A- A A+
ҮЕҰ Дерекқоры

Үкіметтік емес ұйымдарымен өз қызметі жөніндегі мәліметтерін ұсыну және олар туралы дерекқорды қалыптастыру қағидалары (ZIP 46 Kb)

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 41 бабындағы 5 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы аумағында әрекет ететін коммерциялық емес ұйымдар жыл сайын 31 наурызға дейін Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің азаматтық қоғам істері бойынша Комитетіне ұйымның қызметі туралы қазақ және орыс тілдерде ҚР МСМ 2016 жылғы 19.02. № 51 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы «Деректер базасын қалыптастыру және үкіметтік емес ұйымдары өз қызметтері туралы мәліметтерді ұсыну Ережесін бекіту туралы», РК ӘМ 2017 жылғы 29.12 № 16166 тәртіптің қосымшасына сәйкес ҮЕҰ Дерек базасын қалыптастыру үшін мәлімет ұсыну қажет.

Үкіметтік емес ұйымдарымен өз қызметі жөніндегі мәліметтерін ұсыну және олар туралы дерекқорды қалыптастыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Үкіметтік емес ұйымдарымен өз қызметтері жөніндегі мәліметтерін ұсыну және олар туралы дерекқорды қалыптастыру қағидалары (бұдан әрі — Қағидалар) «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 41-бабының 5-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы» 2005 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 4-1-бабының 6-1) тармақшасына сәйкес әзірленді және үкіметтік емес ұйымдар өз қызметі жөнінде мәліметтерді ұсыну және дерекқорын үкіметтік ұйымдардың қалыптастыру тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидада мынадай негізгі ұғымдар пайдаланады:

1) үкіметтік емес ұйым — ортақ мақсаттарға жету үшін азаматтар және (немесе) мемлекеттік емес заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ерікті негізде құрған коммерциялық емес ұйым (саяси партияларды, кәсіптік одақтарды және діни бірлестіктерді қоспағанда).

2) Үкіметтік емес ұйымдар дерекқоры (бұдан әрі — Дерекқор) — үкіметтік емес ұйымдар қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету және жұртшылыққа олар туралы ақпарат беру мақсатында, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру шеңберінде пайдалану, гранттар ұсыну және сыйлықақылар беру үшін қалыптастырылатын ақпараттық дерекқор; 

2-тарау. Үкіметтік емес ұйымдар өз қызметі жөніндегі мәліметтерін ұсыну тәртібі

3. Үкіметтік емес ұйымдар өз қызметтері жөніндегі мәліметтерді үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға (бұдан әрі — уәкілетті орган) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес қазақ және орыс тілдерінде жыл сайын 31 наурызға дейін қағаз және электрондық тасығыштарда (DOC, DOCX форматында CD-дисктерде немесе USB-флэш-жинақтаушыларда) пошта арқылы немесе қолма-қол немесе электрондық түрде веб-портал арқылы ұсынады.

Үкіметтік емес ұйымдар есепті кезең үшін ақпаратты көрсете отырып ағымдағы жылдағы іске асырылатын жобалар жөніндегі ақпараты бар өз қызметтері туралы мәліметтерін ұсынады.

Есепті кезең Дерекқорға мәліметтер ұсыну жылының алдындағы күнтізбелік жылы деп түсіндіріледі.

Осы Қағидаларға 1-қосымшадағы кестелер осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

4. Үкіметтік емес ұйымдар туралы мәліметтер уәкілетті органға пошта арқылы немесе қолма-қол ұсынылған жағдайда, үкіметтік емес ұйымдар өз қызметі туралы мәліметтерді ілеспе хатпен жолдайды.

5. Үкіметтік емес ұйымдар мәліметтер туралы веб-портал арқылы уәкілетті органға ұсынған жағдайда, мәліметтер заңды тұлғаға берілген электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады.

6. Қазақстан Республикасы аумағында тіркелген және Қазақстан Республикасы аумағында өзінің құрылымдық бөлімшелері (филиалдар және өкілеттіктер) бар үкіметтік емес ұйымдар осы Қағидалармен белгіленген тәртіпте филиалдар немесе өкілеттіктер туралы мәліметтерді ұсынады.

7. Осы Қағидаларда 1-қосымшада I, II және VII бөлімнің 1-кестесінде көзделген үкіметтік емес ұйымдар туралы мәліметтер өзгерген жағдайда, үкіметтік емес ұйымдар негіздемесі бар өзгертілген мәліметтерді қазақ және орыс тілдерінде пошта арқылы немесе қолма-қол немесе электронды түрде веб-портал арқылы осындай өзгерістер пайда болған күннен бастап жиырма жұмыс күн ішінде уәкілетті органға ұсынады.

3-тарау. Үкіметтік емес ұйымдар туралы дерекқорды қалыптастыру тәртібі

8. Уәкілетті органдар үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорын қалыптастыруды үкіметтік емес ұйымдар және жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мәліметтер негізінде жүзеге асырады.

9. Уәкілетті орган үкіметтік емес ұйымдардың өз қызметі туралы мәліметтерді алған кезде, олардың уақтылығын, толықтығын және анықтылығын қарайды.

Үкіметтік емес ұйымдардың өз қызметі туралы мәліметтерді, осы Қағиданың 3-тармағында көрсетілген мерзімде ұсынылған жағдайда уақтылы болып саналады. 

Осы Қағиданың көрсетілген 1-қосымшасына сәйкес мәліметті толық ұсыну, бұл барлық кестені толтыру болып табылады. 

Үкіметтік емес ұйымдардың өз қызметі туралы мәліметтерді толық ұсыну уәкілетті органға жолдау күннің шындығына сәйкес келген жағдайда, анық болып саналады. Грамматикалық қателер үкіметтік емес ұйым туралы мәліметтерді анық емес деп тану үшін негіздеме болып саналмайды.

10. Уәкілетті орган үкіметтік емес ұйымдар туралы мәліметтердің келіп түсуіне қарай он бес жұмыс күн ішінде Дерекқорды жаңартады. 

11. Үкіметтік емес ұйымдарды Дерекқордан алып тастауды уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізілімінен үкіметтік емес ұйымдарды алып тастау туралы ақпаратты алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.

12. Дерекқорға ұсынатын үкіметтік емес ұйымдар туралы мәліметтерді тексеруді жүзеге асыру үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары жыл сайын 10 сәуірге дейін аумақтық әділет органдарынан және мемлекеттік кірістер органдарынан тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктен үкіметтік емес ұйымдар туралы (тіркеу/қайта тіркеу күні, мекенжайы, құрылтайшылары, басшылары және олардың байланыс деректері, соңғы есепті мерзімге салықтық есеп беру күні) қорытынды мәліметтерді уәкілетті органға ұсынады. Мәліметтер қазақ және орыс тілдерінде, пошта арқылы қағаз және электрондық тасығыштарда ұсынылады.

Қосымша

Үкіметтік емес ұйымдар
өз қызметтері жөніндегі
мәліметтерді ұсыну және
олар туралы дерекқорды
қалыптастыру қағидасына
1-қосымша

Үкіметтік емес ұйымдардың қызметі
жөніндегі мәліметтер


20___жылғы____________ есепті кезең

Индекс: ҮЕҰҚМ-1

Кезеңділігі: жылдың есепті кезеңнен кейін жыл сайын 31 наурызға дейінгі мерзімде.

Ұсынатын топтар: үкіметтік емес ұйымдар

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің Азаматтық қоғам істері комитеті

1-кесте

Үкіметтік емес ұйымдардың қызметі жөніндегі мәліметтер*

I бөлім. Үкіметтік емес ұйымдар туралы жалпы деректер*
1 БСН:   (12 цифр)
2 Мәліметті ұсыну бойынша есепті кезең:   жыл
3 ҮЕҰ ұйымдастыру-құқықтық нысаны (тиісті ұяшықты Х көрсетіңіз)
мекеме   жеке қор  
жеке мекеме   корпоративтік қор  
қоғамдық бірлестік   қоғамдық қор  
коммерциялық емес акционерлік қоғам   ЗТБ қауымдастық (одақ) нысанындағы  
халықаралық және шетелдік коммерциялық емес ұйымдардың өкілдіктері мен филиалдары    
4 ҮЕҰ атауы:  
5 Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты:  
6 ҮЕҰ орналасқан өңірі (тиісті ұяшықты Х көрсетіңіз)
  Астана   Батыс Қазақстан облысы  
Алматы   Қарағанды облысы  
Ақмола облысы   Қостанай облысы  
Ақтөбе облысы   Қызылорда облысы  
Алматы облысы   Маңғыстау облысы  
Атырау облысы   Павлодар облысы  
Шығыс Қазақстан облысы   Солтүстік Қазақстан облысы  
Жамбыл облысы   Оңтүстік Қазақстан облысы  
7 ҮЕҰ заңды мекенжайы (елді мекен, мекенжай)  
8 Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні Нөмірі  
Күні  
II бөлім. Үкіметтік емес ұйымдардың байланыс деректері
9 Электрондық пошта  
10 Телефон нөмірі  
11 Сайт мекенжайы  
III бөлім. Еріктілер мен қызметкерлер туралы мәліметтер
12 Штаттық қызметкерлердің саны  
13 Еріктілер саны  
14 Шетелдік қызметкерлер саны  
IV бөлім. Қызметтің бағыты
15 Үкіметтік емес ұйымдардың қызметтік бағыты (керек торды Х көрсетіңіз):
    білім және ғылым  
ақпарат саласы  
дене шынықтыру және спорт  
салауатты өмір салтын насихаттау, денсаулықты сақтау  
қоршаған ортаны қорғау  
жастар саясатын қолдау және балаларды қорғау  
демография мәселелерін шешу  
гендерлік мәселелер  
халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау  
көпбалалы, толық емес отбасы жанұяларға және жетім балаларға көмек  
азаматтардың жұмысқа орналастыруына көмектесу  
азаматтардың, ұйымдардың заңды мүдделерін мен құқықтарын қорғау  
мәдениетті және өнерді дамыту  
тарихи-мәдени мұраны қорғау  
ұлттық бірлікті және қоғамдық келісімді нығайту  
есепте тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде пробация қызметтеріне жәрдемдесу  
мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу  
16 Үкіметтік емес ұйым қызметінің мәні мен мақсаттары (жарғыға сәйкес):  
17 Мақсатты аудитория/атаулы топ:  
V бөлім. ҮЕҰ есепті кезеңдегі кірістер (сомасы, теңге)
18 Депозит бойынша сыйақылар  
19 Гранттар  
20 Өтеусіз алынған мүлік  
21 Кіріспе жарналары  
22 Мүшелік жарналар  
23 Қайырымдылық көмек  
24 Демеушілік көмек  
25 Өтеусіз негізіндегі аударымдар  
26 Қайырымдылық  
27 Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыруда шарт бойынша алынған кіріс  
28 ҮЕҰ сыйлықақылары  
29 Басқа да кірістер  
30 Барлығы:  
VI бөлім. Есептік кезеңде ҮЕҰ-дың шығыстар, (сомасы, теңге)
31 Коммерциялық емес ұйымдарды ұстау шығындары  
32 Іс шараларды ұйымдастыру мен өткізу  
33 Ақпараттық материалдарды әзірлеу мен ұйымдастыру  
34 Сыйақы  
35 Қайырымдылық көмек  
36 Демеушілік көмек  
37 Өтеусіз негізіндегі аударымдар  
38 Кіріспе жарналары  
39 Мүшелік жарналар  
40 Өтеусіз алынған мүлік  
41 Қайырымдылық  
42 Барлығы:  
VII бөлім. Бюджет (сомасы, теңге) (шетелдік және халықаралық ұйымдар немесе филиалдармен толтырады)
43 Есепті кезең бойынша Қазақстан Республикасында жобаларды/бағдарламаларды қаржыландыру бюджеті (егер жобаны және/немесе бағдарламаны филиал немесе өкілдік Қазақстан Республикасының аумағында қаржыландырса)  
44 Ағымдағы күнтізбелік жыл бойынша Қазақстан Республикасында гранттық қаржыландыру бюджеті (филиал немесе өкілдік тарапынан гранттар Қазақстан Республикасында бөлінген жағдайда және тиісті бекітілген бюджет болған жағдайда)  

Ескерту:

*егер деректер мүлде болмаса, сызықша қойылып немесе «жоқ»

деп белгiленедi.

Қолданылған қысқартылған сөздер:

БСН — бизнес-сәйкестендiру нөмiрi
ҮЕҰ — үкiметтiк емес ұйым
ЗТБ — заңды тұлға бiрлестiгi

2-кесте

Үкiметтiк емес ұйымдардың филиалы (-дары) және өкiлдiгi (-терi)*

Атауы БСН Орналасқан жері Басшының АТӘ (болған жағдайда) Тіркелген күні Тіркелген нөмірі Телефон нөмірі, электрондық пошта, сайт мекенжайы
1 2 3 4 5 6 7 8
1              

Ескерту:

*егер деректер мүлде болмаса, сызықша қойылып немесе «жоқ» деп белгiленедi.

Қолданылған қысқартылған сөздер:

БСН — бизнес-сәйкестендiру нөмiрi
АТӘ — аты, тегi, әкесiнiң аты

3-кесте

Үкiметтiк емес ұйымдардың, филиалдардың және шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес ұйымдар өкiлеттiктерiнiң (оқшауланған бөлiмшелерiнiң) есептi кезеңде iске асырған және ағымдағы жылы iске асыратын жобалары*

Жобаның/бағдарламаның атауы Донор ұйымының тапсырыс берушінің жобаның/ бағдарламаның грант берушінің БСН Қаржыландыру көзі (мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, шетелдік, коммерциялық, өзін-өзі қаржыландыру, коммерциялық) Жобаның бағыты (1-кестенің 15-тармағын таңд аңыз) Жоба/бағдарламалар мақсаты Жобаны іске асырған өңір (облыс) Жалпы бюджет жобасы (теңге) Есепті кезеңде жобаны қаржыландыруға алынған (теңге) Жобаны іске асыру кезеңі Жоба/бағдарламаларды қоса орындаушының атауы Жобаның орындалуы туралы қысқаша ақпарат
бастап қоса алғанда    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1                        

Ескерту:

*егер деректер мүлде болмаса, сызықша қойылып немесе «жоқ» деп белгiленедi.

Қолданылған қысқартылған сөздер:

БСН — бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

4-кесте

Үкiметтiк емес ұйымдардың филиалдары және (немесе) өкiлеттiктерi есептi кезеңде iске асырған және ағымдағы жылы iске асыратын жобалары*

Филиалдар атауы (өкілдіктер) Жобаның/бағдарламаның атауы Донор ұйымының тапсырыс берушінің, жобаның/бағдарламаның грант берушінің БСН Қаржыландыру көзі (мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, шетелдік, коммерциялық, өзін-өзі қаржыландыру, коммерциялық) Жобаның бағыты («Қызмет бағыты», бөлімінен 1-кесте 15-тармағынан негізгі сауалнаманы таңдаңыз) Жобаны іске асырған өңір (облыс) Жобаның жалпы бюджеті (теңге) Есепті кезеңде жобаны қаржыландыруға алынған (теңге) Жобаны іске асыру кезеңі Жобаның орындалуы туралы қысқаша ақпарат
бастап қоса алғанда  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1                      

Ескерту:

*егер деректер мүлде болмаса, сызықша қойылып немесе «жоқ» деп белгiленедi.

Қолданылған қысқартылған сөздер:

БСН — бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

5-кесте

Үкiметтiк емес ұйымдардың құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәлiметтерi*

Атауы немесе АТӘ (болған жағдайда) Заңды немесе жеке тұлға екендігін көрсетіңіз: БСН / ЖСН
1 2 3 4
1      

Ескерту:

*егер деректер мүлде болмаса, сызықша қойылып немесе «жоқ» деп белгiленедi.

Қолданылған қысқартылған сөздер:

АТӘ — аты, тегi, әкесiнiң аты
БСН — бизнес-сәйкестендiру нөмiрi
ЖСН — жеке сәйкестендiру нөмiрi

6-кесте

Ынтымақтастық/серiктестiк туралы құжаттар жасасқан ұйымдар/органдар, мемлекет*

Атауы Түрі (мемлекет, мемлекеттік орган, ҮЕҰ, коммерциялық ұйым) БСН (немесе шетелдік ұйымдар, органдар үшін ұқсастық)
1 2 3 4
1      

Ұсынған мәлiметтердiң толықтығы мен нақтылығын растаймын:

Басшы _________________________________________________________

тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) қолы

Орындаушы ____________________________________________________

тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) қолы

Мөр орны

Ескерту:

*егер деректер мүлде болмаса, сызықша қойылып немесе «жоқ» деп белгiленедi.

Қолданылған қысқартылған сөздер:

ҮЕҰ — үкiметтiк емес ұйым
БСН — бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

Үкiметтiк емес
ұйымдарымен өз
қызметтерi жөнiндегi
мәлiметтерiн ұсыну және
олар туралы дерекқорды
қалыптастыру
қағидаларына
2-қосымша

Әкiмшiлiк деректерiн жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсiндiрме
«Үкiметтiк емес ұйымдардың өз қызметi жөнiндегi мәлiметтерi»

1. Нысанды үкiметтiк емес ұйымдардың басшысы (ол болмаған жағдайда оны алмастырушы адам) толтырады және Қазақстан Республикасы Дiн iстерi және азаматтық қоғам министрлiгiнiң Азаматтық қоғам iстерi комитетiне есептi кезеңнен кейiн келесi жылғы 31 наурызға дейiн ұсынылады.

2. Нысанға есептiлiктегi деректердiң анықтығы және оны уақытылы ұсыну үшiн жауапы бiрiншi басшы (ол болмаған жағдайда оны алмастырушы адам) қол қояды және ұйымның мөрiмен куәландырылады.

3. «Үкiметтiк емес ұйымдардың қызметтерi туралы мәлiметтер» нысанының 1-кестесiндегi «Үкiметтiк емес ұйымдар туралы жалпы деректер» бөлiмiнде мынадай мәлiметтер көрсетiледi:

 1. 1-тармақта ұйымның бизнес-сәйкестендiру нөмiрi көрсетiледi;
 2. 2-тармақта «Мәлiмет ұсынатын есептi кезең және жыл» мәлiметтi ұсыну жылы көрсетiледi;
 3. 3-тармақта «Үкiметтiк емес ұйымдардың ұйымдастыру-құқықтық нысаны» көрсетiледi;
 4. 4-тармақта құрылтайшылар құжаттарына сәйкес үкiметтiк емес ұйымдардың толық атауы көрсетiледi;
 5. 5-тармақта «Бiрiншi басшының тегi, аты, әкесiнiң аты» көрсетiледi;
 6. 6-тармақта «ҮЕҰ орналасқан өңiрi (Х керек ұяшықты көрсетiңiз)» көрсетiледi;
 7. 7-тармақта «ҮЕҰ заңды мекенжайы (елдi мекен, мекенжай)» көрсетiледi;
 8. 8-тармақта «Мемлекеттiк тiркеу (қайтадан тiркеу) нөмiрi мен күнi» көрсетiледi.

4. «Үкiметтiк емес ұйымның байланыс деректерi» II бөлiмi мынадай мәлiметтерiмен көрсетiледi:

 1. 9-тармақта «Электрондық пошта» көрсетiледi;
 2. 10-тармақта «Телефон нөмiрi» көрсетiледi;
 3. 11-тармақта «Сайт мекенжайы» көрсетiледi.

5. «Қызметкерлер мен ерiктiлер туралы мәлiметтер» III бөлiмi мынадай мәлiметтерiмен көрсетiледi:

 1. 12-тармақта «Штаттық қызметкерлердiң саны» көрсетiледi;
 2. 13-тармақта «Ерiктiлер саны» көрсетiледi;
 3. 14-тармақта «Шетелдiк қызметкерлер саны» көрсетiледi.

6. «Қызметтiң бағыты» IV бөлiмi мынадай мәлiметтермен көрсетiледi:

 1. 15-тармақта «Үкiметтiк емес ұйымның қызмет бағыты (Х керек ұяшықты көрсетiңiз)» көрсетiлген тiзiмнiң iшiнде үкiметтiк емес ұйымның қызмет бағыты көрсетiледi;
 2. 16-тармақта «ҮЕҰ қызметiнiң мәнi мен мақсаттары (жарғыға сәйкес)» көрсетiледi;
 3. 17-тармақта «Мақсатты аудитория/атаулы топ» көрсетiледi.

7. «ҮЕҰ есептi кезеңдегi кiрiстер туралы (сомасы, теңге)» V бөлiмi мынадай мәлiметтермен көрсетiледi:

 1. 18-тармақта «Депозиттер бойынша сыйақы» көрсетiледi;
 2. 19-тармақта «Гранттар» көрсетiледi;
 3. 20-тармақта «Өтеусiз алған мүлiк» көрсетiледi;
 4. 21-тармақта «Кiру жарналары» көрсетiледi;
 5. 22-тармақта «Мүшелiк жарналар» көрсетiледi;
 6. 23-тармақта «Қайырымдылық көмек» көрсетiледi;
 7. 24-тармақта «Демеушiлiк көмек» көрсетiледi;
 8. 25-тармақта «Өтеусiз негiзiндегi аударымдар» көрсетiледi;
 9. 26-тармақта «Қайырымдылық түрiнде алған» көрсетiледi;
 10. 27-тармақта «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты жүзеге асыруға арналған шарт бойынша алған кiрiс» көрсетiледi;
 11. 28-тармақта «ҮЕҰ сыйлықақылары» көрсетiледi;
 12. 29-тармақта «Басқа да кiрiстер» көрсетiледi;
 13. 30-тармақта «Барлығы» кiрiстердiң барлық сомасы көрсетiледi.

8. «Есептi кезеңде ҮЕҰ-дың шығыстары (сомасы, теңге)» VI бөлiмi мынадай мәлiметтермен көрсетiледi:

 1. 31-тармақта «Коммерциялық емес ұйымдарды ұстау» көрсетiледi;
 2. 32-тармақта «Iс шараларды ұйымдастыру мен өткiзу» көрсетiледi;
 3. 33-тармақта «Ақпараттық материалдарды дайындау және орналастыру» көрсетiледi;
 4. 34-тармақта «Сыйақы» көрсетiледi;
 5. 35-тармақта «Қайырымдылық көмек» көрсетiледi;
 6. 36-тармақта «Демеушiлiк көмек» көрсетiледi;
 7. 37-тармақта «Өтеусiз негiзiндегi аударымдар» көрсетiледi;
 8. 38-тармақта «Кiру жарналар» көрсетiледi;
 9. 39-тармақта «Мүшелiк жарналар» көрсетiледi;
 10. 40-тармақта «Өтеусiз берiлген мүлiк» көрсетiледi;
 11. 41-тармақта «Қайырымдылық» көрсетiледi;
 12. 42-тармақта «Барлығы» барлық шығыстар сомасы көрсетiледi.

9. «Бюджет» VII бөлiмiн филиалдар немесе халықаралық және шетелдiк ұйымдардың өкiлдiктерi мынадай түрде көрсетiледi (сомасы теңгемен көрсетiледi):

 1. 43-тармақта «Есептi кезең бойынша Қазақстан Республикасында жобаларды/бағдарламаларды қаржыландыру бюджетi» (егер жобаны және/немесе бағдарлама филиал немесе өкiлдiк Қазақстан Республикасының аумағында қаржыландырса) көрсетiледi;
 2. 44-тармақта «Ағымдағы күнтiзбелiк жыл бойынша Қазақстан Республикасында гранттық қаржыландыру бюджетi» (филиал немесе өкiлдiк тарапынан гранттар Қазақстан Республикасында бөлiнген жағдайда және тиiстi бекiтiлген бюджет болған жағдайда) көрсетiледi.

10. «Үкiметтiк емес ұйымдардың филиалы(-дары) және өкiлдiгi (-терi)» нысанның 2-кестесi мынадай мәлiметтермен көрсетiледi:

 1. 1-бағанда реттiк сан көрсетiледi;
 2. 2-бағанда «Атауы» көрсетiледi;
 3. 3-бағанда «БСН» көрсетiледi;
 4. 4-бағанда «Орналасқан жерi» көрсетiледi;
 5. 5-бағанда«Басшының АТӘ (болған жағдайда)» көрсетiледi;
 6. 6-бағанда«Тiркелген күнi» көрсетiледi;
 7. 7-бағанда «Тiркелген нөмiрi» көрсетiледi;
 8. 8-бағанда «Телефон нөмiрi, электрондық пошта, сайт мекенжайы» көрсетiледi.

11. «Есептi кезеңде iске асырылған, ағымдағы жылғы iске асырылатын және жобалар туралы» нысанның 3-кестесi мынадай мәлiметтермен көрсетiледi:

 1. 1-бағанда реттiк сан көрсетiледi;
 2. 2-бағанда «Жобаның/бағдарламаның атауы» көрсетiледi;
 3. 3-бағанда «Донор ұйымының, тапсырыс берушiнiң, жобаның/бағдарламаның грант берушiсiнiң БСН» көрсетiледi;
 4. 4-бағанда «Қаржыландыру көзi (мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс, шетелдiк, коммерциялық емес, өзiн-өзi қаржыландыру, коммерциялық көздерден алынған қаржыландыру көздерi)» көрсетiледi;
 5. 5-бағанда «Жобаның бағыты 1 кестенiң 15 тармағын таңдаңыз)» көрсетiледi;
 6. 6-бағанда «Жоба/бағдарлама мақсаты» көрсетiледi;
 7. 7-бағанда «Жобаны iске асырған өңiр (облыс)» көрсетiледi;
 8. 8-бағанда «Жалпы бюджет жобасы (теңге)» көрсетiледi;
 9. 9-бағанда «Есептi кезеңде алынған жобаға қаржыландыру (теңге)» көрсетiледi;
 10. 10, 11-бағандарда «Жобаны iске асыру кезеңi» жобаны iске асыруды бастау мен аяқтау күнi (нысан бойынша күндерi, айлары, жылдары) көрсетiледi;
 11. 12-бағанда «Жобаны/бағдарламаны қоса орындаушының атауы» көрсетiледi;
 12. 13-бағанда «Жобаны орындау туралы қысқаша ақпарат» көрсетiледi.

12. «Филиалдардың және (немесе) өкiлдiктердiң есептi мерзiмде iске асырылған және ағымдағы жылы iске асырылатын жобалары» нысанның 4-кестесi мынадай мәлiметтермен көрсетiледi:

 1. 1-бағанда реттiк сан көрсетiледi;
 2. 2-бағанда «Филиалдар (өкiлдiктер) атауы» көрсетiледi;
 3. 3-бағанда «Жобаның/бағдарламаның атауы» көрсетiледi;
 4. 4-бағанда «Донор ұйымының, тапсырыс берушiнiң, жобаның/бағдарламаның грант берушiсiнiң БСН» көрсетiледi;
 5. 5-бағанда «Қаржыландыру көзi (мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс, шетелдiк, коммерциялық, өзiн-өзi қаржыландыру, коммерциялық емес)» көрсетiледi;
 6. 6-бағанда «Жобаның бағыты (1-кестедегi 15 тармақта қызметтер бағыты бөлiмiн таңдаңыз)» көрсетiледi;
 7. 7-бағанда «Жобаны iске асырған өңiр (облыс)» көрсетiледi;
 8. 8-бағанда «Жобаның жалпы бюджетi (теңге)» көрсетiледi;
 9. 9-бағанда «Есептi кезеңде жобаға алынған қаржыландыру (теңге)» көрсетiледi;
 10. 10, 11-бағандарда «Жобаны iске асыру кезеңi» жобаны iске асыруды бастау мен аяқтау күнi (нысан бойынша күндерi, айлары, жылдары) көрсетiледi;
 11. 12-бағанда «Жобаны орындау туралы қысқаша ақпарат» көрсетiледi.

13. Үкiметтiк емес ұйымдарды құрған «Құрылтайшылар (қатысушылар) туралы мәлiметтер» нысанның 5-кестесi мынадай мәлiметтермен көрсетiледi:

 1. 1-бағанда реттiк сан көрсетiледi;
 2. 2-бағанда «Атауы немесе АТӘ (болған жағдайда)» көрсетiледi;
 3. 3-бағанда «Жеке және заңды тұлғаны, көрсетiңiз:» көрсетiледi;
 4. 4-бағанда «ЖСН/БСН» көрсетiледi.

14. «Ынтымақтастық/серiктестiк туралы құжаттар жасасқан ұйымдар/органдар, мемлекет» нысанның 6-кестесi мынадай мәлiметтермен көрсетiледi:

 1. 1-бағанда реттiк сан көрсетiледi;
 2. 2-бағанда «Атауы» көрсетiледi;
 3. 3-бағанда «Түрi (мемлекеттiк орган, үкiметтiк емес ұйымдар, коммерциялық ұйым)» көрсетiледi;
 4. 4-бағанда «БСН (немесе орган, шетелдiк ұйымдар үшiн ұқсастық)» көрсетiледi.
Мақаланың шыққан күні: 10.03.2017 09:44
Парақтағы соңғы өзгерістер: 10.01.2019 11:50
Сұрақ қою Өмiрбаян Сөз сөйлеулер

Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi Құмар Іргебайұлы Ақсақалов

Мамыр 2020
ДсСсСрБсЖмСнЖк
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Әкімнің блогы
МО басшыларына сұрақ қою
Халықтық бақылау
 Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми сайтынҚазақстан Республикасы Президентінің ресми сайтыҚазақстан Республикасының Премьер-Министрі Официальный ресурсАссамблея народов Казахстана Стратегия Казахстан 2050«Қазақстан — ұлы дала елі»Дорожная карта«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»Қазақстан Республикасы Жоғарғы СотыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіҚазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынадыҚазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің деректер базасыtrade.gov.kzӘкімдіктің электрондық қызметтеріortcom.kzАлтын сапаМодернизация пенсионной системыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіЗащита бизнеса СКОЦентр оценки эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан ҚР инвестиция және даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетіҚазақстанның ветеринарлық дәрігерлерінің қауымдастығыСот кабинетіНациональная палата предпринимателей Республики Казахстан — «Атамекен» Электрондық еңбек биржасы БжЗқ зейнетақы қорыkazakhstan.travelwww.business.gov.kzIfk.kzказконтентДоступное жильё 2020www.kdb.kzҚазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығыGalam TV Ұлттық телерадио хабарларын таратуТелерадиохабар тарату саласындағы ұлттық операторыБәсекеге кабілеттілік жөніндегі кеңес Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest» «БЖЗҚ» АҚҚазақстан-Петропавл«ШАПАҒАТ» республикалық форумыҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы100 жаңа есімҚазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
ТИЦ Яндекс.Метрика

@2020 Солтүстiк Қазақстан облысының ресми интернет-ресурсы