A- A A+
Саудадағы техникалық тосқауылдар бойынша комитет жариялаған хабарламалар тізілімі, 2019 ж. 1 мамырдан 31 мамырға дейін
Хабарлама Құжат нөмірі Пікірлерді беруге арналған ақырғы күн
Күні Таралу облысы  
Елі Қысқаша мазмұны  
1. G/TBT/N/USA/242/Add.2 Толықтыру 2019 жылдың 1 мамырындағы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таралады. АТАУЫ: Киімге арналған тоқымалық бұйымдардың жанғыштық бойынша сынаулардан ықтимал ерекшеліктер туралы ақпаратты және стандарттағы өзге өзгерістер туралы ақпаратты сұрату. АГЕНТТІК: АҚШ тұтынушылық тауарлар қауіпсіздіші бойынша комиссия ӘРЕКЕТ: Ақпаратты сұрату ТҮЙІНДЕМЕ: АҚШ тұтынушылық тауарлар қауіпсіздіші бойынша комиссия (CPSC) стандартқа сәйкес сынаулардан босатылатын мақталар тізімін кеңейту үшін киімге арналған тоқымалық бұйымдардың жанғыштығы туралы ақпаратты сұратады. CPSC тестілеу талаптары таралмайтын маталар тізіміне спандексті қосу мүмкіндігі туралы ақпаратты алуға ерекше қызығушылық танытқан. CPSC сонымен бірге стандартта көрсетілген қондырғы мен процедуралар туралы ақпаратты, және сынауларға талаптармен байланысты жүктемені төмендетуге арналған осы ережелерді өңдеудің ықтимал тәсілдері туралы ақпаратты алғысы келеді. КҮНДЕР: CPSC 2019 жылдың 24 маусымына дейін жазбаша пікірлерді қабылдайтын болады. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-23/html/2019-08140.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-23/pdf/2019-08140.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_2571_00_e.pdf  
1 мамыр 2019 жыл    
АҚШ    
2. G/TBT/N/USA/1481 Энергияны үнемдеу бағдарламасы: кішкентай электр қозғалтқыштары мен электр қозғалтқыштарды сынау процедуралары (25 бет, ағылшын тілінде) 24 маусым 2019 жыл
1 мамыр 2019 жыл Кішкентай электр қозғалтқыштары мен электр қозғалтқыштар; Электр қозғалтқыштар мен генераторлар (генераторлық қондырғылардан бөлек) (HS 8501); Жалпы сынау шарттары мен процедуралары (ICS 19.020), Электрлік және электронды сынаулар (ICS 19.080), Айналатын машиналар (ICS 29.160)  
АҚШ АҚШ энергетика министрлігі (DOE) кішкентай электр қозғалтқыштарына арналған өзінің сынау процедураларын өзгертуді ұсынады. Біріншіден, DOE кішкентай электр қозғалтқыштардың тиімділігін тестілеу кезінде қолдануға арналған нұсқалар ретінде қазіргі уақытта қосылған салалық стандарттарға толықтыру ретінде қолдануға рұқсат берілетін жаңа салалық стандартты өндірушілерді қосу жолымен өзінің процедураларын салалық тәжірибемен әрі қарай үйлестіруді ұсынады. Екіншіден, электр қозғалтқыштарға қатысты DOE өзінің сынау процедураларына осы қондырғының тиімділігін тестілеу кезінде опциялар ретінде қосылып қойған қосымша өнеркәсіптік стандартты қосып қосымша үйлестіруді ұсынады. Осы өзгерістердің әрқайсысы өндірушілерге жүктемені төмендетуі тиіс. Ақыры, АҚШ Энергетика министрлігі кішкентай электр қозғалтқыштарын сынау нәтижелерінің салыстырмалылығын қамтамасыз ету үшін сынау шарттарына қатысты салалық ережелерді қабылдауды ұсынады. Осы ұсынылған өзгерістердің бір де біреуі кішкентай электр қозғалтқыштарды толық жүктеудің өлшенген орташа тиімділігіне немесе ағымдағы сынау процедураларымен салыстырғанда электр қозғалтқыштарды толық жүктеудің номиналды өлшенген тиімділігіне әсер етпейді.  
3. G/TBT/N/USA/1363/Add.1 Толықтыру 2019 жылдың 1 мамырындағы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таралады. АТАУЫ: Ұлттық органикалық бағдарлама: NOSB 2017 Ұсыныстарына (Үй малы және өңдеу) арналған рұқсат етілген және тыйым салынған заттардың Ұлттық тізіміне Түзетулер АГЕНТТІК: Аграрлық маркетинг қызметі, USDA ӘРЕКЕТ: Ақырғы ереже ТҮЙІНДЕМЕ: Бұл ақырғы ереже Органикалық стандарттар бойынша ұлттық кеңес (NOSB) Ауыл шаруашылығы министріне (Хатшысына) ұсынған ұсыныстарды орындау мақсатында АҚШ Ауыл шаруашылығы министрлігінің (USDA) органикалық регламентінің «Рұқсат етілген және тыйым салынған заттардың ұлттық тізімі (Ұлттық тізім)» тарауына түзетулерді енгізеді. Бұл ереже қарапайым күкіртті органикалық мал шаруашылығында пайдалануға арналған Ұлттық тізілімге қосады және ауылшаруашылық емес субстанциядан ауылшаруашылық субстанциясына жататын калий қышқылының талататын қайта жіктейді және коммерциялық жағдайда қол жетімді болған кезде ингредиенттің органикалық нысанын талап етеді. Бұл ереже сонымен бірге нормативтік мәтінді дұрыс орналастыруды қамтамасыз ету үшін түзетушілік нұсқаулықтарды түзетеді. Бұл ақырғы ереже 2019 жылдың 30 мамырында күшіне енеді. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-30/html/2019-08700.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-30/pdf/2019-08700.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_2584_00_e.pdf  
1 мамыр 2019 жыл    
АҚШ    
4. G/TBT/N/SAU/1110 Құрылыс материалдарына арналған техникалық регламент, 5-бөлім. Сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау және ауаны баптау жүйелеріне қолданылатын құбырлар (24 бет, араб тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
1 мамыр 2019 жыл HS кодтары 391721000001; 391721000002; 391721000003; 391722000001; 391722000002; 391722000003; 391723000001; 391723000002; 391723000003; 391729000001; 391729000002; 391729000003; 391731000001; 391731000002; 391731000003; 400911900002; 400911909999; 400912900002; 400921900002; 400922900002; 400931900002; 400932900002; 400941900002; 400942900002; 730300000002; 730431000002; 730441000000; 730451000000; 730630000001; 730630000002; 730640000000; 730650000000; 730660000000; 730661000001; 730661000002; 730669000000; 730711000001; 730711000002; 730711000003; 730711009999; 730721000000; 730722000000; 730723000000; 730791000000; 730792000000; 730793000000; 741110000000; 741121000000; 741122000000; 741210000001; 741210000002; 741210000003; 741210009999; 741220000001; 741220000002; 741220000003; 741220009999; 750711000000; 750712000000; 750720000001; 750720000002; 750720000003; 750720009999; 760810000000; 760820000000; 760900000001; 760900000002; 760900000003; 760900009999; 830710000000; 830790000000  
Сауд Арабиясы Бұл регламент келесіні анықтайды: терминдер мен анықтамалар, қолдану облысы, жеткізуші мақсаттары, міндеттері, маркілеу, сәйкестікті растау процедуралары, реттеуші органдар міндеттері, нарықты зерттеу бойынша органдар, міндеттер, бұзулар мен айыппұлдар, жалпы ережелер, ауыспалы ережелер, қосымша (тізімдер, типтер). )  
5. G/TBT/N/SAU/1109 Аспаздықта тағамдық өнімдермен байланыста қолданылатын құралдар, беткейлер мен құрылғыларды техникалық реттеу Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
1 мамыр 2019 жыл HS кодтары 392410100001; 392410100002; 392410200001; 392410200002; 392410200003; 392410310001; 392410310002; 392410310003; 392410390001; 392410390002; 392410390003; 392410900001; 392410900002; 392410900003; 441911000000; 441912000000; 441990000001; 441990000002; 441990000003; 441990000004; 441990000005; 441990000006; 441990000007; 441990000008; 441990000009; 441990000010; 441990000011; 441990000012; 441990000013; 441990000014; 441990000015; 481190000001; 481190000002; 481190000003; 481190000004; 481190000005; 482320000000, 482361000001; 482361000002; 482361000003; 482361000004; 482369000001; 482369000002; 482369000003; 482369000004; 691110000001; 691110000002; 691110000003; 691110000004; 691110000005; 691110000007; 691110000008; 691110000009; 691110000010; 691110000011; 691110000012; 691110000013; 691110000017; 691110000018; 691110000019, 691110000020; 691110000021; 691110000022; 691110000023; 691110000024; 691110000025; 691110000027; 691200000001; 691200000002; 691200000003; 691200000004; 691200000005, 691200000007; 691200000008; 691200000009; 691200000010; 691200000011; 691200000012; 691200000013; 691200000014; 691200000015; 691200000017; 691200000018; 691200000019; 691200000020; 691200000021; 691200000022; 691200000023; 691200000024; 691200000027; 750890500001; 750890500002; 750890500003; 750890500004; 750890500005; 750890500006; 750890500007; 750890500008; 750890500009; 750890500013; 750890500014; 761510200001; 761510200002; 761510900001; 761510900002; 761510900003; 761510900004; 761510900005; 761510900006; 761510900007; 761510900009; 761510900010; 800700300000, 820551000001; 820551000002; 820551000003; 820551000004; 820551000005; 820551000006; 820551000007; 820551000008; 820551000009; 820551000010; 820551000011; 820551000012; 820551000013; 820551000014, 820551000015; 820551000016; 820551000017; 820551000018; 820551000019; 820830000000; 821591000000; 830910000001; 830910000002; 830990300004; 830990400003; 843510000001; 843510000002; 843510009999; 843590000001; 843860000001; 843860000002, 843860000003; 843860000004  
Сауд Арабиясы Бұл регламент келесіні анықтайды: терминдер мен анықтамалар, қолдану облысы, жеткізуші мақсаттары, міндеттері, маркілеу, сәйкестікті растау процедуралары, реттеуші органдар міндеттері, нарықты зерттеу бойынша органдар, міндеттер, бұзулар мен айыппұлдар, жалпы ережелер, ауыспалы ережелер, қосымша (тізімдер, типтер).  
6. G/TBT/N/SAU/1108/Add.1 Толықтыру 2019 жылдың 25 сәуіріндегі келесі хабарлама Сауд Арабиясы Корольдігі делегациясының өтініші бойынша таралады. Кейбір азық-түліктерде қант мөлшерінің жоғарғы шегі қосылған Кейбір азық-түліктерде қант деңгейінің жоғарғы шегі техникалық регламентіне келесі тармақтарды қосу: 1. Барлық энергетикалық сусындарға қантты максимал қосу 5 г / 100 мл құрайды. 2. Буып-түйілген балғын шырындарда (100%) қосылатын қанттың максимал мөлшері 0 г / 100 мл құрайды. https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/SAU/19_2477_00_x.pdf  
1 мамыр 2019 жыл    
Сауд Арабиясы    
7. G/TBT/N/CHN/1329 Міндетті ұлттық стандарттарды басқару бойынша шаралар (шолу жобасы) (13 бет, қытай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
1 мамыр 2019 жыл Стандарттау. Жалпы ережелер (ICS 01.120)  
Қытай Бұл шараларда тоғыз тарау және елу екі бап бар. Құрамына жалпы қағидалар, ұйымдық басқару, жобалық ұсыныс және құру, ұйымдық дамыту, кеңес беру, техникалық шолу, мақұлдау және жариялау, енгізу, қадағалау және шолу, сондай-ақ қосымша ережелер кіреді. Бұл шаралар міндетті ұлттық стандарттарды әзірлеуге, қайта қарауға және қадағалауға қолданылады.  
8. G/TBT/N/CHN/1328 P.R.C. ұлттық стандарты, Мотоциклдер мен мопедтерге арналған отын шығынын өлшеу шектері мен әдістері (27 бет (қытай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
1 мамыр 2019 жыл Мотоциклдер мен мопедтер; Қосымша мотормен жабдықталған, бесік арбасы бар немесе жоқ мотоциклдер (мопедтермен қоса) мен велосипедтер; бесік арбалар (HS 8711); Мотоциклдер мен мопедтер (ICS 43.140)  
Қытай Бұл стандарт мотоциклдер мен мопедтерге арналған отын шығынын өлшеу шектері мен әдістерді орнатады. Бұл стандарт тұтанғыштығы бар қозғалтқыштар қозғалысқа келтіретін мотоциклдер мен мопедтерге және сығудан тұтанғыштығы бар қозғалтқыштар қозғалысқа келтіретін оң үш дөңгелекті велосипедтерге қолданылады. Бұл стандарт тек газ тәрізді немесе алкогольді отынды қолданатын көлік құралдарына таралмайды.  
9. G/TBT/N/CHN/1327 P.R.C. ұлттық стандарты, Автоматты спринклерлік жүйе – 1-бөлім: Спринклерлер (57 бет (қытай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
1 мамыр 2019 жыл Автоматты спринклерлік жүйе спринклерлері; Сұйықтықтарды немесе ұнтақтарды жобалауға, шашыратуға немесе бүркуге арналған механикалық құрылғылар (қолмен басқарылатын немесе онсыз); зарядталған немесе жоқ өрт сөндіргіштер; тозаңдатқыштар және ұқсас құрылғылар; бумен немесе құм қиюға арналған машиналар және ұқсас ағындық-проекциялау машиналары (HS 8424); Өртке қарсы қорғаныс (ICS 13.220.10)  
Қытай Бұл стандарт спринклерлердің автоматты спринклерлік жүйелерінің типтері, тұрақты су ағыны, жіп мөлшері, түс кодтау, модель, өнімділік талаптары, сынау әдістері, инспекциялау ережелері, нұсқаулар, орау, тасымалдау және сақтауды анықтайды.  
10. G/TBT/N/CHN/1326 P.R.C. ұлттық стандарты, Бір реттік қолдануға арналған қанды құюға арналған жинақтар – 1-бөлім: Гравитациялық жіберу (22 бет, қытай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
1 мамыр 2019 жыл Бір реттік қолдануға арналған құюға арналған жинақтар; - басқалар (СЭҚ ТН 901839); Құюға, инфузияға және дәрі жіберуге арналған қондырғы (ICS 11.040.20)  
Қытай Бұл стандарт қан мен қан компоненттері мен веналық құрылғылар үшін контейнерлермен үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін қан құю үшін бір реттік медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарды белгілейді. Бұл стандарттың екінші мақсаты қанды құюға арналған құрылғыларда қолданылатын материалдар сапасының сипаттамалары мен техникалық сипаттамаларына арналған басқарушылық қағидаларды беру және құюға арналған компоненттерді таңбалауды беру болып табылады. Негізгі техникалық мазмұны: жалпы талаптар, материалдар, физикалық талаптар, химиялық талаптар, биологиялық талаптар және қаптау, таңбалауға талаптар.  
11. G/TBT/N/CHN/1325 P.R.C. ұлттық стандарты, Отшашуға арналған көлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын техникалық талаптар (13 бет, қытай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
1 мамыр 2019 жыл Отшашу өнімдерін және азаматтық қара ұнтақты, өндірістік мақсаттарда тұтану сымдарының ширағын тасымалдайтын көлік құралдары мен трейлерлер. Теміржол немесе трамвай жылжымалы құрамынан бөлек жерүсті көлік құралдары және олардың бөліктері мен керек-жарақтары (HS 87); Арнайы тағайындалған автокөліктер (ICS 43.160)  
Қытай Бұл стандарт қозғалтқышқа, бүйірлік және артқы төменгі қорғауға, шығатын жүйеге, шиналарға, өрт сөндіргіштерге, отты шиналардың шиналарына шұғыл көмекші құралдарды, сондай-ақ қысымға қарсы құрылғылар, желдету, электр және т.б. үшін көлікке қойылатын талаптарды белгілейді. Сонымен бірге қара ұнтақты тасымалдайтын көлік құралдарының вагондарына арнайы талаптар болады.  
12. G/TBT/N/CHN/1324 P.R.C. ұлттық стандарты «Хирургияға арналған қондырымдар. Металл материалдар. 4-бөлім. Кобальт-хром-молибденді құю қоспасы» (6 бет, қытай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
1 мамыр 2019 жыл Хирургиялық қондырымдарға арналған құйылған кобальт-хром-молибденді қоспа; Ортопедиялық құралдар, соның ішінде балдақтар, хирургиялық белдіктер мен фермалар; дөңгелектер мен бұзуға арналған өзге құрылғылар; дененің жасанды бөліктері; есту аппараттары мен ақаулықты немесе мүгедектіктің орнын толтыруғ үшін киетін немесе денеге қондырылатын өзге құрылғылар (HS 9021); Хирургия, протездеу және ортопедияға арналған қондырымдар (ICS 11.040.40)  
Қытай Бұл стандарт хирургиялық қондырымдарға арналған Co-Cr-Mo құйылған қоспасын сәйкес сыснау әдістері мен сипаттамаларын анықтайды.  
13. G/TBT/N/CHN/1323 P.R.C. ұлттық стандарты, қой жүні (№1 редакция) (1 парақ, қытай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
1 мамыр 2019 жыл P.R.C. ұлттық стандарты, қой жүні (№1 редакция) (1 парақ, қытай тілінде)  
Қытай Бұл құжат «Қой жүні» (GB1523-2013) стандартындағы есептік формуланы қайта қарауды білдіреді. Қайта қаралған мазмұны, жүн негізінің барлық партиясын есептеу формуласы негізгі өсімдік заттарының бүкіл негізін (5.3.3.3.4) есептеуге арналған формуладағы Wi (әр үлгідегі массаның аралас ядро үлгісінен алынуы) сәйкес болуы керек.  
14. G/TBT/N/MEX/219/Add.8 Толықтыру 2019 жылдың 1 мамырындағы келесі хабарлама Мексика делегациясының өтініші бойынша таралады. NOM-005-SCFI-2017 Мексиканың ресми стандартына түзетілім Сіздердің назарларыңызды NOM-005-SCFI-2017: Өлшеуіш аспаптар. 250 л/мин максималды ағын жылдамдығымен бензин мен өзге сұйық отындарды өлшеу мен мөлшерлеу жүйесі – Техникалық сипаттамалар, сынау және тексерулер әдістері Мексиканың Ресми стандартына түзетілімнің (NOM-005-SCFI-2011 Мексиканың ресми стандартын болдырмайтын) 2018 жылдың 10 қазанында Мексиканың Ресми журналында жарияланғандығына аударамыз. Жетінші ауыспалы бап NOM-005-SCFI-2017 мексикалық ресми стандартына қосылған болатын. Хабарландырылған түзетілім оны мексикалық ресми журналда жариялаудан кейінгі күні күшіне енеді.  
2 мамыр 2019 жыл    
Мексика    
15. G/TBT/N/KOR/826 Ұсынылатын «Белсенді зат пен биоцидті өнімге ұқсастың техникалық баламалығын тануға және сәйкес құжаттама жасауға арналған критерийлер» (12 бет, корей тілінде) 20 дней с момента уведомления
2 мамыр 2019 жыл Бекітілген белсенді затпен және биоцидті өніммен техникалық баламалығы немесе ұқсастығына жол беруді қалайтын белсенді зат және биоцидті өнім  
Корея 1) Қоршаған ортаны қорғау министрлігі тұтыну химиясы және биоцидтер туралы заңның 16 және 16 бөліміне сәйкес, биоцидтік өнімнің белсенді затының және химиялық ұқсастығының техникалық баламалылығы мен оған ұсынылған іс-əрекет əдісін қабылдау критерийлерін жариялайды. Қауіпсіздік (2019 жылдың 1 қаңтарында күшіне енген № 15511 заң) 2) Адам бекітілген затпен немесе өніммен техникалық баламалығы немесе химиялық ұқсастығы бар белсенді қатты немесе биоцидті өнімді қолдануға мақұлдауды алғысы келген кезде ол оған деректерге қысқартылған талаптары бар өтінімді бере алады. Бұл МЕ жария хабарландыруда баламалық немесе ұқсастықты анықтауға арналған критерийлер баяндалған, сонымен бірге адам мен қоршаған ортаға сәйкес қауіптіліктер, сонымен бірге құжаттама дайындау тәсілдері көрсетілген. Критерийлер қоспалармен қоса бекітілген белсенді затпен немесе биоцидті өніммен адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіптіліктің техникалық баламалығын, сонымен бірге химиялық ұқсастығын анықтайды.  
16. G/TBT/N/CAN/427/Rev.2/Add.1 Толықтыру 2019 жылдың 2 мамырындағы келесі хабарлама Канада делегациясының өтініші бойынша таралады. Тағам өнімдері мен дәрілік құралдарға қатысты ережелерге түзету енгізу ережелері (сыра) Тағамдық өнімдер сапасын бақылау бойынша канадалық агенттік (CFIA) тағамдық өнімдер мен дәрілік құралдарға қатысты ережелерді өзгертетін ақырғы ережелерді жариялады (сыра), 1 мамыр 2019 жыл. Түзетулер нарықтың шынайылығын жақсартуға және өнімдегі инновацияларды енгізуге мүмкіндік беретін сыра құрамының стандартын жаңартады. Сондай-ақ, олар аллергияға, гайкаға, портерге және ашыған ликерге арналған стандартпен қайталануын болдырмайды және стандартталған сыра деген не екенін түсіндіреді. Бұл ережелер туралы G / TBT / N / CAN / 427 (10 қазан 2014 жыл), G / TBT / N / CAN / 427 / Rev.1 (22 маусым 2017 жыл) және G / TBT / N / CAN / 427. / Rev.2 (19 маусым 2018 ж.) хабарландырылған болатын. Тағам өнімдері мен дәрілік құралдарға қатысты ережелердегі нормативтік өзгерістер келесілерді қамтиды: • ашытқыларды немесе ашытқылар мен басқа микроорганизмдер қоспаларын ферменттеу үшін қолдану; • сыраның хош иісі, дәмі мен сипатына қатысты талапты алып тастау; • ақырғы өнімде қалдық өқанттың 4 пайыздық шектік деңгейін қосу; • Health Canada рұқсат етілген тағамдық қоспалар тізімінде қолдану үшін стандартта рұқсат етілген тағамдық қоспалар тізімін болдырмау; • өзге композициялық стандарттарға сәйкес келу үшін технологиялық қоспалар тізімін жою; • «көміртегі» терминін мысалдармен бірге түсіндіру; • шөптер мен дәмдеуіштерге норманы нақтылау; • дәмдік агенттерді міндетті таңбалаумен пайдалануға мүмкіндік береді;• алектің, кәдімгі, портер мен алкоголь ерітіндісінің стандарттарын жою; және де• сыра таңбалауынан тағамдық аллергендерге, глютен және сульфидтердің көздеріне міндетті декларациядан ерекшеліктерді алып тастау. Канадалық және халықаралық мүдделі тараптар ағымдағы реттегі талаптарды 20 желтоқсандағы 20 желтоқсанға дейін жалғастыруға тиіс, бұл ретте осы өзгерістерге бейімделуге және таңбалауға және тұжырымдамаға қажетті өзгертулер енгізуге уақыт жеткілікті. Бұл өтпелі кезең болашақ таңбалықты түзетулермен жақсы үйлеседі және салалық ескертулерге жауап береді.  
2 мамыр 2019 жыл    
Канада    
17. G/TBT/N/ARE/461 «Сутегіде және отын элементтерінде жұмыс істейтін көлік құралдарына қатысты техникалық регламент» БАӘ техникалық регламенті (43 бет (Ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
2 мамыр 2019 жыл Сутегідегі және отын элементтеріндегі автокөліктер; Жалпы жол көлік құралдары (ICS 43.020)  
БАӘ Бұл UAЕ Техникалық регламентінің жобасы сутегіде жұмыс істейтін, 1-1 және 1-2 категориялы, (GVM) 4,536 кг немесе аз толық көлік құралының салмағы бар барлық көлік құралдарына қатысты  
18. G/TBT/N/THA/540 Портландцементке арналған Таиланд өнеркәсіптік стандартының жобасы (TIS 15 - 25XX (20XX) (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
3 мамыр 2019 жыл Кластерлер түрінде боялған немесе боялмаған портландцемент, алюминий цемент, шлам цемент, суперсульфат цемент және ұқсас гидравликалық цементтер (HS 2523); Минералды материалдар мен бұйымдар (ICS 91.100.15)  
Тайланд Тайландтық өнеркәсіптік стандарттар институты (TISI) Портланд Цемент үшін 1-бөлік: Техникалық сипаттаманы (TIS 15, 1-2555 (2012 ж.) Портланд Цемент (TIS.15-25XX (20XX)) міндетті стандарт ретінде ауыстыруға арналған өнеркәсіптік стандартты алып тастауды ұсынды. Стандарт портланд цементіне, оның ауқымы, анықтамалары, санаттары, материалдар, талаптар, қаптамалар, таңбалау және таңбалау, іріктеу және сәйкестік критерийлерін қоса алғанда, сапа талаптарын көрсетеді.  
19. G/TBT/N/ECU/404 PRTE INEN № 115 "Автокөлік құралдарына арналған мырыш-қышқылды құралдар" Эквадорлық техникалық регламентін екінші рет қайта қарау (2R) жобасы) (11 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
3 мамыр 2019 жыл Поршеньді қозғалтқыштарды іске қосу үшін қолданылатын мырыш-қышқылды (HS 850710); Өзге мырыш-қышқылды аккумуляторлар (HS 850720)  
Эквадор Техникалық регламент адамдар мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету және жаңылыстыруға жол бермеу үшін ішкі және импорттық өнімдерді сатудан бұрын автокөлік құралдары үшін қорғасын-қышқылды аккумуляторларға қойылатын талаптарды белгілейді. Бұл келесі өнімдерге қатысты: • төрт немесе одан көп дөңгелегі бар автокөліктерге арналған мырыш-қышқылды аккумуляторлар; • Мотоциклдер, үш дөңгелекті және квадрациклдерге (квадроциклдермен бірге) арналған мырыш-қышқылды аккумуляторлар. Техникалық регламент келесілерге таралмайды: • Автокөліктерге кіріктірілген мырыш-қышқылды аккумуляторлар.  
20. G/TBT/N/ECU/403 (PRTE INEN) № 077 «Тұрмыстық қолданылатын кір жуу машиналарының энергия тиімділігі» Эквадор стандарттау институтының Техникалық регламентіне бірінші қайта қарау (1R) жобасы) (17 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
3 мамыр 2019 жыл Әрқайсысы 10 кг-нан аспайтын құрғақ киімі бар машиналар: (HS 84501); Әрқайсысы 10 кг-нан асатын құрғақ киімі бар машиналар (HS 845020)  
Эквадор Техникалық регламент қоршаған ортаны қорғау және адастырудың алдын алу үшін отандық және импорттық өнімдерді сатудан бұрын кір жуатын машиналардың тұрмыстық мақсаттарға қол жеткізу үшін талаптарын белгілейді. Бұл келесі өнімдерге қатысты: • тұрмыстық қолданыстағы кір жуатын машиналар; • барабан көлемі 45,30 л аспайтын тік осьті автоматты кір жуатын машиналар; • барабан көлемі 45,30 л асатын тік осьті автоматты кір жуатын машиналар; • Көлденең автоматты кір жуатын машиналар; • жартылай автоматты кір жуатын машиналар; • Қол кір жуу машиналары. Техникалық регламент келесілерге таралмайды: • электрде жұмыс істемейтін тұрмыстық мақсаттағы кір жуатын машиналар; Өнеркәсіптік немесе коммерциялық пайдалануға арналған кір жуатын машиналар.  
21. G/TBT/N/ECU/402 (PRTE INEN) № 103 «Қантты кондитерлік өнімдер» Эквадорлық стандарттау институтының Техникалық регламентін бірінші қайта қарау (1R) жобасы (7 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
3 мамыр 2019 жыл Құрамында какао жоқ қантты кондитерлік өнімдер (ақ шоколадпен қоса) (HS 1704)  
Эквадор Эквадордың техникалық регламенті халықтың денсаулығын қорғау және алдамшы практиканы болдырмау мақсатында отандық және импорттық өнімдерді сатудан бұрын қант кондитерлік өнімдеріне қойылатын талаптарды белгілейді. Бұл келесі өнімдерге қатысты: • тәтті, тәтті, карамель, лизенг, тамшылары, лизенгтері, қантпен қапталған өнімдері (пісірілген), шайнайтын кондитерлік өнімдер, желе кондитерлік өнімдері, жеміс пасталары және нуга; • Сағыз. Техникалық регламент келесілерге таралмайды: құрамында какао бар кондитерлік өнімдер.  
22. G/TBT/N/ECU/401 (PRTE INEN) № 070 "Балмұздақ" Эквадорлық стандарттау институты Техникалық регламентін бірінші қайта қарау (1R) жобасы) (9 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
3 мамыр 2019 жыл Құрамында какао бар немесе болмайтын балмұздақ және өзге тағамдық мұз (HS 2105); Басқасы (HS 210690)  
Эквадор Эквадордың техникалық регламенті халықтың денсаулығын қорғау және алаяқтық әрекеттердің алдын алу үшін отандық және импорттық өнімдерді сатудан бұрын балмұздақ пен балмұздақ қоспаларына қойылатын талаптарды белгілейді. Бұл келесі өнімдерге қатысты: 1. Тұтынуға дайын балмұздақ: • сүт-кремді балмұздақ; • сүтті балмұздақ; • өсімдік майы бар сүттен жасалған балмұздақ; • йогуртты балмұздақ; • Өсімдік майы бар йогурттан жасалған балмұздақ; • лактозасыз балмұздақ; • шербет немесе «щербет»; • Жемісті балмұздақ; • су немесе қардан жасалған балмұздақ; • төмен калориялы балмұздақ; 2. Балмұздақ қоспалары, соның ішінде: • сұйық қоспалар; • қоюланған қоспалар; • ұнтақ тәрізді қоспалар.  
23. G/TBT/N/TZA/276 AFDC 09 (5548) P3 Жүгері кебегі жануарларға арналған жем ретінде. Техникалық шарттар (3 бет), ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
6 мамыр 2019 жыл Жануарларға арналған жемдер (ICS 65.120)  
Танзания Берілген Танзания стандарты жануарларға арналған жемдер ретінде қолданылатын жүгері кебектерін сынау және сынама алу талаптарын, әдістерін орнатады  
24. G/TBT/N/TZA/275 AFDC 09 (5549) P3 Балық ұны жануарларға арналған жем ретінде. Техникалық шарттар (4 бет), ағылшын тілінде Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
6 мамыр 2019 жыл Жануарларға арналған жемдер (ICS 65.120)  
Танзания Берілген Танзания стандарты жануарларға арналған жемдер ретінде қолданылатын балық ұнын сынау және сынама алу талаптарын, әдістерін орнатады.  
25. G/TBT/N/TZA/274 AFDC 09 (6232) P3 Иттерге арналған жем – Техникалық сипаттамалар (6 бет, Ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
6 мамыр 2019 жыл Жануарларға арналған жемдер (ICS 65.120)  
Танзания Берілген Танзания стандарты барлық ит категорияларына арналған жемдерді сынау және сынама алу талаптарын, әдістерін белгілейді.  
26. G/TBT/N/TZA/273 AFDC 09 (6233) P3 Мысықтарға арналған толыққанды жем. Техникалық сипаттамалар (7 бет, Ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
6 мамыр 2019 жыл Жануарларға арналған жемдер (ICS 65.120)  
Танзания Берілген Танзания стандарты мысықтарға арналған дайын жемді сынау және сынама алу талаптарын, әдістерін орнатады.  
27. G/TBT/N/ARG/365 Аргентиналық тағамдық кодекс – ІІІ тарау – «Тағамдық өнімдер» - «Жалпы талаптар» тақырыпатына өзгерістерді енгізу туралы бірлескен резолюция жобасы) (7 бет, испан тілінде) 14 маусым 2019 жыл
6 мамыр 2019 жыл Сәбилер мен кішкентай балаларға арналған тағам.  
Аргентина Азық-түлік өнімдерінің ұлттық комиссиясы (CONAL) дайындаған хабарламаның мәтіні Аргентинадағы Азық-түлік кодексінде нәрестелер мен жас балаларға арналған азық-түлік өнімдеріндегі микотоксиндердің шектеулерін белгілейтін 156-бапты қамтиды.  
28. G/TBT/N/ARG/272/Add.4 Толықтыру 2019 жылдың 6 мамырындағы келесі хабарлама Аргентина делегациясының өтініші бойынша таралады. Темекі бұйымдары Темекі өнімдерін қаптауға, сатуға және қолдануға қолданылатын (G / TBT / N / ARG / 272 / Add.3) Қолданыстағы Стандартқа қатысты № Министрлердің № 2236/2015 қарарының I-қосымшасы талаптарға сәйкес ауыстырылды Министрлік. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 623/2019 қаулысымен Денсаулық сақтау министрлігінің 636/2019 қаулысымен өзгертілді. Сонымен бірге келесі өзгерістер енгізілді: - № 497/2012 (G / TBT / N / ARG / 272) Резолюция министрлігіне І Қосымшасының 1 (а) (Темекі бұйымдарын жарнамалау және алға жылжыту кезінде денсаулыққа деген зиян туралы ескертулер) тарауына кіргізілген «Темекі шеккен кездегі обыр» денсаулыққа зияны туралы ескерту «ТЕМЕКІ ШЕГУ ӨМІРДІҢ 50-ДЕН АСТАМ ЖАҒДАЙЫНЫҢ СЕБЕБІ» және «ТЕМЕКІ ШЕГУ ЛЕЙКОМИЯ СЕБЕПТЕРІ» ескертулерімен алмастырылған; - № 497/2012 министрлік резолюциясында сипатталғандай темекі шегуді тегін тоқтату қызметіне қатысты қалталар мен контейнерлерде көрсетілетін ақпарат өзгертілетін болады.  
6 мамыр 2019 жыл    
Аргентина    
29. G/TBT/N/ARE/457/Corr.1 G/TBT/N/BHR/561/Corr.1 G/TBT/N/KWT/471/Corr.1 G/TBT/N/OMN/394/Corr.1 G/TBT/N/QAT/559/Corr.1 G/TBT/N/SAU/1102/Corr.1 G/TBT/N/YEM/162/Corr.1 Түзету 2019 жылдың 11 наурызындағы келесі хабарлама Біріккен Араб Әмірліктері, Бахрейн Корольдігі, Кувейт Мемлекеті, Оман, Катар, Сауд Арабия Корольдігі және Йемен делегациясының өтініші бойынша таралады. Қалталарды таңбалау. Темекі бұйымдары 1-тармақтың келесідей болуы керек екендігіне назар аударыңыз: 1. Хабарландырушы мүше-ел: Біріккен Араб Әмірліктері, Бахрейн Корольдігі, Кувейт Мемлекеті, Оман, Катар, Йемен  
6 мамыр 2019 жыл    
Біріккен Араб Әмірліктері, Бахрейн Корольдігі, Кувейт Мемлекеті, Оман, Катар, Сауд Арабия Корольдігі және Йемен    
30. G/TBT/N/MEX/285/Add.1 Толықтыру 2019 жылдың 3 мамырындағы келесі хабарлама Мексика делегациясының өтініші бойынша таралады. Автоматты тәуелді қадағалау трансляциясына (ADS) қойылатын жұмыстық ерекшеліктер мен талаптарды орнататын PROY-NOM-91/2-SCT3-2014 мексикалық ресми стандарт жобасына арналған қоғамдық кеңестер аралығында алынған пікірлерге жауаптары бар құжат жарияланғандығына сіздердің назарларыңызды аударамыз. -В) ұшақтарға арналған қондырғы. Стандарт жобасы Ресми журналда 2015 жылдың 3 наурызында жарияланған болатын.  
7 мамыр 2019 жыл    
Мексика    
31. G/TBT/N/IND/99 Азық-түлік қауіпсіздігі және стандарттары (орау және таңбалау) туралы жеңілдетілген қара бұрыштағы AGMARK басып шығару туралы Ережеге өзгерістер енгізу туралы Ереженің жобасы (2 бет, хинди және ағылшын тілдерінде). Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
7 мамыр 2019 жыл Тамақтану өнімдері  
Үндістан Light Black Pepper орамасындағы AGMARK мөрлерін алу туралы 2019 жылғы Азық-түлік қауіпсіздігі ережелері мен стандарттарына (орау және таңбалау) өзгерістер енгізу туралы Ереженің жобасы.  
32. G/TBT/N/IND/98 AGMARK және Үндістанның стандарттар бюросы (BIS) міндетті сертификациясын қайта қарау туралы 2019 жылғы өзгерістер туралы Ереженің жобасы, (2 бет, хинди және ағылшын тілдерінде). Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
7 мамыр 2019 жыл Тамақтану өнімдері  
Үндістан Carlos callosa, балды шық, Kangra шәйі мен Til майына арналған AGMARK міндетті сертификаттауды болдырмауға және балалар сүтті тағамы, балалар тағамы, сүтті үлпектер негізіндегі емшектен шығаруға арналған сүт, астық тұқымдастар негізіндегі емшектен шығаруға арналған пайдаланылған тағамдар, басқару формуласы, қанты бар қоюландырылған сүт, қоюландырылған майсыздандырылған қанты бар сүт, құрғақ сүт, құрғақ майсыздандырылған сүт, ішінара құрғақ майсыздандырылған сүт, ішінара құрғақ қоюландырылған сүт, қапталған ас суы және минералды суға BIS міндетті сертификаттауды қайта қарауға қатысты 2019 жылдағы тағамдық өнімдеріге стандарттар мен қауіпсіздік нормативтеріне (сатуға тыйым салу және шектеу) өзгерістерді енгізу туралы Ереже жобасы.  
33. G/TBT/N/IND/100 Сірке қышқылына тапсырыс (сапаны бақылау), 2019 (1 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
7 мамыр 2019 жыл Сірке қышқылы (СЭҚ ТН коды 29152100)  
Үндістан Сірке қышқылы - әртүрлі индустриялық, сондай-ақ фармацевтикалық және тамақ өнімдері үшін жалпы шикізат, соның ішінде синтетикалық сірке суы, жалпы тағамдық тағам ингредиенті. Мұзды сірке қышқылының өндірісі қорғасын сияқты мышьяк және басқа да ауыр металдар сияқты улы қоспалардың болуына әкеледі, олардың жоғары токсикалық қасиеттеріне байланысты олардың салмағы бойынша шектелуі керек. Осылайша, сірке қышқылының стандарты өндірушілер мен импорттаушылар Үндістанға сәйкес болу үшін міндетті болып табылады. Осылайша, жергілікті өндірілген сірке қышқылы немесе импортталған үнді стандарттарына (IS 695: 1986) сәйкес келуі және Үндістанның стандарттар бюросы (BIS) лицензияланған стандартты таңбалануы болуы керек. Үндістанның стандарттар бюросы және мемлекеттік билік органдарының филиал орталығы атқарушы орган болып табылады.  
34. G/TBT/N/CAN/557/Add.1 Толықтыру 2019 жылдың 7 мамырындағы келесі хабарлама Канада делегациясының өтініші бойынша таралады. Темекі өнімдеріне қатысты ережелер (қарапайым және стандартталған нысандағы) және Темекі өнімдеріне қатысты өзгерістер туралы Заңға №1 қосымша (бояғыштар). 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін G / TBT / N / CAN / 557 құжатында (2018 жылғы 26 қаңтарда) 1 темекі және темекіге тапсырыс құжатында жарияланған ережелерге енгізілген түзетулер, темекі өнімдерінің ережелері (қарапайым және стандартталған көрініс) түрінде қабылданды және өзгертілді. Vaping Products Act (Бояу агенттері). Ережелердің көбісі Темекі туралы Заңға өзгерістерді енгізу туралы Заңның 11 (2) бөлігі күшіне енген күні, яғни Ережелер қабылданған күннен кейінгі 200 күннен кейін күшіне енеді. Темекі бар сигаралар мен пакеттерге қойылатын талаптар Темекі туралы заңға өзгерістер енгізу туралы Заңның 11 (2) -бөлімінің күшіне енетін күнінен кейін бір жыл өткеннен кейін, яғни Ереженің көп ережелері күшіне енген күннен бастап бір жылдан соң күшіне енеді. Темекі бұйымының пайда болуына арналған арнайы талаптар құрылғымен қолдануға арналған, «Темекіге қарсы іс-қимыл туралы» Заңға өзгерістер енгізу туралы Заңның 11 (2) тармағы күшіне енгеннен кейін екі күн өткеннен кейін күшіне енеді, яғни күнінен бастап екі күннен кейін Ереженің ережелері күшіне енеді. Темекі өнімдерін орауға арналған кейбір талаптар (мысалы, шыны слайд және қабық, қаптаманың көлемі) Темекі туралы заңның Түзетулер туралы Заңының 11 (2) бөлімінің күшіне енетін күнінен екі жыл өткеннен кейін күшіне енеді, яғни екі күннен кейін Ережелердің басым көпшілігі күшіне енеді.  
7 мамыр 2019 жыл    
Канада    
35. G/TBT/N/ZAF/237 (1) Тағамдық майлар мен тоңмайларға қатысты ережелер: болдырмау (2019 жылдың 5-сәуірінен № 543) (1 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
8 мамыр 2019 жыл тағамдық технология (ICS 67)  
Оңтүстік Африка Ереже 1972 жылғы Азық-түлік өнімдері, косметика және дезинфекциялау туралы Заңға сәйкес Денсаулық сақтау министрлігінің бақылауымен тағамдық майлар мен майларға қойылатын талаптар / техникалық талаптарды жояды (1972 жылдағы 54 Заң).  
36. G/TBT/N/ZAF/193/Rev.1 Түзету: Ауылшаруашылық өніміне стандарттар туралы Заңға сәйкес тағайындалған кіру порттарынан Оңтүстік Африкалық Республикада сатуға арналған импортталатын реттелетін ауылшаруашылық өнімдерін шығаруға тыйым салу туралы хабарландыру, 1990 (1990 жылдағы 119 акт) (5 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
8 мамыр 2019 жыл өзгертілген тарау әрі қарай өңдеуге немесе қайта қаптауға жататын өнімдерді жоюды қамтиды; АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ (ICS 65)  
Оңтүстік Африка өзгерітлген тарау әрі қарай өңдеуге немесе қайта қаптауға жататын өнімдерді жоюға арналған.  
37. G/TBT/N/UGA/1062 Аяқ киім. Әйелдер аяқ киіміне арналған техникалық шарттар. 2-бөлім. Ашық аяқ киім, бірінші басылым (25 бет, ағылшын тілінде) (25 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
8 мамыр 2019 жыл ашық аяқ киім; Аяқ киім, гетрлер және т.с.с.; осындай бұйымдардың бөліктері (HS 64); Аяқ киім (ICS 61.060)  
Уганда Уганда стандартының жобасы әйелдердің ашық аяқ киіміне қойылатын талаптарды, іріктеу және сынау әдістерін анықтайды. Осы стандарт барлық конструкциялар мен барлық материалдар мен конструкциялардың ашық әйелдер аяқ киіміне қолданылады.  
38. G/TBT/N/UGA/1061 АТАУЫ, наразылық құжаты бетінің (беттерінің) саны: DUS DEAS 943-1: 2019, Аяқ киім. Әйелдер аяқ киіміне арналған техникалық шарттар. 1-бөлім. Жабық бәтеңке, бірінші басылым (27 бет, ағылшын тілінде) (27 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
8 мамыр 2019 жыл жабық аяқ киім; Аяқ киім, гетрлер және т.с.с.; осындай бұйымдардың бөліктері (HS 64); Аяқ киім (ICS 61.060)  
Уганда Бұл Уганда стандартының жобасында әйелдер жабық аяқ киіміне арналған талаптар, іріктемелер мен сынау әдістері көрсетілген.  
39. G/TBT/N/UGA/1060 DUS DEAS 942-2: 2019, Аяқ киім. Ерлер аяқ киіміне арналған техникалық шарттар. 2-бөлім. Ашық аяқ киім, бірінші басылым (25 бет, ағылшын тілінде) (25 бет, ағылшын тілінде Мазмұнының сипаттамасы: Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
8 мамыр 2019 жыл ашық аяқ киім; Аяқ киім, гетрлер және т.с.с.; осындай бұйымдардың бөліктері (HS 64); Аяқ киім (ICS 61.060)  
Уганда Бұл Уганда стандартының жобасында ерлер ашық аяқ киіміне арналған талаптар, үлгілер мен сынау әдістері көрсетілген.  
40. G/TBT/N/UGA/1059 DUS DEAS 942-1: 2019, Аяқ киім. Ерлер аяқ киіміне арналған техникалық шарттар. 1-бөлім. Жабық бәтеңке, бірінші басылым (23 бет, ағылшын тілінде) (23 бет, ағылшын тілінде Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
8 мамыр 2019 жыл Жабық аяқ киім; Аяқ киім, гетрлер және т.с.с.; осындай бұйымдардың бөліктері (HS 64); Аяқ киім (ICS 61.060)  
Уганда Бұл Уганда стандартының жобасында ерлер жабық аяқ киіміне арналған талаптар, үлгілер мен сынау әдістері көрсетілген.  
41. G/TBT/N/UGA/1058 DUS DEAS 958: 2019, балаларға арналған майлар. Техникалық шарт, бірінші басылым (15 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
8 мамыр 2019 жыл Балаларға арналған майлар; Косметика. Дәретханаға арналған заттар (ICS 71.100.70)  
Уганда Уганда стандарт жобасы балаларға арналған балалар майының талаптарын, іріктеу әдістерін және сынау әдістерін анықтайды.  
42. G/TBT/N/CHL/475 PE № 5/18 2019 г Қауіпсіздікті талдау жобасы және / немесе электр техникалық бұйымдарды сынау) (10 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
8 мамыр 2019 жыл Жабық жарықтандыру тізбектері  
Чили Бұл хаттама алмастырылмайтын сериялы-параллель немесе кабельдің параллельді жалғанған көздері бар коммутаторлармен жабдықталған кабельдік шамдар (мөрленген жарық схемалары) үшін сертификаттау процедуралары мен қауіпсіздік талаптарын белгілейді, олар екі жағында тығыздалған немесе жасалмаған, мөлдір немесе оқшауланған оқшауланған түтіктерге МЭК 60598-2-21: 2014 стандартының көлеміне және көлеміне сәйкес қоректену кернеуі 250 В-дан аспаса, ішкі немесе сыртқы пайдалану үшін беріледі.  
43. G/TBT/N/CHL/474 PE № 5/05 2019: Қауіпсіздікті талдау жобасы және / немесе электр техникалық бұйымдарды сынау (10 бет, на испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
8 мамыр 2019 жыл Жарық сұлбасы  
Чили Хабарландырылған хаттама МЭК 60598-2-20: 2014 ауқымына және көлеміне сәйкес, кернеудегі 250 В-нан аспайтын үй-жайларда немесе сыртқы аумақта пайдалану үшін қатарлас, параллель немесе қатарлас қосылған жарық көздерімен жабдықталған жарықтандыру тізбектеріне қойылатын қауіпсіздік талаптарын белгілейді.  
44. G/TBT/N/CAN/586 Хабарлама № SMSE-05-19 – шығарылым ICES-003, шығарылым 6, Ақпараттық технологиялар үшін құралдар (сандық қондырғыларды қоса алғанда) – Өлшеу әдістері мен шектеулері (2 бет, ағылшын және француз тілінде) 17 шілде 2019 жыл
8 мамыр 2019 жыл радиобайланыс; электромагниттік үйлесімдік (ЭМС), радиокедергілерді қоса алғанда (ICS: 33.060; 33.100)  
Канада Innovation, Science and Economic Development Canada компаниясы өздерінің веб-сайтында төмендегілерді жариялайды: ICES-003, 6-шығарылым, Ақпараттық технологиялар жабдығы (цифрлы құрылғылармен қоса) - өлшеу әдістері мен шектеулері, ақпараттық технологиялар жабдығына (ITE) соның ішінде сандық құрылғылар осы стандарт талаптарына жатады.  
45. G/TBT/N/UGA/1071 DUS DEAS 944-2: 2019, Аяқ киім. Балалар аяқ киімдеріне арналған техникалық шарт. 2 Бөлім. (2-6 жасқа дейін), бірінші басылым (25 бетте, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
9 мамыр 2019 жыл Балалар аяқ киімі; аяқ киім, гетралар және т.б.; осындай өнімдердің бөліктері (HS 64); Аяқ киім (ICS 61.060)  
Уганда Бұл Уганда стандарт жобасы балалардың аяқ киіміне қойылатын талаптарды, іріктеу және сынау әдістерін анықтайды. ( 2 -6 жасқа дейін).  
46. G/TBT/N/UGA/1069 DUS DEAS 965: 2019, Ерін далабы – Ерекшеліктері, бірінші басылым (17 бетте, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
9 мамыр 2019 жыл Ерін далабы; (HS: 330410); Косметика. Дәретханаға арналған заттар (ICS 71.100.70)  
Уганда Бұл Уганда стандарт жобасында ерін далабына қойылатын талаптар, үлгілер және сынақ әдісі көрсетілген.  
47. G/TBT/N/UGA/1068 DUS DEAS 964: 2019, Ерінге арналған жылтырлатқыш (глянец) - Ерекшеліктері, бірінші басылым (13 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
9 мамыр 2019 жыл Ерінге арналған жылтырлатқыш (глянец); (HS: 330410); Косметика. Дәретханаға арналған заттар (ICS 71.100.70)  
Уганда Уганда осы стандарт жобасы нақтыланған көкөніс немесе минералды майлар негізінде талаптарды, іріктеу әдістерін және ерін жылтыратуды сынау әдістерін (жылтыратқышты) анықтайды. Бұл стандарт терапиялық талаптарға бағынатын ерін жылтыратқышына (жылтыратуға) қолданылмайды.  
48. G/TBT/N/UGA/1067 DUS DEAS 963: 2019, Ерінге арналған бальзам (Lip salve) – Ерекшеліктері, бірінші басылым (15 бетте, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
9 мамыр 2019 жыл Ерінге арналған бальзам (Lip salve); (HS: 330410); Косметика. Дәретханаға керек заттар (ICS 71.100.70)  
Уганда Осы стандарт жобасы Угандада мұнай немесе өсімдік майына негізделген ерін бальзамына қойылатын талаптарды, іріктеу әдістерін және сынау әдістерін анықтайды. Бұл стандарт терапиялық агенттер қолданылатын ерін бальзамына, ерін далабына, ерін жылтыратқышына қолданылмайды.  
49. G/TBT/N/UGA/1066 DUS DEAS 962: 2019, шашқа арналған лак. Техникалық шарт, бірінші басылым (17 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
9 мамыр 2019 жыл Шашқа арналған лак; (HS: 33); Косметика. Дәретханаға керек заттар (ICS 71.100.70)  
Уганда Осы стандарт талаптары Угандада сынамаларды іріктеу әдістерін және спрейдің сынау әдістерін анықтайды. Бұл стандарт аэрозоль немесе аэрозольсыз жүйесі арқылы жеткізілетін су негізіндегі және май негізіндегі шаш бүріккіштеріне де қолданылады. Бұл стандарт терапиялық талаптар енгізілген дәрілік заттарға қолданылмайды.  
50. G/TBT/N/UGA/1065 DUS DEAS 961: 2019, косметика өнеркәсібіне арналған глицерин – Ерекшеліктер. Бірінші басылым. (19 бетте, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
9 мамыр 2019 жыл косметика өнеркәсібіне арналған глицерин; (HS: 330290); Косметика. Дәретханаға керек заттар (ICS 71.100.70)  
Уганда Бұл жоба Уганда стандарты косметикалық индустрияға арналған глицеринді сынаудың талаптарын, іріктеу әдістерін және әдістерін анықтайды.  
51. G/TBT/N/UGA/1064 DUS DEAS 960: 2019, Дезодоранттар мен антиперспирант. Ерекшеліктер. Бірінші басылым (17 с бетте, ағылшын тілінде): Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
9 мамыр 2019 жыл дезодоранты и антиперспиранты; - Личные дезодоранты и антиперспиранты (HS 330720); Косметика. Туалетные принадлежности (ICS 71.100.70)  
Уганда В этом проекте стандарта Уганды указаны требования, методы отбора проб и методы испытаний для дезодорантов и антиперспирантов.  
52. G/TBT/N/KOR/830 «Медициналық бұйымдар туралы ақпаратты кешенді басқару туралы ережені» әзірлеу (7 бетте, корей тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
9 мамыр 2019 жыл Медициналық құралдар  
Корея Қажетті ақпаратты және өндірушілердің немесе импорттаушылардың мәліметтерін «Медициналық құралдардың біріктітірлген ақпараттық жүйелері» деректер қорына қалай енгізу туралы нұсқаулық (IMDIS)"  
53. G/TBT/N/EU/654 2006/771 / ЕС шешіміне өзгертулер енгізу жөніндегі комиссияның жобасы қысқа мерзімді құрылғыларға арналған радиожиілік спектрін пайдаланудағы технологиялық және нарықтық өзгерістер туралы (4 бетте + Қосымша 47). Бетте, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
9 мамыр 2019 жыл қысқа қашықтықтағы құрылғылар  
Европейский союз Комиссияның Іске асыру шешімінің жобасында, техникалық қосымшада көрсетілген нақты жағдайлар мен мерзімдерді ескере отырып, мүше-мемлекеттер ерекше емес, араласпайтын және қорғалмаған негізде қысқа мерзімді құрылғылардың түрлеріне арналған жиілік жолақтарын анықтайды және ұсынады..  
54. G/TBT/N/EGY/216 Министрлік жарлығы № 103/2019 (2 бетте, араб тілінде), египет стандарты ES 8228 «Қысыммен және қысымсыз суды жеткізуге арналған пластикалық құбырлар жүйесі -Әйнек- арматураланған (GRP) термопластикалық пластиктер жүйесі полиэфирлі шайып негізінде (UP)» (68 бетте, ағылшын тілінде). Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
10 мамыр 2019 жыл Пластмастикалық құбырлар ICS: 23.040.20; Сыртқы су көлігі жүйесі ICS: 93,025; Су жүйелері ICS: 91.140.60  
Египет № 103/2019 Министрлік Жарлығы өндірушілерге және импорттаушыларға 6 айлық өтпелі кезеңмен ЕС 8228 стандартына сай ES 8228 стандартын сақтауға мүмкіндік береді, ол ненасыщенной полиэфирлі шайырға (ПП) термореттеуші шыны пластиктен (GRP) жасалған құбырлар жүйесінің компоненттерінің қасиеттерін анықтайды. Суды, суды суыту, салқындатқыш суды, ауыз суды, тұзды суды, теңіз суын, электр станцияларындағы сымдарды, өңдеуші қондырғыларды және басқа су қондырғыларын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, сумен жабдықтаудың барлық түрлеріне қолайлы. Қосымшалар. Бұл құжат түпкілікті осьтік жүктеме немесе онсыз, негізінен тікелей суға батырылған қондырғыларда қолдануға арналған икемді немесе қатаң байланыстары бар GRP UP құбыр жүйелері үшін қолданылады. Айта кету керек, бұл стандарт ISO 10639/2017 техникалық мазмұнына ие болады.  
55. G/TBT/N/EGY/215 Министрлік декрет № 103/2019 (2 бет, араб тілінде), Египеттегі пластикалық құбырлар жүйесін стандартты ES 1739 қысыммен және қысымды емес дренаждық және кәріз жүйелерімен қамтамасыз ету - қанықпаған полиэстерден (UP) шайыр негізінде (70 бет, ағылшын тілінде) стаканмен нығайтылған термосметикалық пластмасса (GRP). Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
10 мамыр 2019 жыл Пластмасс құбырлары (ICS 23.040.20); Дренажды жүйе (ICS 91.140.80); Сыртқы кәріз жүйелері (ICS 93.030).  
Египет № 103/2019 Министрлік Жарлығы өндірушілерге және импорттаушыларға ыстықтан пластмассадан (GRP) термореттеуші құбырлар жүйесінің компоненттерінің қасиеттерін анықтайтын ES 1739 Египет стандартына сәйкес келу үшін алты айлық өтпелі кезеңмен қамтамасыз етеді. қанықпаған полиэстерден жасалған шайыр (UP). Қысыммен немесе қысымсыз дренаждық және ағынды сулардың барлық түрлеріне арналған. Бұл құжат түпкілікті осьтік жүктеме немесе онсыз, негізінен тікелей суға батырылған қондырғыларда қолдануға арналған икемді немесе қатаң байланыстары бар GRP UP құбыр жүйелері үшін қолданылады. Айта кету керек, бұл стандарт ISO 10467/2018 техникалық мазмұнын қабылдайды.  
56. G/TBT/N/EGY/214 Министрлік жарлық № 103/2019 (2 бетте, араб тілінде), египет стандарты ES 3189-1 «Көзді және бетті қорғау. Күн көзілдірігі және тиісті көзілдірік. 1-бөлім «Жалпы көзілдірік»» (33 бет, араб тілінде). Мазмұнның сипаттамасы: Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
10 мамыр 2019 жыл Басты қорғау құралдары (ICS: 13.340.20)  
Египет № 103/2019 Министрлік Жарлығы өндірушілер мен импорттаушыларға күнделікті сәулеленуден қорғауға арналған, жалпы қолданысқа арналған (Plano Power) күннен қорғайтын көзілдіріктерге қолданылатын ES 3189-1 Египет стандартын сақтауға алты айлық өту кезеңімен қамтамасыз етеді. Бұл стандарт ЕС-ЕС 3189/2007 «Жалпы пайдаланылатын көзілдірік» стандартының күшін жояды және ауыстырады, (34 бетте, араб тілінде). Осы стандарт техникалық жағынан ISO 12312-1 / 2013, Amd1: 2015 стандартына ұқсас екендігін атап өткен жөн.  
57. G/TBT/N/EGY/213 Министрлік жарлығы № 103/2019 (2 бетте, араб тілінде), келесі египет стандарттарын бекітеді: - ES 5057-1 " Тасымалдағыш газ баллондары - Дәнекерленген болат газ цилиндрлері - Дизайн және құрылыс – 1 Бөлім: 1 Көміртекті болат " (51 бет, ағылшын тілінде). - ES 5057-2 " Тасымалдағыш газ цилиндрлері - Дәнекерленген болат газ цилиндрлері - Дизайн және құрылыс - 2-бөлім. Тот баспайтын болат. " (53 бет, ағылшын тілінде). Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
10 мамыр 2019 жыл Газ баллондары ICS 23.020.35  
Египет № 103/2019 Министрлік Жарлығы өндірушілер мен импорттаушыларға Мысырдың ЕS 5057-1.5057-2 стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін алты айлық өту кезеңімен қамтамасыз етеді, бұл материалдарға, конструкциясына, құрылысына және өндіріс сапасына қойылатын минималды талаптарды, өндірістік процестерді және қайталама тасымалданатын дәнекерленген газды сынауды анықтайды. сығылған, сұйытылған және ерітілген газдарға арналған 0,5 л-ден 150 л дейін қоса алғанда көміртекті болат цилиндрлер. Бұл стандарттар ES-5057/2006 Египет стандартындағы «420-840 литрлі сұйытылған хлор газымен цилиндрлерді қайта қолданылатын, қайта пайдалануға болатын дәнекерленген болат - жобалау, өндіру және сынау» деген стандартты ауыстырады. (37 бетте, араб тілінде). Бұл стандарттар техникалық мазмұнға ие екенін ескеру керек EN 13322-1: 2003 / A1: 2006, EN 13322-2: 2003 / A1: 2006.  
58. G/TBT/N/EGY/212 Египет стандартына ES 2613-2 «Азық-түлік өнімдері үшін азық-түлік тағамдары, 2-бөлім: Сақтау мерзімі», №100/2019 Министрлік Жарлығы (Араб тілінде 2 бет) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
10 мамыр 2019 жыл Жалпы тағамдық өнімдер ICS: 67.040  
Египет № 100/2019 Министрлік Жарлығы өндірушілерге және импорттаушыларға 6 айдан асатын өтпелі кезеңмен ЕS 2613-2 стандартын сақтауға мүмкіндік береді, ол тоңазытқышта 5 сағаттан аспайтын температурада (әсіресе Labne) аспайтын сүт өнімдері мен олардың өнімдерінің жарамдылық мерзімін ішінара өзгертеді: 4 айдан 6 айға дейін. Бұл стандарт ұлттық зерттеулерге және оның жаңартуларына сәйкес әзірленді.  
59. G/TBT/N/EGY/211 «Ауа тазартқышы» египет стандарт жобасы (12 бетте, араб тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
10 мамыр 2019 жыл Химия өнеркәсібінің өнімдері (ICS: 71.100)  
Египет Бұл стандарт жобасы хош иісті майлармен негізделген ауа тазартқыштарына қатысты (аэрозоль - қатты - сұйық - желатинді түйіршіктер - гель түрінде). Айта кету керек, бұл стандарт KS 1669/2001, GS 659/2018 сәйкес келеді.  
60. G/TBT/N/BWA/110 Тұрмыстық және аналогты электрлі құралдар. Қауіпсіздік. 2-80 Бөлім. Желдеткіштерге арналған жеке талаптар. (50 бетте, ағалшын тілінде) Мазмұндаманың сипаттамасы: 2 шілде 2019 жыл
10 мамыр 2019 жыл Желдеткіштер. Фанаттар. Кондиционерлер. (ICS 23.120)  
Ботсвана Бұл халықаралық стандарт электр желдеткіштерінің тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған қауіпсіздігін, олардың номиналды кернеуі бір фазалық құрылғылар үшін 250 В аспайды және басқа құрылғылар үшін 480 В. Аспайтын құралдарға қатысты ЕСКЕРТУ 101. Осы стандарттың қолдану аясына кіретін желдеткіштердің түрлері:: -төбеге қойылатын желдеткіштер; - канальді желдеткіштер; - постамент желдеткіштер; - қойылатын желдеткіштер; Бұл стандарт желдеткіштермен бірге берілген жеке басқару құралдарына да қолданылады. Осы стандарттың қолдану аясы тұрмыстық қалыпты пайдалану үшін арналмаған, бірақ, дүкендерде, жеңіл өнеркәсіпте және шаруашылықтарда қолдануға арналған құрылғылар сияқты, жұртшылық үшін қауіп төндіретін құрылғыларға жарамды.  
61. G/TBT/N/BWA/109 Тұрмыстық және аналогты электрлі құралдар. Қауіпсіздік. 2-29 бөлім. Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-29. Қуат бергіш қондырғыларға арналған жеке талаптар (45 бетте, ағылшын тілінде) 2 шілде 2019 жыл
10 мамыр 2019 жыл гальваникалық элементтер мен батареялар (ICS 29.220)  
Ботсвана МЭК 60335 осы бөлігі электр зарядтау құрылғыларды тұрмыстық және ұқсас пайдалану250 В-тұрақты тоқтың шығу қуаты аспайтын, ал олардың номиналды кернеу - 250 В қуаты аспайтын қауіпсіздігіне қатысты. МЭК 60335 сериясының стандарттарынан тыс тұрмыстық батареяларды зарядтауға арналған батарея зарядтағыштары осы стандарттың қолданылу аясына жатады. Қадағалаусыз 8 жасқа дейінгі балаларға арналған зарядтау талаптары АА қосымшасында берілген.. Тұрмыстық қалыпты пайдалану үшін арналмаған, бірақ гараждарда, дүкендерде, жеңіл өнеркәсіп пен шаруашылықтарда пайдалану үшін аккумулятор зарядтағыштары сияқты қоғамдық жұртшылық үшін қауіпті болуы мүмкін батарея зарядтағыштары осы стандарт саласына жатады.  
62. G/TBT/N/BWA/108 Тұрмыстық және аналогты электр құралдары. Қауіпсіздік. 2-25 Бөлім. Микротолқынды пештер мен комбинирленген микротолқынды пештерді қоса алғанда, жалпы талаптар (12 бетте, ағалшын тілінде) 2 шілде 2019 жыл
10 мамыр 2019 жыл Пісіру панелдері, жұмыс үстелдері, тұмша пештер мен аналогты құралдар (ICS 97.040.20)  
Ботсвана Осы стандарт үй жағдайындағы және аналогты қолдануға арналған микротолқынды пештердің қауіпсіздігіне, 250 В номиналды қуатына арналған. Осы стандарттың қолдану аясы тұрмыстық қалыпты пайдалану үшін арналмаған, бірақ бәрібір жұртшылық үшін, мысалы, дүкендерде, жеңіл өнеркәсіпте және шаруашылықтарда маман емес мамандарға арналған аспаптарға таралады. Дегенмен, егер құрылғы коммерциялық мақсаттарда тамақ өнімдерін қайта өңдеуде кәсіптік пайдалануға арналған болса, ол бұл үшін арналмаған.  
63. G/TBT/N/BWA/107 Түзету 1 – Тұрмыстық және аналогты электр құралдары. Қауіпсіздік. Бөлім 2-13. Фритюрлерге, қуырма ыдыстарға және аналогты құралдарға арналған жеке талаптар (5 бетте, ағылшын тілінде) 2 шілде 2019 жыл
10 мамыр 2019 жыл Ішкі қауіпсіздік (ICS 13.120)  
Ботсвана Бұл халықаралық стандартта максималды көлемі 5 литр майдай аспайтын электрлі қуырмаш ыдыстарға және басқа да майда қолданылатын ыдыстарға, үйде қолдануға арналған және басқа да аспаптар, олардың тұрмыстық мақсаттарға және олардың номиналды кернеуі 250 В аспайтын аспаптарға арналады. Осы стандарт саласында тұрмыстық қалыпты және осыған ұқсас пайдалану үшін арналған және жеңіл өнеркәсіпте және шаруашылықтарда дүкендерде маман емес мамандарды қолдануға арналған құрылғыларға қолданылады. Дегенмен, егер құрылғы коммерциялық тұтыну үшін тамақ өнімдерін қайта өңдеуде кәсіптік пайдалануға арналған болса, онда ол ішкі және ұқсас пайдалану үшін арналмаған.  
64. G/TBT/N/BWA/106 Ферменттелген сиыр сүті - йогурт, қышқыл сүт (мадила) және пахта. - Спецификация (13 бетте), ағылшын тілінде) 2 шілде 2019 жыл
10 мамыр 2019 жыл Жалпы сүт және сүт өнімдері (ICS 67.100.01)  
Ботсвана Осы стандарт Ботсванада пастерленген сиыр сүтінен және сүт өнімдерінен алынған йогурт, қышқыл сүт (мадила) және сары майға қойылатын талаптарды белгілейді. Бұл ферменттеуден кейін термикалық өңделген өнімдерге қолданылмайды. Қолдану саласы жоғарыда аталған мұздатылған өнімдерге қолданылады  
65. G/TBT/N/BWA/105 Бөлімшесі: Шамдар. 2-4 бөлім. Жеке талаптар. Жалпы мақсаттағы портативті жарық (32 бет., ағылшын тілінде) 2 шілде 2019 жыл
10 мамыр 2019 жыл Шамдар (ICS 29.140.40)  
Ботсвана МЭК 60598-2 стандартының осы бөлігі электрлік жарық көздерімен пайдалануға арналған қол шамдарын қоспағанда, ішкі және / немесе сыртқы пайдалану үшін жалпы мақсаттағы портативті шамдарға (мысалы, балабақшада пайдалануға) қойылатын талаптарды немесе электр қуат көздері 250 В аспайтын кернеулерге арналған.  
66. G/TBT/N/BWA/104 Шамдар. Бөлім 2-5. Ерекше талаптар. Прожекторлар (24 бет, ағылшын тілінде) 2 шілде 2019 жыл
10 мамыр 2019 жыл Шамдар (ICS 29.140.40)  
Ботсвана Мазмұндама сипаттамасы: МЭК 60598-тің осы бөлігі электрлік жарық көздерімен 1000 В аспайтын кернеудегі кернеулерде қолдануға арналған спектрлерге қойылатын талаптарды белгілейді.  
67. G/TBT/N/BWA/103 Ет - шикі сиыр ет өнімдері - техникалық сипаттамалары 2 шілде 2019 жыл
10 мамыр 2019 жыл ет, ет өнімдері және басқа да мал өнімдері (ICS 67.120)  
Ботсвана Бұл стандарт Ботсванада сатылатын шикі заттар және адам тұтынуына арналған сиыр етін өндіруге арналған композицияға қойылатын талаптарды қоса, талаптарды белгілейді. Бұл өнімдер етті бұлшық ет биохимиялық құрылымын өзгертпестен, бітеліп, кесілген, қиылған, кесілген немесе мұздатылған болуы мүмкін. Бұл салаға басқа да ет түрлері, және де сиыр еті қосылған ет өнімдері де кіреді.  
68. G/TBT/N/USA/1483 OET ANSI C63.4 және ISO / IEC 17025 сілтемелері бар стандарттарының жаңартылған нұсқаларын көрсету үшін жабдықты авторландыру ережелерінің өзгерісіне түсініктемелерді беруді сұрайды (2 бет, ағылшын тілінде) 7 маусым 2019 жыл
13 мамыр 2019 жыл Жабдықты авторизациялау ережесі; Стандарттау. Жалпы ережелер (ICS 01.120), Радиобайланыс (ICS 33.060), Электромагниттік үйлесімділік (EMC) (ICS 33.100), Машиналармен және жабдықтармен сәулеленетін шу (ICS 17.140.20), Жалпы сынау шарттары мен рәсімдері (ICS 19.020), Электрлік және электрондық тестілеу (ICS 19.080), Сапа (ICS 03.120)  
АҚШ Бұл құжатта Комиссияның инженерлік-технологиялық басқармасы (OET) соңғы өзгерістерді екі стандартта көрсету үшін Комиссияның ережелері мен рәсімдерін жаңарту туралы түсініктеме сұрады: (1) ANSI C63.4A-2017 «радиобайланысты өлшеу әдістері бойынша Америка ұлттық стандартты». - 9 кГц-дан 40 ГГц-ке дейінгі диапазондағы төмен вольтты электр және электрондық жабдықтан шу деңгейі, 1 түзету: сынау учаскесін валидациялау; және (2) ISO / IEC 17025: 2017 (E) «сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыретіне қойылатын жалпы талаптар».  
69. G/TBT/N/USA/1475/Add.1 Толықтыру 2019 жылғы 10 мамырдағы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: Энергия үнемдеу бағдарламасы: DOE сынау процедурасында орташа пайдалану циклдарын немесе пайдалану кезеңдерін өлшеу туралы ақпаратты сұрау туралы хабарлама Агенттік: Энергия тиімділігі және жаңартылатын энергия көздері басқармасы, Энергетика министрлігі Іс-әрекет: Қоғамдық талқылау кезеңін ұзарту. Түйіндеме: 2019 жылғы 18 наурызда АҚШ Энергетика министрлігі (DOE) Федералдық тізілімде DOE сынау рәсімдерінде орташа циклдарды немесе пайдалану кезеңдерін өлшеу туралы (RFI) ақпарат беру туралы сұрау жариялады. Бұл құжат RFI бойынша түсініктеме беру үшін қоғамдық талқылау кезеңін ұзарту туралы хабарлайды. Түсініктеме беру кезеңі 2019 жылдың 31 мамырына дейін ұзартылды. Даталар: 2018 жылдың 18 наурызында (84 FR 9721) жарияланған RFI үшін түсініктеме кезеңі ұзартылды. Энергетика министрлігі 2019 жылғы 31 мамырдан кешіктірмей алынған ұсыныстарға қатысты түсініктемелерді, деректерді және ақпаратты қабылдайтын болады. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-08/html/2019-09437.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-08/pdf/2019-09437.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_2768_00_e.pdf  
13 мамыр 2019 жыл    
АҚШ    
70. G/TBT/N/UGA/1074 DUS DEAS 967 1: 2019, Косметикалық май. 1 бөлім. Ерекшелігі: Ши майы, бірінші басылым (15 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл Ши майы (HS: 151590); Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Уганда Осы Уганда стандарт жобасында жержаңғақ (Butyrospermum parkii ) жаңғақтарынан алынған косметикалық қолдануға арналған ши майына арналған сынамалар алу және сынау әдістері, талаптары анықталады. Бұл стандарт терапевтік талаптарға жататын өнімдерге қолданылмайды.  
71. G/TBT/N/UGA/1072 DEUS DEUS 956: 2019, Ауа тазартқыш аэрозолдары. Техникалық шарттар, бірінші басылым. (29 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл Ауа тазартқыш аэрозоль; (HS: 3924); Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Уганда Осы Уганда стандарт жобасында аэрозоль түріндегі ауа тазартқыштарға арналған талаптар, сынау әдісі және сынама алу көрсетілген. Осы стандарт терапиялық талаптар қойылатын өнімдерге қолданылмайды.  
72. G/TBT/N/TPKM/376 Ең төменгі энергетикалық сипаттамалар және энергетикалық тиімділік рейтинг стандартына қойылатын талаптар. Буды қысу циклін пайдалана отырып, сумен салқындату пакеттерін таңбалау және тексеру (бастапқы нұсқа) (18 бет, ағылшын тілінде; 16 бет, қытай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл Буды қысу циклін пайдаланып су салқындату пакеттері, Тоңазытқыш аппараты; Басқа (HS 841869)  
Тайвань, Пэнху, Кинмень және Матцу аралдарының жеке кедендік аумағы Неғұрлым тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында Энергетика бюросы бу қысу циклін пайдалана отырып, сумен салқындатылатын пакеттер үшін энергия тиімділігі рейтингін таңбалауға қойылатын талаптарды ұсынады. Энергия үнемдеудің минималды стандарттары 2005 жылы жарияланғандай болып қалады. Ұсынылған талаптарды сынау әдістері тиісті CNS стандарттарына негізделетін болады.  
73. G/TBT/N/SGP/47/Add.1 Толықтыру 2019 жылғы 8 мамырдағы келесі хабарлама Сингапур делегациясының өтініші бойынша таратылады. АТАУЫ: Коммуналдық қызметтер туралы ереже (сумен жабдықтау) (өзгертілген) 2019 AГЕНТТІК: Сингапур PUB (Ұлттық су шаруашылығы агенттігі) ІС-ӘРЕКЕТ: Қорытынды ереже ТҮЙІНДЕМЕ: Суды пайдалану тиімділігін міндетті таңбалаудың Сингапурлық схемасы (Mandatory WELS) 2009 жылы тұтынушыларға сатып алу туралы неғұрлым негізделген шешімдер қабылдауға және жеткізушілерді сумен жабдықтау тұрғысынан неғұрлым тиімді тауарларды нарыққа енгізуге ынталандыру үшін енгізілді. Схемаға сәйкес, термостатикалық қоспалауыштарды қоса алғанда, барлық су құбыры фитингтері сатылуы немесе Сингапурға жеткізілуі мүмкін бұрын олардың суды пайдалану тиімділігінің деңгейі туралы ақпарат беру үшін тіркелуі және таңбалануы тиіс. Міндетті WELS стандартына сәйкес термостатикалық араластырғыштардың жаңа үлгілерін тіркеуші жеткізушілер енді сынақ нәтижелерін BS EN 1287 (1999) 10 бөліміне сәйкес жіберу керек. 2020 жылғы 1 сәуірден бастап суды пайдалану тиімділігін таңбалаудың міндетті схемасына (WELS) сәйкес термостатикалық араластырғыштарды сынаудың қолданыстағы стандарты 13.2 BS EN 1111 (2017) бөлімімен алмастырылатын болады, 2019 жылғы 1 сәуірден бастап 2020 жылғы 31 наурызға дейін өнім берушілер 10 BS EN 1287 (1999) бөлімінің немесе BS EN 1111 (2017) 13.2 бөлімінің негізінде немесе), термостатикалық араластырғыштың жаңа модельдерін тіркеу үшін жеткізушілер мен сынақ зертханаларына сынақтардың жаңа стандартына дайындалуына мүмкіндік береді. 2020 жылдың 1 сәуіріне дейін WELS сәйкес тіркелген термостатикалық араластырғыштардың барлық қолданыстағы модельдері бұрынғысынша сынақ нәтижелерін қайта ұсыну қажеттілігінсіз жеткізілуі мүмкін. Күні: 2019 жылғы 1 сәуірде күшіне енеді. Күшіне ену күні 2019 жылғы 1 сәуірде.
13 мамыр 2019 жыл    
Сингапур    
74. G/TBT/N/EGY/39/Add.2 Толықтыру 2019 жылғы 7 мамырдағы келесі хабарлама Египет делегациясының өтініші бойынша таратылады. Қамтылған өнім: Жылу сорғылары (ICS 27.080), желдеткіштер. Салқындатқыштар (ICS 23.120) Бұл қосымша мысырлық ES 4814 "Басқарылмайтын салқындатқыштар және жылу сорғылары - "Тестілеу және өнімділікті бағалау" стандартын (78 бет, ағылшын тілінде) сақтау үшін өндірушілер мен импорттаушыларға алты айлық өтпелі кезеңді беретін № 102/2019 (2 бет араб тілінде) хабарламаға қатысты. Министрліктің 2013 жылғы 10 қыркүйектегі № 371/2013 Жарлығы (араб тіліндегі 2 бет), ол туралы бұрын G / TBT / N / EGY / 39 құжатында хабарланған, атап айтқанда, осы стандарттың алдынғы нұсқасын ұйғарғанын атап өткен жөн. Айта кету керек, бұл стандарт ISO 5151/2017 техникалық мазмұнын қабылдайды. Өндірушілер мен импорттаушылар египеттік стандарттағы кез келген өзгерістер туралы ресми газетте әкімшілік өкімдерді жариялау арқылы үнемі хабардар етіледі. Ұсынылған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жыл. Күшіне ену күні 2019 жылғы 7 наурыз.
13 мамыр 2019 жыл    
Египет    
75. G/TBT/N/EGY/3/Add.18 Толықтыру 2019 жылғы 7 мамырдағы келесі хабарлама Египет делегациясының өтініші бойынша таратылады. Қамтитын өнімдер: шикізат және шикі шыны (ICS 81.040.10), стоматологиялық жабдық (ICS: 11.060.20), дене күтіміне арналған жабдық (ICS 97.170) Бұл қосымша № 102/2019 Министрлік Жарлығына қатысты (араб тіліндегі 2 бет), ол Мысырдың келесі стандарттарының талаптарын сақтау үшін өндірушілер мен импорттаушыларға алты айлық өтпелі кезеңді береді: • ES 1577 "Хрусталь шыны" (18 бет, араб тілінде). • ES 4759 "Стоматология - Пациенттерге арналған кресло" (14 бет, араб тілінде). • ES 1661-2 "Стоматология - қол тіс щеткасы-тафтингтік учаскенің майысуға тұрақтылығы" (16 бет, ағылшын тілінде). Атап айту кету керек,: • Es 1577 және ES 4759 Мысыр стандарттары олардың алдынғы нұсқасында 9 қаңтар 2019 жылғы G / TBT / N / EGY / 3 / Add және 10 қаңтар 2018 жылғы G / TBT / N / EGY / 3 / Add.10 хабарламаларда хабарландырылды. • 2005 жылғы 14 желтоқсандағы G/TBT/ N / EGY/3 құжатында бұрын хабарланған № 423/2005 Министрлігінің Жарлығы (25 бетте, араб тілінде) ES 1661-2 Мысыр стандартының ескі нұсқасын қолдануды ұсынды. Айта кету керек: • ES 1577 стандарты BS 3828 сәйкес келеді. • ES 4759 стандарты ISO 7494-1: 2018 техникалық бірдей. • ES 1661-2 стандарты ISO 22254: 2005 Техникалық мазмұнын қабылдайды. Өндірушілер мен импорттаушылар Ресми газетте әкімшілік өкімдерді жариялау арқылы Египет стандарттарындағы кез келген өзгерістер туралы үнемі хабардар етіледі. Ұсынылған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жыл. Күшіне ену күні 2019 жылғы 7 наурыз.
13 мамыр 2019 жыл    
Египет    
76. G/TBT/N/EGY/16/Add.2 Толықтыру 2019 жылғы 7 мамырдағы келесі хабарлама Египет делегациясының өтініші бойынша таратылады. Тауарлар: Ойыншықтар (ICS 97.200.50) Бұл қосымша стандарта ES 3123-3 "Ойыншықтардың қауіпсіздігі. 3 бөлім. Белгілі бір элементтердің қозғалысы" Мысыр стандарт жобасы туралы хабарламаға қатысты (56 бет, араб тілінде). № 758/2008 Министрліктің Жарлығы (араб тіліндегі 3 бет) бұрын 2015 жылғы 3 наурызда G / TBT / N / EGY / 16 / Add құжатында хабарланған осы стандарттын алдынғы нұсқасын ұсынған. Бұл стандарт EN 71-3: 2013 + A3: 2018 сәйкес келеді. Өндірушілер мен импорттаушылар египеттік стандарттағы кез келген өзгерістер туралы Ресми газетте әкімшілік өкімдерді жариялау арқылы үнемі хабардар етіледі. Қабылдау күні: анықталмаған Күшіне ену күні: анықталмаған.  
13 мамыр 2019 жыл    
Египет    
77. G/TBT/N/EGY/1/Add.7 Толықтыру 2019 жылғы 7 мамырдағы келесі хабарлама Египет делегациясының өтініші бойынша таратылады. Тауарлар: Алкогольсіз сусындар (ICS: 67.160.20); Дәнді, бұршақты және туынды өнімдер (ICS: 67.060); Ет және ет өнімдері (ICS: 67.120.10) Осы №100/2019 Министрліктің Жарлығымен хабарланған қосымшаға қатысты (2 бет, араб тілінде), ол өндірушілер мен импорттаушыларға келесі Египет стандарттарын сақтауға алты айлық өтпелі кезеңді жариялаған туралы: • ES 336-1 «Газдалған сусындары – 1 бөлімі: Жалпы мәлімдемелер» (жартылай өзгеріс араб тілінде 1 бетте). • ES 416-1 "Печенье және талдау мен сынау әдістері, 1 бөлім: печенье" (11 бет, араб тілінде). • ES 1522 "Мұздатылған ет" (11 бет, араб тілінде). 2005 жылғы 14 желтоқсандағы G / TBT / N / EGY / 1 құжатында хабарланған № 130/2005 Министрліктің Жарлығы (араб тіліндегі 11 бет) және тиісті толықтырулар, атап айтқанда, осы мысырлық мәтіндердің ерте нұсқаларын ұйғарғанын атап өткен жөн. Стандарттар. Айта кету керек, : • ES 336-1 Мысыр стандарты ұлттық зерттеулерге және оның жаңалықтарына сәйкес әзірленді. Ол келесі тармақтарда ішінара өзгертілді: • 25 мл сальмонелланың 3/4/3 тармағын алып тастау. • 5/2/1 - тармақ өнімнің атауын қосу - (2/1) тармаққа сәйкес газдалған сусын, және егер жеміс шырыны 10% - дан кем қосылған болса, (2/2-тармаққа сәйкес газдалған су-газдалған сусын деп аталады), егер жеміс шырыны 10% - дан артық қосылған болса, ол деректерге (табиғи жеміс шырыны қосылған) қосылуы мүмкін. • Печенье үшін ES 416-1 мысыр стандарты GSO № 989/2016 стандартына ұқсас. • ES 1522 мысыр стандарты техникалық жағынан Кеңес (EEC) № 2377/90 қаулысымен бірдей. Өндірушілер мен импорттаушылар Ресми газетте әкімшілік өкімдерді жариялау арқылы Египет стандарттарындағы кез келген өзгерістер туралы үнемі хабардар етіледі. Ұсынылған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жыл. Күшіне ену күні 2019 жылғы 7 наурыз
13 мамыр 2019 жыл    
Египет    
78. G/TBT/N/ECU/419 № 122 RTE INEN "Тұрмыстық электр пештерінің энергия тиімділігі" Эквадор техникалық регламентін бірінші қайта қарау (1R) жобасы (12 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл Басқа пештер; плиталар, пісіру плиталары, пісіру сақиналары, грильдер мен ростерлер (HS 851660)  
Эквадор Эквадордың техникалық регламенті тұрмыстық электр пештері, қоршаған ортаны қорғау мақсатында отандық және импорттық өнімдерді сатқанға дейін және үйкеліс әрекеттердің алдын алу үшін қойылатын талаптарды белгілейді. Бұл желіден қоректенетін электр пештеріне жатады. Бұл келесі: 1. Энергияның басқа түрлерінде жұмыс істейтін пештер 2. Портативті пештер 3. Қысқа толқынды пештер 4. Аралас қысқа толқынды пештер 5. Гриль 6. Тостерлер 7. Агрессивті немесе жарылыс қауіпті ортада пайдалануға арналған пештерге қатысты емес.  
79. G/TBT/N/ECU/418 № 092 PRTE INEN "Генераторлық қондырғылар" Эквадор техникалық регламентін бірінші қайта қарау (1R) жобасы (11 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл Қысымнан тұтанатын іштен жанатын поршеньді қозғалтқыштары бар генераторлық агрегаттар (дизельді немесе жартылай дизельді қозғалтқыштар) (HS 85021); ұшқынмен тұтанатын іштен жанатын поршеньді қозғалтқыштары бар генераторлық қондырғылар (HS 850220)  
Эквадор Эквадордың техникалық регламенті ішкі жанатын қозғалтқыштары (RIC) қозғалысқа келтірілетін аз қуатты генераторлық агрегаттар, адамдардың қауіпсіздігін қорғау және үйкеліс әрекеттердің алдын алу мақсатында отандық және импорттық өнімдерді сату алдында қойылатын талаптарды белгілейді. Бұл келесі өнімдерге қатысты: Іштен жану поршеньді қозғалтқыштарымен (RIC) қозғалысқа келтірілетін қуаты 12 кВт және 1000 В дейінгі шағын генераторлар.  
80. G/TBT/N/ECU/417 № 168 RTE INEN "Сынапты шамдар, натрийлі шамдар және металл галогенді шамдар" Эквадор техникалық регламентінің бірінші қайта қарау (1R) жобасы (9 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл Сынап немесе натрийлі шамдар; металл галогенді шамдар (HS 853932)  
Эквадор Хабарланған Эквадор Техникалық регламентте адамдардың қауіпсіздігін қорғау және үйкеліс әрекеттердің алдын алу мақсатында отандық және импорттық өнімдерді сатқанға дейін жалпы жарықтандыруға арналған сынап шамдары, натрийлі шамдар және металл галогенді шамдар сәйкес келуі тиіс талаптар белгіленеді. Бұл келесі өнімдерге қатысты: • Жоғары қысымды сынап шамдары •Жоғары қысымды натрий шамдары • Төмен қысымды натрий шамдары • Металл галогенді шамдар  
81. G/TBT/N/ECU/416 № 142 RTE INEN "Тұрмыстық пайдалануға арналған крандар мен вентильдер" Эквадор техникалық регламентінің бірінші қайта қарау (1R) жобасы (10 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл Ванналар, себезгі, раковиналар және қолжуғыштар (HS 392210); қосалқы бөлшектерді қоса алғанда, өзгелері (HS 732490); Сантехника және оның бөліктері (HS 741820); өзге де тұрмыстық техника (HS 848180)  
Эквадор Эквадор Техникалық регламентте адамдардың қауіпсіздігін қорғау және үйкелес іс-әрекеттерді болдырмау мақсатында отандық және импорттық өнімдерді сатқанға дейін тұрмыстық пайдалану үшін крандармен және клапандармен орындалуы тиіс талаптар белгіленеді. Бұл келесі өнімдерге қатысты: • Шығыс клапандары, бекіту клапандары және араластыру клапандары ретінде пайдаланылатын тұрмыстық пайдалануға арналған крандар мен клапандар. • Металл және/немесе пластикалық компоненттерден жасалған ұқсас крандар. • Ванна душы. • Сфера клапандары.  
82. G/TBT/N/ECU/415 № 136 (PRTE INEN) "Мотоциклдер") екінші қайта қарау (2R) жобасы Эквадор техникалық регламенті (14 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл Мотоциклдер (мопедтерді қоса алғанда) және велосипедтер, қосалқы қозғалтқышпен жабдықталған, арбамен немесе онсыз; арбалар (HS 8711); цилиндр көлемі 1000 текше см-ден аспайтын (HS 870321)  
Эквадор Эквадор техникалық регламентінде адамдардың және қоршаған ортаның қауіпсіздігін қорғау, сондай-ақ алдауды болдырмау мақсатында отандық және импорттық өнімдерді сату алдында мотоциклдерге қойылатын талаптар белгіленген. Бұл Эквадорға әкелінетін, Эквадорда жиналатын және сатылатынға мотоциклдерге жатады: • L3 кіші санаты мотоциклдер • L4 кіші санаттағы мотоциклдер (арбаларды қоспағанда)) • L5 кіші санаты үш дөңгелекті (TRC 1 коды) [1] Ескерту [1]: 2656NET INET Эквадор техникалық стандарттарына сәйкес. Бұған қатысты емес: • Су скутерлері, классикалық мотоциклдер және жолсыздарға арналған спорттық мотоциклдер, квадроциклдер немесе арбалар.  
83. G/TBT/N/ECU/414 № 095 PRTE INEN «Лифтілер, эскалаторла және жылжымалы адам жалдары» Эквадор техникалық регламентін бірінші қайта қарау (1R) жобасы (10 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл Көтергіштер және скипті көтергіштер (HS 842810); эскалаторлар және қозғалатын жолдар (HS 842840)  
Эквадор Эквадор техникалық регламенті отандық және импорттық өнімдерді сатар алдында адамдардың қауіпсіздігін қорғау және үйкеліс әрекеттерді болдырмау мақсатында көтергіштер, эскалаторлар мен қозғалатын жаяу жүргіншілер жолдары сәйкес келетін талаптарды белгілейді. Бұл келесі өнімдерге қатысты: • Адамдарды немесе тауарларды тасымалдауға арналған кабинамен / тормен жабдықталған, тростарда, белдіктерде немесе шынжырларда ілінген және еңіс бұрышында бағыттаушы бойымен қозғалатын, тігінен 15 градустан аспайтын тарту және орау барабан үлгісіндегі тұрақты орнатылған электр көтергіштер. • Эскалаторлар және қозғалатын жолдар (паллеттер немесе таспалар). Бұған қатысты емес: • CPE INEN 018 Эквадор практика Кодексінде көрсетілген тұрғын лифтілер. • Баспалдақ көтергіштер  
84. G/TBT/N/ECU/413 № 090 PRTE INEN "Редукциялы клапандары" Эквадор техникалық регламентінің екінші редакцияның (2R) жобасы (10 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл Редукциялы клапандары (HS 848110)  
Эквадор Эквадорлық техникалық регламент адамдардың қауіпсіздігін қорғау және үйкеліс іс-әрекеттерді болдырмау мақсатында отандық және импорттық өнімдерді сату алдында редукциялы клапандары жауап беруі тиіс талаптарды белгілейді. Бұл келесі өнімдерге қатысты: Су қысымын төмендету клапандары: • Су үшін редукциялық клапандар және номиналды диаметрі DN 8 (1/4") бастап DN 100 (4") дейінгі, 1,6 МПа (16 бар) аспайтын судың кіріс қысымдары мен су температурасы 30ºC және 80ºC аспайтын суық және ыстық сумен жабдықтау үшін суға арналған редукциялық клапандар және су үшін аралас редукциялық клапандар (құрылыста пайдаланылады) • Адамның тұтынуына арналған (ауыз сумен жабдықтаудың муниципалды желілері үшін) суды тасымалдайтын жер үсті немесе жер асты сумен жабдықтау жүйелеріне пайдаланылатын немесе қосылған суға арналған редукциялық клапандар. • Ауыл шаруашылығы суару жүйелерінде пайдалануға арналған, DN 8 (1/4 ") бастап DN 100 (4") дейінгі номиналды диаметрлі су үшін, 60ºC дейінгі температурада сумен пайдалануға арналған редукциялық клапандар. • Өрт сөндіру жүйелерінде қолданылатын су қысымын төмендету клапандары. • Спринклерлік жүйенің тік құбыржолдарындағы су қысымын төмендету үшін тікелей әсер ететін редукциялық және шектейтін клапандар  
85. G/TBT/N/ECU/412 № 087 PRTE INEN "Дәптерлер" Эквадор техникалық регламентінің бірінші қайта қарау (1R) жобасы (12 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл Дәптер (HS 482020)  
Эквадор Эквадордың техникалық регламенті адамдардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғау және алдау тәжірибесін болдырмау мақсатында отандық және импорттық өнімдерді сатар алдында дәптерлерге [1] сәйкес келуі тиіс талаптарды белгілейді. Бұл қағаз парақтарын түптеу үшін пайдаланылатын жүйеге қарамастан, дәптерлерге жатады. Бұл корпоративтік, іскерлік, жарнамалық дәптерлерге немесе күнделіктерге жатпайды. Ескерту [1]: дәптерлер, әдетте, мектеп іс-шараларында және оқушылар пайдаланылса да, оларды бизнесте, сауда мен өнеркәсіпте және т. б. басқа мақсаттарда пайдалануға болады.  
86. G/TBT/N/ECU/411 № 100 PRTE INEN "Тамақ өнімдерімен қатынасқа түсетін пластмассалар мен бұйымдар" Эквадор техникалық регламентінің бірінші қайта қарау (1R) жобасы (12 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл 392410: басқа; бөтелкелер, бөтелкелер, колбалар және ұқсас бұйымдар (HS 392330); тығындар, қақпақтар, қалпақтар және басқа да қақпақтар (HS 392350); басқа (HS 392390); басқа (HS 392490)  
Эквадор Эквадор Техникалық регламентінде адамдардың денсаулығын қорғау және үйкеліс әрекеттерін болдырмау мақсатында отандық және импорттық өнімдерді сатқанға дейін тамақ өнімдерімен жанасуға тиіс пластикалық материалдар мен бұйымдарға қойылатын талаптар белгіленеді. Бұл келесі өнімдерге қатысты: • Тамақ өнімдерімен жанасатын пластмасса материалдар мен бұйымдар. Бұған қатысты емес: •Силиконнан жасалған бұйымдар • Резеңкеден жасалған бұйымдар •Азық-түлік өнімдерін коммерциялық стерилдеуге арналған икемді пластикалық контейнерлер • Азықтандыру үшін пластикалық бөтелкелер • Ішуге арналған түтіктер, емізіктер, шабу-тостағандар, жаттығу қасықтар және сұйық тағамға арналған тостағандар.  
87. G/TBT/N/ECU/410 № 207 PRTE INEN "Мұнай және газ өнеркәсібінде ұңғымаларға арналған шегендеу және сорғы-компрессорлық құбырлар ретінде пайдаланылатын болат құбырлар" Эквадор техникалық регламентінің бірінші қайта қарау (1R) жобасы (10 бет, испан тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
13 мамыр 2019 жыл 7304.24.00 Тот баспайтын болаттан жасалған өзгелері; Басқалары (HS 730429)  
Эквадор Эквадор Техникалық регламентінде мұнай және газ ұңғымаларындағы шегендеу және сорғы-компрессорлық құбырлар ретінде пайдаланылатын болат құбырларға сәйкес келетін, оған адам мен қоршаған ортаның қауіпсіздігін қорғау және алдау тәжірибелерін болдырмау мақсатында отандық және импорттық өнімдерді сатқанға дейін жалғау муфталары мен жалғау элементтерін қоса алғандағы талаптары белгіленген.Бұл келесі өнімдерге қатысты: •Мұнай және газ ұңғымаларында пайдаланылатын шегендеу, сорғы-компрессорлық құбырлар мен қуыспалардың қосылыстары, PSL-1, PSL-2 Өнім ерекшелігінің деңгейіне сәйкес келетін жалғау материалы мен қосалқы материалдар және PSL-3. • Төмендегідей бірлескен типтегі бұрандалы құбырлар (API Spec 5B сәйкес): •Қысқа дөңгелек бұрандалы корпус (SC); • Ұзын дөңгелек бұрандалы корпус (LC); • Қаптаманың тірек бұрандасы (ЖС); • ұштары жоғары емес түтіктер (жақсы); • Сыртқы шегендеу құбыры (ЕС); • Интегралды түтіктер (IJ) • Келесі төрт топтағы құбырлар (сортына байланысты): • 1-топ: H, J, K, N және R маркалы барлық шегендеу және сорғы-компрессорлық құбырлар; • 2-топ: С, L, M және T маркалы барлық шегендеу және сорғы-компрессорлық құбырлар; • 3-топ: P класты барлық шегендеу және сорғы-компрессорлық құбырлар; • 4-топ: Q класты барлық шегендеу және сорғы-компрессорлық құбырлар.  
88. G/TBT/N/UGA/1075 DUS 170: 2019, Мақта тұқымынан өндірілген тағамдық май. Ерекшілігі, екінші басылым. (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
14 мамыр 2019 жыл Мақта майы; - мақта майы және оның фракциялары: (HS 15122); Тағамдық майлар және майлар. Майлы дақылдардың тұқымдары (ICS 67.200)  
Уганда Осы Уганда стандарт жобасы мақта тұқымынан алынған шикі және тазартылған мақта майы үшін талаптарды, сынамалар алуды және тестілеуді анықтайды (gossypium).  
89. G/TBT/N/KEN/887 KS 1054-1: 2019 Энергетикалық сусын. 1 бөлім Ерікшеліктері. Қолдануға дайын энергетикалық сусындар. (10 бет, ағылшын тілінде) 3 шілде 2019 жыл
14 мамыр 2019 жыл Сусындар (ICS 67.160)  
Кения Осы Кения стандарты пайдалануға дайын энергетикалық сусындарға қойылатын талаптарды белгілейді. Бұл стандарт арнайы диеталық пайдалануға, реконвалесценттерге және белсенді емес адамдарға арналған сусындарға қолданылмайды. Ол сондай-ақ дәнді дақыл негізіндегі энергетикалық сусындарға, электролиттік және спорттық сусындарға таралмайды.  
90. G/TBT/N/EGY/68/Add.6 Толықтыру 2019 жылғы 7 мамырдағы келесі хабарлама Египет делегациясының өтініші бойынша таратылады. Өнімдері: Желдеткіштер. Жанкүйерлер. Салқындатқыштар( ICS: 23,120); Жылу сорғылары (ICS 27.080) Осы қосымшадағы хабарлама № 102/2019 Министрліктің қаулысы (араб тіліндегі 2 бет), "Ауа үшін энергия тиімділігін таңбалауға қойылатын талаптар" ES 3795-5 Египет стандартын сақтау үшін өндірушілер мен импорттаушыларға алты айлық өтпелі кезеңді береді. Кондиционер 5 бөлім: "Тұрақты жылдамдық компрессорымен бөлме кондиционері" бекітілген қуат арналы кондиционер (18 бет, араб тілінде) Атап айту керек № 180/2003 Министрліктің Жарлығы (араб тіліндегі 3 бет), бұл 2014 жылғы 3 маусымдағы G / TBT / N / EGY / 68 құжатында бұрын хабарланған, атап айтқанда, осы стандарттың неғұрлым ескі нұсқасын ұсынған. Бұл стандарт ұлттық зерттеулерге сәйкес әзірленген. Өндірушілер мен импорттаушылар египеттік стандарттағы кез келген өзгерістер туралы Ресми газетте әкімшілік өкімдерді жариялау арқылы үнемі хабардар етіледі. Ұсынылған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жыл. Күшіне ену күні: 2019 жылғы 7 наурыз.
14 мамыр 2019 жыл    
Египет    
91. 0 G/TBT/N/EGY/3/Add.20 Толықтыру 2019 жылғы 7 мамырдағы келесі хабарлама Египет делегациясының өтініші бойынша таратылады. Тауарлар: Әртүрлі тұрмыстық және сауда жабдықтары (ICS 97.180), Ғимараттарды және ғимараттарда қорғау (ICS 91.120) Бұл толықтыру № 103/2019 Министрліктің жарлығы туралы хабарламаға қатысты (2 бет, араб тілінде): • "Деректерді өңдеуге арналған жабдықты орнату үшін жерге қосуға қойылатын талаптар" ES 2191 мысыр стандартты күшін жояды (10 бет, араб тілінде), ол өзгелермен қатар, № 423/2005 Министрліктің Жарлығымен бекітілген (25 бет, араб тілінде). • Өндірушілер мен импорттаушыларға алты айлық өтпелі кезеңді ES 821 "Борлар" (араб тілінде 13 бет) Мысыр стандартын сақтау үшін ұсынады, ол ES 411/2004 "Борлар" (араб тілінде 10 бет) мысыр стандартын жояды және алмастырады, бұл басқалармен қатар № 423/2005 Министрліктің қаулысымен (25 бет, араб тілінде) ұйғарылды. ES 821 Египет стандарты техникалық стандарт JIS S 6009/2013 сәйкес келеді. Өндірушілер мен импорттаушылар египеттік стандарттағы кез келген өзгерістер туралы Ресми газетте әкімшілік өкімдерді жариялау арқылы үнемі хабардар етіледі. Ұсынылған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жыл.  
14 мамыр 2019 жыл    
Египет    
92. G/TBT/N/EGY/3/Add.19 Толықтыру 2019 жылғы 7 мамырдағы келесі хабарлама Египет делегациясының өтініші бойынша таратылады. Тауарлар: Қағаз және картон (ICS 85.060) Бұл қосымша хабарламадағы ES 745 "Гофрокартоннан жасалған жәшіктер" (27 бет, араб тілінде) мысыр стандартының жобасына қатысты. № 423/2005 Министрліктің Жарлығы (25 бет араб тілінде) 2005 жылғы 14 желтоқсандағы G / TBT / N / EGY / 3 құжатта хабарланған басқалармен қатар осы стандарттың ескі нұсқасын ұсынған. Айта кету керек, бұл стандарт ASTM D 5639/2011 техникалық бірдей (2015 жылы қайта бекітілген). Өндірушілер мен импорттаушылар египеттік стандарттағы кез келген өзгерістер туралы Ресми газетте әкімшілік өкімдерді жариялау арқылы үнемі хабардар етіледі. Қабылдау күні: анықталмаған. Күшіне ену күні: анықталмаған.  
14 мамыр 2019 жыл    
Египет    
93. G/TBT/N/EGY/28/Add.2 Толықтыру Келесі хабарлама 2019 жылғы 7 мамырдағы Египет делегациясының өтініші бойынша таратылады. Тауарлар: Дәнді, бұршақты және туынды өнімдер ICS: 67.060 Бұл қосымша № 275/2019 Министр Жарлығына қатысты (1 бет араб тілінде), "Ылғалдың мөлшері 13,5 аспауы тиіс% (салмағы бойынша) " ES 1601-1 / 2010 Египет стандарттың № 4/3/1-тармақ күшіне енгенге дейін өтпелі кезеңі 2019 жылғы 3 сәуірден бастап он екі айға ұзартылған туралы хабарлама. Өндірушілер мен импорттаушылар египеттік стандарттағы кез келген өзгерістер туралы Ресми газетте әкімшілік өкімдерді жариялау арқылы үнемі хабардар етіледі. Ұсынылатын қабылдау күні: 2019 жылғы 22 наурыз.  
14 мамыр 2019 жыл    
Египет    
94. G/TBT/N/EGY/218 ES 2295 "Өлшеп-ораудағы өнімдерінің көлемі" Египет стандарт жобасы (54 бет, араб тілінде). Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
14 мамыр 2019 жыл Өлшеп оралған және дайын өнімдер ICS 67.230  
Египет Осы стандарт жобасында мыналар көрсетілген: • өлшеп оралған өнімдерге арналған заңнамалық метрология талаптары (сондай-ақ өлшенген тауарлар деп аталатын), алдын ала белгіленген тұрақты атаулы мөлшерде таңбаланған массаның, көлемнің, желілік шараның, алаңның немесе санның • өлшеп буып-түюдегі өнім санын тексеру кезінде заңнамалық метрологияның лауазымды тұлғаларының пайдалануы үшін сынамалар алу жоспарлары мен процедуралары. Бұл стандарт OIML R 87/2016 техникалық бірдей екенін атап өткен жөн.  
95. G/TBT/N/EGY/217 ES 6297/2007 "Шеткі фитингтер (t- бейнелі форма) ғимараттарды табиғи газбен жабдықтау үшін полиэтилен құбырларына арналған» Египет стандартын (араб тілінде 29 бет) күшін жою туралы № 103/2019 Министр Жарлығы (араб тілінде 2 бет). Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
14 мамыр 2019 жыл ICS: 23.040.01 Құбыр құрауыштары мен тұтас құбыржолдар; ICS: 91.140.40 Газбен жабдықтау жүйелері.  
Египет Осы ES 6297/2007 Египет стандартты № 866/2007 Министр Жарлығымен бекітілді (7 бет, араб тілінде).  
96. G/TBT/N/EGY/2/Add.8 Толықтыру Келесі хабарлама 2019 жылғы 7 мамырдағы Египет делегациясының өтініші бойынша таратылады. Тауарлар: Май (ICS 67.100.20) Осы қосымшадағы хабарлама № 100/2019 Министр жарлығына (2 бет, араб тілінде) қатысты, бұл: • ES 154-6 "Сүт және сүт өнімдері: 6 жергілікті буйволды майлары" (10 бет, араб тілінде) мысыр стандартының күшін жою туралы. • ES 154-5 "Сүт және сүт өнімдері, 5 бөлім: Табиғи май" (10 бет, араб тілінде) мысыр стандартын өндірушілер мен импорттаушыларға алты айлық өтпелі кезеңді сақтау үшін ұсынған.  
14 мамыр 2019 жыл    
Египет    
97. G/TBT/N/CAN/587 Азық-түлік өнімдері мен дәрі-дәрмектер туралы Заңға сәйкес қабылданған кейбір ережелерге өзгерістер енгізу туралы қаулы (шұғыл көмекке арналған жаңа дәрілік затты сату) және дәрі-дәрмектерді сатуға қатысты кейбір ережелерге өзгерістер енгізу туралы қаулы (Канаданың мемлекеттік немесе қарулы күштеріне қатысты денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайлар) (43 бет, ағылшын және француз тілдерінде қол жетімді) 19 шілде 2019 жыл
14 мамыр 2019 жыл Дәрілік препараттар, биопрепараттар және ветеринарлық препараттар (ICS: 11.120)  
Канада Канадада төтенше жағдайда рұқсат етілмеген жағдайда канадалықтарға адам дәрі-дәрмектеріне және ветеринарлық препараттарға рұқсат беру үшін Тамақ өнімдері мен дәрілер ережелері (FDA) ережелерге өзгерістерді қамтиды. Бұл ережелер адамдарға арналған дәрілерге арналған арнайы қол жеткізу бағдарламасы (SAP) арқылы және ветеринарлық дәрілерге арналған дәрілердің шұғыл шығару бағдарламасы (EDR) арқылы қолданылады. FDR Қоғамдық денсаулық сақтаудың лауазымды тұлғалары тарапынан дәрі-дәрмек қоры туралы мәселені және қоғамдық немесе әскери денсаулық сақтау контекстінде дереу пайдалануға сұрау салуды нақты қарауы қажет. Ұсынылып отырған ереже қоғамдық денсаулық сақтаудың лауазымды тұлғалары үшін қолдануға қойылатын талаптарға, сондай-ақ дәрілік заттарды есепке алу мен таңбалауға қойылатын талаптарға қатысты айқындылықты қамтамасыз етеді. Жедел жәрдем үшін жаңа дәрі сату. Бұл "Шұғыл көмекке арналған жаңа дәрілік затты сату" бөлімде 8 FDR реттеуші ұсыныс ережелерге түзетулер енгізуге бағытталған. Ұсынылған түзетулер ағымдағы операцияларды жақсы көрсететін және SAP және EDR бағдарламалары бойынша Канада Денсаулық сақтау министрлігінің бағдарламасымен әкімшілік ететін ағымдағы процестерді жақсартатын болады. Қоғамдық денсаулық сақтау немесе Канаданың қарулы күштері саласындағы төтенше жағдайлар-дереу пайдалануға немесе жинақтауға арналған дәрілер. Бөлімшеде ұсынылатын жаңа нормативтік-құқықтық база 11 (Мемлекеттік және канадалық қарулы күштердің денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайлар-дереу пайдалануға немесе қорларды жинақтауға арналған дәрілер) қоғамдық денсаулық сақтаудың лауазымды адамдарына мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерінде мынадай екі сценарийде авторланбаған дәрілік заттың белгілі бір санын сұратуға мүмкіндік береді: 1. Төтенше жағдайларда, әскери немесе қоғамдық денсаулық сақтау оқиғаларында немесе инциденттерінде дереу пайдалану үшін; 2. Денсаулық сақтау немесе әскери денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайды немесе оқиғаны немесе инцидентті күтуде жинақтау мақсаттары үшін.  
98. G/TBT/N/BRA/865 22 сәуір 2019 жылғы № 184 Қаулы (Portaria Inmetro 184, 22 желтоқсан 2016 жылғы) (3 бет, португал тілінде) 10 маусым 2019 жыл
14 мамыр 2019 жыл Электр энергиясын есепке алудың жабылмаған жүйелері  
Бразилия Ұлттық метрология, сапа және технология институты INMETRO мәтін (Қаулы 184-2019) жобасын - RTM, 28 қыркүйек 2007 жылғы қаулысымен бекітілген техникалық метрологиялық регламентті жақсарту үшін ұсынады, мұнда, аталған техникалық метрологиялық регламентте - RTM (Portaria) 371, 28 қыркүйек 2007 жылы) ең төменгі шарттар белгіленген, электр энергиясын өлшеудің бөлінген жүйелерін бағалау моделінде сақталуы тиіс - SDMEE, 1.90, 1.9.2.1, 1.9.3, 1.9.4-тармақтарын қосқаннан кейін күшіне енеді.  
99. G/TBT/N/BRA/559/Add.8 Толықтыру Келесі хабарлама 13 мамыр 2019 жылғы Бразилия делегациясының өтініші бойынша таратылады. Мотоциклдердің, скутерлердің, мопедтердің, трициклдер мен квадроциклдердің автомобиль компоненттерінің сәйкестігін бағалау бағдарламасы Осы толықтыру 2014 жылғы 19 наурыздағы Inmetro 123 Жарлығымен бекітілген сәйкестікті бағалау талаптарын түзету мақсатында бағытталған 4 және 5-баптардың мазмұнын өзгертіп, сәйкестікті бағалау талаптарын бейімдейді, және 356/2018 Жарлықпен және қосымшаның 4-тармағында белгіленген 3 және 4-баптардың күшін жою қаулы жобасына Ұлттық метрология, сапа және технология институты (Inmetro) 2019 жылғы 25 мамырдағы 194 жарлық шығаратын (Portaria 194, de 25 de Maio de 2019) жөнінде ақпараттандырады. 2014 жылғы 123 Inmetro Жарлығымен қалған ережелері сақталады.  
14 мамыр 2019 жыл    
Бразилия    
100. G/TBT/N/UGA/1078 DUS 2125: 2019, Құрамында майы жоғары күнжіт ұны. Техникалық шарттар, бірінші басылым. (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
2019 жылғы 15 мамыр Майлы күнжіт ұны; - басқа (ТН ВЭД 120890); Дәнді, бұршақты және туынды өнімдер (ICS 67.060)  
Уганда Бұл стандарт толық майы бар күнжіт ұнын алу үшін сынамалар мен сынамалар алу талаптары мен әдістерін белгілейді.  
101. G/TBT/N/UGA/1077 DUS 2123: 2019, Майлы жержаңғақ ұны. Техникалық шарттар, бірінші басылым. (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
2019 жылғы 15 мамыр Майлы жержаңғақ ұны; - басқа (ТН ВЭД 120890); Жемістер және туынды өнімдер (ICS 67.080.10)  
Уганда Осы Уганда стандарт жобасы адамның тұтынуына жарамды толық майы бар жержаңғақ ұнына арналған талаптар, сынамалар алу және сынау әдістері анықтайды.  
102. G/TBT/N/UGA/1076 DUS 175: 2019, Күнжіт майы. Ерекшілігі, екінші басылым (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
2019 жылғы 15 мамыр Күнжіт майы; - күнжіт майы және оның фракциялары (HS 151550); Тағамдық майлар мен майлар. Майлы дақылдардың тұқымдары (ICS 67.200)  
Уганда Осы Уганда стандарт жобасы кунжут тұқымынан (Sesamum indicum L .) алынған адамның пайдалануына жарамды кунжут майының талаптарын, сынама алу және сынақ әдістерін белгілейді.  
103. G/TBT/N/TUR/148 TS En 60282-1 Жоғары вольтты сақтандырғыштар туралы Коммюнике 1-бөлім. Ток шектеуі бар сақтандырғыштар (2 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
15 мамыр 2019 жыл Сақтандырғыштар (HS 853510)  
Түркия Осы стандарт 50 және 60 Гц жиілігімен және 1000 В асатын номиналды кернеумен ауыспалы ток жүйелеріндегі үй-жайлардан тыс немесе үй-жайлардың ішінде пайдалануға арналған жоғары вольтты ток шектегіштерінің барлық түрлеріне қолданылады. Кейбір сақтандырғыштар индикаторлық құрылғымен немесе ескерту элементімен жабдықталған ауыспалы элементтермен жабдықталған. Бұл сақтандырғыштар осы стандартты қолдану аясына кіреді, бірақ элементтің ауыстырып қосқыш құрылғыны ажырату құрылғысымен дұрыс жұмыс істеуі осы стандарттың шеңберінен (МЭК 62271-105) шығады.  
104. G/TBT/N/THA/542 Таиландтың өнімдері мен дәрі-дәрмектерін бақылау Басқармасының жауапкершілігі шеңберінде қауіпті зат туралы қажетсіз хабарламаларды кері қайтарып алу туралы Қоғамдық деңсаулық сақтау министрлігінің хабарлама жобасы (1 бет, тай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
15 мамыр 2019 жыл Қауіпті заттар; Нонилфенол этоксилаты (NPEs); Нонилфенол (НП)  
Тайланд Деңсаулық сақтау министрлігі Министрлікке қажет емес 5 хабарламаны келесідей қайтарып алуды ұсынды; • Қоғамдық деңсаулық сақтау министрлігінің өнімді тіркеуден босату туралы хабарламасы және B. E. 2541 (1998) сөздерін жою немесе түзету мақсатында үй шаруашылығында немесе денсаулық сақтауда пайдаланылатын өнім туралы хабарламасы. • Өкілеттігі мен міндеттері өнімдер мен дәрі-дәрмектерді (№ 2) бақылау Басқармасы болып табылатын 4 типті қауіпті заттардың әсері туралы Деңсаулық сақтау министрлігінің хабарламасы В. Е. 2543 (2000) • Өкілеттігі мен міндеттері өнімдер мен дәрі-дәрмектерді бақылау Басқармасы болып табылатын 4 типті қауіпті заттардың әсері туралы Деңсаулық сақтау министрлігінің хабарламасы (№ 3) В. Е. 2545 (2002) • Өкілеттігі мен міндеттері өнімдер мен дәрі-дәрмектерді бақылау Басқармасы болып табылатын 4 типті қауіпті заттардың әсері жөніндегі Деңсаулық сақтау министрлігінің хабарламасы (№ 4) B. E. 2547 (2004) • Қоғамдық деңсаулық сақтау министрлігінің хабарламасы: B. E. 2535 (1992) қауіпті заттар туралы Заңға сәйкес міндеттемелерден босату (№4) Тай азық-түлік пен дәрі-дәрмектерді бақылау Басқармасының (№4) жауапкершілігінің қарамағына В. Е. 2545 (2002) Нәтижесінде, NPE бар тұрмыстық тазалау құралдарын өндіру B.E. 2537 (1994) Министрлік қаулысына сәйкес келуі тиіс, B. E. 2535 (1992) қауіпті заттар туралы Заңға сәйкес шығарылған.  
105. G/TBT/N/RUS/92 "Жарылыс қаупті ортаға арналған жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентінің №1 өзгерістер жобасы (КО ТР 012/2011) (11 бет.) 16 шілде 2019 жыл
15 мамыр 2019 жыл Жарылыс қаупті ортаға арналған жабдық  
Ресей Кеден одағының "Жарылыс қаупті ортаға арналған жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентіне №1 түзетулер жобасы қосымша техникалық регламентке метан газына арналған қауіпті кеніште пайдаланылатын кәбілдік өнімге және электрондық құрылғыларға талаптарын белгілейді.  
106. G/TBT/N/KEN/853/Corr.1 Келесі хабарлама 14 мамыр 2019 жылғы Кения делегациясының өтініші бойынша таратылады. Бір рет пайдаланылатын балалар жаялықтары - Техникалық сипаттама Кения ДСҰ мүшелерін аймақтық деңгейде сілтемелік нөмірлерді бөлген кезде шатасуы орын алғаны туралы және G/TBT/N/KEN/853, "DEAS 969:2019" көрсетілген "Бір рет қолданылатын балалар жаялықтары - спецификациясы" Шығыс Африкалық стандартының жобасына арналған дұрыс сілтемелік нөмір екенін хабарлайды. Стандарттың жобасы анықтама үшін қоса беріледі. https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KEN/19_2845_00_e.pdf  
15 мамыр 2019 жыл    
Кения    
107. G/TBT/N/KEN/852/Corr.1 Жаңылыс Келесі хабарлама 14 мамыр 2019 жылғы Кения делегациясының өтініші бойынша таратылады. Ересектерге арналған бір реттік жаялықтар. Техникалық сипаттамалары Кения БСҰ-ға мүше елдерге сілтеме нөмірлерін өңірлік деңгейде бөлген кезде шатасуы орын алғаны туралы және G/TBT/N/KEN/852 , "DEAS 968: 2019" көрсетілген шығыс африкалық стандарт жобасына арналған "Ересектерге арналған бір реттік жаялықтар - спецификация" дұрыс сілтеме нөмірі болғанын хабарлайды. Стандарттың жобасы осы арқылы анықтама үшін қоса беріледі. https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KEN/19_2846_00_e.pdf  
15 мамыр 2019 жыл    
Кения    
108. G/TBT/N/KEN/827/Corr.1 Жаңылыс Келесі хабарлама 14 мамыр 2019 жылғы Кения делегациясының өтініші бойынша таратылады. Цементке арналған полиолефинді мата қаптары. Техникалық шарттар Кения БСҰ мүшелерін аймақтық деңгейде сілтемелік нөмірлерді бөлген кезде шатасуы орын алғаны туралы және G/TBT/N - да Шығыс Африкалық стандарт жобасының "Цементке арналған мата полиолефинді қаптар (қаптары) - спецификация" / KEN / 827-бұл "DEAS 972: 2019" үшін дұрыс анықтамалық нөмір көрсетілгенін хабарлайды. Стандарттың жобасы анықтама үшін қоса беріледі. https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KEN/19_2842_00_e.pdf  
15 мамыр 2019 жыл    
Кения    
109. G/TBT/N/KEN/826/Corr.1 Жаңылыс Келесі хабарлама 14 мамыр 2019 жылғы Кения делегациясының өтініші бойынша таратылады. Балық аулау желісі. Техникалық шарттар Кения ДСҰ мүшелерін аймақтық деңгейде сілтемелік нөмірлерді бөлген кезде шатасуы орын алған туралы және шығыс африкалық "Балық аулайтын жабер желілері - ерікшілектері" стандарт жобасы үшін сілтеменің дұрыс нөмірі G/TBT/N/ KEN/826 , "DEAS 970:2019" көрсетілгенін хабарлайды. Стандарттың жобасы анықтама үшін қоса беріледі. https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KEN/19_2843_00_e.pdf  
15 мамыр 2019 жыл    
Кения    
110. G/TBT/N/KEN/825/Corr.1 Жаңылыс Келесі хабарлама 14 мамыр 2019 жылғы Кения делегациясының өтініші бойынша таратылады. Тұрмыстық перделерге арналған мата тоқыма. Техникалық шарттар Кения ДСҰ мүшелерін аймақтық деңгейде сілтемелік нөмірлерді бөлген кезде шатасуы орын алған туралы және G/TBT/N/G/TBT/N/ KEN/825 "DEAS 971:2019" "Үй шаруашылығына арналған перделерге және драпировкаға арналған тоқыма маталар - ерікшіліктері" Шығыс Африкалық стандарт жобасы үшін дұрыс сілтемелік нөмір көрсетілгенін хабарлайды. Стандарттың жобасы осы арқылы анықтама үшін қоса беріледі. https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KEN/19_2844_00_e.pdf  
15 мамыр 2019 жыл    
Кения    
111. G/TBT/N/EGY/93/Add.2 Қосымша Мысыр делегациясының өтініші бойынша 2019 жылдың 7 мамырындағы келесі хабарлама таратылады. Жабық өнімдер: алкогольсіз сусындар (ICS: 67.160.20) Бұл қосымша өндірушілер мен импорттаушыларға ES 1765 «Арпа сусынының» Египет стандартына (араб тіліндегі 1-ші бетінде ішінара түзету) сәйкес өтуге алты айлық өтпелі кезеңді беретін 100/2019 Министрлік қаулысына (араб тілінде 2 бет) қатысты. Айта кету керек, министрлердің қаулысы 2005 жылғы 14 желтоқсанда G / TBT / N / EGY / 1 құжатында және № 256/2016 Министрлік қаулысында алдын-ала хабарланған, ол бұрын хабарланған 2016 жылғы 15 тамыздағы G / TBT / N / EGY / 93 / Add.1 , атап айтқанда, осы стандарттың бұрынғы нұсқалары. Бұл стандарт төмендегі параграфтар ішінара өзгертілгенін атап өту қажет: • Сальмонеллалардың 3/11/2 тармағын 25 мл-де алып тастаңыз. • 5/2/5 тармақ өндіріс күнін және жарамдылық мерзімін немесе жарамдылық мерзімін қосады (бұл деректер 250 мл-ден көп емес көп циклді шыны бөтелкеде қосылмайды) Өндірушілер мен импорттаушылар үнемі Мысырдың стандарттағы кез-келген өзгерістер туралы ресми газеттерде әкімшілік тапсырыстарды жариялау арқылы хабардар. Ұсынылатын қабылдау күні: 2019 жылғы 7 ақпан Ұсынылатын күшінің мерзімі: 2019 жылдың 7 наурызы  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
112. G/TBT/N/EGY/208/Add.1 Қосымша Мысыр делегациясының өтініші бойынша 2019 жылдың 7 мамырындағы келесі хабарлама таратылады. Өнімдер: Шыны ыдыс (ICS 81.040.30) Бұл қосымша өндірушілер мен импорттаушыларға ЭС-8212 «Ендірістік тұрмыстық мақсаттар үшін термикалық нығайтылған шыны панельдер» (15 бет, араб тілінде) Египет стандартына сәйкестендіру үшін алты айлық өтпелі кезеңді беретін № 103/2019 (Араб тіліндегі 2 парақ) . ЕС 3212 Е Мысыр стандартының жобасы 2019 жылғы 9 қаңтардағы G / TBT / N / EGY / 208 құжатында алдын ала айтылған. Айта кету керек, бұл стандарт BS 3193 техникалық бірдей. Өндірушілер мен импорттаушылар үнемі Мысырдың стандарттарындағы өзгерістер туралы ресми газетте әкімшілік тапсырыстарды жариялау арқылы хабардар. Ұсыну күні: 2019 жылғы 7 ақпан. Ұсынылатын күшінің мерзімі: 2019 жылғы 7 наурыз.  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
113. G/TBT/N/EGY/207/Add.1 Қосымша Мысыр делегациясының өтініші бойынша 2019 жылдың 7 мамырындағы келесі хабарлама таратылады. Өнімдер: темекі, темекі өнімдері және тиісті жабдық (ICS 65.160) Бұл қосымша өндіруші мен импорттаушыларға ЭС 8205-1 «Темекіге дәстүрлі баламаларға қойылатын жалпы талаптар» Египет стандартына сәйкес келу үшін алты айлық өтпелі кезеңді беретін, Министрлік № 101/2019 (Араб тіліндегі 2 парақ) туралы ескерту туралы. - Бөлім: 1 «Электронды темекі - электрондық сұйықтық» (10 бет, араб тілінде). Еске сала кетейік, ЕС 8205-1 осы Мысырдың стандарты, бұрын 2019 жылғы 9 қаңтардағы G / TBT / N / EGY / 207 құжатында баяндалған. Бұл стандарт 2014/40 / ЕС директивасына және AFNOR-D90-300-1 қағидасына сәйкес келеді. Өндірушілер мен импорттаушылар үнемі Мысырдың стандарттағы кез-келген өзгерістер туралы ресми газеттерде әкімшілік тапсырыстарды жариялау арқылы хабардар. Ұсыну күні: 2019 жылғы 7 ақпан. Ұсынылатын күшінің мерзімі: 2019 жылғы 7 наурыз.  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
114. G/TBT/N/EGY/206/Add.1 Қосымша Мынадай хабарлама Египет делегациясының өтініші 2019 жылдың 7 мамырынан бастап қолданылады Қамтылатын өнімдері: мал және өсімдік майлары және майлар (ICS 67.200.10) Бұл қосымша Министрліктің № 101/2019 жарлығына қатысты хабарлама туралы (2 беті араб тілінде), ол береді өндірушілерге және импорттаушыларға алты ай өтпелі кезеңде сақтау үшін мысыр стандартын ES 8206 "Балық майы" (13 бет, Араб). Айта кету керек, бұл жоба осы мысыр стандартын ES 8206 "Балық майы" бұрын құжатта G / TBT / N / EGY / 206 9 қаңтардағы 2019 жылы мәлімделген. Айта кету керек, бұл стандарт техникалық жағынан Codex Stan. 329/2017 "Балық майы" ұқсас. Өндірушілер мен импорттаушылар туралы хабарландырулар мен кез келген өзгерістер мысыр стандартында әкімшілік өкімдер арқылы ресми газетте жарияланады. Ұсынылып отырған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 ж. Ұсынылып отырған күшіне ену күні: 7 наурыз 2019 жылғы  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
115. G/TBT/N/EGY/205/Add.1 Қосымша Мынадай хабарлама Египет делегациясының өтініші 2019 жылдың 7 мамырынан бастап қолданылады Тауарлар: жануарлар және өсімдік майлары (ICS 67.200.10) Бұл қосымша қатысты Министрліктің № 100/2019 хабарлама туралы қаулыда (2 беттен араб тілінде), ол ұсынады өндірушілерге және импорттаушыларға алты ай өтпелі кезеңде сақтау үшін мысыр стандартын ES 6374 "Майлы және аралас спредтер" (10 бет, араб тілінде). Айта кету керек, бұл жоба осы мысыр стандарты 9 қаңтардағы 2019 жылы G / TBT / N / EGY / 205 құжатта бұрын мәлімделген. Айта кету керек, бұл стандарт техникалық жағынан түзету стандартына Кодексінің 256/2007 2009 жылғы "Майлы спредтер және Аралас спредтер" түзету стандартына ұқсас. Өндірушілер мен импорттаушылар туралы хабарландырулар мен кез келген өзгерістер мысыр стандартында әкімшілік өкімдер арқылы ресми газетте жарияланады. Ұсынылып отырған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жылы. Ұсынылып отырған күшіне ену күні: 7 наурыз 2019 жылы.  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
116. G/TBT/N/EGY/204/Add.1 Қосымша Мынадай хабарлама Египет делегациясының өтініші 2019 жылдың 7 мамырынан бастап қолданылады Тауарлар: папирос қағазы (ICS 85.080.20) Бұл қосымша № 102/2019 Министерстрліктің жарлығында қатысты хабарлама туралы (2 беттен араб тілінде), ол береді өндірушілерге және импорттаушыларға он екі ай өтпелі кезеңде сақтау үшін мысырлық стандарттар ES 3863 "жаялықтар балалар мен ересектер үшін" (19). бет, араб тілінде). Айта кету керек, бұл жоба осы мысыр стандартын ES 3863 9 қаңтардағы 2019 жылы G /TBT / N / EGY / 204 құжатта бұрын мәлімделген Айта кету керек, бұл стандарт ұлттық зерттеулермен және оны жаңарту арқылы әзірленді Өндірушілер мен импорттаушылар туралы хабарландырулар мен кез келген өзгерістер мысыр стандартында әкімшілік өкімдер арқылы ресми газетте жарияланады. Ұсынылып отырған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жылы. Ұсынылып отырған күшіне ену күні: 7 наурыз 2019 жылы.  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
117. G/TBT/N/EGY/203/Add.1 Қосымша Мынадай хабарлама Египет делегациясының өтініші 2019 жылдың 7 мамырынан бастап қолданылады Ағаш өнімдері: шыныдан жасалған бұйымдар (ICS 81.040.30) Бұл қосымша Министрліктің № 102/2019 қатысты хабарлама туралы жарлығында (2 беттен араб тілінде), ол береді өндірушілерге және импорттаушыларға алты ай өтпелі кезеңде сақтау үшін мысыр стандартын ES 1869 "Шыны асхана ыдыс-аяқ" (19 бет, Араб). Айта кету керек, бұл жоба 2019 жылдың 9 қаңтарында осы мысыр стандартының ES 1869 құжатта G / TBT / N / EGY / 203 бұрын мәлімделген Айта кету керек, бұл стандарт техникалық жағынан IS 1961/1968 (Reaffirmed 2001) ұқсас. Өндірушілер мен импорттаушылар туралы хабарландырулар мен кез келген өзгерістер мысыр стандартында әкімшілік өкімдер арқылы ресми газетте жарияланады. Ұсынылып отырған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жылы. Ұсынылып отырған күшіне ену күні: 7 наурыз 2019 жылы.  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
118. G/TBT/N/EGY/202/Add.1 Қосымша Мынадай хабарлама Египет делегациясының өтініші 2019 жылдың 7 мамырынан бастап қолданылады Тауарлары: химикаттар үшін өнеркәсіптік және тұрмыстық дезинфекция (ICS 71.100.35)Бұл қосымша Министрліктің № 103/2019 жарлығына қатысы туралы хабарламаны (2 беттен араб тілінде), ол береді өндірушілерге және импорттаушыларға алты ай өтпелі кезеңде сақтау үшін мысыр стандартын ES 1654 арналған тазалағыш сұйық шыны" (9-беттен , арабша).Айта кету керек, бұл жоба 9 қаңтардағы 2019 жылы осы мысыр стандартының ES 1654 құжаттарында G / TBT / N / EGY /202 бұрын мәлімделгенАйта кету керек, бұл стандарт EEC 59/92, EEC 405/73, EEC 242/82, EEC 542/89, EEC 379/88 түрлендірулеріне ұқсас. Өндірушілер мен импорттаушылар туралы хабарландырулар мен кез келген өзгерістер мысыр стандартында әкімшілік өкімдер арқылы ресми газетте жарияланады. Ұсынылып отырған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жылы.Ұсынылып отырған күшіне ену күні: 7 наурыз 2019 жылы.  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
119. G/TBT/N/EGY/190/Add.1 Қосымша Мынадай хабарлама Египет делегациясының өтініші 2019 жылдың 7 мамырынан бастап қолданылады Тауарлар: балаларға жабдықтар (ICS: 97.190) Бұл қосымша Министрліктің № 103/2019 қатысты хабарлама туралы қаулыда (2 беттен араб тілінде), ол береді өндірушілерге және импорттаушыларға алты ай өтпелі кезеңде сақтау үшін мысыр стандартын ES 8220 "балалардың күтіміне арналған Заттар - балалар арбалары - қауіпсіздік Талаптары және сынау әдістері" (80-бет, араб тілінде). Айта кету Керек, бұл жоба 4 қыркүйектегі 2018 жылы осы мысыр стандартын ES 8220 құжатта G / TBT / N / EGY / 190 бұрын мәлімделген Айта кету керек, бұл стандарт техникалық жағынан EN 1888/2012 ұқсас. Өндірушілер мен импорттаушылар туралы хабарландырулар мен кез келген өзгерістер мысыр стандартында әкімшілік өкімдер арқылы ресми газетте жарияланады. Ұсынылып отырған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жылы. Ұсынылып отырған күшіне ену күні: 7 наурыз 2019 жылы.  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
120. G/TBT/N/EGY/173/Add.3 Қосымша Мынадай хабарлама Египет делегациясының өтініші 2019 жылдың 7 мамырынан бастап қолданылады Тауарлар: Тазартқыш құралдары (ICS: 97.080) Бұл қосымша Министерліктің № 102/2019 қатысты хабарлама туралы жарлығында (2 беті араб тілінде), ол береді өндірушілерге және импорттаушыларға алты ай өтпелі кезеңде сақтау үшін мысыр стандартын ES 8057 "Энергия тұрмыстық электр құралдары. Әдістері Өлшеу және есептеу энергия тиімділігін шаңсорғыш" (17-бет, араб тілінде). Айта кету керек, бұл жоба 15 қазандағы 2018 жылғы осы мысыр стандартының ES 8057 құжатында G / TBT / N / EGY / 173 / Add.2 мәлімделген. Айта кету керек, бұл стандарт техникалық жағынан ұқсастыра отырып, МЭК 62885-2 / 2016, Регламент (ЕС) № 665/2013 модификациясына сәйкес. Өндірушілер мен импорттаушылар туралы хабарландырулар мен кез келген өзгерістер мысыр стандартында әкімшілік өкімдер арқылы ресми газетте жарияланады. Ұсынылып отырған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жылы. Ұсынылған күні күшіне ену күні: 7 наурыз 2019 жылы  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
121. G/TBT/N/EGY/164/Add.2 Қосымша Мынадай хабарлама Египет делегациясының өтініші 2019 жылдың 7 мамырынан бастап қолданылады Тауарлар: ойыншықтар (ICS 97.200.50) Бұл қосымша Министерліктің № 102/2019 қатысты хабарлама туралы жарлығында (2 беттен араб тілінде), ол береді өндірушілерге және импорттаушыларға алты ай өтпелі кезеңде сақтау үшін мысыр стандартын ES 3123-1 "ойыншықтардың Қауіпсіздігі - 1-бөлім: Механикалық және физикалық қасиеттері" (146-бет, араб тілінде). Айта кету керек, министрлік жарлығы № 1308/2017 (2 беттен араб тілінде), онда бұдан бұрын хабарланғандай, құжатта G / TBT / N / EGY / 164 / Add.1 21 ақпандағы 2018 жылғы тағайындалған, атап айтқанда, неғұрлым ерте нұсқасын қарастырған жөн. Айта кету керек, бұл стандарт техникалық мазмұны стандарттың EN 71-1: 2014 қабылдайды. Өндірушілер мен импорттаушылар туралы хабарландырулар мен кез келген өзгерістер мысыр стандартында әкімшілік өкімдер арқылы ресми газетте жарияланады. Ұсынылып отырған қабылдау күні: 7 ақпан 2019 жылы Ұсынылған күні күшіне ену күні: 7 наурыз 2019 жылы  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
122. G/TBT/N/EGY/156/Add.3 Қосымша 2019 жылғы 7 мамырдағы келесі хабарлама Египет делегациясының өтініші бойынша таратылады Тауарлар: Басқа аудио, бейне және аудиовизуалды жабдықтар (ICS: 33.160.99) Бұл қосымша Мысырдың ЭС 7993 «Теледидар үшін энергияны үнемдеу» (23 бет, араб) Египет стандартына сәйкестендіруге алты айлық өтпелі кезеңді беретін өндіруші және импорттаушыларға беретін 102/2019 Министрлігінің №2 Араб тіліндегі Министрлік Жарлығына қатысты. Осы стандарттың жобасы 2018 жылғы 4 қыркүйектегі G / TBT / N / EGY / 156 / Add.2 құжатында хабарланған болатын. Бұл стандарт еуропалық директиваға (ЕО) № 1062/2010 сәйкес келеді. Өндірушілер мен импорттаушылар үнемі Мысырдың стандарттағы кез-келген өзгерістер туралы ресми газеттерде әкімшілік тапсырыстарды жариялау арқылы хабардар. Ұсыну күні: 2019 жылғы 7 ақпан. Ұсынылатын күшінің мерзімі: 2019 жылғы 7 наурыз.  
15 мамыр 2019 жыл    
Египет    
123. G/TBT/N/CHN/1330 Қазандықтарға қауіпсіздікті қадағалау туралы ереже (түсініктеме беру үшін жоба) (100 бет, қытай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
15 мамыр 2019 жыл Қазандары; Бу немесе басқа да парогенераторные қазандықтар мен басқа су жылытатын орталық жылу қазандықтарын, бу өндіруге де қабілетті төмен қысымды); бойлерлер с перегревом су (HS 8402); орталық жылыту Қазандары, көрсетілгеннен тауар позициясында 84.02 (HS 8403); Жанарғының. Қазандары (ICS 27.060)  
Қытай Қазандықтардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қазандарға арналған қауіпсіздік техникасын бақылау ережесі материалдарды, конструкцияларды, өндірістерді, қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдары мен құралдарын, жану жабдығын, қосалқы жабдық пен жүйелерді орнату, монтаждау, модификациялау, жөндеу, пайдалануды басқару, Стационарлық бу қазандықтары, ыстық су қазандары, органикалық жылу қазандықтары және қалдықтарды қазатын қазандар, олардың негізгі мақсаты Арнайы жабдық каталогы бойынша қалдықтарды жылыстату. Бұл жобада талаптар талданады.  
124. G/TBT/N/CHE/236 • Қайта дайындалған және алдын-ала дайындалған өнімдердің саны туралы декларация туралы қайта қаралған ереже (14 бет, француз және неміс тілдерінде) • Әділет және полиция федералдық департаментінің Декларациясында қайта оралмаған және алдын ала дайындалған өнімдердің (6 бет, француз және неміс) декларациясын қайта қарау жобасы.  
15 мамыр 2019 жыл оралған тауарлар  
Швейцария Тексеру Еуропалық Одақпен реттелетін таңбалау пакеттерін статистикалық тексерудің стандартты әдісін (1976 жылғы 20 қаңтардағы Кеңестің 76/211 / ЕЭК мүше-мемлекеттердің белгілі бір алдын-ала оралған өнімін массасы бойынша немесе көлемі бойынша жіктеу туралы заңдарын жақындату туралы Кеңестің директивасы) мысалы, брокколи және гүлді қырыққабат сияқты көкөністерді орау.  
125. G/TBT/N/BDI/32 Шашты өсіру. Ерекшеліктер (16 бет ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
15 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Шығыс африкалық стандарттың бұл жобасы адамдарда қолдану үшін шашты кеңейтудің талаптары мен сынау әдістерін анықтайды.  
126. G/TBT/N/BDI/31 Ерін далабы - Техникалық ерекшеліктер (14 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
15 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Бұл Шығыс Африка жобасының стандарты ерін далабына қойылатын талаптарды, іріктеу және сынау әдістерін анықтайды.  
127. G/TBT/N/BDI/30 Ерін жылтыратқышы. Ерекшеліктер (10 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
15 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Бұл Шығыс Африка жобасының жобасы тазаланған көкөніс немесе минералды майларға негізделген талаптарды, іріктеу әдістерін және ерін жылтырлығы сынау әдістерін анықтайды. Бұл стандарт терапиялық талаптарға бағынатын ерін жылтыратқышына қолданылмайды. Бұл стандарт ерін таяқтары мен ерін бальзамдарына қолданылмайды.  
128. G/TBT/N/BDI/29 Ауа тазартқыш спрейлері. Ерекшеліктер (26 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
15 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Шығыс африкалық стандарттың бұл жобасы аэрозольдік формаларда ауа тазартқыштарына қойылатын талаптарды, сынақ әдісін және үлгілерді анықтайды. Бұл стандарт терапевтік талаптарға жататын өнімдерге қолданылмайды.  
129. G/TBT/N/ARE/462, G/TBT/N/BHR/563G/TBT/N/KWT/524, G/TBT/N/OMN/396 G/TBT/N/QAT/561, G/TBT/N/SAU/1111 G/TBT/N/YEM/164 Кокос өнімдері: кокос сүті және кокос майы (GSO1930 / 2009) (8 бет, араб тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
15 мамыр 2019 жыл 20.09 тауар позициясының (HS 2202) тауар позициясының жемiстерi немесе көкөнiстерi шырындарын қоспағанда, қант немесе басқа тәттiлендiргiштер немесе дәмдiлер және басқа да алкогольсыз сусындар бар минералды және көмiртек суларын қоса алғанда, су; - кокос жаңғақтары: (HS 08011); Сусындар (ICS 67.160)  
БАӘ, Бахрейн Корольдігі, Кувейт Мемлекеті, Оман, Катар, Сауд Арабиясы Әмірлігі, Йемен Келесі талқылау «Сүт» терминін «сусынмен» ауыстыру жағдайына қатысты Парсы шығанағының азық-түлік және ауыл шаруашылығы стандарттарының 26-шы техникалық комитетінде талқыланды. Комитет «Сүт» деген терминді «Сүт» деген сөзбен алмастыруға келісті («Сүт өнімдері» термині GSO CODEX STAN 206: 2013) және Еуропалық Одақ заңнамасына сәйкес, GSO стандартына сәйкес, «Сүт» термині сүт бездерінің секрециясына ешқандай қоспаларсыз немесе оның мазмұнын алып тастамастан туындаған секрециялармен шектелген. ЕО-ның 1234/2007 ережесі. Сондай-ақ, GSO 1930/2009 шығанағының Техникалық Стандартының атауынан «сүт» терминін алып тастап, оны «Сусынмен» ауыстыру туралы шешім қабылданды. Осы шартты осы стандарттың барлық беттеріне қолданыңыз.  
130. G/TBT/N/TUR/149 TS 1022 квадраттық бұрандалы бастиек және метрикалық жіп Т-басы (2 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
16 мамыр 2019 жыл бұрандалар; болттар мен жаңғақтар (HS 741533)  
Түркия Бұл стандарт метрикалық квадраттық болттар мен сипаттамаларына қатысты T (балғалары) бастары сипаттамасында, жіктемесінде және спецификацияда, іріктеуде, тексеруде және тестілеуде, сондай-ақ нарықтық ұсыныс негізінде. Бұл стандарт метрикалық жіппен, жалпы мақсаттағы металл болттары бар квадраттың басын және T-басы болттарын қамтиды.  
131. G/TBT/N/TPKM/377 Белгілі бір ауруларға арналған формулаларды таңбалау ережелері (жоба) (3 бет, ағылшын тілінде 2 бет, қытай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
16 мамыр 2019 жыл Пациенттерге арнайы диеталық тағамдар  
Тайвань жеке кеден аумағы, Пэнху аралдары, Кинмэнь және Матцу Тұтынушыларға белгілі бір аурулардың формуласы туралы ақпараттандыру үшін Денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрлігі мұндай өнімдерге қойылатын талаптарды белгілеуді ұсынады. Контейнерлерде немесе қаптамада таңбаланатын ақпарат жалпы ақпаратқа, қоректік заттарға, қоректік талаптарға, мәлімдемелерге және ескертулерге қоса қамтиды.  
132. G/TBT/N/TPKM/357/Add.1 Қосымша 2019 жылғы 16 мамырдағы келесі хабарламалар Тайваньның, Пенгху, Кинмен және Мацу аралдарының жеке кедендік аумағының делегациясының өтініші бойынша таратылады. Тайвань, Пенгху, Кинмен және Матсу аралдарының жеке кедендік аумағы G / TBT / N / TPKM / 357 сәйкес «Тіркемелер мен өңдеу орталықтары үшін суық металл үшін қауіпсіздік техникасы туралы ақпараттарды тіркеу« Еңбекті қорғау және денсаулық туралы заңға сәйкес » 2019 жылғы 18 ақпанда 2019 жылғы 1 тамызда күшіне енеді, себебі қарсылық келмеді.  
16 мамыр 2019 жыл    
Тайвань жеке кеден аумағы, Пэнху аралдары, Кинмэнь және Матцу    
133. G/TBT/N/TPKM/360/Add.1 Қосымша 2019 жылғы 17 мамырдағы келесі хабарлама Тайваньның, Пенгху, Кинмен және Мацу аралдарының жеке кедендік аумағының делегациясының өтініші бойынша таратылады. Тайваньның, Пенгху, Кинмен және Матсу аралдарының жеке кеден аумағы «көзілдірік көзілдіріктерін тексеру бойынша талаптарға түзетулер енгізу» туралы 2019 жылғы 20 ақпандағы G / TBT / N / TPKM / 360 2019 жылдың 13 мамырында жарияланған және сол күні күшіне енді. Өтпелі кезең 2020 жылдың 1 наурызына дейін қол жетімді.  
17 мамыр 2019 жыл    
Тайвань жеке кеден аумағы, Пэнху аралдары, Кинмэнь және Матцу    
134. G/TBT/N/THA/543 Тайландтың люминесценттік лампаларына арналған қыздыру шамдары үшін Тай индустриялық стандартының жобасы (TIS 183 - 25XX (20XX) (28 бет, Тай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
17 мамыр 2019 жыл 1000 вольтты (HS 8536) аспайтын электр тізбектерін қосу немесе қорғау немесе электр тізбектеріне (мысалы, қосқыштар, релелер, сақтандырғыштар, сөндіргіштер, ағыталар, розеткалар, шам ұстағыштар, қосқыш қораптар) қосу немесе қорғауға арналған электр қондырғылары; Люминесцентті лампалар. Ажыратқыш шамдар (ICS 29.140.30)  
Тайланд Тайландтық өнеркәсіптік стандарттар институты (TISI) TIS 183 - 2547 (2004): флуоресцентті лампалар үшін жарқыратқыштарды және TIS 183 - 25XX (20XX) дегенмен ауыстыруға ұсынды: флуоресцентті лампалар үшін жану сорғыштар міндетті стандарт ретінде. Бұл стандарт флуоресцентті алдын ала қыздыру шамдарымен және II сыныпты люминесцентті лампаларға арналған стартермен бірге қолданылатын қосқыштарды анықтайды. Стандарт 2 бөлімнен тұрады: • 1-бөлім - Жалпы және қауіпсіздік талаптары 2 бөлім - техникалық сипаттамалар.  
135. G/TBT/N/KOR/817/Add.1 Қосымша Корея Республикасының делегациясының өтініші бойынша 2019 жылғы 17 мамырдағы келесі хабарлама таратылады. Корея Республикасы 2019 жылдың 18 мамырынан бастап 2019 жылғы 18 маусымға дейін «Денсаулық сақтауды жақсарту туралы актіге (G / TBT / N / KOR / 817)» ішінара түзету туралы Корей өкімінің соңғы түсіндірме күнін 2016 жылдың 18 маусымына дейін ұзартатыны туралы мәлімдейді.  
17 мамыр 2019 жыл    
Корея    
136. G/TBT/N/CAN/573/Add.1 Қосымша Канаданың делегациясының өтініші бойынша 2019 жылғы 17 мамырдағы келесі хабарлама таратылады. I және VI кестелер есірткілер мен заттарды бақылау туралы заңға өзгерістер енгізу (фентанил және амфетаминдер) Есірткіні бақылау ережелері мен прекурсорларды (фентанил және амфетаминдер) бақылау ережесіне өзгерістер енгізу ережесі 2019 жылғы 15 мамырда G / TBT / N / CAN / 573 құжатында (2019 жылғы 3 қаңтарда) құжатта баяндалған ұсынылған нормативтік бастама 2019 жылғы 15 мамырда реттелетін дәрілер мен заттар туралы заңға I және VI бұйрықтарға түзетулермен бірге қосымшалар ретінде қабылданды фентанил және амфетаминдер) және есірткілерді бақылау ережелері мен прекурсорларды (фентанил және амфетаминдер) бақылау ережелері Осы нормативтік-құқықтық актілер Канаданың газетінде жарияланған күні күшіне енеді, II бөлім.  
17 мамыр 2019 жыл    
Канада    
137. G/TBT/N/KEN/888 DKS 2464-2: 2019 Тұрмыстық техниканың жұмыс сипаттамасы. Тоңазытқыш жабдықтар. 2-бөлім. Ең аз энергия сипаттамаларына қойылатын талаптар (55 бет, ағылшын тілінде) 15 шілде 2019 жыл
20 мамыр 2019 жыл Тұрмыстық техника (ICS 97.030)  
Кения Бұл Кения стандарты электрлік торға қосылуы мүмкін ішкі табиғи конвекция немесе ауа ағынының айналымы арқылы салқындатылған, будың қысылуымен үйдегі тоңазыту жүйелеріне арналған Минералды энергия сыйымдылығының стандартын (MEPS) талаптарын белгілейді.  
138. G/TBT/N/USA/699/Add.1 Қосымша 2019 жылғы 20 мамырдағы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттарының делегациясының өтініші бойынша таратылады. АТАУЫ: Федералдық автомобиль қауіпсіздігі ережелері; Акселераторды басқару жүйелері АГЕНТТІГІ: Ұлттық жол қозғалысы қауіпсіздігі басқармасы (ХҒТСА), Көлік министрлігі (DOT) ІС-ӘРЕКЕТ: ұсынылған ереже; қорытынды РЕЗЮМЕ: Бұл іс-шара FMVSS № 124 жылдамдатқышты бақылау жүйелерінің Федералдық автокөлік қауіпсіздігі стандартына түзетулер енгізуді ұсынатын 2012 жылғы 16 сәуірдегі Федералдық тіркелімде жарияланған ұсыныстарды бұзу туралы ескертуді (NPRM) жояды. NPRM стандартқа екі түзетулер енгізуді ұсынды: күтпеген жеделдету жағдайларын жою және электронды дроссельді басқару жүйесін (ETC) қосу үшін қайтарылмайтын қайтару талаптарын өзгерту үшін жаңа тежеуіш дроссельдерді жою (BTO) талаптарын қосыңыз. Алынған ескертулер мен басқа да ескертулерді одан әрі талдаудан кейін агенттік қате ұсынысты алып тастау туралы шешім қабылдады, өйткені: БТО жүйесін кеңінен енгізу БМВЖЖ-ны қажетсіз өзгертеді және электронды көліктік бақылау жүйелерінің қауіпсіз дизайнын кеңінен түсіну қажет, сондықтан күту режиміне ETC жүйелерінде. КҮНДЕРІ: NPRM, 2012 жылғы 16 сәуірдегі Федералдық регистрде жарияланған, FR 22638 77-де, 2019 жылғы 14 мамырдағы жағдай бойынша қайтарып алынды.  
21 мамыр 2019 жыл    
АҚШ    
139. G/TBT/N/USA/1485 Ішкі бөліктер, қалқалар; авариялар мен табиғи апаттарға қарсы күрес (ICS 13.200), ұшақтар мен жалпы ғарыш аппараттары (ICS 49.020), конструкция құрылымы мен элементтері (ICS 49.045) 14 шілде 2019 жыл
21 мамыр 2019 жыл Ішкі бөлімшелердің декомпрессиясының критерийлері (6 бет, ағылшын тілінде)  
АҚШ FAA декомпрессиялық тесікке тікелей жақын орналасқан қалқалар декомпрессияның белгілі бір шарттарына төзуге есептелмейтіндай етіп қысым астындағы жүктеме үшін өз стандарттарын қайта қарауды ұсынады. Бұл әрекет қажет, себебі кейбір жағдайларда осы бөліктің ішінде болатын декомпрессияның үлкен оқиғасына қарсы тұру үшін ұшақтың белгілі бір бөліктеріндегі қалқаларды жобалау орынсыз. Жеке қалқалар рұқсат етілгеніне қарамастан, одан әрі қауіпсіз ұшу және қону әлі де қажет болады.  
140. G/TBT/N/USA/1484 Энергия үнемдеу бағдарламасы: тарату трансформаторларын сынау рәсімі (27 бет, ағылшын тілінде) 7 шілде 2019 жыл
21 мамыр 2019 жыл Тарату трансформаторлары; электр трансформаторлары, статикалық түрлендіргіштер (мысалы, түзеткіштер) және индукторлар (HS 8504); қоршаған ортаны қорғау (ICS 13.020), сынау шарттары және жалпы процедуралар (ICS 19.020), трансформаторлар. Реакторлар (ICS 29.180)  
АҚШ АҚШ Энергетика министрлігі (DOE) электр техникасы және электроника жөніндегі инженерлер институтының (IEEE) тиісті салалық стандарттарының соңғы нұсқаларына негізделген өзгерту үшін терминдердің анықтамаларын қайта қарау және қосу үшін тарату трансформаторларына арналған сынақ процедурасына түзетулерді нақтылауды ұсынады. және өнім бірлігіне (PULs) қосымша жүктемелер мен қосымша эталондық температуралар кезінде ерікті түрде ұсыну үшін негізді көрсету қажет. Бұл NOPR ұсыныстары сынақ рәсіміне елеулі өзгерістер енгізбейтін болмашы өзгерістер болып табылады. Осылайша, осы қайта қараудың ешқайсысы өндірушілер үшін шамадан тыс ауыртпалық болмайды. Энергетика министрлігі осы ұсыныс бойынша мүдделі тараптардан түсініктеме іздейді.  
141. G/TBT/N/USA/1367/Add.2 Толықтыру 2019 жылғы 20 мамырдағы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: сыртқы континенттік қайраңда мұнай, газ және күкіртпен жұмыс-шығарындыға қарсы превенторлар жүйесі және ұңғыманы басқару ревизиясы Агенттік: қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау бюросы, Ішкі істер министрлігі Әрекет: Соңғы ереже Түйіндеме: қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау бюросы (BSEE) Ұңғымаларды басқару жүйелері мен шығарындыға қарсы алдын алу жүйелері үшін қолданыстағы ережелерді қайта қарайды. Бұл соңғы ереже Ұңғымаларды жобалауға, Ұңғымаларды басқаруға, шегендеу бағанасына, цементтеуге, нақты уақыттағы мониторингке (RTM) және суасты оқшаулауға қойылатын талаптарды қайта қарайды. Бұл қайта қарау қоршаған ортаның қауіпсіздігі мен қорғалуын қамтамасыз ету үшін ішкі істер басшысы мен министрінің нұсқауларына сәйкес мұнай мен газға теңіз бұрғылауына, аяқтауға, күрделі жөндеуге және пайдаланудан шығаруға қатысты ережелерді өзгертеді, бұл ретте қателерді түзете отырып және қолданыстағы ережелерге сәйкес салынатын кейбір қажетсіз нормативтік жүктемелерді азайта отырып. Тиісінше, соңғы ереже (WCR) "шығарындыға қарсы превентивтік жүйелер және ұңғымаларды бақылау" 2016 жылы, енгізу процесі тәжірибесі және BSEE түрлі саясаттары (жалға алушылар үшін хабарламалар, жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар және бекіту шарттары) мұқият қайта қарағаннан кейін BSEE қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғауды сақтай отырып, мүдделі тараптар үшін қажетсіз ауыртпалықты тудыратын кейбір қолданыстағы нормативтік ережелерді қайта қарайды немесе жояды. Соңғы жағдайларда, сондай-ақ, 2016 жылы WCR іске асыру барысында BSEE анықталған түрлі проблемалар мен қателер қарастырылады. Күндер: бұл соңғы ереже 2019 жылғы 15 шілдеде күшіне енеді. Алайда, BSEE соңғы ереженің кейбір ережелерін сақтауды осы Ережелерде көрсетілген уақытқа дейін және осы кіріспенің II бөлімінде сипатталғандай кейінге қалдыратын болады. Ережеде аталған белгілі бір жарияланымдардың инкорпорациясын 2019 жылғы 15 шілдеден бастап Федералдық тізілім директоры бекітеді.  
21 мамыр 2019 жыл    
АҚШ    
142. G/TBT/N/USA/1241/Add.2 Толықтыру 2019 жылғы 20 мамырдағы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: жоба по улучшению стандартов-Фаза IV Агенттік: еңбекті қорғау және денсаулық басқармасы ( OSHA), Еңбек Департаменті Әрекет: Соңғы ереже РЕЗЮМЕ: Президенттің 13563 "нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру және нормативтік-құқықтық шолу туралы" Жарлығына сәйкес және атқарушы биліктің № 13777 "нормативтік-құқықтық реформа бағдарламасын жүзеге асыру туралы" Жарлығына сәйкес OSHA өзінің қауіпсіздік пен денсаулық стандарттарының ескірген, қайталайтын, қажетсіз және қарама-қайшы талаптарын жояды немесе қайта қарайды. Ағымдағы шолу, осы жалғаспалы жұмыста төртінші, стандарттарды жетілдіру жөніндегі жобаның IV фазасы (SIP-IV) қызметкерлердің қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтай отырып немесе арттыра отырып, сондай-ақ құпиялылықты қорғауды жақсарта отырып, реттеуге жүктемені төмендетеді. Күндер: бұл ереже 2019 жылғы 15 шілдеде күшіне енеді. Ережеде көрсетілген кейбір жарияланымдарға сілтеме жасау арқылы қосу 2019 жылдың 15 шілдесінен бастап Федералдық тізілім директорымен бекітіледі. Бұл түпкілікті Ережеде бірқатар ақпарат жинақтары бар (VI бөлімді, қағаз жұмысының көлемін қысқарту туралы Заңды қараңыз). Соңғы ережедегі барлық басқа талаптарға қолданылатын жалпы қолдану күніне қарамастан, қозғалатын тараптар, Еңбек министрлігі Федералдық тізілімде жеке хабарлама жарияламағанша, басқару және бюджет мәселелері жөніндегі басқарма оларды қағаз жұмысының көлемін қысқарту туралы Заңға сәйкес бекіткенше, ақпарат алымдарын сақтауға міндетті емес.  
21 мамыр 2019 жыл    
АҚШ    
143. G/TBT/N/TPKM/365/Add.1 Толықтыру 2019 жылғы 21 мамырдағы келесі хабарлама делегацияның өтініші бойынша Тайвань, Пэнху, Кинмэнь және Матцу аралдарының жеке кедендік аумағы арқылы таратылады. Органикалық ауыл шаруашылығы өнімдерін аккредиттеу жөніндегі органдарды бекіту және қадағалау туралы ереже Тайвань, Пэнху, Кинмэнь және Матцу аралдарының жеке кедендік аумағы G / TBT / N / TPКМ / 365 жобасы 2019 жылдың 1 наурызында 2019 жылдың 8 мамырында жария етілді және 2019 жылдың 30 мамырында күшіне енеді.  
21 мамыр 2019 жыл    
Тайвань, Пэнху, Кинмена және Матсу аралдарының жеке кедендік аумағы    
144. G/TBT/N/TPKM/348/Add.1 Толықтыру 2019 жылғы 21 мамырдағы келесі хабарлама делегацияның өтініші бойынша Тайвань, Пэнху, Кинмэнь және Матцу аралдарының жеке кедендік аумағы арқылы таратылады. Ауыл шаруашылығындағы органикалық ауыл шаруашылығы өнімдері мен қайта өңдеу өнімдерін таңбалауды басқару туралы ереже Тайвань, Пэнху, Кинмэнь және Матцу аралдарының жеке кедендік аумағы 2019 жылғы 7 қаңтарда G / TBT / N / TPKM / 348 хабарланған жоба туралы "Органикалық ауыл шаруашылығы өнімдерін және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу өнімдерін таңбалауды басқару Ережелері" туралы мәлімдегім келеді.  
21 мамыр 2019 жыл    
Тайвань, Пэнху, Кинмена және Матсу аралдарының жеке кедендік аумағы    
145. G/TBT/N/TPKM/347/Add.1 Толықтыру 2019 жылғы 21 мамырдағы келесі хабарлама делегацияның өтініші бойынша Тайвань, Пэнху, Кинмэнь және Матцу аралдарының жеке кедендік аумағы арқылы таратылады. Импортталатын Органикалық ауыл шаруашылығы өнімдерін басқару және тексеру ережесі Тайвань, Пэнху, Кинмэнь және Матцу аралдарының жеке кедендік аумағы 2019 жылдың 7 қаңтарында G / TBT / N / TPKM / 347 жобасы туралы хабарланған "импортталатын органикалық ауылшаруашылық өнімдерін басқару және тексеру ережелері" деп хабарлағысы келеді. 2019 жылғы 9 мамырда жарияланды және 2019 жылғы 30 мамырда күшіне енеді.  
21 мамыр 2019 жыл    
Тайвань, Пэнху, Кинмена және Матсу аралдарының жеке кедендік аумағы    
146. G/TBT/N/TPKM/346/Add.1 Толықтыру 2019 жылғы 21 мамырдағы келесі хабарлама делегацияның өтініші бойынша Тайвань, Пэнху, Кинмэнь және Матцу аралдарының жеке кедендік аумағы арқылы таратылады. Органикалық Ауыл шаруашылығын ілгерілету туралы Заңды қолдану ережесі Тайвань, Пэнху, Кинмена және Матсудың аралдарының жеке кедендік аумағы жобасы ескертілген "Органикалық Ауыл шаруашылығын көтермелеу туралы Ережелерді қолдану туралы Заң" туралы хабарлағысы келеді G / TBT / N / TPKM / 346 2019 жылдың 7 қаңтарында, 2019 жылдың 9 мамырында жарияланды және 2019 жылдың 30 мамырында күшіне енеді.  
21 мамыр 2019 жыл    
Тайвань, Пэнху, Кинмена және Матсу аралдарының жеке кедендік аумағы    
147. G/TBT/N/VNM/141 QCVN 2: 2019 жоба / BKHCN Мотоциклдер мен мопедтерді пайдаланушыларға арналған қорғаныш дулыға қатысты ұлттық техникалық ережелер (10 бет, вьетнам тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
22 мамыр 2019 жыл Қорғаныш бас киім (HS 650610)  
Вьетнам • Электр мотоциклдері мен мопедтерін және көлік құралдарының ұқсас түрлерін қоса алғанда, мотоциклдер мен мопедтерді пайдаланушыларға арналған қорғаныш дулыға қойылатын техникалық талаптар, сондай-ақ оларды өндіру, импорттау және айналымы кезінде шлемдердің сапасына қойылатын талаптар. Шлемдер түрлерінің тізімі және СЭҚ ТН тиісті коды техникалық регламент жобасының қосымшасында келтірілген. • Техникалық регламенттің бұл жобасы жарыс, Спорт және басқа да мамандандырылған көлік құралдарында пайдаланылатын дулыға қолданылмайды. Осы Техникалық регламенттің жобасы дулығаны өндіретін, импорттайтын және тарататын ұйымдар мен жеке тұлғаларға, сондай-ақ тиісті мекемелерге, ұйымдарға және жеке тұлғаларға қолданылады.  
148. G/TBT/N/TPKM/365/Add.1/Corr.1 Толықтыру Келесі хабарлама делегацияның өтініші бойынша Тайвань, Пэнху, Кинмэнь және Матцу аралдарының жеке кедендік аумағы арқылы таратылады. Аккредиттеу органдарын бекіту және қадағалау туралы ереже Тайвань, Пэнху, Кинмэнь және Матцу аралдарының жеке кедендік аумағы G / TBT / N / TPKM / 365 / Add құжатында хабарланатын ереже атауының ағылшын аудармасын түзеткісі келеді.Бекіту және қадағалау туралы ереже".  
22 мамыр 2019 жыл    
Тайвань, Пэнху, Кинмена және Матсу аралдарының жеке кедендік аумағы    
149. G/TBT/N/USA/1473/Add.1 Толықтыру 2019 жылғы 22 мамырдағы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: энергия үнемдеу бағдарламасы: DOE сынау процедурасында орташа пайдалану циклдарын немесе пайдалану кезеңдерін Өлшеу туралы ақпаратты сұрау туралы хабарлама Агенттік: энергия тиімділігі және жаңартылатын энергия көздері басқармасы, Энергетика министрлігі Іс-әрекет: қоғамдық талқылау кезеңін ұзарту. Түйіндеме: 2019 жылғы 18 наурызда АҚШ Энергетика министрлігі (DOE) Федералдық тізілімде DOE сынау рәсімдерінде орташа циклдарды немесе пайдалану кезеңдерін Өлшеу туралы (RFI) ақпарат беру туралы сұрау жариялады. Бұл құжат RFI бойынша түсініктеме беру үшін қоғамдық талқылау кезеңін ұзарту туралы хабарлайды. Түсініктеме беру кезеңі 2019 жылдың 31 мамырына дейін ұзартылды. Даталар: 2018 жылдың 18 наурызында (84 FR 9721) жарияланған RFI үшін түсініктеме кезеңі ұзартылды. Энергетика министрлігі 2019 жылғы 31 мамырдан кешіктірмей алынған ұсыныстарға қатысты түсініктемелерді, деректерді және ақпаратты қабылдайтын болады.  
23 мамыр 2019 жыл    
США    
150. G/TBT/N/BDI/47 Косметикалық өнеркәсіп үшін Глицерин. Ерекшелігі (16 бет, ағылшын тілінде)  
23 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Бұл Шығыс Африка стандартының жобасы косметикалық өнеркәсіп үшін глицеринді сынау әдістері мен сынамалар алу әдістерін, талаптарды анықтайды.  
151. G/TBT/N/BDI/46 Дезодоранттар мен антиперспиранттар. Ерекшелігі (14 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Шығыс Африкалық стандарттың бұл жобасы дезодоранттар мен антиперспиранттар үшін сынамалар алу әдістері мен сынақ әдістерін, талаптарын анықтайды.  
152. G/TBT/N/BDI/45 Балалар майы. Ерекшелігі (12 бет, ағылшын) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Шығыс Африкалық стандарттың бұл жобасы тазартылған өсімдік майларының немесе өсімдік және минералды майлардың қоспаларының немесе теріге арналған өсімдік және минералды майлардың қоспаларының негізінде дене майларына арналған сынамалар алу және сынау әдістері мен талаптарын анықтайды. Теріге арналған кремдерге, лосьонға, шашқа арналған майға және таза эфир майларына қолданылмайды. Терапиялық талаптар қойылатын денеге арналған майлар осы стандартқа жатпайды.  
153. G/TBT/N/BDI/44 Балалар майы. Ерекшелігі (12 бет, ағылшын) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Шығыс стандартының бұл жобасы балаларға арналған балалар майларына арналған талаптарды, сынама алу әдістерін және сынақ әдістерін анықтайды. Терапиялық талаптар қойылатын өнімдер осы стандартқа жатпайды. Мұндай өнімдер денсаулық сақтау министрлігінде тіркелуі тиіс.  
154. G/TBT/N/BDI/43 Қырынудан Кейінгі Лосьон - Ерекшелігі (12 бет, ағылшын) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Бұл Шығыс Африка стандартының жобасы талаптарды, сынама алу әдістерін және қырынудан кейін сынау әдістерін анықтайды.  
155. G/TBT/N/BDI/42 Мұздатылған теңіз-шаян құйрықтары Техникалық талаптары (10 бетте), ағылшын тілінде.  
23 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Бурунди стандарты ретінде қабылданған бұл шығыс африкалық стандарт, адамның тұтынуына арналған Panulirus, Thunnus және Peurulus тұқымдарының барлық түрлерінің мұздатылған құйрықтары үшін сынамалар алу әдістері мен сынақ әдістерін, талаптарын анықтайды  
156. G/TBT/N/BDI/41 Қуырылған балық. Техникалық талаптары. (10 бетте) ағылшын тілінде. Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Бурунди стандарты ретінде қабылданған бұл шығыс африкалық стандарт талаптарды, сынама алу әдістерін және қуырылған балықтың барлық түрлерін сынау әдістерін анықтайды.  
157. G/TBT/N/BDI/40 Балық ақуызының концентраты. Ерекшелігі (11 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Бурунди стандарты ретінде қабылданған бұл шығыс африкалық стандарт адамның тұтынуына арналған балық ақуызының концентратын сынау әдістері мен сынамаларды іріктеу әдістерін, талаптарын анықтайды.  
158. G/TBT/N/BDI/39 Ысталған балық. Техникалық шарттар (10 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Осы Шығыс Африкалық стандарт адамның тұтынуына арналған ысталған балық және қақталған ысталған балық үшін талаптарды, сынама алу әдістерін және сынау әдістерін белгілейді. Стандарт балықтардың барлық түрлеріне қолданылады.  
159. G/TBT/N/BDI/38 Асшаяндарды немесе асшаяндарды тез мұздатылған. Техникалық шарттар (10 бет), ағылшын тілінде Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Осы Шығыс Африкалық стандарт тез мұздатылған асшаяндарды немесе асшаяндарды сынаудың талаптарын, әдістерін және әдістерін белгілейді  
160. G/TBT/N/BDI/37 Асшаяндарды өңдеу. Практикалық ережелер жинағы (11 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Бурунди стандарты ретінде қабылданған бұл шығыс африкалық стандарт, адамның тұтынуына арналған Асшаяндарды немесе асшаяндарды өңдеу және өңдеу бойынша басшылық принциптерін белгілейді.  
161. G/TBT/N/BDI/36 Мұздатылған ет сүбе етті бөлім ұша тунец.Техникалық талаптары (10 страниц), ағылшын тілінде Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Бурунди стандарты ретінде қабылданған бұл шығыс африкалық стандарт адамның тұтынуына арналған мұздатылған тунецтердің талаптарын, сынамасын іріктеу әдістерін және сынау әдістерін анықтайды.  
162. G/TBT/N/BDI/35 Мұздатылған сегіздік-Техникалық сипаттама (9 бет, ағылшын тілінде)  
23 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Бурунди стандарты ретінде қабылданған бұл шығыс африкалық стандарт адамның тұтынуына арналған мұздатылған сегіз аяққа арналған сынаманы іріктеу және сынау әдістерін, талаптарын анықтайды.  
163. G/TBT/N/BDI/34 Балық шұжық. Ерекшелігі (11 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Бурунди стандарты ретінде қабылданған бұл шығыс африкалық стандарт, адамның тұтынуына арналған балық шұжықтары үшін сынамалар алу әдістері мен сынақ әдістерін, талаптарын анықтайды. Осы стандарт жаңа піскен балықтан жасалған шұжық, ысталған балықтан жасалған шұжық, кептірілген балықтан жасалған шұжық және ферменттелген балықтан жасалған шұжық.  
164. G/TBT/N/BDI/33 Балықты өңдеу. Практикалық ережелер жинағы. 1-бөлім. Жаңа балық (9 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
23 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Бурунди стандарты ретінде қабылданған бұл шығыс африкалық стандарт адамның тұтынуына арналған жаңа піскен балықты өңдеу және өңдеу бойынша нұсқауларды қамтиды.  
165. G/TBT/N/UGA/1082 DUS DEAS 386: 2019, Бұрын қолданылған аяқ киім. Тексеру және қабылдау өлшемдері. Практикалық ережелер жинағы, Екінші басылым. (14 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Бұрын қолданылған аяқ киім; аяқ киім, гетрлер және т .б.; осындай бұйымдардың бөліктері (HS 64); Аяқ киім (ICS 61.060)  
Уганда Уганда Стандартының бұл жобасында бұрын пайдалануда болған аяқ киімдерді пайдалану критерийлерін тексеру және қабылдау үшін ережелер жинағы жазылған. Осы стандарт оның болжамды түпкілікті пайдаланылғанына қарамастан барлық үлгідегі және өлшемдегі пайдаланылған аяқ киімге қолданылады.  
166. G/TBT/N/UGA/1081 DUS DEAS 93 3: 2019, Өңделмеген теріні және былғарыны сақтап қалу. Тәжіребиелік ереженің жиынтығы, 3 бөлім: улау, екінші басылым. (12 бетте, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Кеппеген тері және ірі қара малдың терісі (буйволдарды қоса алғанда) немесе жануарлардың жылқыларының (жас немесе тұздалған, кептірілген, әк, маринадталған немесе өзге тәсілмен консервіленген, бірақ иленбеген, пергаментті немесе қосымша даярлықпен), олардың қырқылғанына немесе салынмағанына қарамастан (HS 4101); Кеппеген терілер, былғары шикізаты және былғары (ICS 59.140.20)  
Уганда Осы Уганда стандартының жобасы шөптеу арқылы сақталуы тиіс және илеу үшін арналған шкуралар мен теріге қолданылады.  
167. G/TBT/N/UGA/1080 DUS DEAS 93 2: 2019, Өңделмеген терілер мен терілерді сақтау. Практикалық ережелер жинағы. 2 бөлім. Ауада кептіру, екінші басылым. (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Шикі терілер және ірі қара малдың (буйволдарды қоса алғанда) немесе жануарлардың жылқыларының (жас немесе тұздалған, кептірілген, әк, маринадталған немесе өзге тәсілмен консервіленген, бірақ иленбеген, пергаментті немесе қосымша даярлықпен) терісі, олардың қырқылғанына немесе салынмағанына қарамастан (HS 4101); шикі терілер, былғары шикізаты және былғары (ICS 59.140.20)  
Уганда Осы Уганда стандартының жобасы ауаға кептіру арқылы сақталатын және илеуге арналған өңделмеген терілер мен шкураларға қолданылады.  
168. G/TBT/N/UGA/1079 DUS DEAS 93 1: 2019, Өңделмеген терілер мен терілерді сақтау. Практикалық ережелер жинағы. 1-бөлім. Елші стек, екінші басылым. (14 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Шикі терілер және ірі қара малдың (буйволдарды қоса алғанда) немесе жануарлардың жылқыларының (жас немесе тұздалған, кептірілген, әк, маринадталған немесе өзге тәсілмен консервіленген, бірақ иленбеген, пергаментті немесе қосымша даярлықпен) терісі, олардың қырқылғанына немесе салынмағанына қарамастан (HS 4101); шикі терілер, былғары шикізаты және былғары (ICS 59.140.20)  
Уганда Уганда Стандартының осы жобасы тұздау жолымен сақталуы тиіс және илеу үшін арналған өңделмеген терілер мен шкураларға қолданылады.  
169. G/TBT/N/TZA/280 AFDC12 (6141) P2 / TZS 1355: 2012 Қатты түрдегі жасанды тәттілендірілген хош иісті сусын. Спецификация (6 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Алкогольсіз сусындар (ICS 67.160.20)  
Танзания Танзания стандарты ауыз сумен қалпына келтіргеннен кейін қолдануға дайын сусын ретінде диетаны сақтайтын адамдардың тағамға тікелей қолдануға арналған қатты түрдегі жасанды тәттіленген хош иістендірілген сусындарға арналған сынамалар мен сынақтарды іріктеудің талаптарын, әдістерін белгілейді  
170. G/TBT/N/TZA/279 AFDC12 (6142) P2 / TZS 246: 2013 Жеміс-жидектер-техникалық шарттар Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Алкогольсіз сусындар (ICS 67.160.20)  
Танзания Танзания осы стандарты адамның тұтынуына арналған жеміс асқабақ сынамасын іріктеу және сынау талаптарын анықтайды.  
171. G/TBT/N/TZA/278 AFDC12 (5984) P3 TZS 1583: 2013 Өңделген тағамдық саңырауқұлақтар өсірілетін. Техникалық талаптар (13 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Жемістер, көкөністер және оларды қайта өңдеу өнімдері (ICS 67.080.01)  
Танзания Танзанияның осы стандарты экспортқа және жергілікті нарықтарға арналған жеуге жарамды саңырауқұлақтардың өңделген егілген түрлерін сынаудың және сынаудың талаптары мен әдістерін белгілейді.  
172. G/TBT/N/TZA/277 AFDC12 (5983) P2 / TZS 1351: 2010 Қатты түрдегі хош иісті сусын. Техникалық шарттар (6 бет), ағылшын тілінде Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Тұтынушыларға арналған ақпарат, таңбалау; адамның денсаулығын немесе қауіпсіздігін қорғау; сапаға қойылатын талаптар  
Танзания Танзанияның осы стандарты ауыз сумен қалпына келтіргеннен кейін қолдануға дайын сусын түрінде адамның тікелей пайдалануына арналған қоректік тәттілендіргіштері бар қатты түрдегі хош иістендірілген сусынды сынаудың және сынаудың талаптарын, әдістерін белгілейді.  
173. G/TBT/N/BDI/51 Майда консервіленген Тунец. Техникалық талаптар (12 бет), ағылшын тілінде Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Бурунди стандарты ретінде қабылданған бұл шығыс африкалық стандарт адамның тұтынуына арналған майда консервіленген тунецті сынау әдістері мен сынамаларды іріктеу әдістерін, талаптарын анықтайды.  
174. G/TBT/N/BDI/50 Теңіз және тұщы су балықтарынан, шаян тәрізділер мен ұлулардан жасалған крекерлер. Техникалық шарттар (10 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Балық және балық өнімдері (ICS 67.120.30)  
Бурунди Бутрунди стандарты ретінде қабылданған бұл шығыс африкалық стандарт теңіз және тұщы су балықтарынан, шаян тәрізділер мен ұлулардан дайындалған крекерлерді сынауды және сынаманы іріктеуді анықтайды Оған қолдануға дайын қуырылған, сондай-ақ жасанды хош иістендірілген балықтар, шаян тәрізділер мен ұлулардан жасалған крекерлер кірмейді.  
175. G/TBT/N/BDI/50 Ерін бальзамы (Lip salve) - Техникалық сипаттама (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Бұл Шығыс африкандық стандарт жобасы мұнай немесе өсімдік майы негізіндегі ерінге арналған бальзамға арналған сынамалар мен сынаулар әдістерін, талаптарды анықтайды. Бұл стандарт терапевтік құралдар, ерін далабы, жылтыратқыш және эмульсияның түрлері Қолданылатын ерінге арналған бальзамға қолданылмайды.  
176. G/TBT/N/BDI/49 Ерінге арналған Бальзам ( Lip salve) - Техникалық сипаттама (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Бұл Шығыс африкандық стандарт жобасы мұнай немесе өсімдік майы негізіндегі ерінге арналған бальзамға арналған сынамалар мен сынаулар әдістерін, талаптарды анықтайды. Бұл стандарт терапевтік құралдар, ерін далабы, жылтыратқыш және эмульсияның түрлері Қолданылатын ерінге арналған бальзамға қолданылмайды.  
177. G/TBT/N/BDI/48 Шашқа арналған Лак-ерекшелігі (14 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
24 мамыр 2019 жыл Косметика. Дәретхана керек-жарақтары (ICS 71.100.70)  
Бурунди Шығыс Африкалық стандарттың бұл жұмыс жобасы шаш лактарын сынаудың талаптарын, әдістерін және әдістерін анықтайды. Бұл стандарт аэрозоль немесе аэрозоль емес жүйемен жеткізілетін сулы және майлы негіздегі шашқа арналған лактарға да қолданылады. Бұл стандарт терапевтік талаптар қойылатын дәрілік заттарға қолданылмайды.  
178. G/TBT/N/USA/823/Add.1 Қосымша Келесі хабарлама 24 мамыр 2019 жыл Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: төмен шығарындыларға арналған бағдарлама Агенттік: табиғатты пайдалану департаменті, Род-Айленд Штаты Әрекет: ұсынылған түзету Түйіндеме: шығарындылардың төмен деңгейі бар көлік құралдарының мемлекеттік бағдарламасына қойылатын талаптарды анықтайды. Түсініктемелер үшін соңғы күн: 20 маусым 2019 Мемлекеттік хатшы қағидаларының дерекқоры 20 мамыр 2019 жыл: https://rules.sos.ri.gov/promulgations/part/250-120-05-37 https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_3068_01_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_3068_00_e.pdf  
27 мамыр 2019 жыл    
АҚШ    
179. G/TBT/N/USA/1478/Corr.1 Түзету Келесі хабарлама 24 мамыр 2019 жыл Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: медициналық аспаптар; Басқа құрылғылардан ерекшеленетін керек-жарақтардың жіктелуі; I сынып үшін жарамды керек-жарақтардың аяқталған тізімі; түзету Агенттік: өнімдер мен дәрі-дәрмектерді бақылау басқармасы, HHS Іс-әрекет: іс-әрекеттердің түпкілікті жіктелуі; түзету Түйіндеме: азық-түлік және дәрі-дәрмек сапасын санитарлық қадағалау басқармасы (FDA) 2019 жылғы 12 сәуірде Федералдық тізілімде пайда болған құжатты түзетеді. Бұл құжат бөлімді дұрыс емес бөлімшеге қосу арқылы жарияланды. Бұл түзету жіктеудің соңғы әрекетінің дәлдігін арттыру үшін жасалады. Күндер: 2019 жылғы 20 мамырда күшіне енеді және 2019 жылғы 13 мамырда қолданылады. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-20/html/2019-10399.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-20/pdf/2019-10399.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_3058_00_e.pdf  
27 мамыр 2019 жыл    
АҚШ    
180. G/TBT/N/USA/1444/Add.1 Қосымша Келесі хабарлама 24 мамыр 2019 жыл Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: Колорадода өсірілген ирландиялық картоп; № 2 учаскемен жұмыс істеу ережесіне өзгерістер енгізу Агенттік: аграрлық маркетинг қызметі, USDA Әрекет: Соңғы ереже РЕЗЮМЕ: бұл соңғы ереже Колорадо өсірілген ирландиялық картоптың федералдық маркетингтік тапсырысымен белгіленген өлшемдерді қайта қарайды. Бұл іс-қимыл АҚШ-тың № 2 сортты картоп үшін ең аз мөлшерін немесе АҚШ-тың № 2 немесе жоғары сапалы картоптың барлық басқа түрлері үшін ағымдағы талаптарға сәйкес келтіру үшін жоғары сапалы талаптарын қайта қарайды. Бұдан басқа, осы Ережеде АҚШ үшін аз өлшемді профильге, тауарлық сортқа немесе жақсы картоптың мөлшеріне қойылатын талаптар қайта қаралады. 2019 жылғы 20 маусымнан бастап қолданылады. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-21/html/2019-10615.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-21/pdf/2019-10615.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_3059_00_e.pdf  
27 мамыр 2019 жыл    
АҚШ    
181. G/TBT/N/USA/1206/Add.2 Қосымша Келесі хабарлама 24 мамыр 2019 жыл Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: Шағын жолсыз қозғалтқыштар Агенттік: Калифорния әуе ресурстары жөніндегі кеңесі, Калифорния штаты Әрекет: қабылдау ережесі РЕЗЮМЕ: Қаржы министрлігі циркулярының веб-мекенжайын жаңарту және жаңалау үшін ережеге өзгерістер енгізілді. 6 мамыр 2019 жыл жұмыс істейді № 20-Z, Калифорния штатының реттеуші хабарламалар тізілімі, 17 мамыр 2019 жыл (786 бет): https://oal.ca.gov/wp-content/uploads/sites/166/2019/05/20z-2019.pdf https://oal.ca.gov/wp-content/uploads/sites/166/2019/05/20z-2019.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_3072_00_e.pdf  
27 мамыр 2019 жыл    
АҚШ    
182. G/TBT/N/UGA/1086 DUS DEAS 949: 2019, Автомобиль және темір жол көлігі үшін қауіпті жүктерді жіктеу және сәйкестендіру, бірінші басылым (245 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
27 мамыр 2019 жыл Қауіпті жүктер; қауіпті жүктерден қорғау (ICS 13.300)  
АҚШ Уганда Стандартының бұл жобасы денсаулық, мүлік және қоршаған орта қауіпсіздігі үшін елеулі қауіп төндіруі мүмкін қауіпті жүктердің жіктелуі мен сәйкестендірілуін қамтиды.  
183. G/TBT/N/BRA/866 20 мамыр 2019 жыл № 248 қаулы (Португал тілінде 19 бет) 21 шілде 2019 жыл
27 мамыр 2019 жыл HS: 85015110 - үшфазалы түрдегі қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыш.  
Бразилия Ішкі нарықта қысқа тұйықталған роторы бар үшфазалы асинхронды электр қозғалтқыштарды жеткізу тізбегіне қойылатын міндетті талаптарды белгілейтін техникалық регламенттің жобасы (I Қосымшаға енгізілген) және өнім берушінің сәйкестігі туралы декларация тетігінің құралы (SDoC) арқылы өнімділікке және энерготиімділікке сүйене отырып сәйкестікті бағалау рәсімдері (II Қосымшаға енгізілген).  
184. G/TBT/N/BRA/562/Add.3 Толықтыру Келесі хабарлама 24 мамыр 2019 жыл Бразилия делегациясының өтініші бойынша таратылады. Көшені жарықтандыру шамдары Бұл қосымша Inmetro ұлттық метрология, сапа және технология институты 17 мамыр 2019 жыл (Portaria Nº 239, de 17 de Maio de 2019) 239 жарлық шығарғаны туралы хабардар етуге бағытталған, газ разрядты шамдары бар қоғамдық жарықтандыру құралдары үшін 3 (үш) айға ұзартуды көздейтін 2017 жылғы Inmetro 20 Жарлығымен көше шамдарына арналған бекітілген Қағидаларға кейбір түзетулер енгізу үшін, Inmetro 20 Жарлығының 15 және 16-баптарында белгіленген бос жұмыс орны мерзімі; "B.3. тармақшасы кері қайтарып алынсын.3 жол және тротуар индексінің біркелкілігі"; техникалық сапа регламенті; және техникалық регламенттің І-А қосымшасына А1 қосу және кейбір тармақтарды 10-бапқа қосу. 20/2017 Жарлықтың басқа да ережелері сақталуда. Толық мәтін португал тілінде қол жетімді және мекенжайы бойынша жүктелуі мүмкін: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/05/2019&jornal=515&pagina=34&totalArquivos=102  
27 мамыр 2019 жыл    
Бразилия    
185. G/TBT/N/TUR/80/Rev.1 Ойыншықтардың қауіпсіздігі ережесіне түзетулер енгізу туралы қаулы жобасы (1 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Ойыншықтар; (HS: 95)  
Түркия Ойыншықтардың қауіпсіздік ережелеріне түзету Түркияда ойыншықтардың қауіпсіздігі қағидалары 2016 жылғы 4 қазандағы Ресми газетте жарияланды және 2017 жылғы 4 сәуірде күшіне енді. 2017 жылғы 1 сәуірдегі Ресми газетте жарияланған сол ережелерге қатысты түзету. Қазіргі уақытта түзету жобасы төменде аталған жаңа әзірлемелер шеңберінде дайындалды: • Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес химиялық заттардың келісілген жаңартулары (ЕС) 2017/774, 2017/898, 2017/738, 2018/725. • Ішкі заңнамаға қатысты базалық реттеуге сілтеме жаңартылды. • Керекті жаңартулар, министерства атауының өзгеруіне байланысты,іске асыруға жауапты заңнаманы көрсетілді. • «Су ойыншығына (aquatic toy)» сілтемелер C қосымшасының тиісті бөлімдерінде «су ойыншығы (aqueous toy)» ретінде өзгертілді.  
186. G/TBT/N/TPKM/378 Роботтар мен роботталған құрылғылар үшін қауіпсіздік туралы ақпаратты, сондай-ақ суық металға арналған пилорамдарды еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасы туралы Заңға сәйкес тіркеу туралы ұсыныс (2 бет, қытай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Роботтар мен роботтандырылған құрылғылар, сондай-ақ суық металға арналған пилорамалар; электр (электрмен қыздырылған газды қоса алғанда), лазерлік немесе басқа да жарық немесе фотондық сәулелер, ультрадыбыстық, электронды-сәулелік, магнитті-импульстік немесе плазмалық-доғалы дәнекерлеу, дәнекерлеу аппараттары мен құрылғылары, олардың кесе алатынына қарамастан; металдарды немесе металл керамиканы ыстықтай тозаңдатуға арналған электр машиналары мен аппараттары (HS 8515)); (HS 842489); өзге де машиналар (HS 842890); аралау немесе кесуге арналған станоктар (HS 846150); басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген өнеркәсіптік роботтар (HS 847950)  
Тайвань, Пэнху, Кинмэнь және Матцу аралдарының жеке кедендік аумағы Еңбек қауіпсіздігі және еңбек гигиенасы жөніндегі басқарма роботтарды және роботталған құрылғыларды, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбек гигиенасы туралы Заңның 7-бабының 1 және 3-тармақтарына сәйкес қауіпсіздік туралы ақпаратты тіркеуге жататын суық металға арналған аралау машиналарын реттеуге ниеттенеді. 2019 жылдың 1 қыркүйегінен бастап барлық осындай өнімдер ISO көрсетілген стандарттарына сәйкес келуі және оларды нарықта орналастырғанға дейін ақпараттық веб-сайтта тіркелуі тиіс. Қауіпсіздік туралы ақпаратты тіркеу отандық өндірушілер немесе импорттаушылар көрсетілген ISO стандарттары негізінде, яғни ISO 10218-1: 2011 (немесе CNS 14490-1: 2015) роботтар мен роботталған құрылғылар үшін және суық өңдеу үшін аралау машиналары үшін ISO 16093: 2017. металл. Функционалдық қауіпсіздік пен электромагниттік үйлесімділікке қойылатын талаптарға келетін болсақ, 3 жыл өтпелі кезең беріледі және өтпелі кезең ішінде ISO 13849-1: 1999 және IEC 61000 стандарттарына сәйкестігі қолайлы.  
187. G/TBT/N/THA/544 Үйде пайдалануға арналған кір жуғыш машиналарға Тай өнеркәсіптік стандартының жобасы-энергия тиімділігіне қойылатын талаптар (TIS1462-25XX (20XX) (5 бет, тай тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Кір жуғыш және кептіру машиналарын қоса алғанда, тұрмыстық немесе кір жуғыш үлгідегі кір жуғыш машиналар (HS 8450); кір жуғыш машиналар (ICS 97.060)  
Тайланд Тай өнеркәсіптік стандарттар институты (TISI) tis1462-2548 (2005) үйде пайдалануға арналған кір жуғыш машиналарды кері қайтарып алуды және оны үйде пайдалануға арналған кір жуғыш машиналарға TIS 1462-25XX (20XX) ауыстыруды ұсынды - міндетті стандарт ретінде энергия тиімділігіне қойылатын талаптар. Стандарт ауыспалы токтың бір фазалы қоректенуі үшін, жылыту құрылғылары бар немесе оларсыз, сондай-ақ стандартты кір жуу қуаты 30 кг аспайтын суық және / немесе ыстық суды беру үшін номиналды кернеуі 250 В аспайтын тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы кір жуу машиналарына қолданылады. Ол сондай-ақ ортадан тепкіш күштің көмегімен су алуға арналған құрылғыларға қатысты және тоқыманы жууға және кептіруге арналған аспаптарға қолданылады. Бұл стандарт кір жуғыш машиналар үшін энергия тиімділігіне қойылатын талаптарды белгілейді, соның ішінде нысаналар; анықтамалар; типтері; жалпы және энергиялық тиімді талаптар; таңбалау.  
188. G/TBT/N/EU/665 Комиссияны жүзеге асыру туралы шешімнің жобасы, бекітілмейтін,күміс-натрий-гидрофосфат цирконий биоцидті өнімдерде 2 және 7 типті өнімдерді қолдану үшін белсенді зат болып табылады (3 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Биоцидті өнім.  
Европалық одақ 2 және 7 типті биоцидті өнімдерді қолдану үшін белсенді зат ретінде мақұлдау туралы Комиссия қаулысының осы жобасында натрий-натрий-цирконий гидрофосфаты бекітілмейді. Жеткілікті тиімділік өтініш беруші ұсынған ақпарат негізінде көрсетілмеді. Еуропалық химиялық агенттіктің пікірімен оның веб-сайтында танысуға болады (http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance- утверждение).  
189. G/TBT/N/EU/664 2 және 7 типті биоцидті өнімдерді (3 бет (- тер) пайдалану үшін әрекет етуші зат ретінде күміс-мыс цеолитті мақұлдамайтын комиссияны ағылшын тілінде жүзеге асыру туралы шешімнің жобасы) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Биоцидные өнім  
Европалық одақ Комиссияны жүзеге асыру туралы шешімнің осы жобасында 2 және 7 типті биоцидті өнімдерде қолдану үшін белсенді зат ретінде күміс және мыс цеолиті бекітілмейді. Жеткілікті тиімділік өтініш беруші ұсынған ақпарат негізінде көрсетілмеді. Еуропалық химиялық агенттіктің пікірімен оның веб-сайтында танысуға болады (http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance- утверждение).  
190. G/TBT/N/EU/663 2 және 7 типті биоцидті өнімдерді пайдалану үшін әрекет етуші зат ретінде күмістің цеолитін мақұлдамайтын комиссияны жүзеге асыру туралы шешімнің жобасы (3 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Биоцидные өнім  
Европалық одақ Комиссияның бұл жобасы 2 және 7 типті биоцидті өнімдерді қолдану үшін белсенді зат ретінде Күміс цеолитін мақұлдамайды. Жеткілікті тиімділік өтініш беруші ұсынған ақпарат негізінде көрсетілмеді. Еуропалық химиялық агенттіктің пікірімен оның веб-сайтында танысуға болады (http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance- утверждение).  
191. G/TBT/N/EU/662 Өнім үлгісіндегі биоцидті өнімдерде пайдалану үшін әрекет етуші зат ретінде карбендазимді мақұлдамайтын комиссияны жүзеге асыру туралы шешім жобасы 9 (3 бет, ағылшын тілінде)  
28 мамыр 2019 жыл Биоцидные өнім  
Европалық одақ Комиссияны жүзеге асыру туралы шешімнің осы жобасында карбендазим 9 өнім түріндегі биоцидті өнімдерде қолдану үшін белсенді зат болып табылады деп бекітілмейді. Жұмсарту мүмкін емес қоршаған орта үшін тәуекелдер анықталды тәуекелдерді азайту және қауіпсіз пайдалану жөніндегі барабар шаралар табыла алмайды. Еуропалық химиялық агенттіктің пікірімен оның веб-сайтында танысуға болады (http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance- утверждение).  
192. G/TBT/N/DEU/17 2014/94 / EU директивасын транспондау және шығарындыларды бақылаудың одан әрі ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулы Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Код KN: 2710 12 41, Код KN: 2710 12 45, Код KN: 2710 12 49, Код KN: 2710 12 50, Код KN: 2710 20 11, Код KN: 2710 20 15, Код KN : 2710 20 17, код KN: 2710 19 43, код KN: 2710 19 46, код KN: 2710 19 47, код KN: 3826 00 10, код KN: 3826 00 90, код KN 22 07 , Код KN 2711 11 00, кодтар KN: 2711 12 11 - 2711 19 00, код KN: 2711 21 00, код KN 2711 29 00, код KN 2804 10 00, HS: 1507 - 1518, кодтар KN: 2710 19 62 - 2710 19 68.  
Германия Отынның сапасы мен таңбалануы туралы Жарлыққа (10-ші BImSchV) келетін болсақ, бұл қаулы жол көлік құралдарына, жолсыз жылжымалы техникаға (теңізде емес ішкі жүзу кемелерін қоса алғанда), ауыл шаруашылығы және орман тракторларына және теңізде жоқ рекреациялық кемелерге қатысты - мәжбүрлі от алатын және сығылудан тұтанатын қозғалтқыштары бар қозғалтқыштарға арналған отынның техникалық сипаттамаларын және отынды таңбалауға қойылатын талаптарды белгілейді. Жарлық әсіресе бензинге, дизель отынына, газойльге, биодизельге, этанолға, сұйық мұнай газына, табиғи немесе биогазға отын, өсімдік майы, сутегі мен мазутқа қатысты қолданылады. Қаулыда тиісті еуропалық стандартқа сәйкес отынның таңбалануы көрсетіледі. Сутегі сапасына қойылатын талаптар қаулыға енгізілді. Көлік отынының сапасына қойылатын талаптар отынның сапасы мен таңбалануы туралы жарлықтағы DIN немесе CEN стандарттарының соңғы нұсқасына сілтеме жасай отырып, техниканың жаңа деңгейіне дейін жаңартылады. Биологиялық қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі зауыттар туралы қаулы (30-ші BImSchV) шығарындыларды бақылау туралы заңнамаға сәйкес бекітуге жататын қалдықтарды биологиялық өңдеу жөніндегі қондырғыларға арналған материалдарға нақты талаптарды белгілейді.  
193. G/TBT/N/BDI/57 Цементке арналған полиолефинді маталы қаптар (сөмкелер). Техникалық шарттар (16 бет), ағылшын тілінде Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Көрсетілмеген  
Бурунди Шығыс Африка стандартының бұл жобасы цементті буып-түюге арналған мата полиолефинді қаптарға (сөмкелерге) қойылатын талаптарды белгілейді  
194. G/TBT/N/BDI/56 Балық аулау желісі. Ерекшелігі (14 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Көрсетілмеген  
Бурунди Бұл шығыс африкалық стандарт жобасы балық аулайтын жаберлік желілерге арналған талаптар мен сынақ әдістерін анықтайды.  
195. G/TBT/N/BDI/55 Тоқыма. Тұрмыстық перделер мен драпировкаға арналған маталар. Техникалық шарттар (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Көрсетілмеген  
Бурунди Бұл шығыс африкалық стандарт жобасы перделер мен бүрку үшін маталарға қойылатын пайдалану талаптарын белгілейді. Ол барлық трикотаж, шілтер, мата, көбіктенген арқалар мен маталарды қамтиды. Бұл шыныдан жасалған матадан басқа барлық маталарға қолданылады. Егер өзгеше көрсетілмесе, бұл талаптар жалюзи маталарына да қолданылады.  
196. G/TBT/N/BDI/54 Бір рет қолданылатын балалар жаялықтары. Ерекшелігі.(22 стр., На английском языке) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Көрсетілмеген  
Бурунди Шығыс Африка стандартының осы жобасында бір рет қолданылатын балалар жаялықтарын сынау талаптары мен әдістері көрсетілген.  
197. G/TBT/N/BDI/53 Ересектерге арналған бір реттік жаялықтар. Спецификация (18 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Көрсетілмеген  
Бурунди Шығыс Африкалық стандарттың осы жобасында ересектерге арналған ұстамауды емдеуге арналған, ересектерге арналған жаялықтарды, ересектерге арналған ішектерді, ересектерге арналған Астарларды (шалбарға салынған) және басқаларды қоса алғанда, ересектерге арналған бір реттік сіңіргіш бұйымдарды сынаудың талаптары мен әдістері анықталады.  
198. G/TBT/N/BDI/52 Санитарлық Сүлгілер. Техникалық шарттар. 2 бөлім. Көп реттік (20 бет, ағылшын тілінде) Хабарландыру сәтінен бастап 60 күн
28 мамыр 2019 жыл Көрсетілмеген  
Бурунди Шығыс Африка стандартының бұл жобасы көп реттік гигиеналық төсемдерге арналған талаптар мен сынақ әдістерін белгілейді (оның ішінде көп рет қолданылатын төсемдер). Осы стандарт Бір реттік гигиеналық төсемелерге қолданылмайды.  
Мақаланың шыққан күні: 05.08.2019 20:01
Парақтағы соңғы өзгерістер: 05.08.2019 20:01
Сұрақ қою Өмiрбаян Сөз сөйлеулер

Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi Құмар Іргебайұлы Ақсақалов

Шілде 2020
ДсСсСрБсЖмСнЖк
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Әкімнің блогы
МО басшыларына сұрақ қою
Халықтық бақылау
 Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми сайтынҚазақстан Республикасы Президентінің ресми сайтыҚазақстан Республикасының Премьер-Министрі Официальный ресурсАссамблея народов Казахстана Стратегия Казахстан 2050«Қазақстан — ұлы дала елі» ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКСПОРТ ПОРТАЛЫ Дорожная карта«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»Қазақстан Республикасы Жоғарғы СотыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіҚазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынадыҚазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің деректер базасыtrade.gov.kzӘкімдіктің электрондық қызметтеріortcom.kzАлтын сапаМодернизация пенсионной системыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіЗащита бизнеса СКОЦентр оценки эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан  ҚР инвестиция және даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетіҚазақстанның ветеринарлық дәрігерлерінің қауымдастығыСот кабинетіНациональная палата предпринимателей Республики Казахстан — «Атамекен» Электрондық еңбек биржасы БжЗқ зейнетақы қорыkazakhstan.travelwww.business.gov.kzIfk.kzказконтентДоступное жильё 2020www.kdb.kzҚазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығыGalam TV Ұлттық телерадио хабарларын таратуТелерадиохабар тарату саласындағы ұлттық операторыБәсекеге кабілеттілік жөніндегі кеңес Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest» «БЖЗҚ» АҚҚазақстан-Петропавл«ШАПАҒАТ» республикалық форумыҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы100 жаңа есімҚазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
ТИЦ Яндекс.Метрика

@2020 Солтүстiк Қазақстан облысының ресми интернет-ресурсы