018 жылғы 28 қыркүйекте алынған келесі хабарлама Бразилия делегациясының өтініші бойынша таратылады. 2018 жылғы 26 шілдедегі ANVISA - RDC №243 қарары. G/SPS/N/BRA/1349 арқылы хабарланған №456/2017 қарар жобасы 2018 жылғы 26 шілдедегі ANVISA - RDC №243 қарарына сәйкес жарияланған соңғы нұсқа ретінде қабылданды. Толық мәтін тек португал тілінде қол жетімді және келесі сілтеме бойынша жүктелуі мүмкін: http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3898888/RDC_243_2018_.pdf/0e39ed31-1da2-4456-8f4a-afb7a6340c15 Орнатылмаған
1 қазан 2018 жылы    
Бразилия    
7. м G/SPS/N/BRA/1348/Add.1 Қосымша 2018 жылғы 28 қыркүйекте алынған келесі хабарлама Бразилия делегациясының өтініші бойынша таратылады. 2018 жылғы 26 шілдедегі ANVISA - RDC №239 қарары. G/SPS/N/BRA/1348 арқылы хабарланған №454/2017 қарар жобасы 2018 жылғы 26 шілдедегі ANVISA - RDC №239 қарарына сәйкес жарияланған соңғы нұсқа ретінде қабылданды. Толық мәтін тек португал тілінде қол жетімді және келесі сілтеме бойынша жүктелуі мүмкін: http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3898839/RDC_239_2018_.pdf/05e2f081-e98f-4afd-af5d-04392e176717 Орнатылмаған
1 қазан 2018 жылы    
Бразилия    
8. G/SPS/N/AUS/458 Жаңа піскен жемістерді, көкөністерді, кесілген гүлдер мен жапырақтарды импорттау кезінде беретін ұнды сепкіштер мен вирустарға арналған фитосанитариялық тәуекелді топтық талдау жобасы 27 қараша 2018 жыл
1 қазан 2018 жыл Жаңа піскен жемістер, көкөністер, кесілген гүлдер мен жапырақтар  
Австралия Фитосанитариялық тәуекелді топтық талдау жобасында биоқорғау қаупі ескеріледі, ол әдетте ұнды сепкіштер деп аталатын Pseudococcidae, Putoidae және Rhizoecidae отбасыларының барлық мүшелері және Австралияға коммерциялық партиялармен әкелінетін жаңа жемістермен, көкөністермен, кесілген гүлдермен немесе жапырақтармен байланысты ұнды сепкіштермен берілетін барлық вирустар. Фитосанитариялық шаралар, шара талап етілетін нақты жағдайларда пайдалану үшін есеп жобасында айқындалған. Баяндаманың жобасы жеті тараудан және жеті қосымшадан тұрады: Қысқаша мазмұны - Кіріспе - Ұнды сымырлары зиянкестерінің жіктелуі - Ұнды сымырлар фитосанитарлық тәуекелін бағалау - Ұнды сымырлармен берілетін вирустардың зиянды организмдерін жіктеу - Ұн сымырлармен берілетін вирустарды жұқтыру қаупін бағалау - Негізгі қорытындылар - Зиянкестерді басқару және бақылау A-G Қосымшалары Есеп сондай-ақ ауыл шаруашылығы және су ресурстары департаментінің веб-сайтында (ағылшын тілінде) қолжетімді: http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/risk-analysis/group-pest/draft-mealybugs-report.pdf http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/group-pest-risk-analyses/mealybugs  
9. G/SPS/N/THA/253 MOPH, B.E. хабарлама жобасы ..., «Өзге де сүт өнімдері № 2» деп аталды. 1 желтоқсан 2018 жыл
2 қазан 2018 жыл Өзге де сүт өнімдері (ICS код: 67.100.99)  
Тайланд Қазіргі уақытта Тай FDA Қоғамдық денсаулық сақтау министрімен ұсынылған шараны қабылдауды және мақұлдауды ұсынады, ал мүдделі тараптардың барлық түсініктемелері ел ішінде де, одан тыс жерде де назарға алынды және ұсынылған шара төмендегідей өзгертілді: Тармақ 1. сөздері Б. Е. 2556 (2013), Re: басқа да сүт өнімдері, 26 маусым Б. Е. 2556 (2013), күшін жояды. Оның орнына келесі сөйлем қолданылады. "(6) ішек таяқшасының бактериялары өндіруші фабрикада 10 мл-ден аспайтын басқа пастерленген сүт өнімдерінде анықталады." Тармақ2. Осы хабарлама күшіне енген күнге дейін тамақ өнімінің сериялық нөмірін алған пастерленген хош иістендірілген сүтті өндірушілер немесе импорттаушылар 1 жыл ішінде осы хабарламада жазылған талаптарды сақтауы тиіс. Тармақ3. Осы хабарлама Үкімет Вестникінде жарияланған күнінен бастап 180 күн өткен соң күшіне енеді. Мәтін келесі сілтеме бойынша қол жетімді: http://www.acfs.go.th  
10. G/SPS/N/THA/252 MOPH, B.E. хабарлама жобасы ..., «Хош иістендірілген сүт № 2» деп аталды. 1 желтоқсан 2018 жыл
2 қазан 2018 жыл Хош иістендірілген сүт (ICS код: 67.100.01)  
Тайланд Қазіргі уақытта Тай FDA Қоғамдық денсаулық сақтау министрімен ұсынылған шараны қабылдауды және мақұлдауды ұсынады, ал мүдделі тараптардың барлық түсініктемелері ел ішінде де, одан тыс жерде де назарға алынды және ұсынылған шара төмендегідей өзгертілді: Тармақ – 1.  
11. G/SPS/N/KOR/618 Тағамдық қоспаларға арналған стандарттар мен техникалық талаптарға ұсынылатын түзетулер 1 желтоқсан 2018 жыл
2 қазан 2018 жыл Тағамдық қоспалар  
Корея Республикасы Корея Республикасы «Тағамдық қоспалардың стандарттары мен техникалық талаптарына» түзетулерді енгізуді ұсынады. 1) Өңдеуде көмекті анықтау қайтадан енгізіледі және қосымша құралдар мен хош иістендіргіштерді өңдеу үшін құжаттаманы ұсыну туралы токсикологиялық мәліметтер қысқартылады. 2) Кеспені әзірлеге арналған сілтілі қоспаларды өндіруге арналған стандарт анықтамасымен қайталау салдарынан жойылған. 3) Келесі 5 тағамдық қоспалардың техникалық талаптары қайта қаралған: α-амилаз, β-каротин, динатрий этилен диаминтетра ацетат, темір сульфаты, мононатрий L-глутамат. 4) 2 келесі синтетикалық хош иістендіргіштердің жалпы атауы түзетілген: 4-гидрокси-2,5-диметил-3 (2H) -фуранон, п-метилацетофенон  
12. G/SPS/N/LAO/3 «Хабарландыру» Бұл оқиға жойылғанға дейін шошқа еті мен Қытайдан келетін шошқа етінен жасалған азық-түлікті импорттауды уақытша тоқтату. Күшіне ену уақыты 5 қыркүйек 2018 жыл
2 қазан 2018 жыл Тамақтану өнімдері  
Лаос Ляонин, Қытай провинциясында ШАО тұтануы. Бүкіләлемдік жануарлар денсаулығын қорғау бойынша Ұйым (МЭБ) ШАО шошқалардың жоғары инфекциялы қанағыш ауруы болып табылатындығын, ШАО алып келетін ағзаның вирус формаларының жоғары уыттылығы бар Asfarviridae тұқымдасының ДНҚ-вирусы болып табылатындығын хабарлады, ШАО жоғары температурамен, тәбеттен айырылумен, теріге және ішкі ағзаларға қан құйылумен, сонымен бірге орташа алғанда 2-10 күннен кейінгі өліммен сипатталады. Өлім 100% жетуі мүмкін.  
13. G/SPS/N/BRA/1438 2003 жылдың 2 қыркүйегінен Бразилияның ресми бюллетенінде (DOU - Diário Oficial da União) 2003 жылдың 29 тамызынан Резолюция арқылы - RE n ° 165 жарияланған пестицидтер, тұрмыстық тазартқыш құралдар мен ағаш дайындаушыларға арналған белсенді ингредиенттердің монографиялық тізімінен D27.5 - 2,4-D Sal de Colina белсенді ингредиентіне қатысты 2018 жылдың 26 қыркүйегінен (Consulta Pública) № 559 резолюциясының жобасы. 26 қазан 2018 жыл
2 қазан 2018 жыл HS коды: 06, 09, 10; ICS коды: 13  
Бразилия Дақылдарда (күріш, сұлы жармасы, кофе, қант қамыс, қарабидай, арпа, тары, жүгері, жайылым, соя, ақ жүгері және бидай) шұғыл пайдалануға дейін және кейін және пестицидтер, тұрмыстық тазартқыш құралдар мен ағаш сақтандырғыштардың белсенді инргедиенттері монографиясының қатынасынан эвкалипт дақылын жою үшін 2,4-D (2,4-D) белсенді инргедиентін қосу.  
14. G/SPS/N/EU/275 Еуропалық парламенттің және Кеңестің (ЕС) 2015/2283 Регламентіне сәйкес тағамдық өнімдерге арналған жаңа синтетикалық зеаксантинді белгілеу мен ерекше таңбалауды өзгертуге және (ЕС) 2017/2470 Комиссиясына түзетулерді енгізуге рұқсат беретін (ЕАОС релеванттылығы бар мәтін) 2018 жылдың 13 тамызындағы (ЕС) 2018/1132 Комиссия регламенті. Орнатылмаған
2 қазан 2018 жыл Жаңа тағамдық өнімдер  
ЕК Берілген шара Кеңестік тізімде айтылған жаңа тағамдық өнімдердің белгісінен және онда бар тағамдық өнімдер таңбаларынан «синтетикалық» терминін жоюға қатысты.  
15. G/SPS/N/USA/3026 Лақа тәрізді балықтар мен балық өнімдерін АҚШ-қа экспорттау үшін Таиланд құқықтары. 19 қазан 2018 жыл
4 қазан 2018 жыл Лақа тәрізді балықтар мен балық өнімдері  
АҚШ Тағамдық өнімдер қауіпсіздігі мен инспекция қызметі (FSIS) Таиландты Лақа тәрізді балықтар мен балық өнімдерін Құрама Штаттарға экспорттай алатын ел ретінде келтіру үшін Лақа тәрізді балықтар инспекциясының ережелеріне түзетулерді енгізуді ұсынады. FSIS осы шараны ұсынады, себебі Агенттік жүзеге асырылған Таиландтың заңдарын, ережелері мен бақылау жүйесін қарастырды және Таиландтағы Лақа тәрізді балықтарды бақылау жүйесінің етті тексеру туралы Федералды заңға (FMIA) және оның атқарушылық ережелеріне сәйкес Құрама Штаттармен орнатылған жүйеге тепе-тең. Осы ұсынысқа сәйкес Таиландтың сертификатталған мекемелерінде өндірілген тек шикі Лақа тәрізді балықтар мен оларды балық өнімдері ғана Құрама Штаттарға экспорттау құқығына ие болады. Осындай өнімдердің барлығы бұрынғыдай FSIS инспекторларымен АҚШ-қа кіру нүктелерінде қайталама тексеруге жатады.  
16. G/SPS/N/AUS/459 Биоқорғаныстылыққа қатысты Самоа, Тонги және Фиджиден балғын нан тұқымдарын импорттауға қатысты талаптарға шолуға арналған баяндама жобасы. 3 желтоқсан 2018 жыл
4 қазан 2018 жыл Балғын нан тұқымы (нан ағашының тұқымы )  
Австралия Баяндама Австралия Ауыл және су шаруашылығы министрлігінің веб-сайтында қолжетімді (ағылшын тілінде): http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/risk-analysis/plant-reviews/pacific-breadfruit-draft-report.pdf http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/plant/breadfruit-pacific  
17. G/SPS/N/UGA/37 DUS 2027: 2018, Тағамдық субөнімдер – Техникалық талаптар, Бірінші басылым. 4 желтоқсан 2018 жыл
5 қазан 2018 жыл Тағамдық субөнімдер  
Уганда Берілген Уганда стандартының берілген жобасы ірі қара малдан, енекелер, қой, ешкі, бұғы, жылқылар, шошқалар, егеуқұйрықтар, түйелер мен үй құсынан бастап адамның тұтынуына арналған тағамдық субөнімдер сынамаларын іріктеу, талдау әдісін, талаптарын анықтайды.  
18. G/SPS/N/EGY/87 Картоп дәндеріне импорттық фитосанитарлық талаптар. 8 желтоқсан 2018 ж.
9 қазан 2018 жыл Картоп дәндері  
Египет 2018 жылға арналған №1202 министрлер жарлығы, онда 2018/2019 жылдар ішіндегі картоп дәндеріне арналған импорттық фитосанитарлық талаптар мен техникалық талаптар көрсетілген.  
19. G/SPS/N/CAN/1211 Канада Денсаулық сақтау министрлігінің таңбалаусыз кондитерлік бұйымдарда ұнтақталған әктасты пайдалануды рұқсат ету ұсынысы туралы хабарлама – сілтеме нөмірі: NOP/ADP-0029. 17 желтоқсан 2018 ж.
9 қазан 2018 жыл Әктасты ұн (ірі үгінді) (ICS коды: 67.220.20)  
Канада «Канада Денсаулық сақтау министрлігінің стандартты емес кондитерлік өнеркәсіпте бояғыш ретінде әктасты ұнды пайдалануға қатысты ұсынысы туралы хабарлама – сілтеме нөмірі: NOP/ADP-0029» келесі сілтеме бойынша қолжетімді: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/limestone-colouring-agent-unstandardized-confectionery/information-document.html (ағылшын тілі) https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats/calcaire-coloration-agent-nonnormalise-confiserie/document-dinformation.html (француз тілі)  
20. G/SPS/N/EU/254/Add.1 Толықтыру 2018 жылдың 10 қазанында алынған келесі хабарлама Еуропалық Кеңес Делегациясының өтініші бойынша таралады. Октилгаллат (E 311) және додецилгаллатты (E 312) Кеңестің рұқсат етілген тағамдық қоспаларының тізімінен алып тастау G/SPS/N/EU/254 (19 сәуір 2018 жыл) құжатында ұсынылған ұсыныс Еуропалық Парламент пен Кеңестің (ЕС) № 1333/2008 Регламентіне ІІ және ІІІ қосымшаларына өзгерістерді енгізетін және октилгаллат (Е 311) пен додецилгаллатқа (е 312) қатысты (ЕС) №231/2012 Комиссия Регламентіне Қосымшаға өзгерістерді енгізетін 2018 жылдың 4 қазанындағы (ЕС) 2018/1481 Комиссия Регламенті ретінде қабылданған. (EEA релеванттылығы бар мәтін) [OJ L 251, 5 қазан 2018, бет 13]. Берілген Регламент 2018 жылдың 25 қазанынан бастап қолданылады. https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5301_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5301_00_f.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5301_00_s.pdf Орнатылмаған
10 қазан 2018 жыл    
ЕК    
21. G/SPS/N/USA/3027 Oakshire Naturals LP; Тағамға қосуға өтінім беру; Өтініш туралы хабарлама Анықталмаған
2018 жыл 12 қараша HS коды: 293629; ICS коды: 67  
АҚШ Өнімдер мен дәрі-дәрмектерді бақылау әкімшілігі (FDA), Oakshire Naturals LP берген, петициялардың берілгендігі туралы хабарлайды, онда белгілі бір азық-түлік санаттарында тағамдық қоспалар ретінде D2 дәруменді саңырауқұлақ ұнтағын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін азық-түлік қоспалар ережесіне түзетулер енгізілуі ұсынылып отыр. Мәтінді Федералдық тізілімінен, том. 83, № 181, 47118 бет немесе https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-18/pdf/2018-20217.pdf т интернет мекен-жайынан табуға болады.  
22. G/SPS/N/EU/276 (ЕС) комиссиясы табыстаған Регламент жобасы, Еуропалық парламенті мен өсімдік зиянкестеріне қарсы қорғау шаралары бойынша Кеңесінің (ЕО) 2016/2031 толықтырушы регламенті, мүше мемлекеттерге ғылыми немесе білім беру мақсаттағы, сынау, сорт таңдау немесе өсіру, ресми сынақтарға байланысты уақытша ауытқуды қарастыруға рұқсат етеді. 2018ж. 11 желтоқсан
2018 жыл 12 қазан Өсімдіктер, өсімдік өнімдері немесе басқа да объектілер  
ЕО Осы қаулының жобасы (ЕО) 2016/2031 регламентінде көрсетілген, импорттан немесе стандартты фитосанитарлық рәсімдерден тыйым салуға ауытқу жағдайларын қарастырады, осыған сәйкес көрсетілген Зиянкестер мен өсімдіктер, өсімдік өнімдері және басқа да объектілер Одаққа жеткізілуі немесе тасымалдануы, жүргізілуі, көбейтілуі немесе пайдаланылуы мүмкін.  
23. G/SPS/N/VNM/104 Өсімдіктер тегінің экспорты, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі жөніндегі мемлекеттік инспекциясы туралы уақытша нұсқаулық 2018ж.14 желтоқсан
2018 жыл 15 қазан Өсімдіктер тегінің тамақ өнімдері  
Вьетнам Осы уақытша нұсқаулық 2010 жылғы тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы Заңын 41 және 42 баптарында және 15/2018/ND-CP Декретіне негізделген, онда тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы Заңын кейбір баптарының жүзеге асыруды егжей-тегжейлі сипатталады.  
24. G/SPS/N/USA/3028 Флумиоксазин; Пестицидтердің рұқсат етілген құрамы ( а-ш өнімдеріндегі). Түпкілікті ереже. Анықталмаған
2018 жыл 15 қазан Шөп, азықтары; шөптер  
АҚШ Осы ереже флумиоксазина немесе шөп, жем және шөп қалдықтарына өңірлік тіркеу рұқсатнамаларын белгілейді.  
25. G/SPS/N/UKR/128 «Белгіленген өткізу пункттерінде мемлекеттік бақылауға жататын өнімдерді бекіту туралы» Украинаның аграрлық саясат және азық-түлік Министрлігінің 2018 жылғы 26 наурыздағы №159 бұйрығы. 2018 жыл 9 қараша
2018 жыл 15 қазан Ауыл шаруашылығы өнімі  
Украина Бұйрық, белгіленген бақылау нүктелерде мемлекеттік бақылауға жататын тауарлардың тізбесін белгілейді. Тізімде аталған тауарлардың атауларының мағынасы «Украинаның Кедендік тарифі туралы» Украина Заңының талаптарына сәйкес келеді. Өкімнің мәтіні украин тілінде Украина Жоғарғы радасының ресми сайтында қол жетімді: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0463-18  
26. G/SPS/N/UKR/127 «Азық гигиенасы және қауіпсіздік туралы» № 2264-VIII Украина Заңы Анықталмаған
2018 жыл 15 қазан Азық  
Украина Украина Заңы, өндіру кезіндегі жеткізуді, айналым және пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етуетін құқықтық және ұйымдастырушылық нормаларын белгілейді, атап айтқанда азық гигиенасына талаптар, таңбалау, буып-түю. Өкімнің мәтіні украин тілінде Украина Жоғарғы радасының ресми сайтында қол жетімді: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2264-19 .  
27. G/SPS/N/SAU/375 «Құбылмалы бахтахтың тірі түрлерінің Бұрынғы югославияның Македония республикасынан әкелуге уақытша тыйым салу», Қоршаған ортаны қорғау, су ресурстары мен ауыл шаруашылығы, Министрлігінің Хабарламасы, 2018 жылғы 12 қыркүйектегі №8219/79731/1439 шешімі 2018 жылғы 12 қыркүйек (2/1/1440 H)
2018 жылғы 15 қазан Құбылмалы бахтахтың тірі түрлері  
Сауд Арабиясы Гемопоэздік некроз инфекциясының өршуі туралы Бұрынғы югославияның Македония республикасының жануарлардын Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымының (МЭБ) ресми хабарламасында хабарланған. Осыған байланысты Сауд Арабиясы Корольдігі осы аурудың елімізге еніп кетуін болдырмау үшін аталған төтенше шарасын қабылдаған.  
28. G/SPS/N/PHL/425 Болгарияда; Чех Республикасы; Молдова Республикасы; Оңтүстік Африка; Замбияда шығарылатын шошқа етін және шәуетті қоса алғанда, үй және жабайы шошқаларды және олардың өнімдерін уақытша әкелуге тыйым салуға Ауылшаруашылық министрлігінің 2018 жылғы №30 Меморандумы 2018 жыл 9 қараша
2018 жыл 15 қазан Шошқа етін және ұрығын қоса алғанда, үй және жабайы шошқалар мен оларды қайта өңдеу өнімдері  
Филипин Жануарларды қорғау жөніндегі (МЭБ) Дүниежүзілік Ұйымы ұсынған ресми баяндамалардың негізінде, қазіргі таңда үй және жабайы шошқаға қатысты, шошқаның африкалық обасы (АЧС) проблемалары Болгарияда, Чехия Республикасында, Молдова, Оңтүстік Африка, Замбияда шешімін тапаған және Филипиндағы АЧС фирусының енуін болдырмау қажет.  
29. G/SPS/N/KOR/619 Ұсынылған түзетулер стандарттарға және азық-түлік өнімдерінің ерекшеліктеріне 2018 жылғы 14 желтоқсан
2018 жылғы 15 қазан Азық-түлік өнімдері  
Корея Республикасы Ұсынылып отырған түзету: 1. Ауыл шаруашылығы өнімдеріндегі пестицидтер қалдықтарының ең жоғары шегін қайта қарауға; – Iminoctadine қоса алғанда РСЗО 251 пестицидтерді әзірлеу және қайта қарау; 2. Ацетохлора және Пиразифлюмида жалпы сынау әдістерін орнатуға бағытталған  
30. G/SPS/N/ARE/163 Біріккен Араб Әмірліктері үй және жабайы құстар мен олардың өңделмеген жанама өнімдерін, жұмыртқаны жарып шыққан тәуліктік балапандарды Болгариядан әкелуге уақытша тыйым салуды және құс еті мен асханалық жұмыртқаны Болгарияның Пловдивасынан импорттауға уақытша тыйым салуды енгізуде Күшіне ену күні: 2018ж. 9 қазан
2018 жыл 15 қазан Тірі құс (HS коды: 0105), сондай-ақ құс өнімдері қоса алғанда, құс еті (HS коды: 0207), тәуліктік балапандар (HS коды: 0105.11), инкубациялық жұмыртқа, жылулық өңделген еттен басқа.  
БАӘ Жоғарғы потагенді құс тұмауымен зақымданған Болгарияның Пловдива облысының импортталатын құс және құс шаруашылығы өнімдерінен ауру жұқтыру қаупі бар. 2018 жылғы 1 қазандағы Болгарияның Пловдив облысындағы Жоғары патогенді құс тұмау туралы хабарламасымен хабарланған. Осы қолданылатын шаралар жануарлардың денсаулығын қорғау жөніндегі Дүниежүзілік Ұйымның (МЭБ) жер бетіндегі жануарлардын денсаулығы кодексінің 10.4. бөлімінің 10.4.4. бабына сәйкес келеді.  
31. G/SPS/N/PHL/426 Қоршаған ортаны қорғау, су және ауыл шаруашылығы министрлігінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі «Канаданың тірі тұқы балықтарын импорттауға уақытша тыйым салу» № 45609/79731/1440 шешімі (17/1/1440 Н ж.) Күшіне ену күні: 2018 жылғы 17 қыркүйек
2018 жылғы 16 қазан Үй және жабайы шошқа және олардың өнімдері, оның ішінде шошқа еті мен шәует і  
Филипиндар Дүниежүзілік жануарлар денсаулығы және жануарлар өнімдерінің қауіпсіздігі ұйымының (OIE) директоры д-р Жан-Франсуа Хайманс ұсынған ресми баяндамаға сәйкес, федералдық азық-түлік қауіпсіздігі (FASFC) бойынша, Брюссель, Бельгияда шошқаларға әсер ететін Африка шошқалар (АЧС) обасының тарауы болды, Бельгияның Эталл қаласының Sciensano (Ұлттық зертханасы) бұны куәландырады және бұл АЧС вирусының Филиппинге кіруіне жол бермеу үшін қажет.  
32. G/SPS/N/SAU/376 Қоршаған ортаны қорғау, су және ауыл шаруашылығы министрлігінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі «Канаданың тірі тұқы балықтарын импорттауға уақытша тыйым салу» № 45609/79731/1440 шешімі (17/1/1440 Н ж.) Күшіне ену күні: 2018 жылғы 27 қыркүйек (17/1/1440 H)
2018 жылғы 17 қазан Тірі тұқы балықтар түрлері  
Сауд Арабиясы Канаданың Дүниежүзілік жануарлар денсаулығын сақтау ұйымының (МЭБ) ресми есебінде, герпес вирусының пайда болуы туралы хабарланды. Осыған байланысты, Сауд Арабиясы Корольдігі осы аурудың елге енуіне жол бермеу үшін осы шұғыл шараны қабылдайды.  
33. G/SPS/N/KOR/248/Add.15 2018 жылғы 17 қазанда алынған хабарламаға қосымша Корея Республикасының делегациясының өтініші бойынша таратылады. Тыйым салынған хосттар(түйіндер) Корея Республикасының Ауыл шаруашылығы, азық-түлік және ауыл істері министрлігінің (МАФРА) жануарлар және өсімдіктер карантині жөніндегі агенттігі (APQA) Pest Risk Analysis (PRA) талдау негізіндегі Корея Республикасының тыйым салынған карантиндік зиянкестерінің бірі Radopholus similis өсімдігін қосады. Johannesteijsmannia spp . және Cyperus spp. Тіршілік тамырларын импорттау, төменде көрсетілген аймақтардан, фитосанитариялық сертификаты бар 2018 жылғы 22 қазаннан кейін жіберілген партияларға тыйым салынады.  Қамтылған өнімдер:Radopholus similis -ге қатысты барлық өсімдіктердің байланысты бөліктері (корей тілінде, 1 бет),  қатысты өңірлер немесе елдер: • СолтүстікАмерика : Канада, Мексика, АҚШ • ОрталықАмерика : Бар елдер • ОңтүстікАмерика : Бар елдер • Африка : Бар елдер • Азия : Бруней, Қытай (тиым салынған зоналар: Гуанчжоу, Маомин қалалары және Шэньчжэнь қаласы Гуандун провинциясы, Гонконг, Қытай), Индия, Индонезия, Ливан, Малайзия, Оман, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка, Китайский Тайбэй, Таиланд, Йемен • Европа : Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словения • Мұхиттар және Тынық мұхит : Австралия ( Тасманиядан басқа), Кука, Фиджи, Гуам аралдары, Гавай аралдары, Микронезия, Ниуэ аралы, Норфолк, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Жаңа Каледония, Жаңа Зеландия, Полинезия, Америкалық Самоа, Самоа, Соломонов аралдары , Тонга  
2018 жылғы 17 қазан    
Корея    
34. G/SPS/N/SAU/378 Сауд Арабиясының Қоршаған орта, су және ауыл шаруашылығы министрлігінің 2018 жылғы 12 қыркүйектегі № 8248 / 79731/1440 шешімі (2/1/1440 Н.), «Мексикадан тірі тилапия түрлерін әкелуге уақытша тыйым салу». Күшіне ену күні: 2018 жылғы 12 қыркүйек (2/1/1440 H)
2018 жылғы 25 қазан Тірі тилапия түрлері  
Сауд Арабиясы 2018 жылғы 25 тамыздағы МЭБ есебінен кейін ref. № 35 Vol. 31, Мексикада көл тилапия вирусы шақырған ауру туындағанын көрсетті.  
35. G/SPS/N/SAU/378 Сауд Арабиясының Қоршаған орта, су және ауыл шаруашылығы министрлігінің 2018 жылғы 1 қазандағы № 54035/79731/1440 шешімі (21/1/1440 H), «Малайзиядан малайзиялық ақ асшаянды (Penaeus vannamei) әкелуге уақытша тыйым салу» Күшіне ену күні: 2018 жылғы 12 қыркүйек (2/1/1440 H)
2018 жылғы 25 қазан Тірі малайзиялық ақ асшаяндар (Penaeus vannamei)  
Сауд Арабиясы 2018 жылғы 14 қыркүйектегі МЭБ есебінен кейін ref. № 35 Vol. 31, Малайзияда жұқпалы мионекроз ауру туындағанын көрсетті.  
36. G/SPS/N/CHL/580 Колумбиядан ірі қара мал етінің импортына арналған уақытша шаралар туралы Чили хабарламасы. Күшіне ену күні: 2018 жылғы 18 қазан
2018 жылғы 25 қазан Суытылған және мұздатылған балғын ірі қара мал еті  
Чили Колумбия Ауыл шаруашылығы институты (ICA) Колумбиядан келген ірі қара малдың импортын Чилидегі санитарлық жағдайды қорғау үшін ықтимал қатер болып табылатын, аяқ-қол ауруының пайда болуы туралы Дүниежүзілік жануарлар денсаулығын сақтау ұйымына (OIE) хабардар етті. Колумбиядан суытылған және мұздатылған балғын ірі қара мал етінің импортына арналған уақытша шектеу туралы санитарлық шаралар алдын ала қабылданды.  
37. G/SPS/N/PHL/427 Филиппиндар Ауыл шаруашылығы министрлігі Меморандумының 2018 жылғы сериясының № 33 бұйрығы, үй және жабайы құстардың импортына уақытша тыйым салу, оның ішінде Калифорниядан АҚШ-тан қыр құстары. Күшіне ену күні: 2018 жылғы 10 қазан
2018 жылғы 26 қазан Үй және жабайы құстар, қыр құстарын қоса алғанда  
Филипиндар Бұйрық Калифорниядан, Америка Құрама Штаттарынанүйі және жабайы құстарды әкелуге тыйым салады. Бұл бұйрық сондай-ақ осы тауарлардың импортына санитарлық және фитосанитарлық рұқсаттарды беруді, өңдеуді, бағалауды тоқтатады және тыйым салынған мемлекеттің барлық негізгі порттарынан тасымалдауға және / немесе тиеуге қатаң тыйым салады.  
38. G/SPS/N/SAU/379 Сауд Арабиясының Қоршаған орта, су және ауыл шаруашылығы министрлігінің 2018 жылғы 16 қазандағы № 102696/79731/1440 шешімі (07/02/1440 H), «Сауд Арабиясы Корольдігі Украинадан мал әкелуге рұқсат береді». Күшіне ену күні: 2018 жылғы 16 қазан (07/02/1440 H)
2018 жылғы 29 қазан Үй малы  
Сауд Арабиясы Сауд Арабиясының техникалық тобы Украинаға барып, жекеленген шарттармен Сауд Арабиясының Корольдігіне мал импортына рұқсат беруді ұсынды.  
39. G/SPS/N/SAU/350/Add.1 Толықтыру Сауд Арабиясының Қоршаған орта, су және ауыл шаруашылығы министрлігінің 2018 жылғы 16 қазандағы № 1440/79731/108950, Нидерландтан әкелінетін тірі құстарға, инкубациялық жұмыртқаларға және біркүндік тауықтарға уақытша тыйым салуды жою шешімі.  
2018 жылғы 29 қазан    
Сауд Арабиясы    
40. G/SPS/N/CRI/203 Калифорния штатының Станислав аймағындағы коммерциялық шаруашылықта төмен патогенді құс тұмауы вирусы, H7N3 серотипі табылуына байланысты, Америка Құрама Штаты, Калифорния, Станислав аймағынан әкелінетін тауарлардың уақытша тоқтатылуы туралы Коста-Риканың хабарламасы. Күшіне ену күні: 2018 жылғы 20 қыркүйек
2018 жылғы 31 қазан    
Коста Рика    
41. G/SPS/N/CRI/202 Калифорния штаты, Лос-Анджелес аймағындағы тірі құс нарығындағы балапандарда Ньюкасл ауруы вирусының табылуына байланысты, Америка Құрама Штаты, Калифорния, Станислав аймағынан әкелінетін тауарлардың уақытша тоқтатылуы туралы Коста-Риканың хабарламасы.  
2018 жылғы 31 қазан    
Коста Рика    
Мақаланың шыққан күні: 06.12.2018 09:39
Парақтағы соңғы өзгерістер: 05.12.2018 09:43
Сұрақ қою Өмiрбаян Сөз сөйлеулер

Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi Құмар Іргебайұлы Ақсақалов

Шілде 2020
ДсСсСрБсЖмСнЖк
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Әкімнің блогы
МО басшыларына сұрақ қою
Халықтық бақылау
 Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми сайтынҚазақстан Республикасы Президентінің ресми сайтыҚазақстан Республикасының Премьер-Министрі Официальный ресурсАссамблея народов Казахстана Стратегия Казахстан 2050«Қазақстан — ұлы дала елі» ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКСПОРТ ПОРТАЛЫ Дорожная карта«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»Қазақстан Республикасы Жоғарғы СотыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіҚазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынадыҚазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің деректер базасыtrade.gov.kzӘкімдіктің электрондық қызметтеріortcom.kzАлтын сапаМодернизация пенсионной системыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіЗащита бизнеса СКОЦентр оценки эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан  ҚР инвестиция және даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетіҚазақстанның ветеринарлық дәрігерлерінің қауымдастығыСот кабинетіНациональная палата предпринимателей Республики Казахстан — «Атамекен» Электрондық еңбек биржасы БжЗқ зейнетақы қорыkazakhstan.travelwww.business.gov.kzIfk.kzказконтентДоступное жильё 2020www.kdb.kzҚазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығыGalam TV Ұлттық телерадио хабарларын таратуТелерадиохабар тарату саласындағы ұлттық операторыБәсекеге кабілеттілік жөніндегі кеңес Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest» «БЖЗҚ» АҚҚазақстан-Петропавл«ШАПАҒАТ» республикалық форумыҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы100 жаңа есімҚазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
ТИЦ Яндекс.Метрика

@2020 Солтүстiк Қазақстан облысының ресми интернет-ресурсы