A- A A+
Облыс бюджетінің атқарылуы (2017 жылғы 9 айда)

Мемлекет Басшысының Қазақстан халқына «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 2014 жылғы 17 қаңтардағы Жолдауында айтқандай, «Стратегия — күннен күнге, жылдан жылға елімізді, қазақстандықтардың өмірін жарқын ете түсетін нақты практикалық істер бағдарламасы. Бірақ нарықтық жағдайда аспаннан нәпақа күтпей, тиімді еңбектену керектігін әркім-ақ түсінуі тиіс. Мемлекеттің міндеті — осыған барлық жағдайды жасау. Мен әлемнің озық елдері арасындағы Отанымыздың лайықты Болашағы ғана қазақстандықтарды мәңгілікке біріктіретініне сенімдімін».

Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіру тұжырымдамасында алдағы жұмыстың ұзақмерзімді басымдықтары белгіленген. Экономиканы нығайту, басым бағыттар бойынша бірқатар мәселелерді шешу қажет.

Салық салынатын базаның өсуі, түсімдер жоспарының уақытылы және сапалы орындалуы экономиканы нығайтудың ажырамас бөлігі болып табылады.

1. Кірістер бойынша облыс бюджеті 2017 жылғы 1 қазандағы 102,8% атқарылған немесе есепті кезең жоспарындағы 138 562,7 млн. теңгеден 142 395,0 млн. теңге түсті.

Жеке табыстар бойынша жоспар 29 706,7 млн. теңге сомасында немесе 114,8% орындалды (жоспар — 25 874,4 млн. теңге).

Мемлекеттік кірістер департаментімен ескерілетін салықтар мен алымдар бойынша нақтыланған жоспар 24 608,8 млн. теңгені құрайды, соның ішінде облыстық бюджет жоспары 8 911,4 млн. теңге, аудандар мен Петропавл қаласы бойынша — 15697,4 млн. теңге.

Есепті кезеңде облыс бюджетіне 28 222,3 млн. теңге немесе нақтыланған жоспардан 114,7% түсті, соның ішінде облыстық бюджет жоспары 11 758,2 млн. теңге немесе 131,9%, аудандар мен Петропавл қаласы бойынша — 16 464,0 млн. теңге немесе 104,9%.

Республикалық бюджеттен трансферттер жоспардағы 109 242,2 млн. теңге немесе 100%.

2. Шығыстар бойынша облыс бюджеті 2017 жылғы 9 айда 99,6% атқарылды, жоспардағы 140 480,5 млн. теңгеден шығыстар 139 906,5 млн. теңге сомасына жүргізілді. Шығыстар 574,0 млн. теңге сомасында игерілмеді.

Білім мекемелері мен кәсіпорындары бойынша шығыстар 2017 жылғы 9 айда 35 884,1 млн. теңгені құрады (1-кестеге сәйкес) немесе жоспардан 99,9% (жоспар — 35903,5 млн. теңге).

Білім объектілерін салуға және реконструкциялауға жоспардағы 163,4 млн. теңгеден игеру 163,4 млн. теңгені немесе 100,0% құрады.

Материалдық-техникалық базаны нығайтуға 439,2 млн. теңге бағытталды, жоспардан игеру 99,4 пайызды құрады (жоспар 441,8 млн. теңге).

1-кесте

Білім беру

Денсаулық сақтау бойынша 2017 жылғы 9 айда шығыстар 8 099,5 млн. теңгені құрады (2-кестеге сәйкес) немесе жоспардан 99,4% (жоспар 8 147,8 млн. теңге).

2-кесте

Денсаулық сақтау

Халықты әлеуметтік қорғау бойынша шығыстар 4 188,1 млн. теңгені немесе жоспардың 99,4% құрады (жоспар 4 213,0 млн. теңге).

3-кесте

Әлеуметтік қорғау

Мәдениет, мұрағаттар және құжаттамалар бойынша шығыстар жоспардағы 2518,1 млн. теңгеден 2515,4 млн. теңгені немесе 99,9% құрады (4-кестеге сәйкес). Материалдық-техникалық базаны нығайтуға 181,3 млн. теңге бағытталды немесе жоспардан 100% (жоспар 181,3 млн. теңге).

4-кесте

Мәдениет, мұрағаттар және құжаттамалар

Ескерту: 2013-2015 жылдардағы шығыстар мәдениет, мұрағаттар және құжаттамалар бойынша Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес.

Туризм және спорт бойынша — жоспардағы 2 887,4 млн. теңгеден 2 883,8 млн. теңге немесе 99,9% игерілді (5-кестеге сәйкес). Материалдық-техникалық базаны нығайтуға 112,2 млн. теңге сомасында қаражат бағытталды (жоспар 112,2 млн. теңге немесе 100%).

5-кесте

Спорт

Жаңа тұрғын үй саясатын іске асыру мақсатында коммуналдық және ипотекалық тұрғын үй құрылысын қаржыландыру жүргізілді. 2017 жылғы 9 айда тұрғын үй салуға шығыстар 3 859,0 млн. теңгені құрады (жоспар 3 895,7 млн. теңге немесе 99,1%), ҚР Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен 950,0 млн. теңге тұрғын үй салуға бағытталды

Сумен жабдықтау объектілерін салуға және реконструкциялауға Жоспардағы 1 423,3 млн. теңгеден 1 326,8 млн. теңге жіберілді немесе атқарылу 93,2% құрады. Оның ішінде республикалық бюджет қаражаты есебінен 1 083,2 млн. теңге.

Облыстың автомобиль жолдары желісін дамыту бойынша 11 410,0 млн. теңге игерілді (жоспар 11 525,5 млн. теңге немесе 99%).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысына сәйкес «Бизнестің жол картасы 2020»бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бағдарламасының мақсаты экономиканың шикізат емес секторларында өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімделген өсімін қамтамасыз ету, сондай-ақ бар жұмыс орындарын сақтау және жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру болып табылады.

Бағдарламаның міндеттері мыналар болып табылады:

 1. Ауылдық елді мекендердің, шағын қалалар мен моноқалалардың кәсіпкерлерін қаржыландыруға қол жетімділікті арттыру;
 2. Ауылдық елді мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар кәсіпкерлерінің өндірістік қуатын ұлғайту;
 3. Ауылдық елді мекендерде, шағын қалалар мен моноқалаларда кәсіпкерлердің бизнес бастамаларын кеңейту;
 4. Өңдеуші өнеркәсіп өндірген өнім көлемін ұлғайту;
 5. Бәсекеге қабілетті жаңа өндіріс орындарын құру;
 6. Халықтың шағын және орта бизнесте жұмыспен қамтылуын ұлғайту;
 7. Шетелдік валюталардың ауытқуларына байланысты болатын валюталық тәуекелдердің кредиттікке өзгеруін болдырмау;
 8. Кәсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету;
 9. Кәсіпкерлердің құзыретін арттыру;
 10. Кәсіпкерлердің өнімділігін арттыру;
 11. Іскерлік қатынастарды кеңейту.

«Бизнестің жол картасы 2020»бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бойынша 1 668,5 млн. тенге. 2017 жылғы 9 айда жоспарындағы 1041,7 млн. теңгеден игерілді (жоспар 1041,7 млн. теңге немесе 100%), соның ішінде:

 • пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға есепті кезең жоспарындағы 920,7 млн. теңгеден игерілді 920,7 млн. теңге немесе 100% игерілді;
 • жеке кәсіпкерлікті қолдауға есепті кезең жоспарындағы 16,0 млн. теңгеден игерілді 16,0 млн. теңге;
 • шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіруге жылдық жоспардағы 105 млн. теңгеден 105 млн. теңге немесе 100% игерілді.

«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын» іске асыруға 2017 жылы 4867,8 млн. теңге сомасына бюджеттік қаражат бөлінді, соның ішінде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 2725,0 млн. теңге, жергілікті бюджеттен 2142,8 млн. теңге.

2017 жылғы 9 айда жоспардағы 4036,4 млн. теңгеден игерілу 3994,9 млн. теңгені немесе 99,0 пайызды құрады. Бағыттар бойынша атқарылу былайша сипатталады:

Бірінші бағыт бойынша Бағдарлама қатысушыларын техникалық және кәсіптік біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды қамтамасыз етуге жылдық жоспар 444,6 млн. теңге құрайды, есепті кезең жоспарындағы 158,0 млн. теңгеден 152,5 млн. теңге немесе 97 пайыз игерілді. Игерілмегені 5,5 млн. теңге (ЖСТ), оның ішінде: алғашқы кәсіпті алу үшін тегін кәсіптік оқыту — 0,09 млн. теңге.

Екінші бағыт бойынша жаппай кәсіпкерлікті дамытуға жылдық жоспар 2231,4 млн. теңгені құрады, соның ішінде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 1782,0 млн. теңге, жергілікті бюджеттен 449,4 млн. теңге. 2017 жылғы 1 қазандағы игерілу жоспардағы 2080,7 млн. теңгеден 100 пайызды құрады.

Үшінші бағыт бойынша халықты жұмыспен қамту және еңбек ресурстарының жұмылғыштығы арқылы еңбек нарығын дамытуға жылдық жоспар 1918,2 млн. теңгені құрады, соның ішінде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 942 млн. теңге, жергілікті бюджетен 976,1 млн. теңге. Есепті кезеңдегі жоспарындағы 1598,2 млн. теңгеден игерілу 1562,4 млн. теңгені немесе 98 пайызды құрады, игерілмеу ЖСТ-мен 35,8 мың теңге, соның ішінде:

Жастар практикасы 0,3 млн. теңге, оның ішінде:

0,21 мың теңге — контингенттің болмауы (Есіл ауданы — 0,08 млн. тг., Ғ. Мүсірепов атындағы аудан — 0,1 млн. тг., Тайынша ауданы — 0,03 млн. тг.);

аудандар бойынша дөңгелектеу есебінен — 0,09 млн. тг.;

әлеуметтік жұмыс орындары бойынша: 0,2 млн. теңге, оның ішінде:

төлем орындалған жұмыс фактісі бойынша (Есіл ауданы — 0,1 млн. т., Мамлют ауданы — 0,07 млн. т.).

дөңгелектеу есебінен — 0,03 млн. тг.;

көшуге арналған субсидиялар: 2,6 млн. т., квотаның болмауынан (Ақжар ауданы — 0,3 млн. тг, Қызылжар ауданы — 0,8 млн. тг., Ғ. Мүсірепов атындағы аудан — 0,4 млн. теңге, Шал ақын ауданы — 0,4 млн. тг); Мамлют ауданы төлемді айдың соңғы жұмыс күні жіберген — 0,4 млн. теңге; Петропавл қ. ұсынылған өтініштеріне сәйкес — 0,3 млн. теңге;

қоныс аударушылар мен оралмандарға арналған тұрғын үйді жалдау (жалға алу) шығыстарын өтеуге субсидиялар: 4,8 млн. теңге, оның ішінде контингенттің болмауынан Ақжар ауданы — 2,0 млн. теңге, тұрғын үйдің жалдық төлемін өтеу үшін құжаттардың болмауы, төлем ұсынылған өтініштер фактісі бойынша (Жамбыл ауданы — 2,4 млн. теңге, Қызылжар ауданы — 0,4 млн. теңге);

тұрғын үй салуға, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және салуға, жастарға арналған жатақхананы салып бітіруге: 27,9 млн. теңге, төлем орындалған жұмыс фактісі бойынша жасалды (Есіл ауданы — 26,7 млн. теңге, Жамбыл ауданы — 1,2 млн. теңге);

Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру бойынша: 0,02 млн. теңге, оның ішінде білім — 0,02 млн. теңге мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу (С.Мұқанов атындағы Тимирязев жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы» ММ ғимаратының құрылыстық құрылымдарын күрделі жөндеу).

Басқа да шығыстар:

14 жұмыспен қамту орталығын ұстау — жылдық жоспар — 272,7 млн. теңге, есепті кезеңдегі жоспарындағы 199,5 млн. теңгеден 199,3 млн. теңге немесе 99,99 пайызды игерілді; жұмыспен қамту орталықтарын ұстау бойынша үнемдеу — 0,2 мың теңге.

Бағдарламаны ақпараттық сүйемелдеу — жылдық жоспар 1 млн. теңге, есепті кезеңдегі жоспарындағы 0,06 млн. теңгеден игерілу 0,06 млн. теңгені немесе 100 пайызды құрады.

Мақаланың шыққан күні: 28.11.2017 11:22
Парақтағы соңғы өзгерістер: 28.11.2017 14:15
Сұрақ қою Өмiрбаян Сөз сөйлеулер

Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi Құмар Іргебайұлы Ақсақалов

Маусым 2020
ДсСсСрБсЖмСнЖк
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Әкімнің блогы
МО басшыларына сұрақ қою
Халықтық бақылау
 Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми сайтынҚазақстан Республикасы Президентінің ресми сайтыҚазақстан Республикасының Премьер-Министрі Официальный ресурсАссамблея народов Казахстана Стратегия Казахстан 2050«Қазақстан — ұлы дала елі»Дорожная карта«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»Қазақстан Республикасы Жоғарғы СотыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіҚазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынадыҚазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің деректер базасыtrade.gov.kzӘкімдіктің электрондық қызметтеріortcom.kzАлтын сапаМодернизация пенсионной системыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіЗащита бизнеса СКОЦентр оценки эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан ҚР инвестиция және даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетіҚазақстанның ветеринарлық дәрігерлерінің қауымдастығыСот кабинетіНациональная палата предпринимателей Республики Казахстан — «Атамекен» Электрондық еңбек биржасы БжЗқ зейнетақы қорыkazakhstan.travelwww.business.gov.kzIfk.kzказконтентДоступное жильё 2020www.kdb.kzҚазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығыGalam TV Ұлттық телерадио хабарларын таратуТелерадиохабар тарату саласындағы ұлттық операторыБәсекеге кабілеттілік жөніндегі кеңес Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest» «БЖЗҚ» АҚҚазақстан-Петропавл«ШАПАҒАТ» республикалық форумыҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы100 жаңа есімҚазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
ТИЦ Яндекс.Метрика

@2020 Солтүстiк Қазақстан облысының ресми интернет-ресурсы