A- A A+
ДСҰ-ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2018 жылдың 1-31 наурыз аралығында жариялаған хабарламалар тізімі
№ п/п Хабарлама Құжаттың атауы Түсініктеме беруіне соңғы мерзімі
Күні Тарату аймағы  
Мемлекет Қысқаша мазмұны  
1. G/TBT/N/USA/1317/Add.1 Толықтыру.Бассейндегі су жылытқыштарға және бөлме кондиционерлеріне, пештерге, ыдыс жуатын машиналарына арналған EnergyGuide таңбасына электркуат бірлігін өндіру сан көрсеткіштерін және салыстырмалы диапазондарын жаңарту жолымен Комиссия Қуат тиімділігінің таңбалау Ережесіне өзгеріс енгізеді. Өзгерту 2018 жылдың 23 мамырда заңды күшіне енеді. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1113_00_e.pdf  
1 наурыз 2018 ж.    
АҚШ    
2. G/TBT/N/EU/553 Жеңіл адам тасымалдау және коммерциялық көлік құралдарының қалдықтарына қатысты типті бекіту және сынама процедураларын жетілдіру мақсатында, эксплуатациялық талаптарын сәйкестендіруін қамтамасыз ету (қоса қосымшыларымен) Комиссия Регламент жобасы 2007/46/ЕС Директивасына, №692/2008 және №2017/1151 Комиссия Регламентінің (ЕО) өзгеріс енгізеді, (12+409 бет ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
1 наурыз 2018 ж. Автокөліктер  
ЕО Осы жоба 2007/46/ЕС Директивасына, №692/2008 және №2017/1151 Комиссия Регламентінің (ЕО) өзгеріс енгізеді  
3. G/TBT/N/EU/552 Тирам қолданыстағы заттың мақұлданған қайта бастамау туралы Комиссия Орындау Регламент жобасы Еуропа парламенті және нарықтағы өсімдіктерді қорғау заттарын орналастыру Кеңесінің № 1107/2009 Регламентіне (ЕО) сәйкес және №540/2011 Комиссияның Орындау Регламентінің толықтыру енгізу. (6 бет ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
1 наурыз 2018 ж. Тирам (пестицидтердің қолданыстағы затты)  
ЕО Осы Комиссия Регламент жобасы № 1107/2009 Регламентіне (ЕО) сәйкес тирам қайта мақұлдауға жол бермеуін қарастырады. Құрамында тирам бар өсімдіктерді қорғау заттары нарықтан шығарылады. Директива 91/414/ЕЕС сәйкес зат бұрын мақұлданған. Осы шешім нарықта осы заттын орналастыруына қатысты және пестицидтін максималді қалдық деңгейіне (MRL) әсер етпейді.  
4. G/TBT/N/USA/777/Rev.1 «Гибрид және электр көлік құралдарының дыбысына қойылатын минималді талаптары» № 141 автокөліктерінің Федералді қауіпсіздік стандартты (17 бет, ағылшын тілінде) 12 сәуір 2018 жыл
2 наурыз 2018 ж. Гибрид және электр көлік құралдары; Жол-көлік құралдарының жүйелері (ICS 43.040), Электр жол-көлік құралдары (ICS 43.120).  
АҚШ Осы құжат 2016 жылғы желтоқсандағы NHTSA соңғы ережесіндегі жаңа «Гибрид және электр көлік құралдарының дыбысына қойылатын минималді талаптары» № 141 автокөліктерінің федералді қауіпсіздік стандартты (FMVSS) белгіленген, оны қайта қарау өтінішке жауап береді. Агенсттік соңғы ережеге үш өтініш берушілерден алты өзгеріс туралы материалдарды, сонымен қатар өтініш берушілерден техникалық сұрақтарын қолға алды. Барлық петиций мен қолдайтын ақпараттарды қарағаннан кейін NHTSA төрт өзгеріс туралы өтініш беру шешімге келді, оларды қабылдамау және бөлек құжатта болжамданған алтыншы өзгеріске комментарийлар сұрау шешімге келді.  
5. G/TBT/N/USA/431/Rev.1/Add.1 Толықтыру. 2008 жылғы Тұтынушылар тауарларының қауіпсіздігін жақсарту Заңымен (CPSIA) Тұтынушылар тауарларының қауіпсіздігі туралы Заңына (CPSA) енгізілген Тұтынушылар тауарларының қауіпсіздігі туралы Комиссия (CPSC немесе Комиссия) Арнайы бағыттағы көлік құралдарының Институты (ANSI / SVIA 1-2007) әзірлеген төрт дөңгелекті жол тандамайтын машинаға арналған Америка ұлттық стандарттын міндетті стандарт ретінде жариялаған. 2008 жылдың 14 қарашада CPSC осы тұтынушылар тауарларының қауіпсіздігінің міндетті стандартты жариялады. ANSI / SVIA 2017 жылдың маусымда өзінің стандарттын шығарды. МЕРЗІМ: Осы ереже 2019 жылғы 1 қаңтарда заңды күшіне енеді. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1147_00_e.pdf  
2 наурыз 2018 ж.    
АҚШ    
6. G/TBT/N/USA/1346 Қауіпті заттар мен бұйымдар; Әкімшілік пен қолдану Ереже: Айуандарға сынақ өткізу Ережеге өзгерту (3 бет, ағылшын тілінде) 29 наурыз 2018ж.
2 наурыз 2018 ж. Қауіпті заттар; Айуандарға сынақ өткізу ережелері; Жалпы медицина ғылым мен медицина мекемелері (ICS 11.020), Ішкі қауіпсіздік (ICS 13.120), Жалпы сынақ өткізілу жағдайлары мен процедуралары (ICS 19.020)  
АҚШ Өзінің айуандарға тестілеу жүргізу ережесіне өзгерістер енгізу мақсатында Қауіпті заттар туралы Федералді заңына сәйкес (FHSA) Тұтынушылар тауарларының қауіпсіздігі туралы Комиссия (CPSC немесе Комиссия) тікелей соңғы ережені жариялайды.  
7. G/TBT/N/USA/1345 Тұтандыру қосуын блоктау бағдарламмасы (16 бет, ағылшын тілінде) 18 сәуір 2018 жыл
2 наурыз 2018 ж. Тұтандыру қосуын блоктау құрылғылары; Жол – көлік құралдар жүйелері (ICS 43.040)  
АҚШ Тұтандыру қосуын блоктау құрылғы өндірушілері (IID) өкілді органға IID бизнес жүргізуге өтініш беретін процессті модифициялайды; тұтандыру қосуын блоктау құрылғыларды спецификациялау мен стандарттау бөлімдеріне жатады.  
8. G/TBT/N/USA/1344 Портативті электрлі спа және батареяларды қуат бергіш жүйелері (7 бет, ағылшын тілінде) 19 наурыз 2018 ж.
2 наурыз 2018 ж. Портативті электрлі спа; Қоршаған ортаны қорғау (ICS 13.020), Денеге күтім жүргізуге арналған жабдықтары (ICS 97.170)  
АҚШ Қолданыстағы тасымалдайтын электрлі спа құрылғыларының тиімді ережесіне өзгеріс енгізеді. Нормативті сипаттамаларын және тестілеу өткізу процедурасын жаңартады және таңбалау талаптарын толықтырады.  
9. G/TBT/N/USA/1339/Add.1 Осы ұсынылған ережені 2018 жылдың 8 ақпанда Федералді тізімде EPA жариялады, мұнда оксазолидин, 3,3"-метиленбис [5-метил, алдын ала хабарланған (PMN) және маңызды жаңа қолдану (SNUN) нәрсе болған 5 (a) бөлімінің (2) Токсикалық заттарына бақылау жүргізу Заңнына (TSCA) сәйкес маңызды жаңа қолдануы ережеге (SNUR) өзгерту енгізу ұсынады. Осы құжат комментарий қабылдайтын мерзімді 17 күнге ұзартады. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1150_00_e.pdf  
2 наурыз 2018 ж.    
АҚШ    
10. G/TBT/N/USA/1227/Add.1 Толықтыру. Осы құжатта өмірді құтқару инструменті ретінде WEA тиімділігін жоғарылату үшін ТЖ алдын ала ескерту сымсыз жүйе ережесіне (WEA) өзгерту енгізілді. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1191_00_e.pdf  
2 наурыз 2018 ж.    
АҚШ    
11. G/TBT/N/USA/1169/Add.1 Толықтыру. Тіркеме кемелерге инспекция жүргізуге арналған «Өртке қарсы қорғау, өрташылу және өрт сөндіру құралдарының стандарттарын гармонизациялау» 2016 жылғы соңғы ережеге өзгерістер енгізу үшін жаға күзеті уақытша соңғы ережені жариялайды https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1153_00_e.pdf  
2 наурыз 2018 ж.    
АҚШ    
12. G/TBT/N/USA/1058/Add.1 Комиссия өзінің есту аппараттарының сыйымдылығының Ережесіне (HAC) есту қаблеті жоқ адамдарының ұлттық электр байланыс желісіне қол жеткізуді қамтамасыз ету және 21 ғасырдағы коммуникациялардың және видеоның қол жетімді Заңын жүзеге асыру үшін өзгертулер енгізеді. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1190_00_e.pdf  
2 наурыз 2018 ж.    
АҚШ    
13. G/TBT/N/TPKM/313/Add.1 Толықтыру. Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь және Мацзу бөлек кеден аймағы 2018 жылғы 27 ақпандағы G / TBT / N / TPKM / 313 «Вентилятор/ сорғыш шкафтарды заңды тексеруге арналған талаптарына толықтыру енгізу туралы» хабарлама 2018 жылдың 15 шілдеде қабылданды және 2019 жылдың 1 қаңтарда заңды күшіне енетін жәйлі хабарлайды. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1192_00_x.pdf  
2 наурыз 2018 ж.    
Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь және Мацзу бөлек кеден аймағы    
14. G/TBT/N/MYS/78 27A Ережеге өзгерту жобасы, 1985 азық-түлік Ереже: Тамақтандыруға арналған бутылкалары және сөскілері (1 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
2 наурыз 2018 ж. HS: 3294.10.900, 4014.90.100 Тамақтандыруға арналған бутылкалары және сөскілері  
Малайзия Өзгерту жоба бутылкалары мен сөскілерді таңбалау талаптарын қарастырады  
15. G/TBT/N/MEX/369/Add.1 Толықтыру. Хабарлама, 2018 жылдың 23 ақпаннан бастап, алты айға созылады, 2017 жылдың 22 тамызда жарияланған, ресми мексика стандарты NOM-EM-169-SEMARNAT-2017 ресми меморандум қолданған күннен бастап, жабайы табиғат сақтау бөлімшесіннен тотоаба (Totoaba macdonaldi) туынды және жасалған бүйымдарының, үлгілерінің таңбалау талаптарын белгілейді. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514250&fecha=23/02/2018 https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_1115_00_s.pdf  
2 наурыз 2018 ж.    
Мексика    
16. G/TBT/N/MEX/367/Add.2 NOM-EM-004-ASEA-2017 Мексика төтенше ресми стандартының сәйкестікті бағалауға қатысты шет сарапшыны аккредиттеу ретінде қызығушылық көрсету сұранысы. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514347&fecha=26/02/2018 https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_1134_00_s.pdf  
2 наурыз 2018 ж.    
Мексика    
17. G/TBT/N/MEX/365/Add.3 «Газдың бұларына рекуперациялау жүесін қолдану және қызмет көрсету, тиімділігін қамтамасыз ету сынақ параметрлері мен әдістері» NOM-004-ASEA-2017 ресми мексика стандарттың жариялау мерзіміне қатысты түсіндірме жазба. Метрология және стандарттау Федералді заңының 47 бап III тармақшасын жүзеге асыру мақсатында 2018 жылдың 14 ақпандағы Ресми журналындағы жарияланған NOM-004-ASEA-2017 ресми мексика стандартының күші жойылады және 2018 жылдың 23 ақпандағы мерзімімен ауыстырылады. 2018 жылдың 23 ақпандағы NOM-004-ASEA-2017 «Газдың бұларын рекуперациялау жүесін қолдану және қызмет көрсету, тиімділігін қамтамасыз ету сынақ параметрлері мен әдістері» жарияланған ресми мексика стандарттың мәтіні сақталады. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514252&fecha=23/02/2018 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514251&fecha=23/02/2018 https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_1117_00_s.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_1117_01_s.pdf  
2 наурыз 2018 ж.    
Мексика    
18. G/TBT/N/MEX/325/Add.2 NOM-003-ASEA-2016 «Табиғи газ және сүйытылған мұнай газды тарату» мексика ресми стандартының сәйкестікті бағалауға қатысты тексеру бірлігін аккредиттеу ретінде қызығушылық көрсету сұранысы. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514346&fecha=26/02/2018 https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_1133_00_s.pdf  
2 наурыз 2018 ж.    
Мексика    
19. G/TBT/N/MEX/320/Add.2 NOM-010-ASEA-2016 «Қысылған табиғи газ - СПГ» мексика ресми стандартының сәйкестікті бағалауға қатысты тексеру бірлігін аккредиттеу ретінде қызығушылық көрсету сұранысы. Автокөліктерге арналған арнайы қүятын станциялар, сонымен қатар сақтауға арналған тасымалы модульдердің тиеу-түсіру терминалдарының қауіпсіздігіне қойылатын минималді талаптары.  
2 наурыз 2018 ж.    
Мексика    
20. G/TBT/N/ECU/181/Add.3 Осы № 3 толықтырумен Эквадор Республикасы 2014 жылғы 17 қыркүйектегі G /TBT/N/ECU/181/Add.1 құжатпен хабарланған, Эквадор стандарттау Институтының (RTE INEN) № 141: «Тарату трансформаторларының куат тиімділігі және қауіпсіздігі талаптары» Техникалық регламентінің (1R) 1 редакциясы 2018 жылдың 25 қаңтардағы № 18 037 Өнеркәсіп және тиімділікті жоғарылату министрлігі Сапа Секретариаты орынбасарының Қаулысына сәйкес шығарылды, 2018 жылдың 27 ақпандағы № 189 Ресми журналында жарияланды  
2 наурыз 2018 ж.    
Эквадор    
21. G/TBT/N/ECU/144/Add.3 Толықтыру. Осы № 3 толықтырумен Эквадор Республикасы 2014 жылғы 25 тамыздағы G /TBT/N/ECU/144/Add.1 құжатпен хабарланған, Эквадор стандарттау Институтының (RTE INEN) № 152: «Зауытта әзірленген күн жүйе мен күн коллекторларының жылу сипаттамалары» Техникалық регламентінің (1R) 1 редакциясы 2018 жылдың 25 қаңтардағы № 18 036 Өнеркәсіп және тиімділікті жоғарылату министрлігі Сапа Секретариаты орынбасарының Қаулысына сәйкес шығарылды, 2018 жылдың 27 ақпандағы № 189 Ресми журналында жарияланды  
2 наурыз 2018 ж.    
Эквадор    
22. G/TBT/N/CRI/175 Мұнай өнеркәсібіне арналған жабдықтар. Тасымалы баллондары, стационарлы цистерналары, сүйытылған мұнай газды (СНГ) қолдануға және жеткізуге арналған жабдықтары мен приборлары. Қауіпсіздік талаптары (27 бет, испан тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
2 наурыз 2018 ж. ICS: 23.020.30  
Коста-Рика Осы хабарланған құжатта, мемлекетте адамның қауіпсідігі мен қоршаған ортаны қорғауға кепіл беруіне, портативті цилиндрлерге, стационарлы цилиндрлерге, жабдықтары мен приборларға тиісті СНГ мемлекетте қолдануына және жеткізуге арналған жабдықтары мен приборларын, стационарлы цистерналарын, тасымалы цилиндрлерін қолдану және қызмет көрсету, импорт, өндіріс реттейтін техникалық талаптары белгіленген.  
23. G/TBT/N/CRI/174 (RTCR) № 491: 2017: Құрылыс материалдары. Фиброцементті парақтары. Техникалық талаптары Коста-Рики Техникалық регламенті (19 бет, испан тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
2 наурыз 2018 ж. ICS: 91.100.40  
Коста-Рика Осы хабарланған Техникалық регламентте, мемлекетте қолдануға арналған құрамында 3.10 бапта белгіленген (олардың сауда сипаттамаларына байланысты емес) сипаттамасы бар фиброцементті пластиналарына және барлық парақтарының түрлеріне техникалық талаптары белгіленген.  
24. G/TBT/N/CHL/438 Трамвай жүйелерінің қауіпсіздік талаптарын және техникалық талаптарын белгілейтін Ережелер, (17 бет, испан тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
2 наурыз 2018 ж. Трамвай жүйлері  
Чили Хабарланған Ережелерде, трамвай жүйелерінің қолданатын қоғамдық немесе жеке адам тасымалдауға қатысты қоршаған ортаны және қауіпсіздік талаптарын, техникалық талаптарын белгілейді.  
25. G/TBT/N/CAN/544 Бітеулдерді тудыратын жабдықтарға арналған стандартты талқылау, ICES-GEN 1 Шығылым «Бітеулдерді тудыратын жабдықтарының сәйкестігін қамтамасыз ететін жалпы талаптары» (16 бет, ағылшын және француз тілдерінде) 1 мамыр 2018 ж.
2 наурыз 2018 ж. Радиобайланыс (ICS: 33,060)  
Канада Осымен, Инновация, ғылым және экономика даму министрлігі, өзінің веб-сайтында ( https://www.rabc-cccr.ca/consultations/open/ ) келесі құжат жобасы: • ICES-GEN 1 Шығылым «Бітеулдерді тудыратын жабдықтарының сәйкестігін қамтамасыз ететін жалпы талаптары» талқылау жүргізіліп жатырған жәйлі хабарлайды.  
26. G/TBT/N/CAN/500/Add.1 1999 жылғы Канаданың Қоршаған ортаны қорғау туралы Заңының 89 бап және 89 (1) бөлімшесіне сәйкес кейбір ережелерге өзгертулер енгізу туралы Ережелері. Ұсынылған ережелері G / TBT / N / CAN / 500 (2016 жылғы 1 қазан) құжатта көрсетілген 1999 жылғы Канаданың Қоршаған ортаны қорғау туралы Заңының 114 бап және 89 баптың 1 бөлімінің 93 бөлімшесіне сәйкес Кейбір ережелерге өзгерістер енгізу туралы Ереже 2018 жылдың 21 ақпанда қабылданды. Осы Ереже 2018 жылдың 21 ақпанда заңды күшіне енді. Қабылданған іс-шараның толық мәтінің интернет-мекен-жай: http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2012-02-21/html/sor-dors11-eng.html (ағылшын тілінде) http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2012-02-21/html/sor-dors11-fra.html (француз тілінде) танысуға болады.  
2 наурыз 2018 ж.    
Канада    
27. G/TBT/N/BRA/772/Add.1 Осы толықтыруда, 2017 жылдың 18 желтоқсандағы 143 Қаулымен бекітілген қақталған балықтың сапасы және идентификациялау көрсеткіштерін белгіленген Техникалық регламенті қаралған туралы Ауылшаруашылық, малшаруашылық және азық-түлік министрлігі – МАРА 2018 жылдың 21 ақпандағы №12 Қаулы шығарылды 2017 жылдың 22 желтоқсанда Ресми бюллетенде жарияланған және G / TBT / N / BRA / 772 құжатқа сәйкес хабарланған қоғамдық талқылау 30 күнге созылған. Осы Ереже жарияланған күннен бастап заңды күшіне енді. Қабылданған іс-шараның толық мәтінің португал тілінде интернет-мекен-жай: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2018&jornal=515&pagina=41&totalArquivos=112 http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2017&jornal=515&pagina=7&totalArquivos=416 танысуға болады  
2 наурыз 2018 ж.    
Бразилия    
28. G/TBT/N/ARG/331 Глютенсіз шарапты өз еркінімен таңбалау (10 бет, испан тілінде) Белгіленбеген
2 наурыз 2018 ж. Шарап  
Аргентина Хабарланған мәтінде, шарап өндіретін кәсіпорындар этикеткіде «глютенсіз» немесе «құрамында бидай, сулы, арпа және қара бидай жоқ» және глютенсіз шараптарды идентификациялауға арналған міндетті белгіні таңдау мүмкіндігі бар туралы.  
29. G/TBT/N/USA/1347 Жүзу және баларға арналған бассейндері, гидромассаж ванналары және спа (49 бет, ағылшын тілінде) 16 наурыз 2018 ж.
5 наурыз 2018 ж. Бассейндер, гидромассаж ванналары және спа. Су сапасы (ICS 13.060), Спорт керек жарақтары және жабдықтары (ICS 97.220)  
АҚШ Бассейндер, гидромассаж ванналары және спа Ереженің орнына Су объектілерін мақұлданған Ережемен ауыстыруды ұсынады.  
30. G/TBT/N/JPN/587 Өнімдердін қауіпсіздігі және тиімділігі, сапасын қамтамасыз ету Заңына, оның ішінде фармацевті препараттар мен медициналық приборлары кіретін негізделген «Shitei Yakubutsu» белгісі (заттын белгісі) (1960 жыл, № 145 Заң), (1 бет, ағылшын тілінде) Белгіленбеген
5 наурыз 2018 ж. Орта жүйке жүйесіне әсерін тигізетін потенциалды заттар  
Жапония Заңға сәйкес «Shitei Yakubutsu» (белгіленген 5 зат) және олардың «тиісті қолдану» белгіленген.  
31. G/TBT/N/BRA/796 23 ақпан 2018 жылғы № 06 Техникалық регламенті (1 бет, португал тілінде) 26 наурыз 2018ж.
5 наурыз 2018 ж. HS 05  
Бразилия Тағамсыз айуандардың және оның негізінде қосымша өнімдерін тіркеуін Техникалық регламент жобасы тоқтатады. Осыған байланысты 2018 жылдың 16 ақпандағы № 4 Қаулысы (Instrumentão Normativa nº 04, de 16 de fevereiro de 2018) тиімсіз деп жарияланған.  
32. G/TBT/N/BRA/795 7 ақпан 2018 жылғы № 10 Қаулы (1 бет, португал тілінде) 9 наурыз 2018 ж.
5 наурыз 2018 ж. HS 01.02  
Бразилия Техникалық регламент жобасы ірі қара мен енекенің жеке идентификациялау Бразиялық жүйені (SISBOV ) құрайды.  
33. G/TBT/N/BRA/794 9 тамыз 2017 жылғы № 30 Қаулы (1 бет, португал тілінде) белгіленбеген
5 наурыз 2018 ж. HS 0511 Айуандар тектес өнімдері  
Бразилия Қаулыда айуандар тектес өнімдерін инспекциялау Департаменті тіркелген мекемелерде әр-бір айуандар тектес өнімдерін өндірген кездегі ұсынған, бағалау, тексеру және технологиялық жаңалықтарды енгізу процедураларын көрсетеді.  
34. G/TBT/N/BRA/793 27 ақпан 2017 жылғы № 107 Жарлығы (1 бет, португал тілінде) 2 сәуір 2018 ж.
5 наурыз 2018 ж. Мұздатылған балық филенің таза салмағы, тіс пастасы, сабынды брус және қатты ағартқыш - HS: 0304 Мұздатылған балық филе (тартылғанды қоса); 3306 Ауыз немесе тіс гигиена құралдары, 340211 сабынды брус, 2828 Гипохлориттер; коммерциялық гипохлорит кальция; хлориттер; гипобромиттер  
Бразилия Меркосур Техникалық регламент жобасы мұздатылған балық филенің, тіс пастасы, сабынды брус және қатты ағартқыштың таза салмағы туралы ережені белгілейді.  
35. G/TBT/N/ARE/403, G/TBT/N/BHR/514 G/TBT/N/KWT/396, G/TBT/N/OMN/344 G/TBT/N/QAT/513, G/TBT/N/SAU/1041 G/TBT/N/YEM/116 Персид шығанак мемлекеттерінің стандарттау Ұйымдарының (GSO) техникалық регламент жобасы (38 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
5 наурыз 2018 ж. Су үнемдеу өнімдері  
БАЭ Осы техникалық регламенті GSO суды үнемдеу өнімдеріне пайдаланады. ТР тіркелген өнімдерінің (1 Қосымшада аталған) рационалды суды пайдалануға бағытталған.  
36. G/TBT/N/ARE/403, G/TBT/N/BHR/514 G/TBT/N/KWT/396, G/TBT/N/OMN/344 G/TBT/N/QAT/513, G/TBT/N/SAU/1041 G/TBT/N/YEM/116 Персид шығанак мемлекеттерінің стандарттау Ұйымдарының (GSO) техникалық регламент жобасы (38 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
5 наурыз 2018 ж. Су үнемдеу өнімдері  
Бахрейн Осы техникалық регламенті GSO суды үнемдеу өнімдеріне пайдаланады. ТР тіркелген өнімдерінің (1 Қосымшада аталған) рационалды суды пайдалануға бағытталған.  
37. G/TBT/N/ARE/403, G/TBT/N/BHR/514 G/TBT/N/KWT/396, G/TBT/N/OMN/344 G/TBT/N/QAT/513, G/TBT/N/SAU/1041 G/TBT/N/YEM/116 Персид шығанак мемлекеттерінің стандарттау Ұйымдарының (GSO) техникалық регламент жобасы (38 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
5 наурыз 2018 ж. Су үнемдеу өнімдері  
Кувейт Осы техникалық регламенті GSO суды үнемдеу өнімдеріне пайдаланады. ТР тіркелген өнімдерінің (1 Қосымшада аталған) рационалды суды пайдалануға бағытталған.  
38. G/TBT/N/ARE/403, G/TBT/N/BHR/514 G/TBT/N/KWT/396, G/TBT/N/OMN/344 G/TBT/N/QAT/513, G/TBT/N/SAU/1041 G/TBT/N/YEM/116 Персид шығанак мемлекеттерінің стандарттау Ұйымдарының (GSO) техникалық регламент жобасы (38 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
5 наурыз 2018 ж. Су үнемдеу өнімдері  
Оман Осы техникалық регламенті GSO суды үнемдеу өнімдеріне пайдаланады. ТР тіркелген өнімдерінің (1 Қосымшада аталған) рационалды суды пайдалануға бағытталған.  
39. G/TBT/N/ARE/403, G/TBT/N/BHR/514 G/TBT/N/KWT/396, G/TBT/N/OMN/344 G/TBT/N/QAT/513, G/TBT/N/SAU/1041 G/TBT/N/YEM/116 Персид шығанак мемлекеттерінің стандарттау Ұйымдарының (GSO) техникалық регламент жобасы (38 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
5 наурыз 2018 ж. Су үнемдеу өнімдері  
Катар Осы техникалық регламенті GSO суды үнемдеу өнімдеріне пайдаланады. ТР тіркелген өнімдерінің (1 Қосымшада аталған) рационалды суды пайдалануға бағытталған.  
40. G/TBT/N/ARE/403, G/TBT/N/BHR/514 G/TBT/N/KWT/396, G/TBT/N/OMN/344 G/TBT/N/QAT/513, G/TBT/N/SAU/1041 G/TBT/N/YEM/116 Персид шығанак мемлекеттерінің стандарттау Ұйымдарының (GSO) техникалық регламент жобасы (38 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
5 наурыз 2018 ж. Су үнемдеу өнімдері  
Сауд Аравия Королдігі Осы техникалық регламенті GSO суды үнемдеу өнімдеріне пайдаланады. ТР тіркелген өнімдерінің (1 Қосымшада аталған) рационалды суды пайдалануға бағытталған.  
41. G/TBT/N/ARE/403, G/TBT/N/BHR/514 G/TBT/N/KWT/396, G/TBT/N/OMN/344 G/TBT/N/QAT/513, G/TBT/N/SAU/1041 G/TBT/N/YEM/116 Персид шығанак мемлекеттерінің стандарттау Ұйымдарының (GSO) техникалық регламент жобасы (38 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
5 наурыз 2018 ж. Су үнемдеу өнімдері  
Йемен Осы техникалық регламенті GSO суды үнемдеу өнімдеріне пайдаланады. ТР тіркелген өнімдерінің (1 Қосымшада аталған) рационалды суды пайдалануға бағытталған.  
42. G/TBT/N/EST/13 Стратегиялық тауарлар Заңына, Жарылғыш заттар Заңына және басқа да заңдарға өзгерту енгізу туралы Заң (43 бет, эстон тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
6 наурыз 2018 ж. Әскери қару-жарақ, әскери оқ-дәрілер, оқ-дәрілері  
Эстония Жарылғыш заттар Заңына және басқа да заңдарға кейбір өзгертулер енгізу туралы  
43. G/TBT/N/VNM/116 Автокөліктерді өндіру, жинақтау және импорттау, автокөліктерге кепілді және техникалық қызмет көрсетуінің бизнес-талаптарының 116/2017 / ND-CP Декреті (49 бет, вьетнам тілінде) -
7 наурыз 2018 ж. Автокөлік, жүк автокөліктері, автобус  
Вьетнам Осы Декретте автокөліктерді өндіру, жинақтау және импорттау, автокөліктерге кепілді және техникалық қызмет көрсететін бизнес-талаптары белгіленген. Осы Қаулы Вьетнамдағы автокөліктер өндірушілеріне, сонымен қатар жинақтаушылар және импорттаушылар, автокөліктерге кепілді және техникалық қызмет көрсетушілерге және сәйкес органдар мен ұйымдар қолдануына арналады.  
44. G/TBT/N/UGA/814 DUS 1958-2: 2018 Хирургиялық жіптері – Техникалық талаптары – 2 бөлімі: Сорғызылмайтын (26 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Хирургиялық инструменттері мен материалдары (ICS 11.040.30)  
Уганда Осы Уганда стандарт жобасында сорғызылмайтын хирургиялық жіптерге қойылатын талаптары, сынақ және сынама алу әдістері белгіленген.  
45. G/TBT/N/UGA/813 DUS 1958-1: 2018 Хирургиялық жіптері – Техникалық талаптары – 1 бөлімі: Сорғызылатын (20 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Хирургиялық инструменттері мен материалдары (ICS 11.040.30)  
Уганда Осы Уганда стандарт жобасында сорғызылатын хирургиялық жіптерге қойылатын талаптары, сынақ және сынамаалу әдістері белгіленген.  
46. G/TBT/N/UGA/812 DUS 1957: 2018 Көк кофе дәні – Техникалық талаптары (18 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Құырмалған кофе: (HS 09011). Кофе және кофе ауыстырушысы (ICS 67.140.20)  
Уганда Осы Уганда стандарт жобасында адам тұтынуына арналған ылғалы және құрғақ көк кофе дәндеріне қойылатын талаптары, сынақ және сынама алу әдістері белгіленген.  
47. G/TBT/N/TZA/141 AFDC 13 (5356) P3 1192: 2010 Roselle спирттік сусындары – Техникалық талаптары (5 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Алкоголді сусындары (ICS 67.160.10)  
Танзания Осы стандарт жобасында ашытқы қолдану арқылы шекер қосылған кептірілген розелла чашкала экстрактарын ферментациялау жолымен алынған Roselle спирттік сусындарына қойылатын талаптары, сынақ және сынама алу әдістері белгіленген.  
48. G/TBT/N/TZA/140 AFDC 16 (5286) P3 Дурум сортты қатты бидайдан жасалған жарма – Техникалық талаптары (5 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Дәнді дақылдар, бұршақ және оның өнімдері (ICS 67.060)  
Танзания Осы стандартта адам тұтынуына жататын дурум сортты қатты бидайдын (Triticum durum desf) жармасына қойылатын талаптары, сынақ пен сынама алу әдістері белгіленген.  
49. G/TBT/N/TZA/139 AFDC 13 (5360) P3 Ликерлер – Техникалық талаптары (6 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Алкоголді сусындары (ICS 67.160.10)  
Танзания Осы стандартта ликерге қойылатын талаптары, сынақ пен сынама алу әдістері белгіленген.  
50. G/TBT/N/TZA/138 AFDC 13 (5359) P3 / Астықсыз негіздемедегі алкоголді сусындары – Техникалық талаптары (5 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Алкоголді сусындары (ICS 67.160.10)  
Танзания Осы Танзания стандартында астықсыз ингриедиенттер ергіш экстрактар ферментация жолымен алынған, астықсыз негіздемедегі алкоголді сусындарына қойылатын талаптары, сынақ пен сынама алу әдістері белгіленген.  
51. G/TBT/N/TZA/137 FDC 13 (5357) P3 Жемісті алкоголді сусындары – Техникалық талаптары (5 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Алкоголді сусындары (ICS 67.160.10)  
Танзания Осы стандартта жемісті алкоголді сусындарына қойылатын талаптары, сынақ пен сынама алу әдістері белгіленген.  
52. G/TBT/N/TZA/136 TBS / AFDC 13 (5361) P3 Қүйылмалы сыра – Техникалық талаптары (6 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Алкоголді сусындары (ICS 67.160.10)  
Танзания Осы стандартта қүйылмалы сыраға қойылатын талаптары, сынақ пен сынама алу әдістері белгіленген.  
53. G/TBT/N/SAU/1042 «Нан өндірудің техникалық талаптары» Сауд Аравия Королдігінің техникалык регламент жобасы (8 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. ICS: 67,060  
Сауд Аравия Королдігі Осы техникалық регламент жобасы бидай ұныннан өндірілетін нанға тиісті техникалық талаптарды белгілейді.  
54. G/TBT/N/OMN/346 Құрылыс бағытындағы алюминий және алюминий қорытпалары. 1 бөлімі: Шыбық / қырлы бөренеден жасалған құбырлар мен профилдері. (45 бет, араб тілінде, 37 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Құрылыс бағытындағы алюминий және алюминий қорытпалары.  
Оман Осы Персид шығанағындағы құрылыс бағытындағы алюминий және алюминий қорытпалары жасаланған шыбық / қырлы бөренеден жасалған құбырлар мен профилдері қатысты.  
55. G/TBT/N/OMN/345 EN 12810-1: 2003, EN 12811-1: 2003 бекіту туралы Министрлер Шешімінің жобасы (1 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Құрылыс ағаштары ICS: 91.220  
Оман Осы Шешім жобасы EN 12810-1: 2003, EN 12811-1: 2003 бекітеді. Барлық тармақтары міндетті.  
56. G/TBT/N/ARE/404 G/TBT/N/BHR/515 G/TBT/N/KWT/397 G/TBT/N/OMN/347 G/TBT/N/QAT/514 G/TBT/N/SAU/1043 G/TBT/N/YEM/117 «Тағам өнімдерінің таңбалауға қойылатын талаптары» Сауд Аравия Королдігінің / Персид шығанақ араб мемлекеттерінің ынтамақтастық Кеңесінің техникалық регламент жобасы (15 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Жалпы тағам өнімдері (ICS: 67,040,00)  
БАЭ Осы техникалық регламент жобасы тағам өнімдерінің жұғымды құндылығын таңбалауды белгілейді.  
57. G/TBT/N/ARE/404 G/TBT/N/BHR/515 G/TBT/N/KWT/397 G/TBT/N/OMN/347 G/TBT/N/QAT/514 G/TBT/N/SAU/1043 G/TBT/N/YEM/117 «Тағам өнімдерінің таңбалауға қойылатын талаптары» Сауд Аравия Королдігінің / Персид шығанақ араб мемлекеттерінің ынтамақтастық Кеңесінің техникалық регламент жобасы (15 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Жалпы тағам өнімдері (ICS: 67,040,00)  
Бахрейн Осы техникалық регламент жобасы тағам өнімдерінің жұғымды құндылығын таңбалауды белгілейді.  
58. G/TBT/N/ARE/404 G/TBT/N/BHR/515 G/TBT/N/KWT/397 G/TBT/N/OMN/347 G/TBT/N/QAT/514 G/TBT/N/SAU/1043 G/TBT/N/YEM/117 «Тағам өнімдерінің таңбалауға қойылатын талаптары» Сауд Аравия Королдігінің / Персид шығанақ араб мемлекеттерінің ынтамақтастық Кеңесінің техникалық регламент жобасы (15 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Жалпы тағам өнімдері (ICS: 67,040,00)  
Кувейт Осы техникалық регламент жобасы тағам өнімдерінің жұғымды құндылығын таңбалауды белгілейді.  
59. G/TBT/N/ARE/404 G/TBT/N/BHR/515 G/TBT/N/KWT/397 G/TBT/N/OMN/347 G/TBT/N/QAT/514 G/TBT/N/SAU/1043 G/TBT/N/YEM/117 «Тағам өнімдерінің таңбалауға қойылатын талаптары» Сауд Аравия Королдігінің / Персид шығанақ араб мемлекеттерінің ынтамақтастық Кеңесінің техникалық регламент жобасы (15 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Жалпы тағам өнімдері (ICS: 67,040,00)  
Оман Осы техникалық регламент жобасы тағам өнімдерінің жұғымды құндылығын таңбалауды белгілейді.  
60. G/TBT/N/ARE/404 G/TBT/N/BHR/515 G/TBT/N/KWT/397 G/TBT/N/OMN/347 G/TBT/N/QAT/514 G/TBT/N/SAU/1043 G/TBT/N/YEM/117 «Тағам өнімдерінің таңбалауға қойылатын талаптары» Сауд Аравия Королдігінің / Персид шығанақ араб мемлекеттерінің ынтамақтастық Кеңесінің техникалық регламент жобасы (15 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 г. Жалпы тағам өнімдері (ICS: 67,040,00)  
Катар Осы техникалық регламент жобасы тағам өнімдерінің жұғымды құндылығын таңбалауды белгілейді.  
61. G/TBT/N/ARE/404 G/TBT/N/BHR/515 G/TBT/N/KWT/397 G/TBT/N/OMN/347 G/TBT/N/QAT/514 G/TBT/N/SAU/1043 G/TBT/N/YEM/117 «Тағам өнімдерінің таңбалауға қойылатын талаптары» Сауд Аравия Королдігінің / Персид шығанақ араб мемлекеттерінің ынтамақтастық Кеңесінің техникалық регламент жобасы (15 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Жалпы тағам өнімдері (ICS: 67,040,00)  
Сауд Аравия Королдігі Осы техникалық регламент жобасы тағам өнімдерінің жұғымды құндылығын таңбалауды белгілейді.  
62. G/TBT/N/ARE/404 G/TBT/N/BHR/515 G/TBT/N/KWT/397 G/TBT/N/OMN/347 G/TBT/N/QAT/514 G/TBT/N/SAU/1043 G/TBT/N/YEM/117 «Тағам өнімдерінің таңбалауға қойылатын талаптары» Сауд Аравия Королдігінің / Персид шығанақ араб мемлекеттерінің ынтамақтастық Кеңесінің техникалық регламент жобасы (15 бет, араб тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
7 наурыз 2018 ж. Жалпы тағам өнімдері (ICS: 67,040,00)  
Йемен Осы техникалық регламент жобасы тағам өнімдерінің жұғымды құндылығын таңбалауды белгілейді.  
63. G/TBT/N/ZAF/225 Косметика бұйымдарының құрамы және жарнама, таңбалауына қатысты Ереже (2017 жылдың 22 желтоқсандағы R. 1469 Үкімет хабарламмасы), (347 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
8 наурыз 2018 ж. Косметика бұйымдары. Химия технологиясы (ICS 71)  
Оңтүстік Африка Косметика бұйымдарының құрамы және жарнама, таңбалауына қатысты Ереже  
64. G/TBT/N/KOR/726/Rev.1 1. Ағашты тиімді пайдалану Заңын жүзеге асыру Декретке өзгертулер ұсынысы (6 бет, корей тілінде) 2. Ағашты тиімді пайдалану Заңын жүзеге асыру Ережеге өзгертулер ұсынысы (10 бет, корей тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
8 наурыз 2018 ж. Өңделмеген ағаш, Араматериалдары, Ағаш грануллары, өртке қарсы өңделген ағаш материалы, желімен ұстатылған ағаш, фанера  
Корея Республикасы Ағашты тиімді пайдалану Заңын жүзеге асыру үшін Декрет пен Ережеге өзгертулер ұсынысы  
65. G/TBT/N/BRA/798 2018 ж. 26 ақпандағы RDC № 219 Қаулы. Дәрі-дәрмектің пост-тіркелуі (8 бет, португал тілінде) Белгіленбеген
8 наурыз 2018 ж. Фармацевтика өнімдері  
Бразилия Осы Қаулы Anvisa жіберілген дәрі-дәрмектің және биологиялық өнімдерінің пост-тіркелуі тәртібіне өзгерту енгізу сұраныстарына қолданылады.  
66. G/TBT/N/BRA/797 2018 жылдың 20 ақпандағы RDC № 217 Қаулы, Тиісті өндіріс пратикасын сертификациялау және сақтау мен тарату практикасын сертификациялау (1 бет, португал тілінде) Белгіленбеген
8 наурыз 2018 ж. Сақтау мен тарату тиісті практикасы  
Бразилия 2013 жылғы 14 тамыздағы RDC № 39 Қаулыға өзгеріс енгізеді, мұнда тиісті өндіріс пратикасын сертификациялау және сақтау мен тарату практикасын сертификациялаудың әкімшілік процедуралары қарастырылған.  
67. G/TBT/N/MEX/396 PROY-NOM-008-CONAGUA-2017 Жеке гигиенаға пайдалану үшін душ кабиналары – Техникалық талаптары және сынақ әдістемелері мексика ресми стандартына өзгерту жобасы (26 бет, испан тілінде) Ресми журналында жарияланғаннан кейін 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Жеке гигиенаға пайдалану үшін душ кабиналары, сонымен қатар олардың сәйкес керек-жарақтары, соның ішінде белгілі «экологиялық душ кабиналары»  
Мексика Хабарланған мәтін Мексикадағы өндірелетін, жинақталатын, импортталатын немесе сатылатын барлық жаңа типті және қайта қалпына келтірілген жеке гигиенаға пайдалану үшін душ кабиналары таратылады.  
68. G/TBT/N/MEX/390/Corr.1 Өзгерту. PROY-NOM-181-SCFI / SAGARPA-2017 «Йогурт - белгілеу, физико-химиялық және микробиологиялық сипаттамалары, коммерциялық ақпарат және сынақ әдістері» мексика ресми стандарт жобасы. 2018 жылдың 2 сәуірге дейін комментариялар беру мерзімін өзгерту жәйлі.  
12 наурыз 2018 ж.    
Мексика    
69. G/TBT/N/MEX/397 PROY-NOM-148-SCFI-2017 Сауда практикасы – үй айуандарын сату және үй айаундарын үйрету мен қарауға қызмет көрсету мексика ресми стандарт жобасы (NOM-148-SCFI-2008 Мексика ресми стандарттың күшін жояды), (7 бет испан тілінде) Мексика ресми бюллетенде жариялаңғаннан кейін 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Үй асырандылары  
Мексика Мақұлданған мексика ресми стандарт жобасы үй айуандарын сату және үй айаундарын үйрету мен қарауға қызмет көрсететін адамдарға міндетті болып саналады және мемлекеттің барлық аймағында қолданылады.  
70. G/TBT/N/DOM/227 RTM 003-2012 Сүйытылған мұнай газды өткізген кездегі қолданатын метрологиялық бақылау жабдықтарды реттеу Техникалық регламенті (23 бет, испан тілінде) Хабарлама таратылған күннен бастап 60 күн
9 наурыз 2018 ж. Сүйытылған газ. Газ отынына немесе газға және барлық отын түрлеріне (HS 732181). Жалпы метрология және өлшем (ICS 17.020), Газтүрлі отын (ICS 75.160.30)  
Доминикан Республикасы Аңықтама; Өлшем жүйесі; Сипаттамалары; Талаптары; Қате жіберушіліктері; Тексеру әдістері; Жауапкершілік; Айыппұлдары;  
71. G/TBT/N/KEN/656 DKS 2796: 2017 Бір рет қолданбалы лактация жапсырмасы – Техникалық талаптары (6 бет, ағылшын тілінде) 5 ммыр 2018ж.
12 наурыз 2018 ж. Тоқыма маталары (ICS: 59,080,30)  
Кения Осы стандартта сыртқы қолдануына арналған бір рет қолданбалы лактация жапсырмасына қойылатын минималді талаптары белгіленген.  
72. G/TBT/N/KEN/655 KS 2384: 2018 Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау – Эксплуатациялық талаптары (172 бет, ағылшын тілінде) 3 сәуір 2018 ж.
12 наурыз 2018 ж. Жалпы көлік құралдары (ICS: 03.220.01)  
Кения Осы стандарт қауіпті жүктерді тасымалдауына пайдаланатын барлық жол тасымалдау құралдарына қауіпсізді пайдалану процедура мен ережені белгілейді  
73. G/TBT/N/KEN/654 KS 1773: 2018 Су негізіндегі хош иісті сусындары – Техникалық талаптары (5 бет, ағылшын тілінде) 16 сәуір 2018 ж.
12 наурыз 2018 ж. Жалпы сусындары (ICS 67.160.01)  
Кения Осы Кения стандарттында ас суымен араластырған кезде тұтынуына дайын су негізіндегі хош иісті сусындарға қойылатын талаптар көрсетілген.  
74. G/TBT/N/KEN/653 KS 1485: 2018 Хош иісті алкоголсіз сусындары – Техникалық талаптары (6 бет, ағылшын тілінде) 16 сәуір 2018 ж.
12 наурыз 2018 ж. Жалпы сусындары (ICS 67.160.01)  
Кения Осы Кения стандарттында су негізіндегі хош иісті сусындардан сынама алу әдісі және сынақ жүргізу әдістері, талаптары көрсетілген.  
75 G/TBT/N/ISR/1009 SI 60898 1-бөлім: Электрлік жабдықтар – Тұрмыстық және ұқсас тағайындалған асқын токтардар қорғауға арналған автоматты сөндіргіштер: Ауыспалы токта жұмыс істеуге арналған шағын автоматты сөндіргіштер (150 бет, ағылшын тілінде, 7 бет, иврит тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Электрлік сөндіргіштер (HS: 853620, 853630, 853650, 853690, 853890) (ICS: 29.120.50)  
Израиль Ауыспалы токта жұмыс істеуге арналған шағын автоматты сөндіргіштерге қатысты SI 60898, 1-бөлім Міндетті стандартын қайта қарау. Берілген жоба МЭК 60898-1 - 2.0 редакция: 2015-03 Халықаралық стандартын кейбір өзгерістермен қабылдайды.  
76 G/TBT/N/ISR/1008 SI 69 2-түзету: Электрлік су жылытқыштар – Жылу реттеу және жылу оқшаулауы бар жылытқыштар (14 бет, ивритте) Хабарландырудан кейін 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Электрлік су жылытқыштар (HS: 851610), (ICS: 91.140.65)  
Израиль Электрлік су жылытқыштарға қатысты SI 69 Міндетті стандартына екінші түзету.  
77 G/TBT/N/ISR/1007 SI 60898 1-бөлім: Электрлік жабдықтар – Тұрмыстық және ұқсас тағайындалған асқын токтардар қорғауға арналған автоматты сөндіргіштер: Ауыспалы токта жұмыс істеуге арналған шағын автоматты сөндіргіштер (150 бет, ағылшын тілінде, 7 бет, иврит тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Электрлік сөндіргіштер (HS: 853620, 853630, 853650, 853690, 853890) (ICS: 29.120.50)  
Израиль Ауыспалы токта жұмыс істеуге арналған шағын автоматты сөндіргіштерге қатысты SI 60898, 1-бөлім Міндетті стандартын қайта қарау. Берілген жоба МЭК 60898-1 - 2.0 редакция: 2015-03 Халықаралық стандартын кейбір өзгерістермен қабылдайды.  
78 G/TBT/N/ISR/1006 SI 60320 1-бөлім – Тұрмыстық және ұқсас тағайындалған аспаптық байланыстырғыш: Жалпы талаптар (65 бет, ағылшын тілінде, 7 бет, ивритте) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Құрылғы байланыстырғыштары (HS: 853690) (ICS: 29.120.30).  
Израиль SI 60320, 1-бөлім Аспаптық байланыстырғыштар Міндетті стандартын қайта қарау. Берілген жоба МЭК 60320-1 - 3.0 редакция: 2015-06 Халықаралық стандартын кейбір өзгерістермен қабылдайды.  
79 G/TBT/N/ARE/405, G/TBT/N/BHR/516 G/TBT/N/KWT/398, G/TBT/N/OMN/348 G/TBT/N/QAT/515, G/TBT/N/SAU/1044, G/TBT/N/YEM/118 Механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыларға GSO техникалық регламентінің жобасы (94 бет, араб тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Механизмдер, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтері және көтергіш қондырғы  
БАӘ Берілген техникалық регламент (2) бабында анықталған секілді механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыға қатысты қолданылады.  
80 G/TBT/N/ARE/405, G/TBT/N/BHR/516 G/TBT/N/KWT/398, G/TBT/N/OMN/348 G/TBT/N/QAT/515, G/TBT/N/SAU/1044, G/TBT/N/YEM/118 Механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыларға GSO техникалық регламентінің жобасы (94 бет, араб тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Механизмдер, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтері және көтергіш қондырғы  
Бахрейн Берілген техникалық регламент (2) бабында анықталған секілді механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыға қатысты қолданылады.  
81 G/TBT/N/ARE/405, G/TBT/N/BHR/516 G/TBT/N/KWT/398, G/TBT/N/OMN/348 G/TBT/N/QAT/515, G/TBT/N/SAU/1044, G/TBT/N/YEM/118 Механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыларға GSO техникалық регламентінің жобасы (94 бет, араб тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Механизмдер, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтері және көтергіш қондырғы  
Кувейт Берілген техникалық регламент (2) бабында анықталған секілді механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыға қатысты қолданылады.  
82 G/TBT/N/ARE/405, G/TBT/N/BHR/516 G/TBT/N/KWT/398, G/TBT/N/OMN/348 G/TBT/N/QAT/515, G/TBT/N/SAU/1044, G/TBT/N/YEM/118 Механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыларға GSO техникалық регламентінің жобасы (94 бет, араб тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Механизмдер, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтері және көтергіш қондырғы  
Оман Берілген техникалық регламент (2) бабында анықталған секілді механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыға қатысты қолданылады.  
83 G/TBT/N/ARE/405, G/TBT/N/BHR/516 G/TBT/N/KWT/398, G/TBT/N/OMN/348, G/TBT/N/QAT/515, G/TBT/N/SAU/1044, G/TBT/N/YEM/118 Механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыларға GSO техникалық регламентінің жобасы (94 бет, араб тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Механизмдер, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтері және көтергіш қондырғы  
Катар Берілген техникалық регламент (2) бабында анықталған секілді механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыға қатысты қолданылады.  
84 G/TBT/N/ARE/405, G/TBT/N/BHR/516 G/TBT/N/KWT/398, G/TBT/N/OMN/348 G/TBT/N/QAT/515, G/TBT/N/SAU/1044, G/TBT/N/YEM/118 Механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыларға GSO техникалық регламентінің жобасы (94 бет, араб тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Механизмдер, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтері және көтергіш қондырғы  
Королевство Саудовская Аравия Берілген техникалық регламент (2) бабында анықталған секілді механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыға қатысты қолданылады.  
85 G/TBT/N/ARE/405, G/TBT/N/BHR/516 G/TBT/N/KWT/398, G/TBT/N/OMN/348 G/TBT/N/QAT/515, G/TBT/N/SAU/1044, G/TBT/N/YEM/118 Механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыларға GSO техникалық регламентінің жобасы (94 бет, араб тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Механизмдер, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтері және көтергіш қондырғы  
Йемен Берілген техникалық регламент (2) бабында анықталған секілді механизмдерге, қауіпсіздікті қамтамасыз ету элементтеріне және көтергіш қондырғыға қатысты қолданылады.  
86 G/TBT/N/USA/1348 Бөлімін бекіту 112 (l) Қауіпті ауаны ластайтын заттардың негіздемесі; Құрғақ тазалау шеберханалары үшін атмосфералық пархлорэтилен шығарындыларына арналған стандарттар; Вермонт штаты (5 бет, ағылшын тілінде) 4 сәуір 2018 ж
13наурыз 2018 ж. Перхлорэтилен атмосферасына шығарылуы Қоршаған ортаны қорғау (ICS 13.020), Ауа сапасы (ICS 13.040), Химия өнеркәсібінің өнімдері (ICS 71.100)  
США Бөлімін бекіту- 112 (l) Қауіпті ауаны ластайтын заттардың негіздемесі; Құрғақ тазалау шеберханалары үшін атмосфералық пархлорэтилен шығарындыларына арналған стандарттар; Вермонт штаты  
87 G/TBT/N/SUA/1340/Add.1 Қосымша. Реттелетін заттарды, соның ішінде мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарларды жобалау, орнату, тіркеу, салу және пайдалану ережелерін қабылдайды және осы танктерден реттелетін заттардың шығарылуына жауап береді; танкерлер мен операторлардың қаржылық жауапкершілігін сипаттайды. 2018 жылғы 1 мамырдан бастап күшіне енеді  
13 наурыз 2018 ж.    
США    
88 G/TBT/N/USA/1325/Add.2 Қосымша. Қоршаған ортаны қорғау агенттігі (EPA) тікелей түпкілікті ереже туралы теріс түсініктеме алды «Стратосфералық озонды қорғау: консенсусқа негізделген белгілі салалық стандарттарды ең соңғы қайта қарауды қамту үшін тоңазытқыш пен ауаны салқындату секторына сілтемелерді қайта қарау» 2017 жылғы 11 желтоқсанда жарияланған. Сондықтан бұл тікелей түпкілікті ереже жойылады. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1343_00_e.pdf  
13 наурыз 2018 ж.    
США    
89 G/TBT/N/UGA/816 DUS 1928: 2018 Автокөлік құралдары - Автобус корпусын жобалау және салу - Техникалық талаптар (52 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
13 наурыз 2018 ж. Автобустар (ICS 43.080.20)  
Уганда Уганда стандартының жобасы автобус корпусын жобалау мен салу талаптарын анықтайды.  
90 G/TBT/N/UGA/815 DUS 875: 2018 Ерін далабы - Ерекшеліктер, 2-ші басылым. (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
13 наурыз 2018 ж. Косметикалық өнімдер. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70) Уганда стандартының жобасы, талаптарды, сынақ әдістерін және ерін далабын таңдауды анықтайды. (ICS 71.100.70)  
Уганда    
91 G/TBT/N/TTO/117 Шатыр жабыны мен сейфтерге арналған профильді болат табақшалар - Техникалық талаптар (30 бет, ағылшын тілінде) 14 мамыр 2018 ж
13 наурыз 2018 ж. Плиткалы профильді болат және шатыр жабындысы үшін сидящая Сығылған және жартылай фабрикаттардан жасалған бұйымдар (ICS 77.140.50)  
Тринидад и Тобаго Бұл стандарт шатыр жабыны мен сырғанауға арналған металл профильді болат табақтарға ең төменгі талаптарды белгілейді.  
92 G/TBT/N/TPKM/296/Add.1 Қосымша. Жеке кеден аумағы Тайвань, Пенху, Киньмень және Мацзу хабарлайды что «Мембраналық газ есептегiштердi тексеру мен тексерудiң техникалық талаптарына түзету, 2017 жылғы 30 қарашадағы жағдай бойынша , G / TBT / N / TPKM / 296 2018 жылдың 21 ақпанында қабылданған және 2018 жылдың 1 шілдесінде күшіне енеді.  
13 наурыз 2018 ж.    
Тайвань    
93 G/TBT/N/TPKM/282/Add.1 Жеке кеден аумағы Тайвань, Пенху, Киньмень және Мацзу хабарлайды, 2017 жылдың 28 шілдесінде жарияланды «Энергияны үнемдейтін радиожиілік құрылғыларына арналған техникалық регламенттер сәйкес с G / TBT / N / TPKM / 282 2018 жылдың қаңтарынан бастап күшіне енді. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1322_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1322_00_x.pdf  
13 наурыз 2018 ж.    
Тайвань    
94 G/TBT/N/TPKM/241/Add.2 Жеке кеден аумағы Тайвань, Пенху, Киньмень және Мацзу хабарлайды «соя тұздығыдан алдын ала таңбаланған өнімдерді таңбалаудың технологиялық әдісін реттейтін ереже» сәйкес G / TBT / N / TPKM / 241 2016 жылғы 3 тамыздан бастап 2018 жылдың 8 наурызында қабылданды және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді,. Ережелердің соңғы мәтіні TFDA сайтында қол жетімді:http://www.fda.gov.tw/TC/news.aspx https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1324_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1324_00_x.pdf  
13 наурыз 2018 ж.    
Тайвань    
95 G/TBT/N/SAU/1046 «Сауд Арабиясы Корольдігі Корпорациясы өндіретін көліктердің орташа отын тұтыну туралы Заңының» (Кафе) жеңіл автомобильдерге арналған техникалық регламентке түзету (1) (2016-2020)», (3 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 30 күн
13 наурыз 2018 ж. 43.060.40  
Сауд Арабия Корольдігі Бұл техникалық регламент электромобильдерге арналған жанармайдың эквивалентін есептеуді және ауаны баптау үшін несие беруді қарастырады.  
96 G/TBT/N/SAU/1045 «Жаңа жолаушылар көлік құралдарына отын үнемдеуге қойылатын талаптар» техникалық регламентіне өзгерістер енгізу SASO 2847: 2017 (1) (7 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 30 күн
13 3.060.40  
Сауд Арабиясы Корольдігі ТР барлық жаңа автомобильдер үшін жанармай үнемдеуге қойылатын талаптарға қатысты.  
97 G/TBT/N/MEX/399 Мексикалық ресми стандартының PROY-NOM-189-SSA1 / SCFI-2016 өнімдері мен қызметтерінің. Тұрмыстық гигиена өнімдерін таңбалау және орау (11 бет, испан тілінде) 7 мамыр 2018 ж
13 наурыз 2018 ж. Гигиена құралдары (олардың физикалық жағдайына қарамастан), заттарды, беттерді немесе ғимараттарды тазалауға немесе тазалауға арналған заттар, сондай-ақ ауаға ерекше дәмді беретін заттар. Бұл өнімдерде сабын, жуғыш заттар, тазалағыш құралдар бар, ағартқыштар, сыртқы крахмалдар, дақ кетіргіштер, дезинфекциялау құралдары, дезодоранттар мен ауа тазартқыштар және Денсаулық сақтау министрлігі анықтайтын басқа ұқсас өнімдер.  
Мексика Мексика ресми стандарты туралы ескерту жобасы Мексиканың бүкіл аумағында тұрмыстық гигиена өнімдерін өңдейтін немесе импорттайтын жеке және заңды тұлғалар үшін міндетті болып табылады..  
98 G/TBT/N/MEX/3998 Мексика ресми стандартының жобалары PROY-NOM-184-SCFI-2017 Қоғамдық телекоммуникация желісін қолданумен маркетинг және / немесе телекоммуникация қызметтерін ұсыну үшін жабдықтаушылармен қадағалануға тиіс реттейтін элементтер мен нақты міндеттемелер (Мексикалық ресми стандарттың күшін жойды NOM-184-SCFI -2012), (23 бет, испан тілінде) 2018 жылдың 6 мамыры (60 күнтізбелік күн)
13 наурыз 2018 ж. Телекоммуникациялық терминал жабдықтары  
Мексика Мексиканың ресми стандартының бұл жобасы Мексикадағы тұтынушылар үшін телекоммуникациялық қызметтерді және / немесе жабдықтарды тікелей немесе жанама түрде сатуға немесе беруге қатысатын барлық жеке тұлғалар мен ұйымдар үшін міндетті болып табылады..  
99 G/TBT/N/MEX/360/Add.2 Мексиканың ресми стандарттары NOM-028-ENER-2017 Жалпы мақсаттағы шамдардың қуаты. Тестілеудің шектеулері мен әдістері. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515627&fecha=09/03/2018 https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_1338_00_s.pdf  
13 наурыз 2018 ж.    
Мексика    
100 G/TBT/N/MEX/321/Add.2 Мексикалық ресми нормативі NOM-007-ASEA-2016 Табиғи газды, этан мен газ бар газды тасымалдауhttp://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515122&fecha=05/03/2018  
13 наурыз 2018 ж.    
Мексика    
101 G/TBT/N/MEX/247/Add.2 Мексикалық ресми нормативі NOM-045-SEMARNAT-2017 Қоршаған ортаны қорғау - Дизельді автокөлік құралдары - Өлшеуге арналған рұқсат етілген түтін деңгейі, сынау процедурасы және техникалық сипаттамалары  
13 наурыз 2018 ж.    
Мексика    
102 G/TBT/N/JPN/589 Зиянды және зиянды заттарды бекіту туралы бұйрыққа өзгерістер енгізу (7 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
13 наурыз 2018 ж. Улы және зиянды зат.  
Япония Зиянды және зиянды заттарды бақылау туралы Заңға сәйкес ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 7 затты улы, ал 11 - зиянды заттар ретінде тағайындайды.  
103 G/TBT/N/JPN/588 Өсімдікті сынауға қойылатын талаптарды реттеу туралы тыңайтқыштар туралы ережені өзгерту туралы заңға түзетулер жобасы (1 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 30 күн
13 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыш (HS: 3102, 3105)  
Япония Ферменттелген қоспадан тұратын сұйық азоттық тыңайтқыштарды тіркеу үшін өсімдіктерді тестілеу қажет емес.  
104 G/TBT/N/EU/555 Еуропалық Парламенттің және денсаулық сақтау технологиясын бағалау жөніндегі кеңес пен Директиваға түзетулер енгізу туралы ұсыныс 2011/24 / ЕС (COM (2018) 51). (49 бет, ағылшын тілінде, 49 бет, француз тілінде, 49 бет, испан тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 90 күн
13 наурыз 2018 ж. Дәрілік препараттар және медициналық мақсаттағы бұйымдар  
ЕС Бұл ұсынылатын ереже мүше-мемлекеттерде денсаулық сақтау технологияларын клиникалық бағалау бөлігінің үйлестірілген ережелеріне қатысты және белгілі бір дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдар үшін Одақ деңгейінде өткізілетін бірлескен бағалау жүйесін енгізеді.  
105 G/TBT/N/EU/554 Комиссияның Ережеге сәйкес пиметросзиннің белсенді затының бекітілуін ұзарту туралы Комиссияның атқарушы бұйрығының жобасы (ЕС) № 1107/2009 Еуропалық Парламент пен Кеңесте өсімдіктерді қорғауға арналған өнімдер нарығын орналастыру және Комиссияның атқарушы регламентіне өзгерістер енгізу (ЕС) № 540/2011. (5 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
13 наурыз 2018 ж. Пиметрозин (пестицидтерден белсенді зат)  
Европа одағы Пиметрозиннің белсенді затының бекітілуі Ережеге сәйкес жаңартылмайды (ЕС) № 1107/2009.  
106 G/TBT/N/VNM/119 Жылжымалы құрам үшін сапа, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғауды тексеруді көздейтін дөңгелек жобасы (24 бет Вьетнам тіліндегі) Хабарлама алған күннен бастап 30 күн
14 наурыз 2018 ж. Темір жол локомотивтері немесе трамвай, жылжымалы құрамның және олардың бөліктерінің автокөліктері; темір жол немесе трамвай жолдары мен олардың бөліктері үшін жол жабдығы мен құрылғылары; механикалық (оның ішінде электромеханикалық) барлық түрдегі дабыл жабдығы  
Вьетнам Бұл жоба барлық темір жол желілері мен басқару, тексеру, сертификаттау және сертификаттауды жүзеге асыратын ұйымдар үшін теміржол вагондарын жобалау, өндіру, жинау, импорттау, жаңғырту, қалпына келтіру жұмыстарымен айналысатын барлық мекемелерге, ұйымдарға және тұлғаларға қолданылады.. 63/2015 / TT-BGTVT.  
107 G/TBT/N/VNM/118 QCVN 18: 2018 / BGTVT – Ұлттық ТР --өндіріуге, дайын және импорттық автомобильдерді қабылдау сынақтарына арналған (74 бет, Вьетнам тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 30 күн
14 наурыз 2018 ж. Моторизованный темір жол немесе трамвай вагондары, жолаушы, коммерциялық немесе багаж, ашық алаңдар (8603), Өздігінен жүретін немесе өздігінен жүрмейтін теміржолдарды немесе трамвайларды жөндеуге немесе қызмет көрсетуге арналған көлік құралдары (мысалы, шеберханалардың вагондары, крандар, шабуылдаушы машиналар, сэндвичинг машиналары, бақылау вагондары мен жол инспекциясына арналған көлік құралдары)(8604), Теміржол немесе трамвай вагондары, жолаушы емес өздігінен жүретін жолаушылар; вагондарды багаж, пошта және басқа арнайы теміржол немесе трамвайлар, өздігінен жүрмейтін 8604 (8605), Теміржол немесе трамвай вагондары, өздігінен жүрмейтін жүк (8606), Темір жол жылжымалы құрам (ICS 45.060)  
Вьетнам Техникалық регламенттің жобасы инспекция барысында сапа, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптарды қамтиды; ұлттық темiр жолда пайдалану үшiн жаңа және импортталған темiр жол вагондарын бекiту.  
108 G/TBT/N/VNM/117 Ұлттық техникалық регламенттің жобасы LED жарықтандыру аспаптары (10 бет Вьетнам тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
14 наурыз 2018 ж. Лампалар және олармен байланысты жабдық (ICS 29.140)  
Вьетнам Осы техникалық регламенттің жобасы қауіпсіздік және электромагниттік үйлесімділікке қойылатын талаптар мен қосымшада көрсетілген LED жарықтандыру құрылғыларын басқару талаптарын анықтайды. Техникалық регламенттің жобасы жарықдиодты жарық өнімдерін шығаратын, импорттайтын, тарататын және сататын ұйымдарға және тұлғаларға қолданылады.  
109 G/TBT/N/USA/1256/Corr.4 Федеральды авиация басқармасы 2016 жылғы 13 желтоқсанда жарияланған соңғы ережеге түзетулер енгізеді. ДАТА: Түзету (2-түзету) 2018 жылдың 12 наурызында күшіне енеді. 2018 жылғы 13 желтоқсандағы (2016 жылғы 13 желтоқсанда) FRF 90126-да жарияланған және 2017 жылғы 8 ақпандағы 9677 FR-ге дейін кейінге қалдырылған соңғы ережеге түзетулер 2018 жылғы 13 наурыздан бастап күшіне енеді.. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1346_00_e.pdf  
14 наурыз 2018 ж.    
США    
110 G/TBT/N/USA/1030/Add.2 Қосымша. Бұл іс-шара 2016 жылғы 3 маусымдағы Федералдық Регистрде (2016 ережесі) жарияланған «Мұнай және газ секторы: жаңа, қалпына келтірілген және өзгерген көздерге арналған эмиссиялық стандарттар» түпкілікті ережесіндегі кейбір талаптарға түзетулерді аяқтайды.Қорытынды ереже 2018 жылдың 12 наурызынан бастап күшіне енеді. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1345_00_e.pdf  
14 наурыз 2018 ж.    
США    
111 G/TBT/N/SGP/41/Add.1 Мемлекеттік қызметтерді реттеу туралы ереже (сумен қамтамасыз ету) (түзету) 2018 жылғы 1 қазанда күшіне енеді.  
14 наурыз 2018 ж.    
Сингапур    
112 G/TBT/N/MEX/400 Ресми мексикалық стандарт NOM-EM-121-SCT3-2017 «Әуе көлігі келісімшартына, орау белгісіне және жолаушыларды тасымалдау үшін пайдаланылатын мемлекеттік әуе кемелеріне үй жануарларын тасымалдау ережелеріне қатысты ережелерді орнату» (7 бет Испан тілінде)  
14 наурыз 2018 ж. Жолаушыларды тасымалдауға арналған қоғамдық көлікте үй жануарларын тасымалдау үшін затбелгілер мен заттар.  
Мексика Стандарт жолаушылардың әуе тасымалы үшін лицензиялар иелері мен операторларына қолданылады.  
113 G/TBT/N/CHL/395/Add.1 Чили Республикасы 2017 жылы 29 наурызда хабарланған мотоциклдерге арналған шығарындылардың стандарттарын белгілейтін 2000 жылғы Көлік және байланыс министрлігінің № 104 қаулысына түзетулер енгізу туралы хабарлайды G / TBT / N / CHL / 395, 2017 жылғы 1 тамызда қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2018 жылғы 12 наурыздағы №32 қаулысына сәйкес жарияланды. Мәтінде қол жетімді: http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/03/12/42005/01/1363266.pdf  
14 наурыз 2018 ж.    
Чили    
114 G/TBT/N/BRA/613/Rev.1/Add.1 Бұл қосымша ауыл шаруашылығы, мал мен азық-түлік министрлігі - MAPA 2018 жылғы 8 ақпандағы № 14 Техникалық регламентті қосымша ресми сәйкестендіру стандарттарын, жүзім және шарап өнімдерінің шараптары мен туындыларының сапасын белгілеу туралы хабардар етуге бағытталған.. Техникалық регламент жарияланған күннен бастап күшіне енеді. Толық мәтінді португал тілінде және оны жүктеп алуға болады: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/03/2018&jornal=515&pagina=4&totalArquivos=250 http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/03/2018&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=250 http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/03/2018&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=250 http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/03/2018&jornal=515&pagina=7&totalArquivos=250 http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/03/2018&jornal=515&pagina=8&totalArquivos=250 http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/03/2018&jornal=515&pagina=9&totalArquivos=250  
14 наурыз 2018 ж.    
Бразилия    
115 G/TBT/N/TZA/146 DEAS 903: 2017 Сүтті ешкі үшін жем - Техникалық талаптар (18 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
15 наурыз 2018 ж. Жануарларға арналған жем (ICS 65.120)  
Танзания Шығыс африкалық стандарттың бұл жобасы сүт ешкілеріне қойылатын талаптар, сынамаларды іріктеу және инспекциялау әдістерін анықтайды.  
116 G/TBT/N/TZA/145 DEAS 902: 2017 (Балық үшін жем - Техникалық талаптар 18 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
15 наурыз 2018 ж. Жануарларға арналған жем  
Танзания Шығыс Африка стандарты жобасында балық үшін жемшөпті іріктеп алу мен сынаудың талаптары мен әдісі анықталады және липапия мен латфизмді азықтандыруға қолданылады.  
117 G/TBT/N/TZA/144 DEAS 90: 2017 Құстарға арналған жем - Техникалық талаптар (20 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
15 наурыз 2018 ж. Жануарларға арналған жем (ICS 65.120)  
Танзания Шығыс Африка стандарты үй құстары үшін қоректік заттардың жалғыз көзі ретінде пайдаланылатын құс етінің аралас жеміне қойылатын талаптарды анықтайды.  
118 G/TBT/N/TZA/143 DEAS 75: 2017 Малға арналған жем - Техникалық талаптар (16 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
15 наурыз 2018 ж. Жануарларға арналған жем (ICS 65.120)  
Танзания Шығыс-африкалық нормативтен тұратын бұл жоба малға арналған жемшөпті іріктеу мен сынаудың талаптарын және әдісін, оның ішінде бұзау, сүт және ірі қара малға арналған жемді.  
119 G/TBT/N/TZA/142 DEAS 55: 2017 Шошқа үшін жемшөп (16 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
15 наурыз 2018 ж. Жануарларға арналған жем (ICS 65.120).  
Танзания Шығыс Африка стандартының бұл жобасы шошқа үшін жемшөпті іріктеу мен сынаудың талаптары мен әдістерін анықтайды.  
120 G/TBT/N/MEX/401 «Тотоаба макдональди» жабайы табиғатты қорғау бөлімшелерінен үлгілерді, бөлшектер мен туындыларды белгілеуге қойылатын талаптарды белгілейтін «PROY-NOM-EM-169-SEMARNAT-2017» мексикалық ресми стандартының жобасы (11 бет, испан тілінде) 13 мамыр 2018 ж
15 наурыз 2018 ж. Тотоаба (Totoaba macdonaldi) – ТН ВЭД: 03028901  
Мексика Мексика Құрама Штаттарындағы Totoaba macdonaldi үлгілеріне, бөліктеріне және туындыларына қатысты коммерциялық немесе коммерциялық емес қызметпен айналысатын жеке және заңды тұлғалар үшін міндетті түрде хабардар етілген стандарт міндетті болып табылады..  
121 G/TBT/N/JPN/593 2013 жылы № 2943 бұйрығы Жапонияның Ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы Министрлігінің Министрлік хабарламасына түзетулер жобасы (1 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 30 күн
15 наурыз 2018 ж. Тынайытқыштар(HS: 3101, 3102, 3104, 3105)  
Япония Зеолит тағайындалған аралас тыңайтқыштар үшін қолжетімді антиокакциялық материалдардың тізіміне қайта қосылуы керек.  
122 G/TBT/N/JPN/592 2000 жылғы № 1163 Жапонияның Ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы министрліктерінің министрлік хабарламасына түзетулер жобасы (1 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 30 күн
15 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыш (HS: 3101)  
Япония Ағымдағы тыңайтқышты таңбалау жүйесі операторларды өндіріс процесінде шамалы өзгерістер болғанымен, қаптама материалдарындағы жапсырмаларды өзгертуге мәжбүр етеді, бұл өндіріс құнының өсуіне әкеледі. Өндіріс құнының төмендеуі үшін тыңайтқыштарды таңбалауға қойылатын талаптар жеңілдетілуі керек.  
123 G/TBT/N/JPN/591 Жапонияның Ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы министрліктерінің Министрлерге ескертуіне өзгерістер енгізу туралы 1984ж № 707 бұйрығында (1 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 30 күн
15 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыш (HS: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)  
Япония Ағымдағы тыңайтқышты таңбалау жүйесі операторларды өндіріс процесінде шамалы өзгерістер болғанымен, қаптама материалдарындағы жапсырмаларды өзгертуге мәжбүр етеді, бұл өндіріс құнының өсуіне әкеледі. Өндіріс құнының төмендеуі үшін тыңайтқыштарды таңбалауға қойылатын талаптар жеңілдетілуі керек.  
124 G/TBT/N/JPN/590 Жапонияның Ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы министрліктерінің министрлерінің хабарламасына өзгерістер енгізу туралы № 198 1984ж (1 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 30 күн
15 наурыз 2018 ж. (HS: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)  
Япония Ағымдағы тыңайтқышты таңбалау жүйесі операторларды өндіріс процесінде шамалы өзгерістер болғанымен, қаптама материалдарындағы жапсырмаларды өзгертуге мәжбүр етеді, бұл өндіріс құнының өсуіне әкеледі. Өндіріс құнының төмендеуі үшін тыңайтқыштарды таңбалауға қойылатын талаптар жеңілдетілуі керек.  
125 G/TBT/N/JPN/581/Add.1 Қосымша. 2016 жылдың 1-ші сәуірінен бастап күшіне енетін, техникалық регламент ретінде органикалық мал мен органикалық мал шаруашылығы өнімдері стандартына қатысты G / TBT / N / JPN / 581 (2018 жылдың 10 қаңтарында) ұсынылған түзету. Жапония енгізу күніне қосымша түсініктеме береді. Түсініктемелерді жабу күні хабарландыру 60 күнінен бастап https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0225_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0225_01_e.pdf  
15 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыштар  
Япония    
126 G/TBT/N/JPN/580/Add.1 Қосымша. 2018 жылдың 1-ші сәуірінен бастап күшіне енеді, G / TBT / N / JPN / 580 (2018 жылғы 10 қаңтардағы), Өсімдік және жануарлардан алынатын өсімдіктердің органикалық тағамдары мен өсімдіктердің органикалық өнімдерінің стандартына қатысты ұсынылған түзету жыл. Жапония енгізу күніне қосымша түсініктеме береді. Түсініктемелерді жабу күні хабарландыру 60күнінен бастап . https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0224_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0224_01_e.pdf  
15 наурыз 2018 ж.    
Япония    
127 G/TBT/N/EU/556 Атқарушы регламентке өзгертулер енгізу туралы Комиссияның өкілетті нормативтік құқықтық актісінің жобасы (ЕС) № 29/2012 зәйтүн майының белгісіне қойылатын талаптарға қатысты (5 бет, ағылшын тілінде)  
15 наурыз 2018 ж. HS: 15.09.10 бірінші (суық) баспаның зәйтүн майы 15.09.90 Зәйтүн майы және оның өңделмеген немесе тазартылған фракциялары, бірақ химиялық құрамы өзгермейді, 15.10.00 Басқа майлар және олардың фракциялары тек қана зәйтүнден немесе тазартылған немесе тазартылған зәйтүнден алынған. Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
Еуропа Одағы Өкілетті комиссияның ережесі зәйтүн майын таңбалауға қойылатын кейбір талаптарды өзгертті.  
128 G/TBT/N/FRA/183 Стандарттар міндетті түрде енгізілуін белгілейтін 2003 жылғы 5 қыркүйектегі бұйрыққа өзгерістер енгізу туралы бұйрық (71 бет.) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
16 наурыз 2018 ж. Негізгі минералды және органикалық топырақ құрылымын құрайтын тыңайтқыштар  
Франция Бұл бұйрық 2 стандарттың міндетті түрде орындалуын көздейді.  
129 G/TBT/N/USA/1349 Тұтынушыларға арналған ақпарат және таңбалау; Сымсыз микрофон жүйелеріне жан-жақты қол жеткізуді қолдау (3 бет, ағылшын тілінде)  
19 наурыз 2018 ж. Сымсыз микрофон жүйелері Аудио, бейне және аудиовизуалды жабдықтар (ICS 33.160).  
США Бұл құжат сымсыз микрофон жүйелеріне қойылатын талаптарды қамтамасыз етеді.  
130 G/TBT/N/USA/1283/Add.1 Қосымша. Көлік құралында жүргізушінің болуын талап етпейтін көлік құралдарының сынақтарын енгізу ережелеріне түзетулер енгізу және осындай көлік құралдарын Калифорния штатының жолдарында қауіпсіз сынақтан өткізу. 2018 жылғы 1 сәуірден бастап күшіне енеді. https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/vr/autonomous/bkgd https://oal.ca.gov/wp-content/uploads/sites/28/2018/03/10z-2018.pdf  
19 наурыз 2018 ж.    
США    
131 G/TBT/N/USA/1118/Add.5 2017 жылдың 19 қаңтарында АҚШ Федералдық Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ауылшаруашылық маркетингі қызметі Федералды тіркелімінде жарияланған органикалық мал мен құстың соңғы ережесін жояды. Органикалық мал мен құс шаруашылығына қатысты қолданыстағы ережелер күшінде қалады. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1434_00_e.pdf  
19 наурыз 2018 ж.    
США    
132 G/TBT/N/UGA/829 DUS 1853: 2018 Құрғақ бұршақтар қолдануға дайын - Техникалық сипаттамалары (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
19 наурыз 2018 ж. Дәнді дақылдар, бұршақ дақылдары және алынған өнімдер (ICS 67.060)  
Уганда Уганда стандарты осы жобаның талаптарын, сусыздандыруға дайын дайындауға арналған бұршақтарды іріктеу және сынау әдістерін анықтайды.  
133 G/TBT/N/UGA/828 DUS 1852: 2018 Дәнді дақылдар негізінде лезде жарма және ұн - Техникалық талаптар (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
19 наурыз 2018 ж. Дәнді дақылдар, бұршақ дақылдары және алынған өнімдер (ICS 67.060)  
Уганда Уганда стандартының жобасы адамның тұтынуына арналған дәнді және жарма негізінде ұнды іріктеу және сынау әдістерін, әдістерін анықтайды.  
134 G/TBT/N/UGA/827 DUS 1851: 2018 Күріш ұн - техникалық сипаттамалар (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
19 наурыз 2018 ж. Дәнді дақылдар, бұршақ дақылдары және алынған өнімдер (ICS 67.060)  
Уганда Уганда стандартының жобасы талаптарды анықтайды, адамдарды тұтыну үшін Oryza sativa L-нан күріш ұнын іріктеу және сынау әдістері. Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
135 G/TBT/N/UGA/826 DUS DEAS 912: 2018 Тыңайтқыш - Азот-фосфат-калий тыңайтқышы - Техникалық талаптар (11 бет, ағылшын тілінде)  
19 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыштар (ICS 65.080)  
Уганда Уганда стандартының жобасы азот-фосфор-калий тыңайтқыштарын сынау, сынау және сынау әдістерін анықтайды.  
136 G/TBT/N/UGA/825 DUS DEAS 911: 2018 Тыңайтқыш - Аммоний сульфаты (аммоний сульфаты) - Техникалық сипаттамалары (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
19 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыштар (ICS 65.080)  
Уганда Уганда стандартының жобасы, аммоний сульфатына қойылатын талаптарды, іріктеу және сынау әдістерін анықтайды.  
137 G/TBT/N/UGA/824 DUS DEAS 910: 2018 Тыңайтқыш - Ура - Техникалық сипаттамалары (11 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
19 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыштар (ICS 65.080)  
Уганда Уганда Стандартының жобасы талаптарды, сынамаларды іріктеу мен несепнәр сынау әдістерін анықтайды.  
138 G/TBT/N/UGA/823 DUS DEAS 909: 2018, Тыңайтқыш - Лайм-аммоний нитраты (CAN) - Техникалық талаптар (11 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
75. 19 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыштар (ICS 65.080)  
Уганда Уганда стандартының жобасы талаптарды, іріктеу және сынау әдістерін анықтайды СAN.  
139 G/TBT/N/UGA/822 DUS DEAS 908: 2018 Тыңайтқыш - Хлоралий (калий ұнтағы) - Ерекшеліктер (15 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
19 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыштар (ICS 65.080)  
Уганда Бұл жобаның Уганда стандарты талаптарды, сынамаларды іріктеу мен хлоркитудің сынау әдістерін анықтайды.  
140 G/TBT/N/UGA/821 DUS DEAS 907: 2018 Тыңайтқыш - калий сульфаты (калий сульфаты) - техникалық сипаттамалары (13 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
19 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыштар (ICS 65.080)  
Уганда Бұл жобаның Уганда стандарты калий сульфаты үшін сынамаларды іріктеу және сынау әдістерін анықтайды.  
141 G/TBT/N/UGA/820 DUS DEAS 906: 2018 Тыңайтқыш - үш суперфосфат - Техникалық талаптар (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
19 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыштар (ICS 65.080)  
Уганда Уганда Стандартының жобасы үш суперфосфат үшін талаптарды, үлгілеуді және сынау әдістерін анықтайды.  
142 G/TBT/N/UGA/819 DUS DEAS 905: 2018 Тыңайтқыш - Гранулярлы фосфорит - Техникалық талаптар (17 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
19 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыштар (ICS 65.080)  
Уганда Уганда стандартының жобасы стандартты талаптарды, түйіршіктелген фосфоритті іріктеу және сынау әдістерін анықтайды.  
143 G/TBT/N/UGA/818 DUS DEAS 904: 2018 Тыңайтқыш - ұн фосфаты - техникалық талаптар (16 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
19 наурыз 2018 ж. Тыңайтқыштар (ICS 65.080)  
Уганда Уганда стандартының жобасы биогенді шөгінділердің ұнтақ түріндегі фосфорлы тасты тыңайтқыштардың фосфоритті ұнын сынау және сынау әдістерін, әдістерін анықтайды.  
144 G/TBT/N/UGA/817 DUS DEAS 456: 2018 Органикалық өнімдерді өндіру стандарты (65 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
19 наурыз 2018 ж. Тамақ өнеркәсібіндегі үрдістер (ICS 67.020)  
Уганда Уганда стандартының жобасы органикалық өнімдерді өндіруге қойылатын талаптарды қамтиды. Өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, аквакультура, тұрақты балық аулау, ара шаруашылығын жүргізу, жабайы өнімдерді жинау және олардан өнімдерді өңдеу және таңбалауды қамтиды. Өнімдерді тексеру немесе сертификаттау сияқты тексеру рәсімдерін қамтымайды.  
145 G/TBT/N/TTO/118 Сұйық хлор ағартқыш (натрий гипохлоритінің ерітіндісі) – Міндетті талаптар 7 бет, ағылшын тілінде 18 мамыр 2018 ж
19 наурыз 2018 ж. Дезинфекциялау құралдары және антисептика (ICS 11.080.20), Химия өнеркәсібінің өнімдері (ICS 71.100)  
Тринидад и Тобаго Осы құжатта нақты талаптар қойылған к TTS 58: 20XX (натрий гипохлоритінің ерітіндісі).  
146 G/TBT/N/TPKM/311/Add.1 Тайваньның, Пенгху, Кинмен және Мацудың жеке кеден аумағы «Кеңжолақты ұялы желі базалық станциясының радиожиіліктік жабдықтары үшін техникалық сипаттамаға» түзетулер туралы G / TBT / N / TPKM / 311 2017 жылғы 4 желтоқсандағы 2018 жылғы 12 наурызда қабылданды және сол күні күшіне енді.  
19 наурыз 2018 ж.    
Жеке кеден аумағы Тайвань, Пенху, Кинмен және Мацу    
147 G/TBT/N/TPKM/309/Add.1 Тайваньның, Пенгху, Кинмен және Мацудың жеке кеден аумағы «Кеңжолақты мобильді байланыс базалық станциясына іскерлік терминал жабдығы үшін техникалық сипаттамаға» түзетулер енгізу туралы хабарлайды. с G / TBT / N / TPKM / 309 2017 жылдың 1 желтоқсанынан бастап 2018 жылдың 12 наурызында күшіне енді.  
19 наурыз 2018 ж.    
Жеке кеден аумағы Тайвань, Пенху, Кинмен және Мацу    
148 G/TBT/N/ISR/1009 SI 60898 1-бөлім: Электрлік жабдықтар – Тұрмыстық және ұқсас тағайындалған асқын токтардар қорғауға арналған автоматты сөндіргіштер: Ауыспалы токта жұмыс істеуге арналған шағын автоматты сөндіргіштер (150 бет, ағылшын тілінде, 7 бет, иврит тілінде) Хабарландыру күнінен бастап 60 күн
12 наурыз 2018 ж. Электрлік сөндіргіштер (HS: 853620, 853630, 853650, 853690, 853890) (ICS: 29.120.50)  
Израиль Ауыспалы токта жұмыс істеуге арналған шағын автоматты сөндіргіштерге қатысты SI 60898, 1-бөлім Міндетті стандартын қайта қарау. Берілген жоба МЭК 60898-1 - 2.0 редакция: 2015-03 Халықаралық стандартын кейбір өзгерістермен қабылдайды.  
149. G/TBT/N/TPKM/306/Add.1 2017 жылғы 8 қарашада G / TBT / N / TPKM / 306 сәйкес «Тағамдық құндылықты таңбалаудан босатылған қаптаулы тамақ өнімдері туралы ереже» қабылданды және 2018 жылдың 14 наурызында күшіне енді.https://www.fda.gov.tw/TC/news.aspx  
2018 жылғы 19 наурыз    
Тайвань, Пенху, Киньмень и Мацзу Жеке кеден аумағы    
150. G/TBT/N/PAN/97 DGNTI-COPANIT 90-2018 Техникалық регламентіЦемент өтім і үшін сәйкестікті бағалау рәсімінің талаптары (7 бет, испан тілінде) 2018 жылдың 14 мамыры
20 наурыз 2018 жыл 91.100.10  
Панама Мақсаты; Құқықтық негіз; Анықтау; Қысқартулар; Сәйкестікті бағалау рәсімі; Бақылау және қадағалау рәсімі; және библиография.  
151. G/TBT/N/ISR/1009/Corr.1 G / TBT / N / ISR / 1009 құжатында қамтылған хабарлама қате таратылған, себебі ол G / TBT / N / ISR / 1007 сәйкес келеді. Сондықтан күші жоқ деп саналады.  
20 наурыз 2018 жыл    
Израиль    
152. G/TBT/N/GRD/19 Өлшеп оралған өнімнің таңбалануын сипаттау (26 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
20 наурыз 2018 жыл Өлшеп оралған барлық өнімнің таңбалануы (ICS 67.230)  
Гренада Стандарт бейімделген қайта өңделген аймақтық стандарт болып табылады және қолданыстағы GDS 1: 4-бөлім: 1992 ауыстырады. Бұл стандарт тұтынушыға ұсынылатын барлық дайын өнімдердің таңбалануына қолданылады.  
153. G/TBT/N/EU/561 Еуропалық Парламент пен Кеңестің нарықта өсімдіктерді қорғау өнімдерін орналастыру туралы № 1107/2009 (ЕС) Ережесіне (5 бет, ағылшын тілінде) сәйкес белсенді агенті фенемияминді бекіту туралы атқарушы Комиссияның бұйрығының жобасы. Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
20 наурыз 2018 жыл Фенамидон (пестицидтердің белсенді заттары)  
Еуропалық Одақ Белсенді зат Фенамидоны бекіту № 1107/2009 регламентіне (ЕС) сәйкес жаңартылмайды  
154. G/TBT/N/EU/560 Пенфлуфенді 8 типті биоцидтік өнімдерде қолдануға арналған белсенді зат ретінде мақұлдаған Комиссияның атқарушы бұйрығының жобасы (және қосымша) (3 + 3 бет ағылшын тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
20 наурыз 2018 жыл Биоцидтік өнімдер  
Еуропалық Одақ Комиссияның осы Ережесінің жобасында перофлуфен 8 типті биоцидтік өнімдерде қолдануға арналған белсенді зат ретінде бекітіледі.  
155. G/TBT/N/EU/559 Ацетамипридті 18-ші өнімнің биоцидтік өнімінде қолдануға арналған белсенді зат ретінде (және оған қосымшаға қоса), (3 + 3 бет ағылшын тілінде) бекіту туралы Атқарушы комиссияның Регламент жобасы Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
20 наурыз 2018 жыл. Биоцидтік өнімдер  
Еуропалық Одақ Бұл Комиссияның Регламент жобасы ацетамипридті 18-ші өнімнің биоцидтік өнімінде қолдануға арналған белсенді зат ретінде (және оған қосымшаға қоса), (3 + 3 бет ағылшын тілінде) бекітеді  
156. G/TBT/N/EU/558 Цифенотринді 18-ші өнімнің биоцидтік өнімінде қолдануға арналған белсенді зат ретінде (және оған қосымшаға қоса), (4 + 3 бет ағылшын тілінде) бекіту туралы Атқарушы комиссияның Регламент жобасы Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
20 наурыз 2018 жыл Биоцидтік өнімдер  
Еуропалық Одақ Бұл Комиссияның Регламент жобасы цифенотринді 18-ші өнімнің биоцидтік өнімінде қолдануға арналған белсенді зат ретінде бекітеді.  
157. G/TBT/N/EU/557 Бұл Комиссияның Регламент жобасы эмпентринді 18-ші өнімнің биоцидтік өнімінде қолдануға арналған белсенді зат ретінде (3 бет ағылшын тілінде) мақұлдамайды. Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
20 наурыз 2018 жыл Биоцидтік өнімдер  
Еуропалық Одақ Бұл Комиссияның Регламент жобасы эмпентринді 18-ші өнімнің биоцидтік өнімінде қолдануға арналған белсенді зат ретінде мақұлдамайды.  
158. G/TBT/N/ECU/94/Add.6 Толықтыру.№ 6 осы толықтыру көмегімен, Эквадор Республикасы келесіні хабарлайды Эквадор Республикасының Эквадор стандарттау институтының (RTE INEN) №080 «Аяқ-киімдерді таңбалау» техникалық регламентінің бірінші қайта қаралуына (1R) №1 түзету туралы, G / TBT / N / ECU / 94 / Add 2013 жылғы 13 маусымдағы №1 бұйрығымен Өнеркәсіп және өндіріс Министрлігінің 2018 жылғы 1 ақпандағы №18046 Подсекретариат бұйрығына сәйкес, 2018 жылғы 12 наурыздағы № 198 Ресми журналында жарияланған Жарлығына сәйкес шығарылды.  
20 наурыз 2018 жыл    
Эквадор    
159. G/TBT/N/ECU/9/Rev.1 Эквадор стандарттау институтының «Пневматикалық шиналар» (8 бет, испан тілінде) Техникалық регламентін қайта қарау жобасы (RTE INEN) 011) 2018 жылдың 14 маусымы
20 наурыз 2018 жыл 40111010, 40114000, 87141090 и 87149210  
Эквадор Хабарландырылған жоба мыналарды қамтиды: Мақсаты; Көлемі; Анықтамалар; Өнімге қойылатын талаптар; Таңбалауға қойылатын талаптар; Үлгілерді алу; Сәйкестікті бағалау рәсімі; Анықтамалық құжаттар; Сәйкестікті бағалау рәсімі; Бақылау және қадағалау органдары; Жазалау; Сәйкестікті бағалау органдарының жауапкершілігі; және өтпелі ережелер  
160. G/TBT/N/ECU/7/Add.10 Толықтыру.№ 10 осы толықтыру көмегімен, Эквадор Республикасы келесіні хабарлайды Эквадор Республикасының Эквадор стандарттау институтының (RTE INEN) №013 «Киім, үй іш киімі мен киім-кешекке арналған керек-жарақтарды белгілеу»» техникалық регламентінің бірінші қайта қаралуына (1R) №1 түзету туралы, G / TBT / N / ECU / 94 / Add 2013 жылғы 13 маусымдағы №1 бұйрығымен Өнеркәсіп және өндіріс Министрлігінің 2018 жылғы 1 ақпандағы №18048 Подсекретариат бұйрығына сәйкес, 2018 жылғы 12 наурыздағы № 198 Ресми журналында жарияланған Жарлығына сәйкес шығарылды.  
20 наурыз 2018 жыл    
Эквадор    
161. G/TBT/N/ECU/58/Add.5    
     
     
162. G/TBT/N/ECU/3/Rev.1/Add.2 Толықтыру.№ 1 осы толықтыру көмегімен, Эквадор Республикасы келесіні хабарлайды Эквадор Республикасының Эквадор стандарттау институтының (RTE INEN) №035 «Тұрмыстық тоңазытқыш қондырғылардың энергия тиімділігі. Энергия тұтыну есебі, сынақ әдістері және таңбалау» Техникалық регламентінің бірінші қайта қаралуына (1R) №1 түзету туралы, G / TBT / N / ECU / 3 / Rev.1 2017 жылғы 27 қыркүйек №1 бұйрығымен Өнеркәсіп және өндіріс Министрлігінің 2018 жылғы 23 ақпандағы №18 065 Подсекретариат бұйрығына сәйкес, 2018 жылғы 5 наурыздағы № 193 Ресми журналында жарияланған Жарлығына сәйкес шығарылды.  
20 наурыз 2018 жыл    
Эквадор    
163. G/TBT/N/ECU/256/Add.4 № 4 осы толықтыру көмегімен, Эквадор Республикасы келесіні хабарлайды Эквадор Республикасының Эквадор стандарттау институтының (RTE INEN) №157 ««Былғары бұйымдарын таңбалау» Техникалық регламентінің бірінші қайта қаралуына (1R) №1 түзету туралы, G / TBT / N / ECU / 3 / Rev.1 2014 жылғы 08 желтоқсан №1 бұйрығымен Өнеркәсіп және өндіріс Министрлігінің 2018 жылғы 01 ақпандағы №18 047 Подсекретариат бұйрығына сәйкес, 2018 жылғы12 наурыздағы № 198 Ресми журналында жарияланған Жарлығына сәйкес шығарылды.  
20 наурыз 2018 жыл    
Эквадор    
164. G/TBT/N/CAN/545 76-81 ГГц жиілік диапазонында (5 бет ағылшын және француз тілдерінде) және (RSS) -220, 1-шығарылым, 1-түзету, (RSS) -251, 2-шығарылым, Ультра-кең жолақты (UWB) технологияны қолданатын құрылғылар (12 бет, ағылшын және француз тілдерінде қол жетімді) радиотехникалық стандарттарды сипаттау бойынша кеңес беру 2018 жылдың 18 мамыры
20 наурыз 2018 жыл Радиобайланыс (ICS 33.060)  
Канада Канаданың Инновациялар, ғылым және экономикалық даму министрлігі осы веб-сайтта осы жобалардың жұртшылық алдында талқылауға жарияланғаны туралы хабарлайды.  
165. G/TBT/N/USA/1351 Темекідегі никотин деңгейін анықтау үшін темекі өнімдері стандарты (26 бет, ағылшын тілінде) 2018 жылдың 14 мамыры
21 наурыз 2018 жыл Темекі өнімдері; Темекі және темекіні алмастырушы (HS 24). Ішкі қауіпсіздік (ICS 13.120), Темекі, темекі өнімдері және сәйкес жабдықтар (ICS 65.160)  
АҚШ Азық-түлік және дәрі-дәрмекті бақылау бойынша басқармасы (FDA) сигареттердегі никотиннің максималды деңгейін белгілеу мақсатында, темекі өнімдеріне арналған стандарт әзірлеуге ақпаратты алу үшін алдын-ала ұсынылған ережелерді (ANPRM) жариялайды.  
166. G/TBT/N/USA/1350 Медициналық жабдықтар; Жалпы және пластикалық хирургиялық құрылғылар; Созылмалы жараларды емдеу үшін экстракорпоральды соққы толқынды терапия жабдықтарын жіктеу (3 бет, ағылшын тілінде) Орнатылмаған
21 наурыз 2018 жыл Экстракорпоральды соққы толқынды терапия жабдықтары; Медициналық жабдықтар (ICS 11.040)  
США Азық-түлік және дәрі-дәрмекті бақылау бойынша басқармасы созылмалы жараларды емдеу үшін экстракорпоральды соққы толқынды терапия жабдықтарын II класына жіктейді (арнайы бақылау).  
167. G/TBT/N/USA/1335/Add.1 Толықтыру.АТАУЫ: мотор отыны стандарттары мен сынақтарыАГЕНТСТВО: Юта штатының Ауыл шаруашылығы және азық-түлік МинистрлігіІС-ӘРЕКЕТ: Ережені қабылдауТҮЙІНДЕМЕ: Мотор отынының стандарттарын белгілейді.Күшіне енген күні: 2018 жылдың 22 ақпаны 2018 Том, № 6, Юта штатының бюллетені 2018 жылғы 15 наурыз (51 бет):https://rules.utah.gov/publicat/bull_pdf/2018/b20180315.pdfhttps://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1588_00_e.pdf  
21 наурыз 2018 жыл    
АҚШ    
168. G/TBT/N/USA/1031/Add.8 Толықтыру.АТАУЫ: Дәрілік зат ретінде темекіден алынатын немесе алынған өнімдерді реттеу үшін жағдайларды анықтау, құрылғылар немесе аралас өнімдер; Ережеге «мақсатты қолдануға» қатысты өзгерістер. Күшіне ену күнін ұзартуАГЕНТСТВО: Азық-түлік және дәрі-дәрмекті бақылау бойынша басқармасы, HHSІС-ӘРЕКЕТ: соңғы ереже; күшіне ену күнін ұзартуhttps://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1586_00_e.pdf  
21 наурыз 2018 жыл    
АҚШ    
169. G/TBT/N/UKR/134 Украинаның Министрлер Кабинетінің «Электр және электрондық жабдықта белгілі бір қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы Техникалық регламентіне 3-қосымшаға өзгерістер енгізу туралы» қаулысының жобасы (3 бет, украин тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
21 наурыз 2018 жыл Электрлік және электрондық жабдықтар  
Украина Техникалық регламентке енгізілетін өзгерістердің жобасы 2011/65 / EC Директивасына сәйкес, электр және электрондық жабдықтар белгілі бір қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы Техникалық регламенттің 3-қосымшасының 9 (б), 13 (а), 13 (б), 39 тармақтарын өзгертуді көздейді .EC.  
170. G/TBT/N/IDN/119 Жағар майларға арналған Индонезияның ұлттық стандарттарын міндетті түрде енгізу туралы Индустрия министрінің Жарлығы (29 бет, индонезия тілінде). Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
21 марта 2018 г. Қозғалтқыштардың төрт сатылы жанармай қозғалтқыштары үшін жағармайлар, мотоциклдерді төрт сатылы жанармай қозғалтқыштарына арналған жағармайлар, екі сатылы жанармай қозғалтқыштарының майлаушы ауа салқындатқыштары бар жағармайлар; Суды салқындататын екі сатылы бензин қозғалтқыштары үшін жағармайлар, жоғары айналу дәрежесі бар дизельді қозғалтқыштардың жағармайлар (HS ex.2710.19.43, ex.3403.19.12; ex.3403.19.19, ex.3403.99.12, ex.3403.99.19). ICS 75.100  
Индонезия Осы қаулыға сәйкес, ел ішінде өндірілетін немесе импортталатын, жағылатын және сатылатын барлық майлау материалдары SNI талаптарына сәйкес болуы керек.  
171. G/TBT/N/EU/562 Еуропалық Парламент пен Одақтың «Киберқауіпсіздік жөніндегі агенттігі» ENISA туралы ережені және 526/2013 ережесін алып тастау туралы ұсынысы, сондай-ақ ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласындағы киберқауіпсіздікті сертификаттау туралы ұсынысы («Киберқауіпсіздік туралы заң») (COM (2017) 477 соңғы / 3) (және қоса берілген қосымша) (92 + 4 бет, ағылшын, француз және испан тілдерінде) Хабарлама алған күннен бастап 90 күн
21 наурыз 2018 жыл Ақпараттық- коммуникациялық технологиялар өнімдері (ИКТ)  
Еуропалық Одақ Ережеге қатысты бұл ұсыныс ЕНИСА-ға, ЕО-тың Киберқауіпсіздік жөніндегі агенттігіне және киберқауіпсіздікті сертификаттауға арналған Еуропалық жүйені құрудың жаңа мандатына қатысты.  
172. G/TBT/N/ECU/49/Add.8 Толықтыру.Осы қоса беріліп отырған толықтыру арқылы Эквадор Республикасы хабарлайды, № 8 екінші қайта түзету № 2 (2R) техникалық регламенті Эквадор стандарттау институтының (RTE INEN) 043 № деп хабарлады «Ішкіаймақтық, шеткі аймақаралық және қала ішіндегі қоғамдық жолаушылар» / құжат G / TBT хабардар 9 шілде, 2015 / ECU / 49 / Add.6 N, өнеркәсіп сапасы мен 25 қаңтар 2018 ұлғайту өнімділігі санының 18 038 министрлігінің кеңесшілігі қаулысына сәйкес шығарылды, 15 наурыздағы 2018ж. саны 201 Ресми журналында жарияланған.  
21 наурыз 2018 жыл    
Эквадор    
173. G/TBT/N/ITA/32 1995 жылғы 17 наурыздағы № 230 Заңының 157-бабының 3-тармағына сәйкес, радиометриялық бақылау сертификаттарының және радиометриялық бақылауға жататын жартылай өңделген металл өнімдерінің тізбесін енгізу әдістерін анықтайтын түзетулермен Министрлік аралық қаулысының жобасы (18 бет, ағылшын тілінде) 2018 жылдың 13 маусымы
22 наурыз 2018 жыл Радиометриялық бақылауға жататын жартылай өңделген металл өнімдері  
Италия Бұл қарар жобасында радиометриялық бақылауға жататын радиометриялық бақылау сертификаттарының мазмұны және жартылай өңделген металл өнімдерінің тізімі енгізіледі.  
174. G/TBT/N/EGY/34/Add.2 Толықтыру.ICS 67.220.10 (Дәмқосарлар және дәмдеуіштер)Бұл қосымша тауар өндірушілер мен импорттаушылар ES 131 «Құрғақ пияз» ES-131 стандартының (10 парақ, араб) сақталуы үшін алты айлық өтпелі кезең қабылдайтын Министрлік Жарлығы № 1309/2017 (Араб тіліндегі 2 бет) туралы хабарламаға қатысты.Ұсынылатын қабылдау күні: 15/10/2017Ұсынылатын күшіне енетін күні: 24/11/2017  
22 наурыз 2018 жыл    
Египет    
175. G/TBT/N/ECU/327/Add.2 Толықтыру.Эквадор Республикасы № 2 қосымшасының көмегімен «Санитарлық сертификаттарды беру және азық-түлік қоспаларын және осындай өнімдерді шығаратын, сақтайтын, тарататын, импорттайтын және сататын кәсіпорындарға бақылау жасаудың санитариялық-техникалық Регламенттері», ARCSA-DE-002-2018-JCGO-ның 2018 жылғы 1 ақпандағы Жарлығына сәйкес 2016 жылғы 20 қыркүйектегі G / TBT / N / ECU / 327 құжатында Санитарлық қадағалау және бақылау жөніндегі ұлттық агенттік (ARCSA) , 2018 жылғы 19 наурыздағы № 203 ресми журналында жарияланғанын хабарлайды.  
22 наурыз 2018 жыл    
Эквадор    
176. G/TBT/N/COL/109/Add.4    
     
     
177. G/TBT/N/CHL/381/Add.3 Чили Республикасы 2016 жылғы 25 қарашада G / TBT / N / CHL / 381 хабарлаған құжаттың , 2018 жылдың 8 наурызындағы «Ресми жаршыда» жарияланғаны туралы хабарлайды.http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/03/08/42002/01/1362398.pdf  
     
     
178. G/TBT/N/UGA/784/Add.1 Уганда ДСҰ мүшелеріне, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданған G / TBT / N / UGA / 784, FDU 1792 1: 2017 «Пестицидтер мен қорғаныш құралдарын жіктеу - 1 бөлім: сатуға және өңдеуге арналған пестицидтер» туралы хабарлайды.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
179. G/TBT/N/UGA/783/Add.1 Уганда ДСҰ мүшелеріне 2017 жылдың 12 желтоқсанында қабылданған G / TBT / N / UGA / 783 FDUS 1792 1: 2017 «Пестицидтер мен қорғаныс құралдарын жіктеу - 2 бөлім: Сатуға және өңдеуге арналған қорғаныс құралдары» туралы хабарлайды.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
180. G/TBT/N/UGA/782/Add.1 Толықтыру.Уганда ДСҰ- на мүше елдерге, DUS 1580-2: 2017 стандарты бойынша «Ойын жабдықтары. 2-бөлім.Шектеулі жеңілдіктерге арналған ойын машиналарына қойылатын талаптар»G / TBT / N / UGA / 782-де хабарланғандай, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
181. G/TBT/N/UGA/781/Add.1 Толықтыру.Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді US 1580-1: 2017 «Ойын жабдықтары. 1-бөлім. Казиноларға қойылатын талаптар» стандарты, G / TBT / N / UGA / 781-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
182. G/TBT/N/UGA/774/Add.1 Толықтыру.Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1829: 2017 «Эвакуациялық маршруттық тізбектерге арналған стандартты нұсқаулық» стандарты, G / TBT / N / UGA / 774-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
183. G/TBT/N/UGA/772/Add.1 Толықтыру.Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1827: 2017 «Қысым астындағы суды тазарту және судың ағысын кесудің стандартты тәжірибесі» стандарты, G / TBT / N / UGA / 772-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
184. G/TBT/N/UGA/771/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1826: 2017 «Темір жолдарды, ойын-сауыққа арналған құрылғылар мен қондырғыларды пайдаланудың стандартты тәжірибесі», G / TBT / N / UGA / 77-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
     
     
185. G/TBT/N/UGA/770/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1825: 2017 «Көрнекті және ойын алаңының жабдықтарын иелену, пайдалану, күтіп ұстау және тексерудің стандартты тәжірибесі», G / TBT / N / UGA / 770-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
     
     
186. G/TBT/N/UGA/769/Add.1 Толықтыру. Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1824: 2017 «Ауа оқиғасы турының стандартты тәжірибесі», G / TBT / N / UGA / 769-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
187. G/TBT/N/UGA/768/Add.1 Толықтыру. Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1823: 2017 «Стандартты жобалау тәжірибесі, өндіру, монтаждау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету, тексеру және батуттардың негізгі өзгерістері», G / TBT / N / UGA / 768-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
     
     
188. G/TBT/N/UGA/767/Add.1 Толықтыру. Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1822: 2017 «Стандартты жобалау тәжірибесі, өндіру, монтаждау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету, тексеру және батуттардың негізгі өзгерістері», G / TBT / N / UGA / 767-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
189. G/TBT/N/UGA/766/Add.1 Толықтыру.Уганда ДСҰ- на а мүше мемлекеттерді DUS 1821: 2017 «Жалпақ шыны өңдеу үшін ҚҚҚ бойынша стандартты нұсқаулығы», G / TBT / N / UGA / 766-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
Уганда    
190. G/TBT/N/MEX/308/Add.3 2018 жылдың 16 қаңтарындағы Ресми журналында жарияланған , Мексикалық ресми NOM-159-SSA1-2016 стандарты: «Өнімдер мен қызметтер. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері. Санитарлық шарттар және техникалық талаптар. Сынақ әдістері» 2018 жылы өзгертіледі.Сонымен қатар, Мексика елге алдын ала жуылған жұмыртқаларды импорттауға мүмкіндік береді.Хабарландырылған ресми Мексика стандартының мәтіні келесі веб-сайтында қолжетімді:http://www.dof.gob.mx/normasOficiales.php?codp=6923&view=si  
     
     
191. G/TBT/N/EU/563 Циперметринді 18-ші өнімнің биоцидтік өнімінде қолдануға арналған белсенді зат ретінде (және оған қосымшаға қоса), (3 + 3 бет ағылшын тілінде) бекіту туралы Атқарушы комиссияның Регламент жобасы Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
26 наурыз 2018 жыл. Биоцидтік өнімдер  
Европейский Союз Бұл Комиссияның Регламент жобасы циперметринді 18-ші өнімнің биоцидтік өнімінде қолдануға арналған белсенді зат ретінде бекітеді.  
192. G/TBT/N/UGA/778/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1872: 2017 «Никель, ванадий мен темірді шикі мұнайға және индуктивті байланысқан плазмалық атомдық сәулелену спектрометриясын пайдаланатын қалдық отынды анықтауға арналған стандартты сынау әдісі (ICP», G / TBT / N / UGA / 778-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
193. G/TBT/N/UGA/777/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1871: 2017 «Никель, ванадий мен темірді шикі мұнайға және индуктивті байланысқан плазмалық атомдық сәулелену спектрометриясын пайдаланатын қалдық отынды анықтауға арналған стандартты сынау әдісі (ICP», G / TBT / N / UGA / 777-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
194. G/TBT/N/UGA/745/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1840: 2017 «Лабораториялық жағдайларда тестілеуге арналған бетон үлгілерін дайындаудың және төздіртудің стандартты тәжірибесі», G / TBT / N / UGA / 745-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
195. G/TBT/N/UGA/741/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1843: 2017 «Енгізуге төзімділік үшін бетон қоспаларын орнату уақытын анықтаудың стандартты әдісі», G / TBT / N / UGA / 741-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26    
Уганда    
196. G/TBT/N/UGA/740/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1842: 2017 «Бетондағы ауа ұстап тұратын төзімді қоспалардың стандартты сипаттамасы», G / TBT / N / UGA / 740-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26    
Уганда    
197. G/TBT/N/UGA/739/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1841: 2017 «Жаңа араласқан бетонды қысым бойынша стандартты сынау әдісі», G / TBT / N / UGA / 739-да хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
Уганда    
198. G/TBT/N/UGA/738/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1840: 2017 «Лабораториялық жағдайларда тестілеуге арналған бетон үлгілерін дайындаудың және төздіртудің стандартты тәжірибесі», G / TBT / N / UGA / 738-да хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
199. G/TBT/N/UGA/737/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1838: 2017 «Ұзындығы өзгермелі гидравликалық цементтің негізіндегі бетон және ерітіндіге арналған стандартты сынау әдісі», G / TBT / N / UGA / 737-да хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
Уганда    
200. G/TBT/N/UGA/736/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1837: 2017 «Гидравликалық цемент негізінде бетон шөгінділерін анықтаудың стандартты әдісі», G / TBT / N / UGA / 736-да хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл    
Уганда    
201. G/TBT/N/UGA/735/Add.1 Уганда ДСҰ- на а мүше мемлекеттерді DUS 1836: 2017 «Бетонның тығыздығын (салыстырмалы салмақ), шығымдылығы мен ауа мөлшерінің (гравиметриялық) анықтаудың стандартты әдісі», G / TBT / N / UGA / 735-да хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
Уганда    
202. G/TBT/N/UGA/734/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1835: 2017 «Иілу үшін бетонның беріктігін анықтаудың стандартты әдісі (аралықтың үштен бірінде жүктемені екі тіреуіштегі қарапайым бөрене арқылы пайдалану)», G / TBT / N / UGA / 734-да хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
Уганда    
203. G/TBT/N/UGA/733/Add.1 Уганда ДСҰ- на мүше мемлекеттерді DUS 1834: 2017 «Цилиндрлік бетон үлгілерінің қысылған беріктігінің шегін анықтаудың стандартты әдісі», G / TBT / N / UGA / 733-те хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
Уганда    
204. G/TBT/N/UGA/732/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 1864: 2017 «Шикі мұнай мен жа5ар майлардағы шөгінділерді экстракция әдісімен анықтаудың стандартты әдісі», G / TBT / N / UGA / 732-те хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
Уганда    
205. G/TBT/N/UGA/731/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 1808:2017 «Мембранды фильтрлі сүзу арқылы мұнайдағы шөгінділерді анықтаудың стандартты әдісі», G / TBT / N / UGA / 731-те хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
Уганда    
206. G/TBT/N/UGA/730/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 1807:2017 «Шикі мұнайдағы тұздарды анықтаудың стандартты әдісі (электрометриялық әдіс)», G / TBT / N / UGA / 730-те хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
Уганда    
207. G/TBT/N/UGA/729/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 762:2017 «Жарықтандырғыш майшамдары - техникалық талаптар», G / TBT / N / UGA / 729-те хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
Уганда    
208. G/TBT/N/UGA/708/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 1756-2 :2017 ««Өндірістік жарылғыш заттар. Техникалық талаптар. 2-бөлім. Аммоний нитраты түйіршіктерінен мен дизельді отыннан жарылғыш заттар», G / TBT / N / UGA / 708-те хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
Уганда    
209. G/TBT/N/UGA/707/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 1756-3 :2017 «Өндірістік жарылғыш заттар. Техникалық талаптар. 3-бөлім. Жарылғыш заттарға арналған аммоний селитрасы», G / TBT / N / UGA / 707-те хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
a. 210 Уганда    
G/TBT/N/UGA/701/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 1781-2 :2017 «Қабырға толтырғыштар - Техникалық талаптар»; G / TBT / N / UGA / 701-те хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
211. Уганда    
G/TBT/N/UGA/685/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 1756-1 :2017 «Өндірістік жарылғыш заттар. Техникалық талаптар. 1-бөлім. Эмульсиялық жарылғыш заттар», G / TBT / N / UGA / 685-те хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
212 Уганда    
G/TBT/N/UGA/643/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 1674:2017 «Беттік өңдеу құралдары - Техникалық талаптар», G / TBT / N / UGA / 643-те хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
26 наурыз 2018 жыл.    
213 Уганда    
G/TBT/N/EU/563 Бұл Комиссияның Регламент жобасы циперметринді 18-ші өнімнің биоцидтік өнімінде қолдануға арналған белсенді зат ретінде (3+3 бет ағылшын тілінде) бекітеді. Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
26 наурыз 2018 жыл. Биоцидті өнімдер  
214 Европейский Союз Бұл Комиссияның Регламент жобасы циперметринді 18-ші өнімнің биоцидтік өнімінде қолдануға арналған белсенді зат ретінде (және оған қосымшаға қоса), (3 + 3 бет ағылшын тілінде) бекітеді  
G/TBT/N/CRI/176    
     
215      
G/TBT/N/UGA/728/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 760:2017 «Калий хлориді (калий тұзқышқылды тұзы) - техникалық талаптар», G / TBT / N / UGA / 728-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
27 наурыз 2018 жыл.    
216 Уганда    
G/TBT/N/UGA/727/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 759:2017 «Калий хлориді «Моноаммонийфосфат және –диаммонийфосфат (DAP)тыңайтқыштары (MAP) Техникалық талаптар» G / TBT / N / UGA / 727-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
27 наурыз 2018 жыл.    
217 Уганда    
G/TBT/N/UGA/726/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 758:2017 «Әктас- аммоний селитрасы тыңайтқышы -Техникалық талаптар»» G / TBT / N / UGA / 726-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
27 наурыз 2018 жыл.    
218 Уганда    
G/TBT/N/UGA/725/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 757:2017 «Азот-сульфатты тыңайтқыштар - Техникалық талаптар»; G / TBT / N / UGA / 725-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
27 наурыз 2018 жыл..    
219 Уганда    
G/TBT/N/UGA/724/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 756:2017 «Мочевина тыңайтқышы сұрыпы - Техникалық талаптар»; G / TBT / N / UGA / 724-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
27 наурыз 2018 жыл.    
220 Уганда    
G/TBT/N/UGA/723/Add.1 Уганда ДСҰ-на мүше мемлекеттерді DUS 1783:2017 «Ересектерге арналған бір реттік абсорбциялы өнімдер (несеп ұстай алмайтын науқастарға арналған өнімдер) G / TBT / N / UGA / 723-де хабарланған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғанын ақпарат етеді.  
27 наурыз 2018 жыл.    
221. G/TBT/N/UGA/710/Add.1 Уганда ДСҰ мүшелеріне D-1679: 2017, G / TBT / N / UGA / 710, G / TBT / N / UGA / 710-да «Азық-түлік, фармацевтика және ауыз сумен байланыста қауіпсіз пайдалану үшін поливинилхлоридке (ПВХ) қойылатын техникалық талаптар», 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғандығын хабарлайды.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
222. G/TBT/N/UGA/709/Add.1 Уганда ДСҰ-ға мүше мемлекеттерге G / TBT / N / UGA / 709-да ескертілген, 2017 жылғы 12 желтоқсанда DUS 1668: 2017 «Азық-түлік, фармацевтика және ауыз сумен байланысты қауіпсіз пайдалану үшін полиэтиленге қойылатын техникалық талаптар» стандарты қабылданғандығын хабарлайды.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
223. G/TBT/N/UGA/706/Add.1 Уганда ДСҰ мүшелеріне DUS 156-1: 2017 стандартының «Құрылыс щемі - 1 бөлім: Техникалық талаптар» G / TBT / N / UGA / 706 2017 жылдың 12 желтоқсанында қабылданғандығын хабарлайды.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
224. G/TBT/N/UGA/705/Add. Уганда ДСҰ мүшелеріне DUS 1666: 2017 «Азық-түлік, фармацевтика және ауыз сумен байланысты қауіпсіз пайдалану үшін полистиролға қойылатын техникалық талаптар - Техникалық талаптар» стандарты, G / TBT / N / UGA / 705-де ескертілген, 12 желтоқсанда қабылданды деп хабарлайды.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
225. G/TBT/N/UGA/704/Add.1 Уганда ДСҰ мүшелеріне DUS 1723: 2017 «Сукралоза - Техникалық талаптар» G / TBT / N / UGA / 704-де ескертілген стандарты туралы 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғандығын хабарлады.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
226. G/TBT/N/UGA/700/Add.1 Уганда ДСҰ мүшелеріне DUS 1670: 2017 «Құлыптарды ілу - техникалық талаптар» стандарты G / TBT / N / UGA / 700-де ескертілген, 2017 жылдың 12 желтоқсанында қабылданған деп мәлімдеді.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
227. G/TBT/N/UGA/699/Add.1 Уганда ДСҰ-ға мүше мемлекеттерге DUS 1633: 2017 «төменгі көміртекті болаттан суық штамптау үшін суықтай илектелген парақты – Жеткізудің техникалық шарттары» стандартының G / TBT / N / UGA / 699 хабарламасында жазылған, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғандығын хабарлады.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
228. G/TBT/N/UGA/698/Add.1 Уганда ДСҰ-ға мүше елдерге DUS 1566: 2017 «Тот баспайтын болаттан жасалған резервуарлар - Техникалық талаптар» стандарты G / TBT / N / UGA / 698-да хабарланғанын, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғандығын хабарлады.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
229. G/TBT/N/UGA/697/Add.1 Уганда ДСҰ-ға мүше елдерге DUS 845: 2017 «Жол техникасы» Қолданылған көлік құралдарын пайдалану үшін жарамдылығы үшін тестілеу және сынау талаптары (2-ші шығарылым)» стандарты G / TBT / N / UGA / 697-де ескертілген, 2017 жылғы 12 желтоқсанда қабылданғандығын хабарлайды.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
230. G/TBT/N/UGA/695/Add.1 Уганда ДСҰ-ға мүше елдерге DUS 1698: 2017 «Ешкі еті. Кәрзеңке және кебек – Техникалық талаптар» стандарты G / TBT / N / UGA / 695 жарияланған, 2017 жылдың 12 желтоқсанында қабылданғандығын хабарлайды.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
231. G/TBT/N/TPKM/308/Add.1 Тайванның жеке кеден аумағы, Пенху, Киньмень және Мацзу ДСҰ-на «Автокөлік камераларын, басқа да аудио жиілікті электр күшейткіштерін және бас құрылғысы бар мониторларды құқықтық реттеу нормаларына түзету енгізу» туралы 2017 жылғы 28 қарашадағы G / TBT / N / TPKM / 308 сәйкес, 2018 жылдың 22 наурызында қабылданғанын және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енетінін хабарлайды.  
27 наурыз 2018 ж.    
Тайванның жеке кеден аумағы, Пенху, Киньмень және Мацзу    
232. G/TBT/N/UGA/694/Add.1 Уганда ДСҰ-на «Аяқ киім – Спорттық аяқ киім – Техникалық талаптар» стандарты G / TBT / N / UGA / 694 хабарланғанын, 2017 жылдың 12 желтоқсанында қабылданғанын хабарлайды.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
233. G/TBT/N/UGA/693/Add.1 Уганда ДСҰ-на DUS 1597: 2017 «Хош иістендіріген сүт – Техникалық талаптар» стандарты G / TBT / N / UGA / 693 жарияланған, 2017 жылдың 12 желтоқсанында қабылданғанын хабарлайды.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
234. G/TBT/N/UGA/692/Add.1 Уганда ДСҰ-на DUS 33 «Жеуге арналған мұз және балмұздаққа арналған қоспа – Техникалық талаптар» стандарты G / TBT / N / UGA / 692 жарияланған, 2017 жылдың 12 желтоқсанында қабылданғанын хабарлайды.  
27    
Уганда    
235. G/TBT/N/UGA/691/Add.1 Уганда ДСҰ-на DUS 1662: 2017 «Шашқа арналған лак – Техникалық талаптар» стандарты в G / TBT / N / UGA / 691жарияланған, 2017 жылдың 12 желтоқсанында қабылданғанын хабарлайды.  
27 наурыз 2018 ж.    
Уганда    
236. G/TBT/N/MYS/78/Corr.1 Хабарламаны түзету.Малайзия Денсаулық сақтау министрлігінің Азық-түлік қауіпсіздігі және сапасы департаментінің жауапты мекемесінің электронды поштасының мекен-жайын түзету: sps.fsqd@moh.gov.my  
27 наурыз 2018 ж.    
Малайзия    
237. G/TBT/N/KOR/753 Телекоммуникациялық терминал жабдықтарына қойылатын техникалық талаптар (12 бет, корей тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
27 наурыз 2018 ж. Телекоммуникациялық терминал жабдықтары  
Корей Республикасы Жаңа технологиялар саласындағы соңғы үрдістерді көрсететін екі мақалаға түзетулер енгізіледі.  
238. G/TBT/N/KEN/620/Corr.1 Түзету. G / TBT / N / KEN / 620 құжатында қамтылған хабарлама қате таратылып, сондықтан жарамсыз деп саналуы тиіс.  
27 наурыз 2018 ж.    
Кения    
239.      
     
     
240.      
     
     
241. G/TBT/N/CHL/381/Add.4 Қосымша. Отандық тауар өндірушілер мен импорттаушылар үшін 2017 жылғы 27 қаңтардағы 1 қосымшада ұсынылған құжат 2018 жылғы 31 наурыздан бастап және 2018 жылдың 30 қыркүйегінде саудагерлер үшін күшіне енеді. http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/03/08/42002/01/1362399.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHL/18_1691_00_s.pdf  
27 наурыз 2018 ж.    
Чили    
242. G/TBT/N/BRA/799 2018 жылғы 20 наурыздағы № 9315 қаулы. 2008 жылғы 1 тамыздағы № 11762 Заңын реттейді (1 бет, португал тілінде) Орнатылмаған
27 наурыз 2018 ж. HS 32 - Бояулар  
Бразилия № 11.762/2008 Заңының орындалуын реттейтін қаулы қабырға бояуын, мектеп материалдарын, лактар мен ұқсас материалдарды өндіруде рұқсат етілген лимиттердің табысты іске асырылуын қамтамасыз ету үшін табысты болып табылады.  
243. G/TBT/N/ARE/406 G/TBT/N/BHR/517 G/TBT/N/KWT/399 G/TBT/N/OMN/349 G/TBT/N/QAT/516 G/TBT/N/SAU/1047 G/TBT/N/YEM/119 Парсы шығанағы елдерінің стандарттау жөніндегі ұйымының (GSO) электромагниттік үйлесімділік бойынша техникалық регламенттерінің жобасы (39 бет, араб тілінде): Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
245 27 наурыз 2018 ж. Электромагниттік үйлесімділік  
БАӘ Бұл GSO техникалық регламенті Ереженің 2-бабында анықталған жабдыққа қолданылады. Осы Техникалық регламент жабдықтың электромагниттік үйлесімділіктің қажетті деңгейіне сай болуын қамтамасыз ету үшін электромагниттік үйлесімділікке қойылатын негізгі талаптарды белгілейді.  
246 G/TBT/N/ARE/406 G/TBT/N/BHR/517 G/TBT/N/KWT/399 G/TBT/N/OMN/349 G/TBT/N/QAT/516 G/TBT/N/SAU/1047 G/TBT/N/YEM/119 Электромагниттік үйлесімділік бойынша ДСҰ техникалық регламентінің жобасы (39 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
27 наурыз 2018 ж. Электромагниттік үйлесімділік  
Бахрейн Бұл GSO техникалық регламенті Ереженің 2-бабында анықталған жабдыққа қолданылады. Осы Техникалық регламент жабдықтың электромагниттік үйлесімділіктің қажетті деңгейіне сай болуын қамтамасыз ету үшін электромагниттік үйлесімділікке қойылатын негізгі талаптарды белгілейді. Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
248. G/TBT/N/ARE/406 G/TBT/N/BHR/517 G/TBT/N/KWT/399 G/TBT/N/OMN/349 G/TBT/N/QAT/516 G/TBT/N/SAU/1047 G/TBT/N/YEM/119 Электромагниттік үйлесімділік бойынша GSO техникалық регламентінің жобасы (39 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
27 наурыз 2018 ж. Электромагниттік үйлесімділік  
Кувейт Бұл GSO техникалық регламенті Ереженің 2-бабында анықталған жабдыққа қолданылады. Осы Техникалық регламент жабдықтың электромагниттік үйлесімділіктің қажетті деңгейіне сай болуын қамтамасыз ету үшін электромагниттік үйлесімділікке қойылатын негізгі талаптарды белгілейді.  
249. G/TBT/N/ARE/406 G/TBT/N/BHR/517 G/TBT/N/KWT/399 G/TBT/N/OMN/349 G/TBT/N/QAT/516 G/TBT/N/SAU/1047 G/TBT/N/YEM/119 Электромагниттік үйлесімділік бойынша GSO техникалық регламентінің жобасы (39 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
27 наурыз 2018 ж. Электромагниттік үйлесімділік  
Оман Бұл GSO техникалық регламенті Ереженің 2-бабында анықталған жабдыққа қолданылады. Осы Техникалық регламент жабдықтың электромагниттік үйлесімділіктің қажетті деңгейіне сай болуын қамтамасыз ету үшін электромагниттік үйлесімділікке қойылатын негізгі талаптарды белгілейді.  
250. G/TBT/N/ARE/406 G/TBT/N/BHR/517 G/TBT/N/KWT/399 G/TBT/N/OMN/349 G/TBT/N/QAT/516 G/TBT/N/SAU/1047 G/TBT/N/YEM/119 GSO -ның электромагниттік үйлесімділік бойынша техникалық регламенттің жобасы (39 бет, араб тілінде). Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
27 наурыз 2018 ж. Электромагниттік үйлесімділік  
Катар Бұл GSO техникалық регламенті Ереженің 2-бабында анықталған жабдыққа қолданылады. Осы Техникалық регламент жабдықтың электромагниттік үйлесімділіктің қажетті деңгейіне сай болуын қамтамасыз ету үшін электромагниттік үйлесімділікке қойылатын негізгі талаптарды белгілейді  
251. G/TBT/N/ARE/406 G/TBT/N/BHR/517 G/TBT/N/KWT/399 G/TBT/N/OMN/349 G/TBT/N/QAT/516 G/TBT/N/SAU/1047 G/TBT/N/YEM/119 Электромагниттік үйлесімділік бойынша GSO техникалық регламентінің жобасы (39 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60
27 наурыз 2018 ж. Электромагниттік үйлесімділік  
Сауд Арабия Корольдігі Бұл GSO техникалық регламенті Ереженің 2-бабында анықталған жабдыққа қолданылады. Осы Техникалық регламент жабдықтың электромагниттік үйлесімділіктің қажетті деңгейіне сай болуын қамтамасыз ету үшін электромагниттік үйлесімділікке қойылатын негізгі талаптарды белгілейді.  
252. G/TBT/N/ARE/406 G/TBT/N/BHR/517 G/TBT/N/KWT/399 G/TBT/N/OMN/349 G/TBT/N/QAT/516 G/TBT/N/SAU/1047 G/TBT/N/YEM/119 Электромагниттік үйлесімділік бойынша GSO техникалық регламентінің жобасы (39 беттер., араб тілінде.) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
27 наурыз 2018 ж. Электромагниттік үйлесімділік  
Йемен Бұл GSO техникалық регламенті Ереженің 2-бабында анықталған жабдыққа қолданылады. Осы Техникалық регламент жабдықтың электромагниттік үйлесімділіктің қажетті деңгейіне сай болуын қамтамасыз ету үшін электромагниттік үйлесімділікке қойылатын негізгі талаптарды белгілейді.  
253. G/TBT/N/KEN/657 DKS 2785: 2018 Сүт ұнтағы – Техникалық талаптар (10 бет, ағылшын тілінде) 22 наурыз 2018 жыл
28 наурыз 2018 ж. Сүт және ұнтақталған сүт өнімдері, сүт және қоюландырылған сүт (ICS: 67.100.10)  
Кения Бұл Кения стандарттары тікелей тұтынуға немесе одан әрі өңдеуге арналған сүт ұнтағы мен ұнтақты кілегейді іріктеп алу мен сынаудың талаптары мен әдістерін қарастырады.  
254. G/TBT/N/IND/73 Азық-түлік қауіпсіздігі стандарттарының жобасы (Лицензиялау және азық-түлік өнімдерін тіркеу), 2018 ж. (42 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
28 наурыз 2018 ж. Азық-түлік өнімдері  
Үндістан Өзгерістер туралы Ереже лицензиялау және электрондық коммерция операторларын тіркеу, кішігірім ет бөлімшесін құру үшін ең аз санитарлық-гигиеналық талаптар, 4-қосымшаның ІІ бөлімі мен V бөлімінің қайта қаралуы туралы құжаттар мен шарттарды қарастырады.  
255. G/TBT/N/EU/564 (2-этилексил) фталата (DEHP) дибутилфталатына (REACH) химиялық заттарды тіркеу, бағалау, бекіту және шектеу туралы Еуропалық Парламент пен Кеңестің Регламентіне (ЕС) № 1907/2006 ХVІ қосымшаға түзетулер енгізу туралы Комиссия Регламентінің жобасы DBP), бензилбутилфталат (BBP) және диизобутилфталат (DIBP), (10 бет, ағылшын) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
28 наурыз 2018 ж. Бис (2-этилексил) фталат (DEHP), дибутилфталат (DBP), бензилбутилфталат (BBP) және диизобутилфталат (DIBP) құрамында төрт фталат болуы мүмкін пластификацияланған материалдардан тұратын өнімдер  
Еуропа Одағы XVII қосымша ЕО Комиссиясының балаларды күтуге арналған ойыншықтар мен өнімдерді, bis (2-этилхексил) фталат (DEHP), дибутилфталат (DBF), бензилбутилфталат (BBP), диизонилфталат үшін контент шектеу шараларын бағалау қажеттілігін жоққа шығарады (DINP), диизодецилфталат (DIDP), ди-н-октил фталат (DNOP), бұл бағалау қазірдің өзінде орындалған.  
256. G/TBT/N/CHL/314/Add.1 Чили республикасы 2015 жылғы 10 тамызда G / TBT / N / CHL / 314-де жарияланған құжат 2018 жылдың 5 наурызында № 22.645 қаулысына сәйкес жарияланды және 2018 жылдың 30 қарашасында күшіне енетінін хабарлайды. https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProductos/adjunto?ac=verResProt&id=303&nro=22645 https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHL/18_1752_00_s.pdf  
28 наурыз 2018 ж.    
     
257. G/TBT/N/ARG/332 Алюминий және олардың қорытпаларының экструдталған профильдерінің сапасы мен қауіпсіздігі бойынша техникалық талаптар. Сертификаттау (8 бет, испан тілінде) Орнатылмаған
28 наурыз 2018 ж. Алюминийден және олардың қорытпасынан экструдталған профильдер  
Аргентина Алюминий мен олардың қорытпаларының экструдталған профильдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды белгілейді  
258. G/TBT/N/ARE/407 G/TBT/N/BHR/518 G/TBT/N/KWT/400 G/TBT/N/OMN/350 G/TBT/N/QAT/517 G/TBT/N/SAU/1048 G/TBT/N/YEM/120 Парсы шығанағындағы Араб мемлекеттері ынтымақтастығы кеңесінің (ЖКК) электр және электрондық жабдықта белгілі бір қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы техникалық регламенттің жобасы (45 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
28 наурыз 2018 ж. Белгілі бір қауіпті заттарды электрлік және электрондық жабдықтарға пайдалануды шектеу  
БАӘ GCC осы техникалық регламент осы Ереженің 2-бабында анықталғандай, электр және электрондық жабдықтарға қолданылады. Осы Техникалық регламент адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мақсатында электр және электрондық жабдықта қауіпті заттарды пайдалануды шектеуге қойылатын талаптарды белгілейді.  
259. G/TBT/N/ARE/407 G/TBT/N/BHR/518 G/TBT/N/KWT/400 G/TBT/N/OMN/350 G/TBT/N/QAT/517 G/TBT/N/SAU/1048 G/TBT/N/YEM/120 Парсы шығанағындағы Араб мемлекеттері ынтымақтастығы кеңесінің (ЖКК) электр және электрондық жабдықта белгілі бір қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы техникалық регламенттің жобасы (45 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
  28 наурыз 2018 ж. Белгілі бір қауіпті заттарды электрлік және электрондық жабдықтарға пайдалануды шектеу  
Катар GCC осы техникалық регламент осы Ереженің 2-бабында анықталғандай, электр және электрондық жабдықтарға қолданылады. Осы Техникалық регламент адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мақсатында электр және электрондық жабдықта қауіпті заттарды пайдалануды шектеуге қойылатын талаптарды белгілейді.  
260. G/TBT/N/ARE/407 G/TBT/N/BHR/518 G/TBT/N/KWT/400 G/TBT/N/OMN/350 G/TBT/N/QAT/517 G/TBT/N/SAU/1048 G/TBT/N/YEM/120 Электр және электронды жабдықта белгілі бір қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы техникалық регламентінің жобасы (45 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
28 наурыз 2018 ж. Белгілі бір қауіпті заттарды электрлік және электрондық жабдықтарға пайдалануды шектеу  
Бахрейн GCC осы техникалық регламент осы Ереженің 2-бабында анықталғандай, электр және электрондық жабдықтарға қолданылады. Осы Техникалық регламент адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мақсатында электр және электрондық жабдықта қауіпті заттарды пайдалануды шектеуге қойылатын талаптарды белгілейді.  
261. G/TBT/N/ARE/407 G/TBT/N/BHR/518 G/TBT/N/KWT/400 G/TBT/N/OMN/350 G/TBT/N/QAT/517 G/TBT/N/SAU/1048 G/TBT/N/YEM/120 Электр және электронды жабдықта белгілі бір қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы GCC техникалық регламентінің жобасы (45 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
28 наурыз 2018 ж. Белгілі бір қауіпті заттарды электрлік және электрондық жабдықтарға пайдалануды шектеу  
Кувейт GCC осы техникалық регламент осы Ереженің 2-бабында анықталғандай, электр және электрондық жабдықтарға қолданылады. Осы Техникалық регламент адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мақсатында электр және электрондық жабдықта қауіпті заттарды пайдалануды шектеуге қойылатын талаптарды белгілейді.  
262. G/TBT/N/ARE/407 G/TBT/N/BHR/518 G/TBT/N/KWT/400 G/TBT/N/OMN/350 G/TBT/N/QAT/517 G/TBT/N/SAU/1048 G/TBT/N/YEM/120 Электр және электронды жабдықта белгілі бір қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы GCC техникалық регламентінің жобасы (45 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
28 наурыз 2018 ж. Белгілі бір қауіпті заттарды электрлік және электрондық жабдықтарға пайдалануды шектеу  
Оман GCC осы техникалық регламент осы Ереженің 2-бабында анықталғандай, электр және электрондық жабдықтарға қолданылады. Осы Техникалық регламент адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мақсатында электр және электрондық жабдықта қауіпті заттарды пайдалануды шектеуге қойылатын талаптарды белгілейді.  
263. G/TBT/N/ARE/407 G/TBT/N/BHR/518 G/TBT/N/KWT/400 G/TBT/N/OMN/350 G/TBT/N/QAT/517 G/TBT/N/SAU/1048 G/TBT/N/YEM/120 Электр және электронды жабдықта белгілі бір қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы GCC техникалық регламентінің жобасы (45 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
28 наурыз 2018 ж. Белгілі бір қауіпті заттарды электрлік және электрондық жабдықтарға пайдалануды шектеу  
Катар GCC осы техникалық регламент осы Ереженің 2-бабында анықталған электр және электрондық жабдықтарға қолданылады. Осы Техникалық регламент адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мақсатында электр және электрондық жабдықта қауіпті заттарды пайдалануды шектеуге қойылатын талаптарды белгілейді.  
264. G/TBT/N/ARE/407 G/TBT/N/BHR/518 G/TBT/N/KWT/400 G/TBT/N/OMN/350 G/TBT/N/QAT/517 G/TBT/N/SAU/1048 G/TBT/N/YEM/120 Электр және электронды жабдықта белгілі бір қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы GCC техникалық регламентінің жобасы (45 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
28 наурыз 2018 ж. Белгілі бір қауіпті заттарды электрлік және электрондық жабдықтарға пайдалануды шектеу  
Сауд Арабия Корольдігі GCC осы техникалық регламент осы Ереженің 2-бабында анықталғандай, электр және электрондық жабдықтарға қолданылады. Осы Техникалық регламент адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мақсатында электр және электрондық жабдықта қауіпті заттарды пайдалануды шектеуге қойылатын талаптарды белгілейді.  
265. G/TBT/N/ARE/407 G/TBT/N/BHR/518 G/TBT/N/KWT/400 G/TBT/N/OMN/350 G/TBT/N/QAT/517 G/TBT/N/SAU/1048 G/TBT/N/YEM/120 Электр және электронды жабдықта белгілі бір қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы GCC техникалық регламентінің жобасы (45 бет, араб тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
28 наурыз 2018 ж. Белгілі бір қауіпті заттарды электрлік және электрондық жабдықтарға пайдалануды шектеу  
Йемен GCC осы техникалық регламент осы Ереженің 2-бабында анықталғандай, электр және электрондық жабдықтарға қолданылады. Осы Техникалық регламент адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мақсатында электр және электрондық жабдықта қауіпті заттарды пайдалануды шектеуге қойылатын талаптарды белгілейді.  
266. G/TBT/N/EU/565 Еуропалық Парламент пен Кеңестің өсімдіктерді қорғауға арналған өнімдер нарығына орналастыру және № 540/2011 (ЕО) Регламентіне (EC) өзгерістер енгізу туралы Ережеге (ЕС) сәйкес, хлорпрофамның белсенді субстанциясын бекіту туралы атқарушы Комиссия бұйрығының жобасы (5 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама алған күннен бастап 60 күн
29 наурыз 2018 Хлорпрофам (пестицидтердің белсенді заттары)  
Еуропалық Одақ Комиссияның осы Ережесінің жобасы Еуропалық Парламенттің және Кеңестің № 1107/2009 Ережесіне (ЕС) сәйкес хлорпрофам белсенді затының бекітілуін жаңғыртуды қарастырады.  
267. G/TBT/N/ECU/34/Rev.1/Add.1 Дополнение  
   
   
268. G/TBT/N/ECU/3/Rev.1/Add.2/Corr.1 G / TBT / N / ECU / 3 / Rev.1 / Add.2 ескертуі қате таратылған, сондықтан жарамсыз деп саналуы керек.  
269. G/TBT/N/BRA/801 2018 жылғы 19 наурыздағы № 09 техникалық регламенті (1 бет, португал тілінде) Орнатылмаған
29 наурыз 2018 Қызыл жидекті өсімдік, қара жидек және басқа да жидектер Vaccinium (HS 081040)  
Бразилия Техникалық регламент Испанияда өсірілген жидектерді импорттауға фитосанитариялық талаптарды белгіледі (Vaccinium corymbosum)  
Мақаланың шыққан күні: 16.05.2018 12:56
Парақтағы соңғы өзгерістер: 16.05.2018 14:37
Сұрақ қою Өмiрбаян Сөз сөйлеулер

Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi Құмар Іргебайұлы Ақсақалов

Сәуір 2020
ДсСсСрБсЖмСнЖк
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Әкімнің блогы
МО басшыларына сұрақ қою
Халықтық бақылау
 Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми сайтынҚазақстан Республикасы Президентінің ресми сайтыҚазақстан Республикасының Премьер-Министрі Официальный ресурсАссамблея народов КазахстанаСтратегия Казахстан 2050«Қазақстан — ұлы дала елі»Дорожная карта«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»Қазақстан Республикасы Жоғарғы СотыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіҚазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынадыҚазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің деректер базасыtrade.gov.kzӘкімдіктің электрондық қызметтеріortcom.kzАлтын сапаМодернизация пенсионной системыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіЗащита бизнеса СКОЦентр оценки эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан  ҚР инвестиция және даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетіҚазақстанның ветеринарлық дәрігерлерінің қауымдастығыСот кабинетіНациональная палата предпринимателей Республики Казахстан — «Атамекен» Электрондық еңбек биржасы БжЗқ зейнетақы қорыkazakhstan.travelwww.business.gov.kzIfk.kzказконтентДоступное жильё 2020www.kdb.kzҚазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығыGalam TV Ұлттық телерадио хабарларын таратуТелерадиохабар тарату саласындағы ұлттық операторыБәсекеге кабілеттілік жөніндегі кеңес Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest» «БЖЗҚ» АҚҚазақстан-Петропавл«ШАПАҒАТ» республикалық форумыҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы100 жаңа есімҚазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
ТИЦ Яндекс.Метрика

@2020 Солтүстiк Қазақстан облысының ресми интернет-ресурсы