A- A A+
Облыс бюджетінің атқарылуы (2018 жылғы 1 токсандағы)

Мемлекет Басшысының Қазақстан халқына «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 2014 жылғы 17 қаңтардағы Жолдауында айтқандай, «Стратегия — күннен күнге, жылдан жылға елімізді, қазақстандықтардың өмірін жарқын ете түсетін нақты практикалық істер бағдарламасы. Бірақ нарықтық жағдайда аспаннан нәпақа күтпей, тиімді еңбектену керектігін әркім-ақ түсінуі тиіс. Мемлекеттің міндеті — осыған барлық жағдайды жасау. Мен әлемнің озық елдері арасындағы Отанымыздың лайықты Болашағы ғана қазақстандықтарды мәңгілікке біріктіретініне сенімдімін».

Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіру тұжырымдамасында алдағы жұмыстың ұзақмерзімді басымдықтары белгіленген. Экономиканы нығайту, басым бағыттар бойынша бірқатар мәселелерді шешу қажет.

Салық салынатын базаның өсуі, түсімдер жоспарының уақытылы және сапалы орындалуы экономиканы нығайтудың ажырамас бөлігі болып табылады.

1. Кірістер бойынша облыс бюджеті 2018 жылғы 1 сәуірге 104,7% атқарылған немесе есепті кезең жоспарындағы 38 808,2 млн. теңгеден 40 615,7 млн. теңге түсті.

Жеке табыстар бойынша жоспар 9 615,6 млн. теңге сомасында немесе 123,1% орындалды (жоспар — 7 808,1 млн. теңге).

Мемлекеттік кірістер департаментімен ескерілетін салықтар мен алымдар бойынша нақтыланған жоспар 7 206,3 млн. теңгені құрайды, соның ішінде облыстық бюджет жоспары 3 033,3 млн. теңге, аудандар мен Петропавл қаласы бойынша — 4 173,0 млн. теңге.

Есепті кезеңде облыс бюджетіне 9 563,3 млн. теңге немесе нақтыланған жоспардан 122,6% түсті, соның ішінде облыстық бюджет жоспары 3 594,2 млн. теңге немесе 117,5%, аудандар мен Петропавл қаласы бойынша — 5 969,1 млн. теңге немесе 125,8%.

Республикалық бюджеттен трансферттер жоспардағы 29 029,9 млн. теңгеден 29 029,9 млн. теңге сомасында түсті.

2. Шығыстар бойынша облыс бюджеті 2018 жылғы 1-тоқсанда 98,7% атқарылды, жоспардағы 38908,2 млн. теңгеден шығыстар 38418,2 млн. теңге сомасына жүргізілді. Шығыстар 490,0 млн. теңге сомасында игерілмеді.

Білім мекемелері мен кәсіпорындары бойынша шығыстар 2018 жылғы 1-тоқсанда 11950,6 млн. теңгені құрады (1-кестеге сәйкес) немесе жоспардан 99,7% (жоспар — 11988,4 млн. теңге).

Білім объектілерін салуға және реконструкциялауға жоспардағы 383,3 млн. теңгеден игеру 349,5 млн. теңгені немесе 91,2% құрады.

Материалдық-техникалық базаны нығайтуға 13,8 млн. теңге бағытталды, жоспардан игеру 92,0 пайызды құрады (жоспар 15,0 млн. теңге).

1-кесте

Білім

Денсаулық сақтау бойынша 2018 жылғы 1 сәуірде шығыстар 239,5 млн. теңгені құрады (2-кестеге сәйкес) немесе жоспардан 97,6% (жоспар 245,4 млн. теңге).

2-кесте

Денсаулық сақтау

Халықты әлеуметтік қорғау бойынша шығыстар 1 242,1 млн. теңгені немесе жоспардың 99,7% құрады (жоспар 1 245,7 млн. теңге).

3-кесте

Әлеуметтік қорғау

Мәдениет, мұрағаттар және құжаттамалар бойынша шығыстар жоспардағы 730,0 млн. теңгеден 729,6 млн. теңгені немесе 99,9% құрады (4-кестеге сәйкес).

Материалдық-техникалық базаны нығайтуға 4,2 млн. теңге бағытталды немесе жоспардан 100,0% (жоспар 4,2 млн. теңге).

4-кесте

Мәдениет, мұрағаттар және құжаттамалар

Ескерту: 2013-2015 жылдардағы шығыстар мәдениет, мұрағаттар және құжаттамалар бойынша Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес.

Туризм және спорт бойынша — жоспардағы 1209,7 млн. теңгеден 1209,6 млн. теңге немесе 100,0% игерілді (5-кестеге сәйкес). Материалдық-техникалық базаны нығайтуға 6,0 млн. теңге сомасында қаражат бағытталды (жоспар 6,0 млн. теңге немесе 100,0%).

5-кесте

Спорт

Жаңа тұрғын үй саясатын іске асыру мақсатында коммуналдық және ипотекалық тұрғын үй құрылысын қаржыландыру жүргізілді. 2018 жылғы 1 сәуірге тұрғын үй салуға шығыстар 661,5 млн. теңгені құрады (жоспар 661,5 млн. теңге немесе 100,0%), ҚР Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен 525,0 млн. теңге тұрғын үй салуға бағытталды

Сумен жабдықтау объектілерін салуға және реконструкциялауға жоспар 1121,1 млн. теңге.

Облыстың автомобиль жолдары желісін дамыту бойынша 550,3 млн. теңге игерілді (жоспар 550,4 млн. теңге немесе 99,9%).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысына сәйкес «Бизнестің жол картасы 2020»бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бағдарламасының мақсаты экономиканың шикізат емес секторларында өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімделген өсімін қамтамасыз ету, сондай-ақ бар жұмыс орындарын сақтау және жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру болып табылады. Бағдарламаның міндеттері мыналар болып табылады:

«Бизнестің жол картасы 2020»бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бойынша 1 128,0 млн. тенге. 2018 жылғы 1 сәуірге жоспарындағы 556 млн. теңгеден игерілді (жоспар 556 млн. теңге немесе 100%), соның ішінде:

  • пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға есепті кезең жоспарындағы 451 млн. Теңгеден игерілді 451 млн. теңге немесе 100% игерілді;
  • жеке кәсіпкерлікті қолдауға есепті кезең жоспарындағы 0 млн. теңгеден игерілді 0 млн. теңге;
  • шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіруге жылдық жоспардағы 105 млн. теңгеден 105 млн. теңге немесе 100% игерілді.

«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын» іске асыруға 2018 жылы 5450,9 млн. теңге сомасына бюджеттік қаражат бөлінді, соның ішінде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 3256,6 млн. теңге, жергілікті бюджеттен 2 194,2 млн. теңге.

2018 жылғы 01 сәуірге жоспардағы 2 289,2 млн. теңгеден игерілу 2 287,7 млн. теңгені немесе 99,9 пайызды құрады. Бағыттар бойынша атқарылу былайша сипатталады:

Бірінші бағыт бойынша бірінші мамандықты алу үшін тегін кәсіби оқуға 341,1 млн. теңге; қысқа мерзімді кәсіби оқуға 83,4 млн. теңге бөлінді, игерілу қыркүйек айынан жоспарланды.

Екінші бағыт бойынша жаппай кәсіпкерлікті дамытуға жылдық жоспар 2326,0 млн. теңгені құрады, соның ішінде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 1831,5 млн. теңге, жергілікті бюджеттен 494,5 млн. теңге, игерілу сәуір айынан жоспарланды.

Үшінші бағыт бойынша халықты жұмыспен қамту және еңбек ресурстарының жұмылғыштығы арқылы еңбек нарығын дамытуға жылдық жоспар 1854,1 млн. теңгені құрады, соның ішінде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 1308,5 млн. теңге, жергілікті бюджетен 545,6 млн. теңге. Есепті кезеңдегі жоспарындағы 99,2 млн. теңгеден игерілу 98,4 млн. теңгені немесе 99,2 пайызды құрады, игерілмеу 849,6 мың теңге, соның ішінде:

әлеуметтік жұмыс орындары бойынша: 47,0 мың теңге — алушылардың нақты санының азаюына байланысты (Жамбыл ауданы); 76,1 мың теңге — контингенттің болмауы (Ғ. Мүсірепов ауданы); 168,0 мың теңге — контингенттің болмауы (Тимирязев ауданы); 1 мың теңге — дөңгелектеу есебінен қалдық (Уәлиханов ауданы)

Басқа да шығыстар:

14 жұмыспен қамту орталықты ұстау — жылдық жоспар — 399,2 млн. теңге, есепті кезеңдегі жоспарындағы 104,7 млн. теңгеден 104,6 млн. теңге игерілді; жұмыспен қамту орталықтарды ұстау бойынша үнемдеу — 160,4 мың теңге.

Бағдарламаны ақпараттық сүйемелдеу — жылдық жоспар 1,1 млн. теңге, игерілу тамыз айынан бастап жоспарланды.

Мақаланың шыққан күні: 05.05.2018 14:25
Парақтағы соңғы өзгерістер: 05.05.2018 14:33
Сұрақ қою Өмiрбаян Сөз сөйлеулер

Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi Құмар Іргебайұлы Ақсақалов

Шілде 2020
ДсСсСрБсЖмСнЖк
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Әкімнің блогы
МО басшыларына сұрақ қою
Халықтық бақылау
 Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми сайтынҚазақстан Республикасы Президентінің ресми сайтыҚазақстан Республикасының Премьер-Министрі Официальный ресурсАссамблея народов Казахстана Стратегия Казахстан 2050«Қазақстан — ұлы дала елі» ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКСПОРТ ПОРТАЛЫ Дорожная карта«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»Қазақстан Республикасы Жоғарғы СотыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіҚазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынадыҚазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің деректер базасыtrade.gov.kzӘкімдіктің электрондық қызметтеріortcom.kzАлтын сапаМодернизация пенсионной системыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіЗащита бизнеса СКОЦентр оценки эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан  ҚР инвестиция және даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетіҚазақстанның ветеринарлық дәрігерлерінің қауымдастығыСот кабинетіНациональная палата предпринимателей Республики Казахстан — «Атамекен» Электрондық еңбек биржасы БжЗқ зейнетақы қорыkazakhstan.travelwww.business.gov.kzIfk.kzказконтентДоступное жильё 2020www.kdb.kzҚазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығыGalam TV Ұлттық телерадио хабарларын таратуТелерадиохабар тарату саласындағы ұлттық операторыБәсекеге кабілеттілік жөніндегі кеңес Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest» «БЖЗҚ» АҚҚазақстан-Петропавл«ШАПАҒАТ» республикалық форумыҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы100 жаңа есімҚазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
ТИЦ Яндекс.Метрика

@2020 Солтүстiк Қазақстан облысының ресми интернет-ресурсы