2020 жылғы 13 шілде — Қазақстан Республикасындағы Жалпыұлттық аза тұту күні

Солтүстiк Қазақстан облысының ресми интернет-ресурсы | Дүниежүзілік сауда ұйымының Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2020 жылғы 1 мамырдан 10 мамырға дейін дейін аралығындағы жарияланған хабарламалар тізімі
A- A A+
Дүниежүзілік сауда ұйымының Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2020 жылғы 1 мамырдан 10 мамырға дейін дейін аралығындағы жарияланған хабарламалар тізімі
№ хабарламалар Құжаттың атауы Түсініктеме беру үшін соңғы күн
Күні Тарату саласы  
Ел Қысқаша мазмұны  
 1.  
G/TBT/N/CHE/240/Add.1   2020 жылғы 1 мамырдағы келесі хабарлама Швейцария делегациясының өтініші бойынша таратылады. Энергия тиімділігі туралы жарлық. Федералдық кеңес энергия тиімділігі туралы Жарлықтың соңғы нұсқасын қабылдады. Энергия тиімділігі туралы Жарлық жобасына түзетулер: • Тоңазытқыш жабдықтар (1.1-Қосымша): Тоңазытқыш жабдығына қойылатын ең аз энергетикалық талаптар энергия тиімділігі туралы Жарлықтың қабылданған нұсқасына сәйкес 2024 жылғы 1 наурыздан бастап ЕО - дағы сияқты болады. Бір есікті тоңазытқыштар үшін (жалпы көлемге үшжұлдызды немесе төртжұлдызды бөліктердің (- лердің) көлемі 0,18-ден кем) ЕО-дағы энергетикалық сипаттамаларға қойылатын ең аз талаптар 2021 жылдың 1 наурызынан бастап (яғни 125 EEI) қолданылатын болады. • Тікелей сату функциясы бар Тоңазытқыш жабдық (1.21- Қосымша). Энергия тиімділігіне қойылатын ең аз талаптар сусындар тоңазытқыштарға, супермаркеттерге арналған тік және аралас Тоңазытқыш шкафтарға және супермаркеттерге арналған тік, құрама мұздатқыш шкафтарға ғана қолданылады. Энергия тиімділігіне қойылатын ең аз талаптар сусындар тоңазытқыштарға, супермаркеттерге арналған тік және аралас Тоңазытқыш шкафтарға және супермаркеттерге арналған тік, құрама мұздатқыш шкафтарға ғана қолданылады. https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHE/20_3028_00_f.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHE/20_3028_00_x1.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHE/20_3028_00_x2.pdf   Хабарланған сәттен бастап 60 күн
4 мамыр 2020 жыл    
Швейцария    
 1.  
G/TBT/N/VNM/171   Теңіздегі жылжымалы қызмет үшін пайдаланылатын VHF радиотелефонына ұлттық техникалық регламент жобасы (Вьетнам тілінде 65 бет) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
4 мамыр 2020 жыл 12,5 кГц және 25 кГц арналарын пайдалана отырып, радиожиілік спектрін ұлттық жоспарлау ережелеріне сәйкес жиілік жолағында жұмыс істейтін радиоқабылдағыштар мен VHF таратқыштары. QCVN телефон жабдығына сәйкес келетін нақты құрылғылар тізімі: VHF (коды ТН ВЭД: 8517.18.00); Сипаттамасы: Кемелерде қолданылатын сыртқы антеннаның ажыратқышы бар VHF телефон және сандық шақыру (DSC) үшін таратқышы. Желілік телефонияға немесе желілік телеграфияға арналған электр құрылғылары, оның ішінде сымсыз телефон түтіктері бар желілік телефон аппараттары және көтергіш желілері бар жүйелерге арналған немесе цифрлық желілері бар жүйелерге арналған телекоммуникациялық аппараттар; видеофондар (HS 8517)  
Вьетнам Ұлттық техникалық регламент жобасы ETSI EN 300 162-1 V1. 4. 1 (2006-05) және ETSI en 300 162-2 V1.2.1 (2006-12) Ұлттық техникалық регламент VHF қабылдағыштарына, кемелерде пайдалану үшін сыртқы антеннаны қосуға арналған ажыратқышы бар дауыстық және цифрлық таңдауға (DSC) арналған таратқыштарға арналған ең аз талаптарды белгілейді. Бұл ереже 12,5 кГц және 25 кГц арналарын пайдаланатын радиожиілік спектрін ұлттық жоспарлау ережелеріне сәйкес белгілі бір жиілік жолақтарында жұмыс істейтін VHF радиоқабылдағыштар мен таратқыштарына қолданылады. Келесі ережелер енгізілген: 1. Жалпы ережелер 2. Техникалық талаптар 3. Нормативтік талаптар 4. Ұйымдар мен жеке тұлғалардың міндеттері 5. Жүзеге асыру A қосымшасы (нормативтік): көршілес арнада қуатты өлшеуге арналған өлшеу қабылдағышы. B қосымшасы (нормативтік): IEC 61162-1 командаларына арналған хаттама (FSI) С қосымшасы (нормативтік): сәулеленуді өлшеу D қосымшасы (нормативтік): теңіздегі жылжымалы қызмет үшін пайдаланылатын VHF телефон жабдығының тізімі QCVN осы жолмен жүруі тиіс. Қолданылатын әдебиеттер тізімі. Ұлттық техникалық регламент қолданыстағы ұлттық техникалық стандарттарды (QCVN 52: 2011 / BTTTTT "Теңіздегі жылжымалы қызметке арналған VHF радиотелефонына қатысты ұлттық техникалық ережелер".  
 1.  
G/TBT/N/VNM/170   Құтқару құралдарында пайдаланылатын VHF радиотелефонына қатысты ұлттық техникалық ережелердің жобасы (43 бет, Вьетнам тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
4 мамыр 2020 жыл VHF қол радиотелефондар, теңіздегі жылжымалы қызмет жолағында 156 МГц-тен 174 МГц-ке дейін жұмыс істейтін, құтқару кемелерінде пайдалануға жарамды. QCVN телефон жабдығына сәйкес келетін нақты құрылғылар тізімі: Құтқару кемелерінде қолданылатын VHF құтқару кемелерінде пайдалану үшін жарамды.  
Вьетнам Ұлттық Техникалық регламент жобасы ETSI en 300 225 V1.5.1 (2015-12) негізделген. Ұлттық техникалық регламент теңіздегі жылжымалы қызмет жолағында жұмыс істейтін 156 МГц-тен 174 МГц-ке дейінгі VHF портативті радиотелефондарына қойылатын ең аз талаптарды белгілейді, олар құтқару кемелерінде пайдалануға жарамды. Келесі ережелер енгізілген: 1. Жалпы ережелер 2. Техникалық талаптар 3. Нормативтік талаптар 4. Ұйымдар мен жеке тұлғалардың міндеттері 5. Жүзеге асыру A қосымшасы (нормативтік): көршілес арнада қуатты өлшеуге арналған өлшеу қабылдағышы. B қосымшасы (нормативтік): күн сәулесін сынау көзі С қосымшасы (нормативтік): Құтқару құралдарында пайдаланылатын VHF телефон жабдығының тізімі QCVN талаптарына сәйкес болуы тиіс. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі Ұлттық техникалық регламент қолданыстағы ұлттық техникалық стандарттарды (QCVN 50: 2011 / BTTTTT "Құтқару аппаратында қолданылатын ӨЖЖ-радиотелефонға қатысты ұлттық техникалық ережелер") ауыстыруға арналған.  
 1.  
G/TBT/N/VNM/169   DVB-T2 цифрлық жердегі теледидар радиохабарында пайдаланылатын цифрлық қабылдағыш туралы Ұлттық Техникалық регламент жобасы (69 бет, Вьетнам тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
4 мамыр 2020 жыл DVB T2 Free To Air (FTA) SDTV және HDTV қолдайтын сандық жер үсті құрылғысы; дербес қабылдағышқа (STB) де, қабылдағышқа (iDTV) біріктірілген құрылғыға да қолданылады. QCVN сәйкестігі үшін қажетті нақты құрылғылар тізімі: - DVB-T2 жердегі сандық теледидардың телевизиялық қосымшасы (DVB-T2 телевизиялық құрылғысы) (код HS: 8528.71.91; 8528.71.99; сипаттамасы: сандық жерүсті теледидар сигналдарын DVB-T2 технологиясын пайдаланып, ақпаратпен өзара әрекеттесу функциясынсыз декодер DVB-T2 сандық жердегі теледидар сигналдарын қабылдау функциясы бар теледидар (iDTV) (код HS: 8528.72.92; 8528.72.99; сипаттамасы: теледидарда пайдаланылатын қабылдағыш DVB-T2 технологиясын пайдалана отырып, сандық жерүсті теледидарының сигналын бейнені немесе экранды жабдықты монтаждауға арналған, боялған, батареясыз және электронды-сәулелі түтікті пайдаланбай декодтау функциясына ие.  
Вьетнам Техникалық регламент жобасы IPTV нұсқасы 3.1.1, 03.09.2019 негізінде кабельдік, спутниктік, жерүсті және басқарылатын желілерде пайдалану үшін интеграцияланған қабылдау декодерлеріне NorDig бірыңғай талаптарына негізделген. Аймақтық қабылдағыштардың ерекшеліктері бойынша ұсынымдар, Оңтүстік-Шығыс Еуропа - Digi.TV, a-1 нұсқасы, 02/2012; Сәйкестік сынау ерекшелігі-ұсыныстар, Оңтүстік-Шығыс Еуропа - Digi.TV, a-1 нұсқасы, 02/2012. Ұлттық техникалық регламент SDTV және / немесе HDTV қолдайтын DVB сандық жерүсті теледидары үшін ең төменгі техникалық талаптарды белгілейді. Бұл ереже тәуелсіз операциялық қабылдағышқа (STB), сондай-ақ теледидарға интеграцияланған қабылдағышқа (iDTV) қолданылады. Келесі ережелер енгізілген: 1. Жалпы ережелер 2. Техникалық талаптар 3. Сынау әдісі 4. Нормативтік талаптар 5. Ұйымдар мен жеке тұлғалардың міндеттері 6. Жүзеге асыру A қосымшасы (нормативтік): өлшемдерге қойылатын талаптар B қосымшасы (нормативтік): DVB T2 жердегі сандық теледидар қабылдағыштары өнімдерінің тізімі QCVN-ге сәйкес келуі тиіс. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі Ұлттық техникалық регламент қолданыстағы ұлттық техникалық стандарттарды (QCVN 63: 2012 / BTTTT "DVB-T2 сандық жерүсті теледидарының қабылдағышына Ұлттық Техникалық регламент"  
 1.  
G/TBT/N/VNM/168   920 МГц жиілік диапазонында жұмыс істейтін аз қуатты жаһандық желілердегі (LPWAN) радиожабдықтарға қатысты ұлттық техникалық ережелердің жобасы (51 бет, вьетнам тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
4 мамыр 2020 жыл 920-922, 5 МГц жолағында жұмыс істейтін аз қуатты жаһандық желілердегі радиожабдық LPWAN; IMT мобильді байланысы үшін лицензияланған жиілік спектрін пайдаланатын LPTAN IMT жүйелеріндегі құрылғылар қамтылмайды. Тауарлар тізбесі: Жолақта жұмыс істейтін аз қуатты жаһандық LPWAN желілеріндегі радиожабдық 920 МГц - 922,5 МГц (код ТН ВЭД: 8517.69.00; 8517.62.21; сипаттамасы: қашықтықтан өлшеуді өлшейтін радиоинтерфейс арқылы бір-біріне қосылған датчиктер мен кіру құрылғыларын қамтитын жабдық деректерді қашықтықтан жазады және береді  
Вьетнам ұлттық техникалық регламент жобасы МӘС-R SM есебінде негізделген.2423-0, 06/2018; МӘС-R SM ұсынысы.329-12, 9/2012), ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, 02/2017, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1, 6/2018; Индонезия № 3/2019 ережесі, Малайзияның № 1-2017 сыныбын беру; IMDA TS SRD 1 шығарылым 1, 4/2018 Редакция, Сингапур. Ұлттық техникалық регламент жобасында 920 МГц - 922,5 МГц жолағында жұмыс істейтін, аз қуатты жаһандық LPWAN желілеріндегі (сондай-ақ IMT-сыз IoT ретінде белгілі) радиожабдықтарға арналған техникалық талаптар мен сынақ рәсімдері анықталады. Келесі ережелер енгізілген: 1. Жалпы ережелер 2. Техникалық талаптар 3. Нормативтік талаптар 4. Ұйымдар мен жеке тұлғалардың міндеттері 5. Жүзеге асыру A қосымшасы (нормативтік): сынау жабдығының техникалық сипаттамалары B қосымшасы (нормативтік): сынақ құралы С қосымшасы (ақпараттық): сәулеленуді өлшеуге арналған сынақ алаңдары мен құрылғылар. D қосымшасы( нормативтік): 920-922, 5 МГц жиіліктерінде жұмыс істейтін LPWAN аз қуатты жаһандық желісіндегі радиожабдық тізімі QCVN сәйкес келуі тиіс. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі  
 1.  
G/TBT/N/VNM/167   2,4 ГГц жолағында жұмыс істейтін деректерді беруге арналған кең жолақты жабдыққа ұлттық техникалық регламент жобасы (109 бет, Вьетнам тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
4 мамыр 2020 жыл Жиіліктер жолағында жұмыс істейтін, эквивалентті изотропты-сәулеленетін қуаты 100 мВт дейінгі деректерді беруге арналған кең жолақты жабдық (жіберу: 2400 МГц - 2483,5 МГц; қабылдау: 2400 МГц - 2483,5 МГц). Үлкен Өткізу жолағы бар (UWB) құрылғыларға бұл ереже қолданылмайды. QCVN сәйкестігі үшін қажетті нақты құрылғылар тізімі: - 2,4 ГГц диапазонындағы спектрдің модуляция технологиясын пайдаланатын радиоқабылдаушылардың 60 мВт-тан 100 мВт-қа дейінгі баламалы изотропты-сәулеленетін қуаты болады (код ТН: 8517.62.51) - 2,4 ГГц жолағында таралатын модульденген радиотолқындардың көмегімен бейнелерді беретін қашықтықтан басқару технологиясы және 60 мВт немесе одан астам баламалы изотропты сәулелену қуаты бар (код ТН: 8525.80.40) - қашықтықтан басқару технологиясын пайдаланатын пилотсыз аппараттар 2,4 ГГц диапазонында таралатын модульденген радиотолқындардың көмегімен бейнелерді береді және 60 мВт немесе одан астам изотропты сәулеленудің баламалы қуаты бар (код ТН: 8802.20.90)  
Вьетнам Ұлттық Техникалық регламент жобасы ETSI en 300 328 v2.2.2 (2019-07) "Кең жолақты тарату жүйелері; 2,4 ГГц диапазонында жұмыс істейтін деректерді беруге арналған жабдық; радиожиілік спектріне қол жеткізуге арналған Үйлестірілген стандарт" стандартына негізделген. Ұлттық Техникалық регламент жобасы радиобайланысқа қойылатын негізгі талаптарды және 2,4 ГГц жолағында жұмыс істейтін деректерді беруге арналған кең жолақты жабдыққа арналған сәйкестікті тексеру рәсімдерін анықтайды. Келесі ережелер енгізілген: 1. Жалпы ережелер 2. Техникалық талаптар 2.1. Қоршаған ортаның жай-күйі 2.2. Жабдықтың жіктелуі 2,3. Техникалық талаптар 3. Сынау әдісі 4. Нормативтік талаптар 5. Ұйымдар мен жеке тұлғалардың міндеттері 6. Жүзеге асыру A қосымшасы (нормативтік): сынау алаңдары және сәулеленуді өлшеуге арналған құрылғы. B қосымшасы( нормативтік): сәулеленетін өлшеулерді өлшеу рәсімдері. C қосымшасы (ақпараттық): формалар тестілеуге қолданылатын өнімдер туралы ақпаратты ұсынады. D қосымшасы (нормативтік): 2,4 ГГц жолағында жұмыс істейтін кең жолақты деректерді таратуға арналған жабдық өнімдерінің тізімі QCVN сәйкес болуы тиіс. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі Ұлттық техникалық регламент қолданыстағы ұлттық техникалық стандарттарды (QCVN 54: 2011 / BTTTTT "2,4 ГГц диапазонында жұмыс істейтін және кеңейтілген спектрі бар модуляция әдістерін пайдаланатын радиожабдыққа қатысты ұлттық техникалық ережелер»)  
 1.  
G/TBT/N/VNM/166   Жақын әрекет ететін құрылғыларға қатысты ұлттық техникалық қағидалар жобасы (SRD) - 1 ГГц-дан 40 ГГц-ке дейінгі жиіліктер диапазонында пайдалануға арналған радиожабдық Хабарланған сәттен бастап 60 күн
4 мамыр 2020 жыл 1 ГГц-дан 40 ГГц-қа дейінгі диапазонда жиілік жолағында пайдалануға арналған жақын әрекет ететін (SRD) лицензиялық құрылғылар, атап айтқанда: - Индукциялық цикл технологиясына негізделген сымсыз зарядтағыш (электростатикалық түрлендіру) (HS коды: 8504.40.90) - Дербес FM-радиотаратқыш (код ТН ВЭД: 8525.50.00) - сыртқы антеннаға арналған ажыратқышы бар және аудио, бейне немесе басқа да деректерді беруге немесе қабылдауға арналған кіріктірілген антеннасы бар жабдық (код ТН ВЭД: 8515 39 900 0 Код КП ВЭД: 27.90.31) - Теңіз немесе авиация саласында пайдаланылмайтын радионавигациялық жабдық (код ТН ВЭД: 8526.10.90) - Сигналдық құрылғы, радар бойынша сәйкестендіру (код ТН ВЭД: 8526.10.10; 8526.10.90) - Қашықтықтан басқару құрылғысы, телеметриялық құрылғы (код ТН ВЭД: 8526.92.00)  
Вьетнам Ұлттық техникалық регламент жобасы ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07). Жақын әрекет (SRD); 1 ГГц-дан 40 ГГц-ке дейінгі жиіліктер диапазонында пайдалануға арналған радиожабдық; радиоспектраға қол жеткізуге арналған Үйлестірілген стандарт. Ұлттық Техникалық регламент жобасында сипаттамаларға қойылатын талаптар (яғни радиобайланысқа қойылатын негізгі талаптар) және 1 ГГц-дан 40 ГГц-қа дейінгі диапазонда жиілік жолақтарын пайдалануға ниет білдірген лицензиясыз (SRD) құрылғылардың сәйкестігін сынау рәсімдері анықталады.  
 1.  
G/TBT/N/USA/799/Add.4   4 мамыр 2020 жылғы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: энергия үнемдеу бағдарламасы: люминесцентті шамдарға және жалпы мақсаттағы қыздыру шамдарына арналған энергия үнемдеу стандарттары Агенттік: энергия тиімділігі және жаңартылатын энергия көздері басқармасы, Энергетика министрлігі Әрекет: ақпаратты сұрату РЕЗЮМЕ: Энергетика министрлігі (бұдан әрі - "Энергетика министрлігі") жалпы мақсаттағы люминесцентті шамдарға ("GSFL") және шағылыстырғышы бар қыздыру шамдарына ("IRL") арналған қолданыстағы энергия үнемдеу стандарттарына түзетулер енгізу қажеттілігін анықтау бойынша жұмысты бастайды. Энергетикалық саясат және оған енгізілген түзетулермен сақтау туралы Заңға сәйкес Энергетика министрлігі бұл стандарттарды алты жылда кемінде бір рет қайта қарауға және GSFL және IRL үшін жаңа стандарттарды ұсыну үшін ұсынылып отырған норма шығармашылығы туралы хабарламаны ("NOPR") не қолданыстағы стандарттар өзгертілмеуге тиіс екенін анықтау туралы хабарламаны жариялауға тиіс. DOE осы құжат шеңберінде кез келген пән бойынша жазбаша түсініктемелерді (соның ішінде арнайы қозғалмаған), сондай-ақ деректерді және басқа да тиісті ақпаратты ұсынуды қолдайды.  
4 мамыр 2020 жыл    
АҚШ    
 1.  
G/TBT/N/USA/503/Add.3   4 мамыр 2020 жылғы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: энергия үнемдеу бағдарламасы: шағын электр қозғалтқыштары үшін энергия үнемдеу стандарттары Агенттік: энергия тиімділігі және жаңартылатын энергия көздері басқармасы, Энергетика министрлігі Әрекет: ұсынылған шешім туралы хабарлама және пікірге сұрау РЕЗЮМЕ: 1975 жылғы энергетикалық саясат және энергия үнемдеу туралы Заң оған енгізілген түзетулермен түрлі тұтыну тауарлары мен белгілі бір коммерциялық және өнеркәсіптік жабдықтар, оның ішінде шағын электр қозғалтқыштары үшін энергия үнемдеу стандарттарын белгілейді. EPCA, сондай-ақ энергетика министрі мезгіл-мезгіл қатаң өзгертілген стандарттар техникалық жүзеге асырылатын және экономикалық тиімді бола ма, сондай-ақ олардың энергияны айтарлықтай үнемдеуге алып келе ме екенін анықтауды талап етеді. Бұл құжатта Энергетика министрлігі шағын электр қозғалтқыштары үшін неғұрлым қатаң стандарттар экономикалық тиімді болмайтынын алдын ала анықтады және осылайша, осы жабдық үшін өзінің энергия үнемдеу стандарттарына түзетулер енгізуді ұсынбайды. Энергетика министрлігі бұл анықтама мен оған байланысты талдаулар мен нәтижелерге түсініктеме беруді сұрайды. Күні: 2020 жылғы 29 маусымнан кешіктірмей еұ ұсынылған шешім туралы осы хабарламаға қатысты түсініктемелер, деректер және ақпарат. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-30/html/2020-08319.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-30/pdf/2020-08319.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_3054_00_e.pdf  
4 мамыр 2020 жыл    
АҚШ    
 1.  
G/TBT/N/USA/1615   Ұшу жарамдылығының директивалары; AVOX System Inc. (Scott Aviation) оттекті баллон және клапанды құрастырмалар; және оттекті клапанды құрастырмалар (4 бет.,ағылшын тілінде) 15 маусым 2020ж.
4 мамыр 2020 жыл оттегі баллоны және клапанды құрастырмалар; сұйықтықты сақтауға арналған құрылғылар (ICS 23.020), Клапан (ICS 23.060), Борттық жабдықтар мен құралдар( ICS 49.090), жолаушылар және салондық жабдықтар (ICS 49.095)  
АҚШ Ұсынылған норма шығармашылығы туралы хабарлама - FAA белгілі бір оттегі баллондары мен клапандары үшін (AD) ұшу жарамдылығы бойынша жаңа директиваны қабылдауды ұсынады AVOX System Inc. (Scott Aviation); Оттекті клапанды тораптар әртүрлі көлік ұшақтарында орнатылады, бірақ олармен шектелмейді. Бұл ұсынылған AD клапан, цилиндр және барлық құрастыру сериялық нөмірін анықтау үшін оттегі клапаны түйіндерін, сондай-ақ оттегі баллоны мен клапанды құрастыруды талап етеді. Белгілі бір сериялық нөмірлері бар құрастырмалар мен бөлшектер үшін бұл AD тығыздағыш ұстаушы мен клапан корпусының жоғарғы бөлігі арасындағы саңылаулар арасындағы қашықтықтың дұрыстығын толық тексеруді талап етеді. FAA осы өнімдердегі қауіпті жағдайларды жою үшін AD ұсынады.  
 1.  
G/TBT/N/USA/1394/Add.4   4 мамыр 2020 жылғы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: жеңіл автомобильдер мен жеңіл жүк көліктеріне арналған қауіпсіз және үнемді көлік құралдары туралы ереже (20% 2020-2026 жж.). Агенттік: қоршаған ортаны қорғау агенттігі және жол қозғалысы қауіпсіздігінің ұлттық әкімшілігі Әрекет: Соңғы ереже РЕЗЮМЕ: Қоршаған ортаны қорғау агенттігі және жол қозғалысы қауіпсіздігінің ұлттық әкімшілігі көміртегі қос тотығы бойынша стандарттарды өзгерту және орнату және отынды үнемдеу үшін түпкілікті ережелерді жасайды. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі агенттік 2021 жылға және одан кейін көміртегі диоксидінің стандарттарына түзетулер енгізеді, ал жол қозғалысы қауіпсіздігінің ұлттық әкімшілігі 2021 жылға арналған отынды үнемдеу стандарттарына түзетулер енгізеді және 2022-2026 жылдарға арналған отынды үнемдеудің жаңа стандарттарын белгілейді. Осы әрекетпен белгіленген стандарттар жеңіл автомобильдерге қолданылады. жүк көліктері еліміздің энергетикалық Тәуелсіздігіне және көмірқышқыл газының шығарылуын қысқартуға қарай алға жылжуын жалғастырады. Бұл түпкілікті ережелер әкімшілік әрекеттерінің екінші бөлігін білдіреді, ол 2018 жылғы 24 тамызда ұсынылған қауіпсіз және үнемді көлік құралдары туралы ережеге байланысты. Бұл түпкілікті ережелер энергетикалық саясат және сақтау туралы Заңға сәйкес басым құқыққа қатысты нормативтік мәтінді пысықтау және таза ауа Туралы заңға сәйкес Калифорния бұрын берілген істен шығуды жою арқылы отын мен көмірқышқыл газын шығару стандарттары бойынша бірыңғай ұлттық бағдарламаны қамтамасыз ету жөніндегі 2019 жылғы 19 қыркүйекте қабылданған агенттіктердің іс-қимылынан кейін жүреді. Күні: бұл түпкілікті ереже 2020 жылғы 29 маусымда күшіне енеді.  
4 мамыр 2020 жыл    
АҚШ    
 1.  
G/TBT/N/THA/574   Денсаулық сақтау министрлігінің хабарламасы. Өндіруге, импорттауға немесе сатуға рұқсат етілмеген қолды дезинфекциялауға арналған спирт бар косметикалық құралдардың сипаттамалары B. E. 2563 (2020) (1 бет, Тай)  
4 мамыр 2020 жыл Қолды дезинфекциялауға арналған құрамында спирт бар косметикалық өнімдер.  
Таиланд өндіруге, импорттауға немесе сатуға рұқсат етілмеген қолды дезинфекциялауға арналған спирт бар косметикалық өнімдердің сипаттамасы.  
 1.  
G/TBT/N/THA/573   Өнеркәсіптік жұмыстар департаментінің хабарламасы: коронавирус пандемиясы жағдайында өнеркәсіптік жұмыстар департаментінің жауапкершілігімен қауіпті затқа қатысты сұрау нысаны және сертификат (6 бет, Тай)  
4 мамыр 2020 жыл қауіпті заттар  
Таиланд Кәсіпкерлерге коронавирустық инфекция пандемиясы жағдайында қауіпті заттармен жұмысты жеңілдету үшін электрондық тасымалдаушылардың көмегімен өнеркәсіптік жұмыстар департаментінің қарамағындағы қауіпті заттармен жұмыс істеу принциптерін анықтау. Қауіпті затты өндіруге немесе импорттауға ниет білдірген кез келген тұлға HSSS (қауіпті затты бірыңғай беру); Бұл хабарлама Корольдік газетте жарияланды және 2020 жылдың 18 сәуірінде күшіне енді.  
 1.  
G/TBT/N/THA/572   Өнеркәсіптік жұмыстар департаментінің хабарламасы: 2019 жылғы коронавирустық ауру пандемиясы жағдайында өнеркәсіптік жұмыстар департаментінің қарамағындағы қауіпті заттармен жасалатын операциялар (4 бет, Тай)  
4 мамыр 2020 жыл қауіпті заттар  
Таиланд Кәсіпкерлерге коронавирустық инфекция пандемиясы жағдайында қауіпті заттармен жұмыс істеуге көмектесу үшін электрондық бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, өнеркәсіптік жұмыстар департаментінің қарамағындағы қауіпті заттармен жұмыс істеу принциптерін анықтау.  
 1.  
G/TBT/N/THA/571   Өнімдер мен дәрі-дәрмектерді бақылау басқармасының хабарламасы жаңа коронавирусқа (COVID-19) байланысты қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайларда пайдаланылатын импортталған диагностикалық тест-жиынтықты тіркеуге өтінім беру үшін қажетті құжаттарды анықтайды (3 бет, тай тілде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
4 мамыр 2020 жыл (1) ОТ-ПТР нақты уақытта (2) антиденелер мен антигендерге тест.  
Таиланд жаңа коронавирус (COVID-19) Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайларда пайдаланылатын импортталған диагностикалық тест-терім нарығында рұқсат беру үшін құжаттарды қабылдау үшін уақытша өлшемдер  
 1.  
G/TBT/N/THA/570   Жаңа коронавирус (COVID-19) індеті кезінде төтенше жағдайда пайдаланылатын импортталған медициналық құрылғыларды тіркеу мақұлдауын жеңілдету үшін өнімдер мен дәрі-дәрмектерді бақылау жөніндегі басқармаға хабарлау (2 бет, тай тілінде)  
4 мамыр 2020 жыл Жаңа коронавирусқа байланысты қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайларда пайдаланылатын медициналық құрылғылардың 13 түрі: ( 1) хирургиялық маска (2) маска N95 (3) жеке қорғаныс құралдары: ЖҚҚ (4) хирургиялық киім (5) қорғаныш жапқыш (6) медициналық бас киім (7) медициналық қолғаптар (8) медициналық термометр (9) қорғаныш көзілдірік (10) бет қалқан (11) капот қап (12) аяқ қап (13) медициналық тампон.  
Таиланд Хабарламада жаңа коронавирус індеті кезінде импортталатын медициналық бұйымдар нарығында авторизация беру үшін еркін сату сертификаттарын алу үшін уақытша өлшемдер белгіленеді  
 1.  
G/TBT/N/THA/569   Жаңа коронавирусқа байланысты қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайларда пайдаланылатын медициналық мақсаттағы өнімдерді тіркеу мақұлдауын жеңілдету үшін өнімдер мен дәрі-дәрмектерді бақылау басқармасының хабарламасы (3 бет, тай тілінде)  
4 мамыр 2020 жыл фармацевтикалық препараттар, медициналық аспаптар, үй шаруашылықтарында пайдаланылатын қауіпті заттар және қолдарға арналған дезинфекциялау құралдары.  
Таиланд Хабарламада фармацевтикалық препараттар, медициналық бұйымдар (хирургиялық маска, N95 маска, жеке қорғаныс құралдары: ЖҚҚ, диагностикалық тест жиынтығы), үй шаруашылықтарында пайдаланылатын қауіпті заттар (70 % этил спирті және натрий гипохлориті) және жаңа коронавирус індеті кезінде қолдарға арналған дезинфекциялау құралдары (COVID-19) импортына рұқсат алу үшін уақытша өлшемдер мен рәсімдер белгіленеді.  
 1.  
G/TBT/N/THA/568   (Жоба) сауда министрлігінің Таиланд Корольдігіне Электрондық қалдықтарды импорттауға тыйым салу туралы хабарламасы B. E. (1 бет, тай тілінде)  
4 мамыр 2020 жыл E-қалдықтар (Базель конвенциясына сәйкес қауіпті қалдықтар; мысалы, аккумуляторлар мен басқа да батареялар, сынап ажыратқыштары, катодты-сәулелі түтіктерден жасалған шыны және кадмиймен, сынаппен, қорғасынның полихлорланған дифенилімен ластанбаған баспа платасындағы басқа да белсендірілген шынылар мен конденсаторлар бар электрлік және электрондық құрастырмалар немесе сынықтар) (HS 84XX.XX.XX.899, HS85XX. XX.XX.899)  
Таиланд Таиландқа электрондық қалдықтарды әкелуге тыйым салынғаны туралы хабарлама. Бұл хабарлама құрамында аккумуляторлар мен басқа да батареялар, сынап ажыратқыштары, электронды-сәулелі түтіктерден жасалған шыны және басқа да белсендірілген шынылар, сондай-ақ хабарламада санамаланған кадмиймен, сынаппен, қорғасын полихлорланған дифенилдермен ластанбаған баспа платасындағы конденсаторлар бар аккумуляторды қоса алғанда, электрондық және электр жабдықтарын құрастыруға қолданылады. Қауіпті заттар тізімінде Өнеркәсіп министрлігі BE 2556 (2014): 5.2 тізімі. Химиялық қалдықтар. Таиландқа СЭҚ ТН 84 және 85 кодтарына сәйкес электрондық қалдықтарды тек қосымшада көрсетілген 899 статистикалық коды ғана әкелу.  
 1.  
G/TBT/N/THA/383/Rev.5   Өнеркәсіптік стандарттар институтының хабарламасы (TISI). Пән: коронавирус COVID-19 пандемиясы жағдайында тасымалдау стандартына сәйкес Министрлік Регламентпен талап етілетін сатуға арналған өнеркәсіптік тауарлардың импортын лицензиялау үшін сәйкестікті бағалау (№ 2) (1 бет, тай тілінде)  
4 мамыр 2020 жыл Сәйкестікті бағалау (ICS: 03.120.20)  
Таиланд Тай өнеркәсіптік стандарттар институты (TISI) 2019 жылы коронавирустық аурудың таралуының алдын алу және шектеу туралы жариялады. Министрлік ережелеріне сәйкес стандарттарға сәйкес келуі тиіс өнеркәсіптік тауарларды сату үшін әкелуге лицензия беру тек әрбір партияның импорты үшін беріледі. Мұндай лицензиялауға сәйкестікті бағалау өнімнің үлгілерін тестілеуді және өндірушілердің сапасын бақылау жүйелерін бағалауды қамтиды.  
 1.  
G/TBT/N/USA/1616   белгілі бір химиялық заттарды пайдаланудың жаңа ережелері (20-1,5e) (20 бет, ағылшын тілінде) 3 маусым 2020ж.
5 мамыр 2020 жыл химиялық заттар; Қоршаған ортаны қорғау (ICS 13.020), Химия өнеркәсібіндегі өндіріс (ICS 71.020), Химия өнеркәсібінің өнімдері (ICS 71.100)  
АҚШ Ұсынылатын ереже - Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі агенттік химиялық заттар үшін улы заттарды бақылау туралы Заңға (TSCA) сәйкес пайдаланудың жаңа ережелерін (SNUR) ұсынады, олар өндіріс туралы алдын ала хабарламалардың (PMN) мәні болған және TSCA сәйкес қоршаған ортаны қорғау жөніндегі агенттік шығарған бұйрықтарға жатады. SNUR қызмет үшін осы химиялық заттардың кез келгенін өндіруге немесе өңдеуге ниет білдірген тұлғалардан қоршаған ортаны қорғау жөніндегі Агенттікке осы қызмет басталғанға дейін кемінде 90 күн бұрын хабарлауды талап етеді. Тұлғалар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі агенттік хабарламаны тексеруді жүргізбейінше, хабарлама бойынша тиісті шешім қабылдамайынша және осы айқындау үшін талап етілетін осындай іс-әрекеттерді қабылдамайынша өндірісті немесе жаңа пайдалануды өңдеуді бастауға болмайды.  
 1.  
G/TBT/N/USA/1598/Corr.2   Келесі хабарлама 5 мамыр 2020 жыл Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: адамға радиожиілік электромагниттік өрістердің әсері; түзету Агенттік: Федералдық байланыс комиссиясы Әрекет: ұсынылатын ереже; түзету РЕЗЮМЕ: Федералдық байланыс комиссиясы 2020 жылдың 6 сәуірінде Федералдық тізілімде пайда болған күнді түзетеді. Бұл құжатта Комиссия радиожиіліктік шектері қолданылатын жиілік ауқымын кеңейту жөнінде түсініктеме сұрайды; 6 ГГц төмен белгіленген жергілікті әсер ету шектеулерімен қатар 6 ГГц жоғары жергілікті әсер ету шектерін қолдану туралы; шарттарын анықтау туралы және әдістерін орташалау радиожиілік сәуле ретінде, уақыт бойынша да, көлемі бойынша, кезінде сәйкестігін бағалау шектеулерге радиожиілік сәуле шығару ережелері; сымсыз қуат құрылғыларына (WPT) байланысты туындайтын радиожиілік сәулеленуінің жаңа мәселелерін шешу туралы; WPT құрылғысын анықтау туралы. Мерзімі: комментарийлер 2020 жылдың 3 маусымынан кешіктірілмей, ал жауап түсініктемелері 2020 жылдың 6 шілдесінен кешіктірілмей түсуі тиіс. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-04/html/2020-08738.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-04/pdf/2020-08738.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_3070_00_e.pdf   Хабарланған сәттен бастап 60 күн
5 мамыр 2020 жыл    
АҚШ    
 1.  
G/TBT/N/USA/1021/Add.2   Келесі хабарлама 5 мамыр 2020 жыл Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: бағдарлама энергоүнемдеу: процедура испытаний зарядных устройств Агенттік: энергия тиімділігі және жаңартылатын энергия көздері басқармасы, Энергетика министрлігі Әрекет: ақпаратты сұрату РЕЗЮМЕ: Энергетика министрлігі (DOE) осы ақпаратты сұрау (RFI) арқылы деректерді жинау процесін бастайды, зарядтау құрылғылары үшін Энергетика министрлігін тестілеу рәсімін өзгерту керек пе деген мәселені қарастыру үшін. Осы сұрау шеңберінде Энергетика министрлігі тестілеу процедурасының соңғы жаңартуынан кейін өнімді тестілеу әдістемесінде немесе нарықтағы жаңа өнімдер туралы қандай да бір өзгерістер орын алғаны туралы түсініктемелер мен деректерді сұратады. Энергетика министрлігі осы құжатта егжей-тегжейлі сипатталған бірнеше мәселелерді сәйкестендіре отырып, деректерді де жинады. Жазбаша түсініктемелер мен ақпарат 2020 жылдың 3 маусымында немесе бұрын қабылданады. https://www.regulations.gov/docket?D=EERE-2014-BT-TP-0044. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-04/html/2020-08852.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-04/pdf/2020-08852.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_3068_00_e.pdf Хабарланған сәттен бастап 60 күн
5 мамыр 2020 жыл    
АҚШ    
 1.  
G/TBT/N/EU/716   2 және 3 өнім түрлерін биоцидті өнімдерде пайдалану үшін әрекет етуші зат ретінде формальдегидті бекітетін Комиссия ережесінің жобасы (4 бет, ағылшын тілінде)  
5 мамыр 2020 жыл Биоцидті өнімдер  
Еуропалық Одақ 2 және 3 типті өнімдерді биоцидті өнімдерде пайдалану үшін белсенді зат ретінде формальдегидті бекіту туралы Комиссия қаулысының жобасы  
 1.  
G/TBT/N/USA/1618   Улы заттарды бақылау туралы Заңға сәйкес он үш химиялық заттар үшін жүргізілетін тәуекелдерді бағалау салаларының жобалары (2 бет, ағылшын тілінде) 26 мамыр 2020ж.
5 мамыр 2020 жыл химиялық заттар, тәуекелді бағалау; қоршаған ортаны қорғау (ICS 13.020), қауіпті жүктерден қорғау (ICS 13.300), Химиялық өнеркәсіптегі өндіріс( ICS 71.020), химиялық өнеркәсіп өнімі (ICS 71.100)  
АҚШ Ескерту. 2016 жылғы маусымда Фрэнк Лаутенбергтің химиялық қауіпсіздігі туралы Заңымен өзгертілген улы заттарды бақылау туралы Заңның (TSCA) талаптарына сәйкес, қоршаған ортаны қорғау агенттігі 2019 жылғы желтоқсанда тағайындалған 20 жоғары басым заттардың 13-і үшін жүргізілетін тәуекелді бағалау үшін құжаттардың черновиктерінің бар екендігі туралы хабарлайдыӘрбір химиялық зат үшін әрекет ету саласы бойынша құжаттың жобасы пайдалану шарттарын, қауіптілігін, әсерін және ықтимал ұшырайтын немесе сезімтал субпопуляцияларды қамтиды, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі агенттік осы химиялық зат үшін қатерге бағалау жүргізу кезінде қарауды жоспарлап отыр.  
 1.  
G/TBT/N/USA/1617   Улы заттарды бақылау туралы Заңға сәйкес жеті химиялық зат үшін жүргізілетін тәуекелдерді бағалау салаларының жобалары (3 бет,ағылшын тілінде) 8 маусым 2020
5 мамыр 2020 жыл химиялық заттар, тәуекелді бағалау; қоршаған ортаны қорғау (ICS 13.020), қауіпті жүктерден қорғау (ICS 13.300), Химиялық өнеркәсіптегі өндіріс( ICS 71.020), химиялық өнеркәсіп өнімі (ICS 71.100)  
АҚШ Ескерту. Фрэнк Лаутенбергтің химиялық қауіпсіздігі туралы Заңымен өзгертілген улы заттарды бақылау туралы Заңның (TSCA) талаптарына сәйкес қоршаған ортаны қорғау агенттігі 2019 жылдың желтоқсанында тағайындалған 20 жоғары басым заттардың 7-сі үшін жүргізілетін тәуекелді бағалау жобаларының бар екендігі туралы хабарлайды. Әрбір химиялық зат үшін құжат жобасы пайдалану шарттарын, қауіптілікті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі агенттік осы химиялық зат үшін қауіп-қатерді бағалауды жүргізу кезінде ескеруді жоспарлап отырған әсерлерді қамтиды.  
 1.  
G/TBT/N/USA/1500/Add.1   Келесі хабарлама 6 мамыр 2020 жыл Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таратылады. Атауы: белгілі бір химиялық заттарды пайдаланудың жаңа ережелері (19-3.B) Агенттік: қоршаған ортаны қорғау агенттігі (EPA) Әрекет: Соңғы ереже Түйіндеме: қоршаған ортаны қорғау агенттігі алдын ала ескертулердің (PMN) мәні болып табылатын химиялық заттарға арналған улы заттарды бақылау туралы Заңға (TSCA) сәйкес пайдаланудың маңызды жаңа ережелерін (SNUR) шығарады. Бұл әрекет адамдар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі Агенттікке осы ереже бойынша елеулі Жаңа пайдалану ретінде анықталған қызмет үшін осы химиялық заттардың кез келгенін өндіру немесе өңдеу басталғанға дейін кемінде 90 күн бұрын хабарлауды талап етеді. Тұлғалар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі агенттік хабарламаны тексергенше, хабарлама бойынша тиісті шешім қабылдамайынша және осы ұйғарымның нәтижесінде қажетті әрекеттерді қабылдамайынша өндірісті немесе өңдеуді айтарлықтай Жаңа пайдалану үшін бастауға болмайды. Күндер: бұл ереже 2020 жылғы 6 шілдеде күшіне енеді. Сот қадағалауы мақсатында бұл ереже 13: 00-де жариялануы тиіс. (e.s.t.) 19 мамыр 2020 жыл.  
6 мамыр 2020 жыл    
АҚШ    
 1.  
G/TBT/N/EU/718   Еуропалық Парламенттің № 1107/2009 регламентіне (ЕО) сәйкес бенфлуралиннің белсенді затын бекітпеуге қатысты комиссия ережесінің жобасы және өсімдіктерді қорғау құралдарын нарықта орналастыру және комиссияның (ЕО) № 540/2011 қаулысына қосымшаға түзетулер енгізу жөніндегі кеңес (4 бет, ағылшын тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
6 мамыр 2020 жыл Бенфлуралин (пестицидті белсенді зат)  
Еуропалық Одақ Комиссия қаулысының жобасы бенфлуралиннің әрекет етуші затын бекіту № 1107/2009 регламентіне (ЕО) сәйкес жаңартылмайтынын көздейді. ЕО-ға мүше мемлекеттер құрамында белсенді зат ретінде бенфлуралин бар өсімдіктерді қорғау құралдарына рұқсатты қайтарып алуы тиіс. Бекітудің жаңартылмауы № 1107/2009 регламентіне (ЕС) сәйкес ЕО-да белсенді зат-пестицидті қолдану үшін заттың бірінші бағасына негізделген. Зат бұрын 91/414 / EEC Директивасына сәйкес бағаланды және бекітілді. Бұл шешім нарықта осы зат пен оны қамтитын өсімдіктерді қорғау құралдарын орналастыруға ғана қатысты.  
 1.  
G/TBT/N/EU/717   Конструкцияға, пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптар, сондай-ақ теңіз жабдығына арналған сынақ стандарттары және орындау туралы қаулының күшін жою туралы Комиссия ережесінің жобасы (ЕС) 2019/1397 (3 бет, ағылшын тілінде; 307 бет, ағылшын тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
6 мамыр 2020 жыл теңіз жабдығы (өзгелердің ішінде құтқару құралдарын, ластануды болдырмауға арналған жабдықтарды, өртке қарсы жабдықты, навигациялық жабдықты, радиобайланысты қоса алғанда)  
Еуропалық Одақ Қаулы жобасы комиссияның (ЕО) 2019/1397 қаулысын алмастырады және оның мазмұнын тиісті халықаралық құжаттардағы өзгерістерге бейімдейді.  
 1.  
G/TBT/N/AUS/119   терезедегі ішкі сым жабындарына арналған қауіпсіздік стандартын қайта қарау - консультативтік құжат (21 бет, ағылшын тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
7 мамыр 2020 жыл Ішкі терезе жабындары-бұл ғимараттың ішінде пайдалануға болатын терезе жабындары: * перделер сияқты терезе жабындары; * траверс немесе жол сияқты терезелерді жабу үшін пайдаланылатын фурнитура; Перделер және ішкі жалюзи; перделер немесе көрпе торлар (HS 6303)  
Аустралия Бәсекелестік және тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі Комиссия сауда ережелерін (тұтынушы тауарларының қауіпсіздік стандарты - ішкі терезе әйнектері үшін жабу) қарайды. Қауіпсіздік стандарты ішкі терезе жабындарының салдарынан балалардың тұншығу қаупін төмендетуге арналған. Бұл 2010 жылы енгізілген сәттен бастап қауіпсіздік стандартының алғашқы шолуы. Шолуда тұтынушылардың қауіпсіздігін арттыруға ықпал ететін нарықтық, нормативтік және нормаланбаған өзгерістер қарастырылады. Кеңес беру құжаты құжатта баяндалған саясаттың төрт нұсқасы бойынша мүдделі тараптардың пікірін сұратады.  
 1.  
G/TBT/N/USA/1619   Ұлттық органикалық бағдарлама: Органикалық ережелер USDA (2 бет, ағылшын тілінде)  
8 мамыр 2020ж. Органика; Тамақ өнеркәсібіндегі процестер (ICS 67.020), Жалпы Азық-түлік өнімдері (ICS 67.040)  
АҚШ 2020 жылға дейін шаралардың аяқталуына және заттардың қайта жаңғыруына байланысты қайта қарау. Құжатта Ауыл шаруашылығы министрлігінің (USDA) органикалық нормативтерінде рұқсат етілген және тыйым салынған заттардың ұлттық тізіміне енгізілген заттардың жаңартылуы туралы жарияланады. Құжатта 2020 жылғы түпкілікті шолудың нәтижелері көрсетілген және органикалық стандарттар жөніндегі ұлттық кеңес (NOSB) ауыл шаруашылығы министрлігінің жанындағы Ауыл шаруашылығы маркетинг қызметі арқылы ауыл шаруашылығы министріне ұсынылған ұсыныстар қарастырылады.  
 1.  
G/TBT/N/TZA/463   MMDC 2 (6501) P3 Жер асты шахталарындағы желдету. 1-бөлім. Ауа сапасына қойылатын талаптар (8 бет, ағылшын тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
11 мамыр 2020ж. Пайдалы қазбаларды өндіру (ICS 73.020)  
Танзания Танзания стандарты жер асты шахталарындағы қолайлы ауа сапасының ерекшеліктерін қоса алғанда, талаптарды қамтиды. Талаптар жерасты шахта жағдайында жұмыс істейтін персоналдың денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғау мақсатында белгіленген. Бұл стандарт жер асты және көмір шахталары үшін ауаның сапасына қойылатын талаптарды белгілейді. Бұл стандарттың мазмұны құрылыс саласында туннелдеуге қолданылмайды.  
 1.  
G/TBT/N/CHN/1425   ҚХР ұлттық стандарты: студенттік мақалалар үшін қауіпсіздікті жалпы пайдалану бойынша сұраныс (26 бет, қытай тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
11 мамыр 2020ж. студенттік мақалалар; Әртүрлі тұрмыстық және сауда жабдықтары (ICS 97.180)  
Қытай Стандарт терминдер мен анықтамаларды, қауіпсіздік талаптарды, сынау әдістері мен студенттік мақалаларды бағалауды анықтайды.  
 1.  
G/TBT/N/CHN/1424 ҚХР ұлттық стандарты: қорғаныс аяқ киімі (34 бет, қытай тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
11 мамыр 2020ж. қорғау аяқ киімі; Аяқ киім, гетрлер және т .б.; осындай бұйымдардың бөліктері (HS 64); Аяқ пен табандарды қорғау (ICS 13.340.50).  
Қытай стандарт өндіруші ұсынатын қорғау аяқ киіміне терминдер мен анықтамаларды, жіктеуді, таңбалауды, негізгі талаптарды, қорғау сипаттамаларын, қосымша талаптарды, сәйкестендіруді және ақпаратты анықтайды. Бұл стандарт жұмыс аймағындағы қауіптерден пайдаланушының аяғын қорғайтын аяқ киімге қолданылады.  
 1.  
G/TBT/N/CHN/1423   ҚХР ұлттық стандарты: қорғаныс киімі, кәсіби пайдалану үшін жоғары көріну киімі (30 бет, қытай тілінде). Хабарланған сәттен бастап 60 күн
11 мамыр 2020ж. Жоғары көріну туралы ескертуге арналған киім; Киім заттары және киім аксессуарлары (қолғаптарды, биялайларды қоса алғанда) (HS 392620); қорғаныс киімі (ICS 13.340.10)  
Қытай Стандарт кәсіби пайдалану үшін жоғары көрінетін ескерту киімінің деңгейін, дизайнға қойылатын талаптарды, жұмыс сипаттамаларына қойылатын талаптарды, сынау әдістері мен таңбалауды анықтайды. Бұл стандарт шектеулі көріну жағдайында олардың көрінуін жақсарту үшін операторлар киетін жоғары көріністі ескерту киіміне қолданылады.  
 1.  
G/TBT/N/CHN/1422 ҚХР ұлттық стандарты: Қорғаныс киімі - Отқа төзімді қорғаныс киімі (14 бет, қытай тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
11 мамыр 2020ж. отқа төзімді қорғаныс киімі; - жасанды талшықтардан жасалған (HS 621133); Қорғаныс киімі (ICS 13.340.10).  
Қытай Бұл бөлікте отқа төзімді қорғаныш киіміне техникалық талаптар, сынау әдістері, тексеру ережелері, сәйкестендіру, буып-түю және сақтау көрсетілген. Бұл бөлік ашық отпен, ұшқынмен немесе тез тұтанатын заттармен және тұтану қаупі бар жерлерде пайдаланылатын отқа төзімді қорғаныш киімге жатады.  
 1.  
G/TBT/N/CHN/1421 ҚХР ұлттық стандарты: Электрлік тез пісіруге арналған құралдың энергия тиімділігі класының ең аз рұқсат етілген мәндері (6 бет, қытай тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
11 мамыр 2020ж. Электр ағынды немесе жинақтаушы су жылытқыштар және батырмалы қыздырғыштар, электр жылытқыштар мен жылытқыштар; шашты төсеуге арналған электротермиялық құрылғылар (мысалы, фендер, бигудилер, қысқыштарды бұйралауға арналған қысқыштар) және қол кептіргіштер; электрлі үтіктейтін үтіктер; тұрмыстық мақсаттар үшін пайдаланылатын басқа да электротермиялық аспаптар; 85.45 (HS 8516) тауар позициясында көрсетілгендерден басқа электр қыздырғыш резисторлар) Жалпы Энергетика және жылу техникасы (ICS 27.010).  
Қытай стандарт энергетикалық тиімділік сыныбын, энергетикалық тиімділіктің шекті мәнін және электрлік тез пісіру құралын сынау әдісін анықтайды.  
 1.  
G/TBT/N/CHN/1420   Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі бойынша ұлттық стандарт Өлшеп оралған тамақ өнімдерін таңбалаудың жалпы принциптері (14 бет қытай тілінде).  
11 мамыр 2020ж. Өлшеп оралған және дайын өнімдер (ICS 67.230)  
Қытай стандарт өлшеп оралған тамақ өнімдерін таңбалауға қойылатын талаптарды белгілейді.  
 1.  
G/TBT/N/USA/1430/Add.1   2020 жылғы 12 мамырдағы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша таралады. АТАУЫ: Қауіпті материалдар: халықаралық стандарттармен үйлестіру. АГЕНТТІК: Құбырлар мен қауіпті материалдардың қауіпсіздігі басқармасы (PHMSA), Көлік департаменті (DOT) ӘРЕКЕТ: Соңғы ереже. РЕЗЮМЕ: ТҮЙІНДЕМЕ: Құбырлар мен қауіпті материалдардың қауіпсіздігін басқармасы тиісті тиеу атауларына, қауіптілік сыныптарына, орау топтарына, арнайы ережелерге, қаптауға рұқсаттарға, көлік құралдарының саны бойынша шектеулерге және кемені орналастыру жөніндегі талаптарға өзгерістерді қоса алғанда, түрлі түзетулерді енгізу жолымен халықаралық ережелер мен стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етуге қауіпті материалдар туралы Ережеге (HMR) түзетулер енгізуге арналған түпкілікті ереже шығарады. Бұл өзгерістер теңіздегі қауіпті жүктердің халықаралық кодексіне енгізілген соңғы өзгерістермен қауіпті материалдар туралы ережелерді, Халықаралық Азаматтық авиация ұйымының әуе арқылы қауіпті жүктерді қауіпсіз тасымалдау жөніндегі техникалық нұсқаулықтарын және Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпті жүктерді тасымалдау жөніндегі ұсынымдарын келісу үшін қажет: үлгі ережелер. Бұдан басқа, құбыржолдар мен қауіпті материалдардың қауіпсіздігін басқару қауіпті материалдар туралы ережелерге бірнеше түзетулер қабылдайды, Олар Канаданың тасымалдау ережелерімен, қауіпті жүктерді тасымалдау ережесімен келісуді арттыруға мүмкіндік береді. КҮНІ: Күшіне ену күні: Бұл ереже 2023 жылғы 2 қаңтарда күшіне енетін 17 нұсқаулықты қоспағанда, 2020 жылғы 11 мамырда күшіне енеді. Ерікті сақтау күні: 2019 жылғы 1 қаңтар. Мерзімі кейінге сақтау: 2021 жылғы 10 мамыр. Инкорпорация бақылау күні бойынша: Инкорпорация осы ережеде санамаланған белгілі бір жарияланымдарды Федералдық тізілім директоры 2020 жылғы 11 мамырдан бастап бекітеді. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-11/html/2020-06205.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-11/pdf/2020-06205.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_3174_00_e.pdf  
12 мамыр 2020ж.    
АҚШ    
 1.  
G/TBT/N/PAK/119   Қолға арналған дезинфекциялық құрал PS: 5453/2020 ICS № 71.100.40 (12 бет, ағылшын тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
12 мамыр 2020ж. Қолдың дезинфекциялық құралы PS: 5453/2020 ICS № 71.100.40      
Пәкістан Стандартты Пәкістан стандарттау және сапаны бақылау жөніндегі органы 2020 жылғы 5 мамырда химиялық заттарға стандарттар жөніндегі ұлттық комитеті Химия жөніндегі техникалық комитеті түпкілікті әзірлеген жобаны бекіткеннен кейін қабылдады.  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1138   SI 20 Бөлім 2.4 - Шамдар. Жеке талаптар. Жалпы мақсаттағы тасымалданатын шамдар (13 бет ағылшын тілінде; 5 бет ивритте) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
12 мамыр 2020ж. Тасымалданатын шамдар; (HS: 8513, 8539, 8541, 9405); (ICS: 29.140.40)  
Израиль Тасымалданатын шамдарға қатысты si 20 міндетті стандартын қайта қарау, 2.4-бөлім. Қайта қаралған стандарттың осы жобасында IEC 60598-2-4 халықаралық стандарты қабылданды - 3.0: 2017-04 басылым, ивритте стандарт бөлімінде пайда болатын кейбір өзгерістермен. Ескі нұсқа мен осы жаңа қайта қаралған стандарт жобасы арасындағы негізгі айырмашылықтар мыналардан тұрады: • МЭК 60598-2-7-де санамаланған талаптарды енгізу жолымен ішкі және сыртқы қолдануға арналған тасымалды шамдарды қамту үшін стандартты қолдану саласын, жіктеуді және талаптарды өзгертеді; • стандарттың қолданылу саласын электр жарығының барлық көздеріне өзгертеді (бұрын вольфрамды жіппен, құбырлы люминесцентті және басқа да газразрядты шамдармен шектелді); • әдеттегі, бірақ ішкі қолданыс үшін ғана жарамды шамдардың таңбасын қосады (ПВХ кабелін қолдану шамы (поливинилхлоридті кабель); • көлбеу жазықтықтағы тұрақтылық сынағын өзгертеді (4.7.3 тармақ); • сыртқа қолдануға арналған тасымалданатын шамдар үшін шаң мен ылғалдан қорғаудың ең төменгі деңгейін өзгертеді (4.5.2-тармақ); • штепсельді розетканы қабылдау критерийлеріне қойылатын талаптарды өзгертеді. Ескі стандарт және жаңа қайта қаралған стандарт жаңа стандарт күшіне енген сәттен бастап 2021 жылдың 30 наурызына дейін қолданылатын болады. Осы уақыт ішінде өнім ескі немесе жаңа қайта қаралған стандартқа сәйкес сыналуы мүмкін.    
 1.  
G/TBT/N/ISR/1137   SI 1430 2 тарауы – Шатыр қаңылтырлары: қаңылтырлар EPDM (4 бет ағылшын тілінде; 6 бет иврит тілінде)  
12 мамыр 2020ж. EPDM шатыр қаңылтырлары; (HS: 391990, 3920, 3921, 6807); (ICS: 83.060, 91.100.50)  
Израиль SI 1430 міндетті стандартын қайта қарау, EPDM шатыр қаңылтырларына қатысты 2 тарауы. Қайта қаралған стандарттың бұл жобасында принят американың ASTM D4637 / D4637M - 15 стандарты, стандарттың иврит тіліндегі тарауында пайда болатын кейбір өзгерістерімен қабылданды. Стандарттың ескі нұсқасы мен осы қайта қаралған жаңа жобасы арасынлағы негізгі айырмашылықтар келесілерді қамтиды: • Американың жаңартылған стандартына енгізілген өзгертулер; • Атмосфералық ауаға төзімділік сынақтарын алмастырады (8.2 тармағы).  
 1.  
G/TBT/N/THA/576   Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлама жобасы, №… Б.Е. .... (....) Тамақ өнімдері туралы заңға сәйкес Б.Е. 2522 «Балық майы» атауымен берілген (6 бет, тай тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
14 мамыр 2020ж. Балық майы  
Таиланд Денсаулық сақтау министрлігі (MOPH) балық майы үшін қауіпсіздігі мен сапасына қойылатын талаптар Балық майына қатысты, тұтынушылардың денсаулығын қорғауды, сондай-ақ, саудаға төмендегідей атсалысуды қамтамасыз ететін Кодекс стандартына сәйкес шығарылған деп есептейді: 1 бап – Балық майы - сапалары мен стандарттары бар, және балық майына арналған Кодекс стандартына сәйкес анықтамасы бар тамақ өнімдері; «Балық майы балықтан немесе ұлулардан алынған, әдетте, тамаққа пайдаланылатын этил эфирлері түріндегі май қышқылдарын қоса, май қышқылдарының глицеридтерінен тұрады. Балық майының құрамында басқа липидтер және табиғатта болатын сабындалмайтын компоненттер болуы мүмкін. Бұл хабарламаға балық майының кептірілген түрі де кірістірілген. Балық пен ұлулар Балық және балық өнімдері жөніндегі тәжірибе Кодексінің 2 тарауының негізінде (CAC / RCP 52-2003) төмендегідей анықталады: Балық – суда жүретін салқын қанды (экзотермиялық) омыртқалылардың кез келгені. Амфибиялар мен су рептилиялары кірістірілмеген; Ұлулар – бұлар су ұлулары мен шаянтәрізділердің әдетте тамаққа пайдаланылатын түрлері. 2 тармағы – Балық майы келесі тәртіппен 5 санат бойынша жіктеледі: 1) балықтардың немесе ұлулардың белгілі бір түрлерінен алынған балық майы; 2) балық майының біреуден артық типінен немесе қоспасынан тұратын аралас балық майынан алынған, атауы жоқ балық майы 3) балықтың бауырынан алынған және май қышқылдарынан, дәрумендерден немесе май өндірілетін түрерінің бауырынан алынатын басқа компоненттерден құралған балық бауырының майы; 4) Белгілі бір май қышқылдарының концентрацияларын арттыру үдерістеріне ұшыраған, концентрацияланған балық майлары; 5) Балық майынан алынатын және негізінен, май қышқылдарының этил эфирлерінен тұратын, балық майының концентрацияланған этил эфирлері. 3 тармағы - Балық майы өндірісінің үдерістері қайта өңделуі тиіс және тікелей адамның тұтынуына арналған. Балық майын тазарту үдерісі, әдетте, гидролиз, фракциялау, толық гидраттау, переэтерификация сияқты бірнеше сатыдан тұрады. 4 тармағы - Балық майы келесі сапаларға немесе стандарттарға сәйкес келуі тиіс; 1) Балық майының сұйық түрі үшін - түсі, иісі мен дәмі балық майының аталған спецификалық сипаттамаларына тән және құрамында бөгде заттар мен ашыған иісі жоқ; - Кейбір балық майларындағы май қышқылдарының құрамы осы хабарламаға қосымшада көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тиіс, сондай-ақ, кейбір балық майларының қажетті құрамы осы хабарламаға 2 қосымшада келтірілген сипаттамаға сәйкес келуі тиіс; - балық майының құрамындағы фосфолипидтер концентрациясы жоғары, 30% немесе одан көп ондай 1 г балық майында 45 мг калий гидроксидінен аспауы тиіс қышқылдылығын қоспағанда, 1 г балық майда қышқылдылығы 3 мг калий гидроксидінен аспауы тиіс; - асқын тотық шамасы 1 кг балық майына шаққанда 5 мг аспауы тиіс; Анизидин мәні салмағы бойынша фосфолипид концентрациясы 30%-дан төмен балық май үшін ғана 20-дан аспауы тиіс. - Жалпы тотығу дәрежесі (ToTox) салмағы бойынша фосфолипид концентрациясы 30%-дан төмен балық май үшін ғана 26-дан аспауы тиіс. - балық, терең суда жүретін акула бауырының майы келесі талаптарға сәйкес келуі тиіс: 1) А дәрумені баламасы ретинол / мл майынан 40 мкг кем болмауы тиіс; сондай-ақ 2) D дәрумені майдан 1,0 мкг / мл-ден кем болмауы тиіс. 2. Балық майының кептірілген түрі үшін - Ылғал мөлшері салмағы жағынан 5%-дан аспауы тиіс. - Шикізат ретінде пайдаланылатын балық майы 4 тармақта көрсетілген, балық майының нақты бір сұйық түрлеріне қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс. - Құрамында басқа ингредиенттер болған жағдайда, олардың сапалары мен стандарттары Таиландтың Тамақ өнімдері мен дәрі-дәрмектердің сапасын қадағалау басқармасы бекіткен талаптарға сәйкес келуі тиіс. 5 тармағы - Тағамдық қоспаларды және балық пен майға арналған контейнерлердің пайдаланылуы Денсаулық сақтау министрлігінің тамақ өнімдеріне қатысты хабарламасына және тиісінше Стандартына сәйкес келуі тиіс. 6 тармағы – Ластайтын заттар, патогенді микроорганизмдер Денсаулық сақтау министрлігінің Құрамында ластайтын заттар бар тамақ өнімдері Стандартына, және сәйкесінше, Тамақ өнімдеріндегі патогендік микроорганизмдер стандартына қатысты хабарламасында көрсетілген ең жоғарғы шектерінен аспауы тиіс. 7 тармағы – Балық майын өндірушілер мен сату үшін импорттаушылар Денсаулық сақтау министрлігінің өндіріс үдерістеріне, өндірістік жабдықтарға және тамақ өнімдерін сақтауға қатысты хабарламасын басшылыққа алуы тиіс. 8 тармағы – Балық майының таңбалануы Денсаулық сақтау министрлігінің буылып-түйілген тамақ өнімдерінің таңдалануы туралы Хабарламасына сәйкес келуі тиіс. Бұдан өзге, жағдайларға байланысты, заттаңбасында келесі ақпараттар көрсетілуі тиіс. 1) Шикізат ретінде пайдаланылатын балықтың атауы аталған кәсіптік майлар мен нәлім бауырынан алынған майлар жіктемесіндегі балық май үшін тамақтың атауымен көрсетілуі тиіс; 2) балық бауырының майындағы А дәрумені мен D дәруменінің мөлшері;  
 1.  
G/TBT/N/LTU/37   Литва Республикасының талшықты кендір жіп туралы № XII-336 заңына өзгертулер енгізу туралы заң жобасы (12 бет, Литва тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
14 мамыр 2020ж. Нағыз, шикі немесе қайырылған кендір (HS 530210)  
Литва Заң жобасында талшықты қарасора бұйымдарын өсіру, қайта өңдеу және нарыққа шығару талаптары белгіленген. Қарасора өсімдігінің бүтін талшықтарын қайта өңдеуге рұқсат беріледі. Қарасора талшығынан алынған өнімдер мен олардан жасалып, нарыққа шығарылатын бұйымдар, құрамындағы тетрагидроканнабинол (ТГК) мөлшері 0,2%-дан аспайтын қарасорадан алынуы немесе содан дайындалуы тиіс және тиісінше сертификаты болуы тиіс. Қарасора өнімдері талшықтарындағы ТГК мөлшері 0,2%-дан аспауы тиіс. Қарасора талшығынан алынған ақырғы пайдаланудағы және тұтынымдағы нақты бір өнімдер немесе олардың құзырлы мекемелер бекіткен тізімге кірістірілген санаттары үшін THC ең жоғарғы деңгейлерінің төмендеу екендігін анықтауға болады. Егер қарасора талшығынан алынған бұйымдардың өндірісі үдерісінде қарасорадан алынатын, ТГК мөлшері 0,2%-дан асатын аралық өнімдер өндірілсе, ондай өндіріске тек, қарасора талшығынан ондай өнімді өндіруге уәкілеттілік берілген заңды тұлғалар үшін ғана рұқсаттама беріледі.  
 1.  
G/TBT/N/KOR/892   Телебайланыс терминалына арналған жабдыққа берілген Техникалық регламентті өзгерту жобасы (25 бет, корей тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
14 мамыр 2020ж. телебайланыс терминалына арналған жабдық  
Корея Регламентте техникалық сипаттамалары көрсетіледі. Терминал жабдықтарына арналған техникалық регламентті талапқа сай және бұрынғысынан тиімдірек конфигурацияда болуы үшін қайта құрастыру. - Ол құралдардың немесе қызметтердің әрқайсысының орнына беріліс ортасын көрсету арқылы, технологиялық дамуға жылдам реакция танытуға арналған. - тараулар мен баптар жіктемесін өзгерту, нақты мөлшері төмендегі жаңартуларды қоспағанда, бұрынғысынша қалады. Арнаның ең үлкен ені халықаралық де-факто стандарттарды қолдану арқылы 6400 кГц құрайтын жағдайда модуляция типін жаңарту,     - Қазіргі кезде арналар (TDMA) мен SCDMA уақытша бөлу арқылы көп станциялы қолжетімділік берілуі тиіс. SCDMA таңдап пайдалануға болатындығы қайта қаралған.  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1141   SI 370 - Майлы спредтер және майлы эмульсия спредтеріндегі басқа су (12 беті ағылшын тілінде; 9 беті иврит тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
14 мамыр 2020ж. майлы спредтер және майлы эмульсия спредтеріндегі басқа су; (HS: 1517); (ICS: 67.200.10)  
Израиль Міндетті SI 370 стандартын қайта қарау. Қайта қаралған стандарттың бұл жобасында Алиментариус Кодексінің 256–2007 стандарты (1999 жылы қабылданған, 2007, 2009 және 2017 жылдары қайтадан қаралған) стандарттың иврит тіліндегі тарауында берілген кейбір өзгерістерімен және ұлттық ауытқуларымен, қабылданды. Стандарттың ескі нұсқасы мен қайта қаралған осы жаңа жобасы арасындағы негізгі айырмашылықтар келесілерден тұрады: • Өнімнің ағылшынша атауы алынып тасталады; • май мөлшерінің мәндері өзгертіледі; • Полициклдық хош иісті көміртегінің (ПХК) ең жоғарғы мөлшеріне қойылатын жаңа талаптар қосылады Қайта қаралған стандарттың барлық тараулары міндетті түрде хабарланады.  
 1.  
G/TBT/N/EU/721   Еуропа парламентінің (ЕС) № 1107/2009 Регламентіне және Өсімдіктерді қорғау құралдарын нарыққа шығаруға қатысты Кеңеске сәйкес, беналаксил белсенді затына қатысты Комиссия Ережесінің Жобасы, сондай-ақ, Комиссияның (ЕС) № 540/2011 Қаулысына қосымшаға түзетулер енгізу (4 бет, ағылшын тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
14 мамыр 2020ж. Беналаксил (пестицидтік белсенді зат)  
Еуропа Одағы Комиссия Қаулысының жобасында, беналаксил белсенді затын ресми түрде бекіту (ЕО) № 1107/2009 Регламентіне сәйкес қайта жаңғыртылмайтындығы қарастырылады. ЕО мүше елдер құрамында белсенді зат ретінде беналаксил бар, өсімдіктерді қорғайын құралдарға берілген рұқсаттамаларын қайтарып алуы тиіс. Қайта жаңғыртылмауы ЕО-дағы пестицидтік белсенді зат ретінде пайдалануға арналған заттың (ЕО) № 1107/2009 Регламентіне сәйкес алғаш бағалануына негізделеді. Бұл зат бұрын бағаланған және 91/414 / EEC Директивасына сәйкес бекітілген. Бұл шешім тек осы заттың және және оның құрамындағы өсімдіктерді қорғайтын құралдардың нарыққа шығарылуына қатысты. Бекітілмегеннен кейін және құрамында осы зат бар өнімдер қорлары үшін барлық жеңілдік мерзімдері өтіп кеткеннен кейін, жекелеген шаралар қабылдануы ықтимал, және СФС рәсімдеріне сәйкес бөлек хабарлама жасалады.  
 1.  
G/TBT/N/BRA/1008   2020 жылғы 03 мамырдағы Inmetro № 150 жарлығы (41 бет, португал тілінде)  
14 мамыр 2020ж. ТН ВЭД коды: 9026  
Бразилия Қазынаны өлшеу, беру, тарату және өткізу, мақсатында, табиғи газ шығынын өлшеуге арналған аспаптарға заң жүзінде метрологиялық бақылау жүргізуге қойылатын талаптар белгіленген Inmetro жарлығы. Ол Inmetro № 31/1997 жарлығы мен Inmetro № 14/1997 жарлығын тоқтатады.  
 1.  
G/TBT/N/BHR/576   Электромобильдерді техникалық реттеу (24 бет, ағылшын тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
14 мамыр 2020ж. Электрлік көлік құралдары; (ICS: 23,020)  
Бахрейн Корольдігі Бұл ереже электромобильдерге қойылатын жалпы талаптарға қатысты; ол талаптардың ең жоғарғы толық салмағы 3500 кг аз және есептеп шығарылған ең жоғарғы жылдамдығы, 25 км / сағаттан асатын электромобильдерге қатысы бар.  
 1.  
G/TBT/N/USA/1622   Отынның реттелуін біріздендіру (129 бет, ағылшын тілінде) 29 маусым 2020ж.
15 мамыр 2020ж. Отындар; Сапасы (ICS 03.120), Қоршаған ортаны қорғау (ICS 13.020), Отын (ICS 75.160)  
АҚШ    
 1.  
G/TBT/N/TPKM/401/Add.1   2020 жылғы 15 мамырдағы келесі хабарлама Тайвань, Пэнху, Киньмэнь және Мацу дербес кедендік аумағы делегациясының өтініші бойынша таратылады. Тайвань, Пэнху, Киньмэнь және Мацу дербес кедендік аумағы, 2020 жылғы 14 ақпандағы G / TBT / N / TPKM / 401-ге сәйкес, «Электромобильдердің қуаттау жүйесі жабдықтарын және аккумуляторды алмастыру жүйесінің жабдықтарын заң жүзінде тексеру», 2020 жылғы 14 мамырда жарияланғанын және 2021 жылғы 1 мамырда күшіне енетінін мәлімдеуді көздейді. https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3218_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3218_00_x.pdf  
15 мамыр 2020ж.    
Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь және Мацу дербес кедендік аумағы.    
 1.  
G/TBT/N/CHE/247   Швейцария Федералды байланыс мекемесінің телекоммуникациялық қондырғылар туралы шешімінің жобасы (OOIT) (2 бет, неміс, француз, итальян тілдерінде) 20 тамыз 2020ж.
15 мамыр 2020ж. Телекоммуникациялық жабдық, радиотехника және телекоммуникациялық терминал жабдықтары  
Швейцария Швейцария Федералды Байланыс Телекоммуникациялық Органдарының (OOIT) қаулысы Швейцария Федералды Кеңесі белгілеген телекоммуникация қондырғыларына қойылатын негізгі техникалық талаптарды анықтайды. Швейцарияда радио интерфейстердің қолданылуын реттейді. ERC / REC 70-03 (2019 ж. Маусымы) 1-қосымшасына енгізілген түзетулерге байланысты RIR1008 21, RIR1008-24, RIR1008-25, RIR1008-28, RIR1008-29 2010 жылдың 09-қыркүйегінде жойылады және бұдан былай бұл жерде аталмайды Швейцарияның ұлттық жиілікті бөлу жоспары 2021 жылға дейін. ERC / REC 70-03 1-қосымшасына (2019 ж. Маусымы) енгізілген өзгертулерге байланысты RIR1008-04, RIR1008-06, RIR1008 09 үшін бейне қосымшаларды пайдалануға шектеулер алынып тасталады. ERC / REC 70-03 1 қосымшасына енгізілген түзетулерге байланысты (2019 ж. Маусымы) RIR1008-27 үшін аудио және видео қосымшаларды пайдалануға шектеулер алынып тасталады. RIR1008-20 және RIR1008-22 үшін ERC / REC 70-03 (2019 ж. Маусымы) 1-қосымшасына түзетулер енгізілуіне байланысты арналарға қол жеткізу шарттары мен пайдалану шарттары өзгереді. RIR1008-30 радиожабдықтарына арналған ERC / REC 70-03 (2019 ж. Маусымы) 1 қосымшасына түзетулер енгізілуіне байланысты арналарға қол жеткізу және жұмыс ережелері, аналогты аудио қосымшаларға қойылатын шектеулер өзгертілетін болады. , бейне қосымшалар, арналар және өткізілген өткізу қабілеті жойылады. RIR1011-07 және RIR1011-08 үшін тергеушінің нақты жауап жолақтары мен белгілері ERC / REC 07-03 және сәйкес келетін EN 302 208 стандартына сәйкес бейімделеді. Төмен қуаттылықтағы ішкі DAB / DAB + қайталағыштарға қолданылатын RIR0201-35 үшін, ең алдымен, кең жолақты қайталағыштар үшін қолданылатын радиацияның жаңа максималды шегі енгізіледі және оның шекті мәні -5,15 дБм ERP болады. DAB / DAB + төмен қуатты ішкі қайталағыштарға қолданылатын NT-3003 V2.0.0 техникалық стандарты қайта қаралды және бейімделді. Әсіресе кең жолақты қайталағыштар үшін қолданылатын радиацияның максималды шегі енгізіледі және оның шекті мәні 5,15 дБм ERP болады.  
 1.  
G/TBT/N/USA/973/Add.3   Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша 2020 жылғы 18 мамырдағы келесі хабарлама таратылуда. ТАҚЫРЫП: Энергияны үнемдеу бағдарламасы: үйдегі қазандықтарды сынау рәсімі АГЕНЦИЯ: Энергия тиімділігі және жаңартылатын энергия көздері басқармасы, Энергетика департаменті Іс-әрекет: ақпаратты сұрау Қысқаша мазмұны: АҚШ Энергетика министрлігі (DOE) АҚШ Энергетика министрлігі тұрғын үй қазандықтарын сынау процедурасын өзгерту керек пе, жоқ па деген мәселені қарастыру үшін осы Ақпараттық сұранысты (RFI) қолдана отырып, деректерді жинау процесін бастайды. Атап айтқанда, Энергетика министрлігі өзгертілген сынақ процедуралары өнімді пайдаланудың орташа циклына қарағанда энергия шығынын өлшейтін және шамадан тыс ауыртпалық тудырмайтын нәтижелерді беру талапына дәл немесе толық сәйкес келетін-келмейтіні туралы мәліметтер мен ақпаратты іздейді. үшін. АҚШ Энергетика министрлігі осы құжаттағы кез-келген тақырыпқа (соның ішінде осы RFI-де қамтылмаған тақырыптарға) жазбаша ескертулерді, сондай-ақ мәліметтер мен басқа да ақпаратты ұсынуды қолдайды. Жазбаша ескертулер мен ақпарат сұралады және олар 2020 жылдың 15 маусымында немесе одан ертерек қабылданады.https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2010-10-20/html/2010-26369.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2010-10-20/pdf/2010-26369.pdf G/TBT/N/USA/789 and subsequent addendum and corrigendum https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-15/html/2020-09416.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-15/pdf/2020-09416.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_3247_00_e.pdf  
18 мамыр 2020ж.    
США    
 1.  
G/TBT/N/UKR/164   Украина Денсаулық сақтау Министрлігінің «Тамақтану және тамақтануға қойылатын санитарлық талаптарды бекіту туралы» бұйрығының жобасы (79 бет, украин тілінде) Хабарламадан 60 күн
18 мамыр 2020ж. Азық-түлік  
Украина Жоба Украинаның кедендік аумағына өндірілген, айналымға жіберілген немесе жіберілген (жіберілген) тамақ өнімдерін түпкі пайдаланушыға арналған, таңбалау, көрсету немесе жарнамалау үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерінің тамақтануы мен денсаулығына қойылатын талаптарды анықтайды.  
 1.  
G/TBT/N/UKR/163   Украина Денсаулық сақтау Министрлігінің «Азық-түлікке витаминдер, минералдар және кейбір басқа заттарды қосу ережелерін бекіту туралы» бұйрығының жобасы (16 бет., Украин тілінде) Хабарламадан 60 күн
18 мамыр 2020ж. Азық-түлік  
Украина Жоба тамақ өнімдерінде қолдануға арналған дәрумендердің, минералдардың және басқа заттардың тізімін, тамақ өнімдеріндегі олардың рұқсат етілген нормаларын анықтайды, сонымен қатар тамақ өндірісінде пайдалануға тыйым салынған заттардың тізімін бекітеді. Жоба сонымен қатар тамақ өнімдерін сату, этикетка және жарнама мәселелерін реттейді, соған сәйкес таңбалау мен жарнама сенімді болуы керек және тұтынушыларды адастырмайтын жан-жақты ақпараттан тұрады. Осы бұйрық күшіне енгенге дейін қолданыста болған, бірақ осы бұйрықтың талаптарына сәйкес келмейтін тамақ өнімдерін Украинаның кедендік аумағына әкелуге, шығаруға және / немесе осы бұйрық күшіне енгеннен кейін үш жыл ішінде айналымға жіберуге болады. Мұндай тамақ өнімдері тұтынудың соңғы күніне дейін немесе жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін немесе ең аз жарамдылық мерзіміне дейін айналымда болуы мүмкін.  
 1.  
G/TBT/N/UGA/1210   US 2552: 2020, Медициналық емес маска. Техникалық сипаттама, бірінші басылым (16 бет, ағылшын тілінде)  
18 мамыр 2020ж. Медициналық емес бет маскасы; Механикалық бөліктері де, алмалы-салмалы сүзгілері де жоқ (HS 9020) қорғаныс маскаларын қоспағанда, басқа тыныс алу аппараттары мен газ маскалары; Тыныс алу үшін қорғаныс құралдары (ICS 13.340.30)  
Уганда Уганда стандарты инфекциялық агенттің жалпы берілу қаупін азайтуға арналған медициналық емес бет маскаларына талаптарды, сынама алу әдістерін және тестілеу әдістерін анықтайды. Бұл медициналық емес бет маскаларын және жууға, зарарсыздандыруға және қайта пайдалануға болатын бір реттік немесе қайта пайдалануға болатын тоқыма материалдарынан жасалған басқа маскаларды қамтиды. Стандарт медициналық бет маскалары, сүзгі маскалары және тыныс алу аппараттары сияқты тыныс алуды қорғайтын құралдарға қолданылмайды.  
 1.  
G/TBT/N/UGA/1209   US EN 149: 2020, Тыныс алудың қорғаныс құралдары. Кішкентай бөлшектерден қорғау үшін сүзгілер. Талаптар, тесттер, заттаңба, бірінші басылым (44 бет, ағылшын тілінде)  
18 мамыр 2020ж. жартылай маскаларды сүзу; Басқа дайын өнімдер, соның ішінде киім үлгілері (HS 6307); Механикалық бөліктері де, алмалы-салмалы сүзгілері де жоқ (HS 9020) қорғаныс маскаларын қоспағанда, басқа тыныс алу аппараттары мен газ маскалары; Басқа медициналық жабдықтар (ICS 11.040.99), Тыныс алуды қорғау (ICS 13.340.30)  
Уганда Уганда стандарты ұсақ бөлшектерден қорғайтын респираторлық қорғаныс құралы ретінде жартылай маскаларды сүзуге минималды талаптарды белгілейді. Сәйкестікті бағалау үшін зертханалық зерттеулер кіреді.  
 1.  
G/TBT/N/UGA/1208   US EN 14763: 2020, Маскалар медициналық болып табылады. Талаптар мен тестілеу әдістері, бірінші басылым (26 бет, ағылшын тілінде)  
18 мамыр 2020ж. медициналық бет маскалары; Басқа құралдар мен құралдар (HS: 901890); Қорғаныс маскаларын қоспағанда, басқа да тыныс алу аппараттары мен газ маскалары, механикалық бөліктері де, ауыстырылатын сүзгілері де жоқ. (HS: 9020); Тыныс алу үшін қорғаныс құралдары (ICS: 13.340.30)  
Уганда Бұл Уганда стандарты хирургиялық процедуралар кезінде және басқа да медициналық жағдайлар кезінде инфекциялық агенттердің персоналдан пациенттерге берілуін шектеуге арналған медициналық бет маскаларының дизайнына, дизайнына, орындалуына және тестілеу әдістеріне қойылатын талаптарды анықтайды. Тиісті микробтық кедергісі бар медициналық бет маскасы асимптоматикалық тасымалдаушының немесе клиникалық белгілері бар пациенттің мұрынынан және аузынан инфекциялық агенттердің шығарылуын азайтуға тиімді болады. Уганда стандарты тек жеке құрамды қорғауға арналған маскаларға қолданылмайды.  
 1.  
G/TBT/N/CAN/612   RSS-192, 4 нөмір (7 бет, ағылшын және француз тілдерінде қол жетімді) 23 шілде 2020ж.
18 мамыр 2020ж. Радио байланыс (ICS 33.060)  
Канада Канаданың Инновация, ғылым және экономикалық даму департаменті келесі сайтта жарияланғанын хабарлайды: • RSS-192, 4-шығарылым, 3450 3650 МГц диапазонында жұмыс жасайтын икемді кеңжолақты жабдық 3450–3650 МГц диапазонында жұмыс істейтін тіркелген және / немесе жылжымалы қызметтерге икемді кеңжолақты жабдыққа сертификаттау талаптарын белгілейді  
 1.  
G/TBT/N/AUS/120   Балалар ойыншықтарының қауіпсіздігінің міндетті стандарттарына шолу - кеңес беру құжаты (29 бет, ағылшын тілінде) Хабарламадан 60 күн
18 мамыр 2020ж. Магниттері бар балалар ойыншықтары - бұл 14 жасқа дейінгі балаларға арналған немесе пайдалануға арналған балалар ойыншықтары. Бұл шолу балалардың бірнеше ойыншықтарында болуы мүмкін кішкентай магниттерді, оның ішінде магниттік құрылыс жинақтары, ғылыми жинақтар және функционалды ойыншықтар жиынтығын жұтып қою қаупін қарастырады. Ескерту. Бұл шолу тек магниті бар балаларға арналған ойыншықтарға және өнімнің құрамдас бөлігі ретінде магниті бар ойыншықтарға қатысты болады. Австралияда сонымен қатар кішкентай қуатты магниттерге жеке тыйым салынған, бұл тыйым толығымен және тек кішкентай қуатты магниттерден тұратын өнімдерге қолданылады.  
Австралия Австралиялық бәсекелестік және тұтыну комиссиясы жеткізушілер келесі жалпы қабылданған ерікті стандарттардың кез-келгеніне сәйкес болуы үшін магниті бар балалар ойыншықтары үшін міндетті қауіпсіздік стандартын жаңартуды ұсынады: • Халықаралық стандарт (ISO 8124-1: 2018 - Ойыншықтардың қауіпсіздігі. 1-бөлім. Механикалық және физикалық қасиеттерге қатысты қауіпсіздік аспектілері) • Еуропалық стандарт (EN 71-1: 2014 + A1: 2018 - ойыншықтардың қауіпсіздігі. 1-бөлім. Механикалық және физикалық қасиеттері) Американдық стандарт (ASTM F963 - 17 - Ойыншықтардың қауіпсіздігіне арналған тұтынушылардың қауіпсіздігінің стандартты талаптары). • Австралия / Жаңа Зеландия стандарты (AS / NZS ISO 8124.1: 2019 - Ойыншықтардың қауіпсіздігі. Бөлім 1. Механикалық және физикалық қасиеттерге қатысты қауіпсіздік аспектілері, бұл жалпыға ортақ халықаралық стандарт болып табылады). Ұсынылған қауіпсіздік стандарты осы стандарттардағыдан басқа талаптарды белгілемейді. Осы стандарттардың сақталуын қамтамасыз ету жеткізушілер үшін реттеудің күрделілігін және қайталануын азайтады, осылайша саудадағы техникалық кедергілерді азайтады. Бұл стандарттар қолданыстағы міндетті қауіпсіздік стандартына салыстырмалы талаптарды қоятынына қарамастан, олар «келген кезде» кішкентай қуатты магниттермен жеткізуге рұқсат етілген ойыншықтар санын шектеу арқылы тұтынушыға қауіпті азайтуды көздейді. Ілеспе консультациялық құжатта балалар ойыншықтарының бес стандартына, оның ішінде магниті бар балалар ойыншықтарының міндетті қауіпсіздік стандартына қатысты қауіптер мен саясат тәсілдерін алдын-ала қарастыру сипатталған.  
 1.  
G/TBT/N/KOR/893   Қауіпсіздік пен қолдау туралы қазіргі заманғы қалпына келтіру медицинасы және заманауи биологиялық өнімдер туралы заңның атқарушы қаулысы (71 бет, корей тілінде) Хабарламадан 60 күн
19 мая 2020г. Биологиялық өнімдер; Басқалары (СН VED 300190); Басқалар (HS 300 490)  
Корея - Қазіргі заманғы қалпына келтіретін медицина мен заманауи биологиялық препараттардың қауіпсіздігі мен қолдауы туралы заңның қабылдануымен, қазіргі заманғы қалпына келтіретін медицина мен алдыңғы қатарлы биологиялық препараттардың қауіпсіздігі мен қолдауы туралы міндетті заң күшіне енеді, ол осы заңмен жүктелген мәселелерді және оған қажетті мәселелерді қарастырады. іске асыру. - 31-бап: алдыңғы қатарлы биологиялық өнімдердің импорты туралы хабардар ету үшін қажетті қондырғы стандарттары. - 32-бап: адам клеткаларын басқару ісін мақұлдау үшін қажетті құралдар, жабдықтар, адами ресурстар және сапа менеджменті жүйесі туралы және т.б. 34-36-бап: 1) бағаналы жасушалар, жануарлар тіндері мен жасушалары, гендік терапия өнімдері және басқа да заманауи биологиялық өнімдері бар қазіргі заманғы кейбір биологиялық өнімдерге ұзақ мерзімді зерттеулер жүргізілуі мүмкін болған жағдайда. 2) тергеу объектісі ретінде белгілеуге байланысты мәселелерді тағайындау, белгіні кері шақыру және т.б.  
 1.  
G/TBT/N/JPN/653/Add.1   2020 жылғы 19 мамырдағы келесі байланыс Жапония делегациясының өтініші бойынша таратылуда. Биологиялық өнімдерге қойылатын минималды талаптарға ішінара түзету 13 мамырда биологиялық өнімдерге қойылатын минималды талаптарға сәйкес мақалаларды құру, өзгерту және жою туралы түзету қабылданды және жарияланды. https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_3278_00_e.pdf  
19 мамыр 2020ж.    
Япония    
 1.  
G/TBT/N/IDN/127   Жалпы директорлық телефон желісіне (PSTN) қосылған телекоммуникациялық құрылғыларға техникалық талаптар туралы Бас директордың 2020 жылғы № 4 қаулысы (25 бет, индонезиялық) Хабарламадан 60 күн
19 мамыр 2020ж. IT өнімдері (HS 8443.31.31.10; HS 8443.31.39.10; HS 8443.32.41.10; HS 8443.32.49.20; HS 8517.11.00; HS 8517.12.00; HS 8517.18.00; HS 8517.62.21; Ex HS 8443.31.11.10; Ex HS 8443.31.19.10; Ex HS 8443.31.91.10; Ex HS 8470.50.00  
Индонезия Бұл ереже жалпы пайдаланылатын телефон желісіне (PSTN) қосылған телекоммуникациялық құрылғыларға (телефон, факс аппараты, жеке автоматтандырылған телефон станциясы, кілт телефон жүйесі) техникалық талаптарды анықтайды. Индонезияда өндірілетін, жинақталған, саудаға салынатын және / немесе пайдалану үшін импортталатын тиісті өнімдер осы ережелерге қосымшада көрсетілген техникалық талаптарға сәйкес келуі керек. Сәйкестік қолданыстағы заңдар мен ережелерге сәйкес сәйкестікті растау рәсімін қолдана отырып бағаланады.  
 1.  
G/TBT/N/CZE/250   Қаржы министрлігінің № 01/2020 қаулысында жарияланған, реттелетін бағалармен тауарлар тізіміне өзгерістер енгізу туралы Қаржы министрлігінің № 04/2020 бұйрығы (чех тілінде 2 бет; ағылшын тілінде).  
19 мамыр 2020ж. FFP3 класты респираторлар; Медицинада, хирургияда, стоматологияда немесе ветеринарияда қолданылатын аспаптар мен құрылғылар, соның ішінде сцинтиграфия аппараттары, басқа да электромедициналық құрылғылар және көзді тексеруге арналған құрылғылар (HS 9018); Медициналық ғылымдар және жалпы медициналық мекемелер (ICS 11.020)  
Чешская Республика Қаржы министрлігінің № 01/2020 бұйрығы жаңа SARS-CoV-2 / COVID-19 коронавирусымен жұқтыру қаупінен туындаған ағымдағы жағдайға байланысты жаңартылуда. Осы шараның мақсаты инфекцияның таралуын және осы короновирус туындаған аурудың алдын алу мақсатында, медицина қызметкерлері үшін, атап айтқанда, сондай-ақ азаматтар үшін, қорғаныш жабдықтар жеткілікті мөлшерін қамтамасыз ету болып табылады. Қаржы министрлігі № 04/2020 қаулысы Чехия Республикасының үкіметі жариялаған төтенше жағдай туралы және мыналарға максималды бағаны белгілейді: • ЕО-да шығарылатын және нарыққа EN 149: 2001 A1: 2009 техникалық стандартына сәйкес нарықта орналастырылған, Еуропалық Парламенттің және Кеңестің, FFP3 класының 2016/425 ережелеріне сәйкес (ЕС) ҚҚС-сыз 175 крон бағасымен. қарамастан қаптама пакетін немесе түріне бірлік санының бірлігі, • Еуропалық Парламент пен Кеңестің (ЕО) 2016/425 ережелеріне сәйкес қорғаныс құралдары, FFP3 класы, ЕО-дан тыс жерде шығарылады және EN 149: 2001 + A1: 2009 техникалық стандартына сәйкес 350 кронға шығарылады; ҚҚС-сыз, пакеттегі немесе орау түріндегі бірлік санына қарамастан, бірлігіне. «Қаржы министрлігінің Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесе отырып, COVID-19 пандемиясында нарықтағы бағалардың тұрақтылығын және FFP3 қорғаныс құралдарының қол жетімділігін қамтамасыз ету мақсатында уақытша реттеу шаралары».  
 1.  
G/TBT/N/USA/1623   Кейбір химиялық заттарды қолданудың жаңа маңызды нұсқаулары (20-5B) (8 бет, ағылшынша)  
20 мамыр 2020ж. Химиялық зат; Қоршаған ортаны қорғау (ICS 13.020), Химия өнеркәсібіндегі өндіріс (ICS 71.020), Химиялық өнімдер (ICS 71.100)  
США Ұсынылатын ереже - Қоршаған ортаны қорғау агенттігі алдын-ала ескертілуі керек (PMN) химиялық заттарға арналған улы заттарды бақылау туралы заңға (TSCA) сәйкес жаңа пайдалану шарттарын (SNUR) ұсынады. Бұл әрекет адамдардан қоршаған ортаны қорғау жөніндегі агенттікке өндіріс басталғанға дейін (импортпен қамту туралы заңда белгіленген) кем дегенде 90 күн бұрын немесе осы химиялық заттардың кез-келгенін осы ұсынылған ережені елеулі пайдалану ретінде анықталған әрекеттер үшін өңдеуден бұрын хабардар етуді талап етеді.  
 1.  
G/TBT/N/KEN/600/Add.1 Кения делегациясының өтініші бойынша 2020 жылғы 19 мамырдағы келесі хабарлама таратылуда. KS 1062: 2018 Kenya Standard - балаларға арналған сырт киім. Техникалық шарттар. Кения ДСҰ мүшелеріне Kenia KS 1062: 2018 стандартына сәйкес - нәрестелерге арналған сыртқы киім - техникалық сипаттама; G / TBT / N / KEN / 600-де ескерту KS 1062 ретінде 2018 жылғы 7 тамызда 2018 жылғы 7 тамыздағы № 8456 бюллетень арқылы қабылданды.https://webstore.kebs.org/  
20 мамыр 2020ж.    
Кения    
 1.  
G/TBT/N/KEN/598/Add.1   Кения делегациясының өтініші бойынша 2020 жылғы 19 мамырдағы келесі хабарлама таратылуда. KS 2757: 2018 Kenya Standard - сәнді матадан жасалған сөмке. Техникалық сипаттама. Кения ДСҰ мүшелеріне KS 2757: 2018 стандарты Кения сәнді матадан жасалған сөмке екендігі туралы хабарлайды - Ерекшеліктер; G / TBT / N / KEN / 598 хабарламасында KS 2757 ретінде 2018 жылғы 7 тамызда № 8456 бюллетень арқылы 2018 жылғы 7 тамызда қабылданды.  
20 мамыр 2020ж.    
Кения    
 1.  
G/TBT/N/KEN/600/Add.1 Кения делегациясының өтініші бойынша 2020 жылғы 19 мамырдағы келесі хабарлама таратылуда. KS 2756: 2018 Кения стандартты - хош иісті ауыз суы. Техникалық шарттар. Кения ДСҰ мүшелеріне Кенияның KS 2756 стандарты: 2018 - хош иісті ауыз суы - сипаттамасы; G / TBT / N / KEN / 599-де ескерту KS 2756 ретінде 2018 жылғы 7 тамызда 2018 жылғы 7 тамыздағы № 8456 бюллетень арқылы қабылданды.  
20 мамыр 2020ж.    
Кения    
 1.  
G/TBT/N/KEN/600/Add.1 Кения делегациясының өтініші бойынша 2020 жылғы 19 мамырдағы келесі хабарлама таратылуда. KS 214-2: 2018 Кения стандарты. Киімге арналған тоқылған төсеніш. 2-бөлім. Ерекшелік 2. Киімге арналған тоқылған төсеніштер. Кения ДСҰ мүшелеріне Кенияның KS 214-2 стандарты туралы хабарлайды: 2018 - тоқылған киім жастықшалары - техникалық сипаттаманың бөлігі 2. Матадан тігілген жастықшалар; G / TBT / N / KEN / 596-да KS 214-2 ретінде ескерту 2018 жылғы 7 тамызда 2018 жылғы 7 тамыздағы № 8456 бюллетень арқылы қабылданды.  
20 мамыр 2020ж.    
Кения    
 1.  
G/TBT/N/KEN/595/Add.1   Кения делегациясының өтініші бойынша 2020 жылғы 19 мамырдағы келесі хабарлама таратылуда. KS 214-1: 2018 Кения стандарты. Өрілген киім. 1-бөлім. Ерекшеліктер: Өрілген киім. Кения ДСҰ мүшелеріне Кенияның KS 214-1 стандарты: 2018 - тоқылған маталар - сипаттаманың 1-бөлімі: тоқылған киім; K / 214-1 ретінде G / TBT / N / KEN / 595 хабарламасы 2018 жылғы 7 тамызда № 8456 бюллетень арқылы 2018 жылғы 7 тамызда қабылданды  
20 мамыр 2020ж.    
Кения    
 1.  
G/TBT/N/USA/903/Add.2   Келесі хабарлама, Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша, 2020 жылдың 25 мамырында таратылады. TITLE: энергия үнемдеу бағдарламасын: Отандық және коммерциялық кір жуғыш машиналар үшін сынау рәсімдері АГЕНЦИЯ: Энергия тиімділігі және жаңартылатын энергия көздері басқармасы, Энергетика департаменті АКЦИЯ: ақпаратты сұрау. ТҮЙІН: АҚШ Энергетика министрлігі ( «Doe») Кір жуғыш машиналарға арналған өзінің сынақ рәсімдері өзгертуге керек пе қарастыру ақпаратты ( «RFI») сұрау арқылы деректерді жинау процесін бастайды. Ұсыныстарға сұраныстың бөлігі ретінде Энергетика департаменті тестілеу процедурасының соңғы жаңартылуынан бастап өнімді сынау әдіснамасында қандай да бір өзгерістер болған ба немесе нарықта жаңа өнімдердің пайда болуы туралы түсініктеме сұрайды, бұл кір жуғыш машиналарды тестілеу рәсіміне өзгерістер енгізу қажеттілігіне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, DOE агенттікке ағымдық тестілеу процедурасы өнімді пайдалану орташа циклін көрсететін және жүргізуге тым ауыр болмайтын нәтижелер шығаруға мүмкіндік беретін деректер мен ақпаратты сұрайды, сондықтан оны өзгерту қажет емес. Энергетика департаменті ағымдағы тестілеу процедурасының нақты аспектілері, оның ішінде анықтамалар, шарттар және сынақ құралдары, өлшеу әдістері, әдеттегі пайдалану және тиімділік коэффициенттері және метрикалық анықтамаларды түсіндіруді сұрайды. DOE сонымен қатар болашақта стандартты тестілік процедураларды өткізу туралы, оның ішінде орташа пайдалану циклінде немесе пайдалану кезеңінде энергия мен су шығынын өлшеу үшін тестілеу процедураларын ақылға қонымды түрде әзірлеу әдістерін қоса, DOE шешімін хабарлауы мүмкін кез келген қосымша тақырыптар бойынша түсініктеме сұрайды , және жүргізу өте ауыр емес. DOE осы құжаттағы кез-келген тақырып бойынша (оның ішінде осы RFI-де қамтылмаған тақырыптар) қоғамның жазбаша ескертулерін қолдайдыhttps://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-22/html/2020-09990.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-22/pdf/2020-09990.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_3370_00_e.pdf  
25 мамыр 2020ж.    
США    
 1.  
G/TBT/N/TPKM/396/Add.1   2020 жылғы 25 мамырдағы келесі хабарлама Тайвань, Пэнгху, Кинмен және Мацу жеке кедендік аймағының делегациясының өтініші бойынша таратылуда. Тайвань, Пэнгху, Киньмен және Мацудың жекелеген кедендік аумақтары 2019 жылғы 18 желтоқсандағы G / TBT / N / TPKM / 396 сәйкес «Жану факторлары және тұрақты ластау көздерінде қолданылатын отынның компоненттерінің стандарттары» жарияланғанын хабарлайды. 2020 жылдың наурызы және сол күні күшіне енді.https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3385_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3385_00_x.pdf    
25 мамыр 2020 жыл    
Тайвань, Пэнху, Цзинь және Мацу жеке кедендік аумағы.    
 1.  
G/TBT/N/KEN/873/Add.1   2020 жылғы 20 мамырдағы келесі хабарлама Кения делегациясының өтініші бойынша таратылады. KS 2030: 2019 радиоактивті заттармен емделетін пациенттерді шығару. Практикалық ережелер жинағы Кения БСҰ мүшелерін Кения KS 2030: 2019 стандарты радиоактивті заттармен емдеуден өтетін пациенттерді шығару - тәжірибелік ережелер жинағы; G / TBT / N / KEN / 873 DKS 2030: 2019 ретінде мәлімделген, 2020 жылғы 9 сәуірде № 3095 бюллетень арқылы қабылданды.  
2020 ж. 25 мамыр    
Кения    
 1.  
G/TBT/N/JPN/664   Биологиялық өнімдерге қойылатын ең төменгі талаптарға ішінара түзету, сондай-ақ тестілеудің Ұлттық шығарылымы туралы жария хабарламаға ішінара түзету (1 бет ағылшын тілінде) Хабарлама түскен сәттен бастап 30 күн
2020 ж. 25 мамыр Фармацевтикалық өнімдер (HS: 30)  
Жапония Биологиялық өнімдерге қойылатын ең аз талаптар қайта бекітілетін вакцина өніміне арналған стандартты қосу үшін ішінара өзгертілуі тиіс. Босату туралы Ұлттық тестілеу туралы жария хабарлама жоғарыда аталған вакцина өнімін қамтамасыз ету үшін ішінара өзгертілуі тиіс.  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1148   SI 1254-тоңазытқышта сақталатын Өсімдік шикізатынан жасалған салаттар (12 бет, ивритте) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
2020 ж. 25 мамыр Тоңазытқышта сақталатын Өсімдік шикізатынан жасалған салаттар; HS: 07; ICS: 67,060, 67,080,01  
Израиль Өсімдік шикізатынан дайындалған және тоңазыту камераларында консервіленген салаттарға қатысты SI 1254 жартылай міндетті стандартын қайта қарау. Ескі нұсқа мен осы жаңа қайта қаралған стандарт жобасы арасындағы негізгі айырмашылықтар мыналардан тұрады:: * стандартты қолдану саласына бірнеше түсініктеме қосады; * Нормативтік сілтемелерді өзгертеді • Ескі стандарт және жаңа қайта қаралған стандарт жаңа қайта қаралған стандарт күшіне енген күннен бастап 6 ай мерзімге қолданылатын болады. Осы уақыт ішінде өнімдер ескі немесе жақында қайта қаралған стандарттарға сәйкес тестіленуі мүмкін. Қайта қаралған стандарттың барлық бөлімдері жаңа редакция күшіне енгеннен кейін міндетті түрде жарияланатын болады.  
 1.  
G/TBT/N/IND/147   Автомобиль дөңгелектері үшін ереже (сапаны бақылау), 2020 (2 бет, ағылшын тілінде) Хабарлама түскен сәттен бастап 30 күн
2020 ж. 25 мамыр Автомобиль дөңгелектері (код ТН ВЭД 87087000)  
Үндістан Автомобиль дөңгелектеріне арналған ереже (сапаны бақылау)  
 1.  
G/TBT/N/BRA/1010   2020 жылғы 15 мамырдағы № 10 Техникалық регламент жобасы. (ConsultaPublica 10, de 15 de Mayo de 2020) (4 бет, португал тілінде) Хабарлама түскен сәттен бастап 30 күн
2020 ж. 25 мамыр Әлсіз әсер етудің нормативтік шаралары  
Бразилия Уақыт өте келе жойылған, ал қоғам үшін қажеттілік немесе мақсат айқындалмаған алдын ала буып-түйілген өнімдердің төмен әсерін реттеу жөніндегі шараларды жою туралы ұсыныс.  
 1.  
G/TBT/N/TZA/471   TBS / AFDC 29 (5735) P3 шоколад (тәттілендірілген какао ұнтағы)-ерекшелігі (5 бет, ағылшын тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
2020 ж. 26 мамыр TBS / AFDC 29 (5735) P3 шоколад (тәттілендірілген какао ұнтағы)-ерекшелігі (5 бет, ағылшын тілінде)  
Танзания Танзанияның осы стандарты адамның тұтынуына арналған сусын ретінде пайдалануға арналған шоколад (тәттілендірілген какао ұнтағы) ішуге арналған талаптарды, сынама алу әдістерін және сынауды анықтайды.  
 1.  
G/TBT/N/TZA/470   TBS / AFDC 29 (3538) P3 Какао ұнтағы (нәзік)-ерекшелігі (6 бет, ағылшын тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
2020 ж. 26 мамыр Какао (ICS 67.140.30)  
Танзания Осы Танзания стандарты адамның тұтынуына арналған тәтті емес какао ұнтағын іріктеу және сынау талаптарын, әдісін белгілейді.  
 1.  
G/TBT/N/TZA/469   TBS / AFDC 29 (3267) P3 Шоколад - ерекшелігі (11 бет, ағылшын тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
2020 ж. 26 мамыр Шоколад (ICS 67.190)  
Танзания Танзания стандарты адамның тұтынуы үшін өңделген кәмпиттердің әр түрлі түрлеріне арналған талаптарды, сынама алу және сынау әдісін анықтайды.  
 1.  
G/TBT/N/TPKM/415   Қосымша шпалдарға арналған құқықтық инспекция талаптары бойынша ұсыныс (2 бет, ағылшын тілінде, 1 бет қытай тілінде) Хабарлама түскен сәттен бастап 30 күн
2020 ж. 26 мамыр CCN төсек жанындағы шпалдар: 9403.20.00.00-1B, 9403.50.10.00-2b, 9403.50.90.00-5B; басқа металл жиһаз (HS 940320); жатын бөлмеде пайдаланылатын ағаш жиһаз (HS 940350)  
Тайвань, Пэнху, мені және Мацу жеке кеден аумағы Соңғы жылдары орын алған, нәрестелердің ауыр жарақатына алып келген оқиғаларға байланысты, стандарттар бюросы, метрология және инспекциялар төсек жанындағы жатын орындардың қауіпсіздігі мен сапасын реттеуге ниетті. Сәйкестікті бағалау рәсімі немесе үлгімен мақұлданған мерзімді бақылау немесе өнімді сертификаттауды тіркеу (2 модуль + 3 модуль) болып табылады.  
 1.  
G/TBT/N/KOR/896   «Квази-дәрілерді қолдану аймағын белгілеу» ұсынылатын түзетулер (4 бет, корей тілінде) 29 мамыр 2020ж.
2020 ж. 26 мамыр квази-дәрілер; басқа да дайын бұйымдар, оның ішінде үлгілер (HS6307)  
Корея Корея Республикасының Тамақ өнімдері мен дәрілер қауіпсіздігі министрлігі (MFDS) хирургиялық маскаларды қолдану аясын келесі түрде кеңейту үшін «Квази-дәрілердің тағайындалған көлеміне» өзгерістер енгізді: - Хирургиялық маскалар күнделікті өмірде ұсақ бөлшектердің берілуін болдырмау үшін пайдаланылуы мүмкін.  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1150   SI 20, бөлім 1-шамдар: жалпы талаптар және сынау (231 бет ағылшын тілінде; 11 бет Иврит) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
2020 ж. 26 мамыр Шамдар; HS: 9405; ICS: 29.140.40  
Израиль   Шамдарға қатысты SI 20, 1 бөлім міндетті стандартын қайта қарау. Бұл жобада қайта қаралған стандарттың нұсқасы МЭК 60598 1 халықаралық стандарты қабылданды-8.0: 2014-05 және түзету 1-8.0: 2017-09. Ескі және жаңа қайта қаралған стандарт осы қайта қарау күшіне енген сәттен бастап 2021 жылғы 23 ақпанға дейін (LVD еуропалық директивасының күшіне енуіне ұқсас) қолданылатын болады. Осы уақыт ішінде өнімдер ескі немесе жаңа қайта қаралған стандартқа сәйкес сыналуы мүмкін.  
 1.  
G/TBT/N/BRA/994/Corr.1   2020 жылғы 20 мамырдағы келесі хабарлама Бразилия делегациясының өтініші бойынша таратылады. G / TBT / N / BRA / 994 хабарламасы қате бойынша таратылды және сондықтан жарамсыз деп саналады.  
2020 ж. 26 мамыр    
Бразилия    
 1.  
G/TBT/N/BRA/994/Add.1/Corr.2   2020 жылғы 20 мамырдағы келесі хабарлама Бразилия делегациясының өтініші бойынша таратылады. G/TBT/N/BRA/994/Add хабарламасы.1 қате бойынша таратылды және сондықтан жарамсыз деп саналады.  
2020 ж. 26 мамыр    
Бразилия    
 1.  
G/TBT/N/BGD/3/Add.1   2020 жылғы 26 мамырдағы келесі хабарлама Бангладеш делегациясының өтініші бойынша таратылады. Қауіпті қалдықтармен (электрондық қалдықтармен) жұмыс істеу қағидалары, 2019 G / TBT / N / BGD / 3 хабарламасының 10 тармағында айтылған түсіндірмелерге арналған соңғы күн 2020 жылдың 30 маусымына дейін ашылады.  
2020 ж. 26 мамыр    
Бангладеш    
 1.  
G/TBT/N/UKR/165   «Азық-түлік өнімдерімен байланысқа арналған материалдар мен заттарға қойылатын талаптар туралы» Украина Заңының жобасы (30 бет, украин тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
2020 ж. 26 мамыр азық-түлік өнімдері  
Украина Заң жобасы тамақ өнімдерін өндіру, айналымы және пайдалану, атап айтқанда, тікелей немесе жанама байланыс жасауға арналған материалдар мен бұйымдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін айқындайды.: * негізгі ережелер; * тамақ өнімдерімен жанасуға арналған материалдар мен заттарға жалпы және арнайы талаптар; * тамақ өнімдерімен жанасуға арналған материалдар мен бұйымдардың өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу; * таңбалау, сәйкестік декларациясы және тамақ өнімдерімен жанасуға арналған материалдар мен бұйымдардың қадағалануын қамтамасыз ету үшін талаптар; * Тамақ өнімдерімен жанасуға арналған материалдар мен бұйымдарды өндіру кезінде тиісті өндірістік практика (GMP) ; * мемлекеттік бақылау және нарық операторларының жауапкершілігі.  
 1.  
G/TBT/N/MAR/30   Өнеркәсіп, сауда және жасыл және цифрлық экономика министрінің 14 Chaabane 1441 (8 сәуір 2020 ж.) № 1060-20 бұйрығы) 16 мамыр 2020ж.
2020 ж. 27 мамыр Қорғаныш маскалары материалының нетканогосынан үшін медициналық емес пайдалану.  
Марокко Мәлімделген бұйрықта спанбонд бастапқы полипропиленнен дайындалуы тиіс мата емес материалдан жасалған маскалардың техникалық сипаттамалары белгіленеді. Ол сондай-ақ орнатады: - конструкция мен өнімділікке қойылатын талаптар; - буып-түюге, таңбалауға қойылатын талаптар; - нарықта осы маскаларды ұсынуға жауапты тараптың мароккалық стандарттау институты берген, мароккалық нормативтік анықтамалық құжаттарға сәйкестігін растайтын сертификаты болуы немесе ондай болмаған жағдайда, сәйкестікті бағалау жөніндегі органның өнім мен қызметтердің қауіпсіздігі туралы № 24-09 Заңға сәйкес бекітілуін қамтамасыз ету міндеттемесі.  
 1.  
G/TBT/N/IND/148   Болат және болат бұйымдары (сапаны бақылау), екінші Тапсырыс, 2020 жыл (8 бет, ағылшын тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
2020 ж. 27 мамыр Sl. № Үнді стандарттары Болат немесе болат бұйымдар (1) (2) (3) 1. IS 412: 1975 жалпы мақсаттағы кеңейтілген металл болаттан жасалған парақтардың ерекшелігі; 2. IS 2100: 1970 қазандықтар үшін шыбықтар мен секциялардың Болат дайындамаларына арналған Спецификация; 3. IS 2589: 1975 қатты тартылған болат сым үшін қаптау серіппелері; 4. IS 3298: 1981 кеме жасау үшін жұмсақ болаттан жасалған тойтарма ерекшелігі; 5. IS 4072: 1975 серіппелі шайба үшін болат ерекшелігі; 6. IS 8510: 1977 Арматура мен роторларды байлауға арналған қалайыланған болат сым ерекшелігі. 1-бөлім: 1-бөлім: жалпы талаптар үшін 2-бөлім: 2-бөлім: магнитті жолақтар үшін 3-бөлім: магнитті емес сыммен байлау үшін; 7. IS 8563: 1977 шплинттерді жасау үшін жұмсақ болаттан жасалған жартылай дөңгелек сым ерекшелігі; 8. IS 8564: 1977 болат сым ниппельге арналған сым ерекшелігі; 9. IS8565: 1977 Heald Wire үшін ерекшелігі; 10. IS8566: 1977 болат сым ерекшелігі; 11. IS 8917: 1978 гальваникалық ванналарға арналған болат пластиналар ерекшелігі; 12. IS9442: 1980 ауылшаруашылық топырақ өңдеу дискілерін өндіруге арналған ыстықтай илектелген болат табақтар мен жолақтар үшін ерекшелік; 13. IS9485: 1980 Фарфорды эмальдау үшін суық иленген және ыстық иленген көміртекті болаттан жасалған табақтың ерекшелігі; 14. IS10794: 1984 Коттар штифтері үшін жұмсақ болаттан жасалған сым ерекшелігі; 15. IS12262: 1988 серіппелі шайба үшін трапеция Болат сымының ерекшелігі; 16. IS12313: 1988 ыстық батыру Terne көміртекті болат парақтар үшін Спецификация; 17. IS15911: 2010 Конструкциялық Болат (қалыпты сапа) - ерекшелігі; 18. IS4430: 1979 Болат пресс-қалыптарға арналған ерекшелігі; 19. IS4431: 1979 көміртекті және марганецсіз кесетін болат үшін ерекшелік; 20. IS4432: 1988 болатты цементтеу үшін ерекшелік; 21. Is 5518: 1996 соғу спецификациясы үшін қалыптау блоктары үшін болат; 22. IS 8748: 1978 CTC соғылған / катандық сегменттерге арналған ерекшелік; 23. IS 12145: 1987 қысым ыдыстары үшін шыңдалған және босатылған легирленген болаттан жасалған шыңдау ерекшелігі; 24. IS 13387: 1992 металды қалыптау үшін аспаптық болаттан жасалған соғулар. Техникалық шарттар; 25. IS14698: 1999 қорғаныс қызметтерінің ерекшелігінде пайдаланылатын корпустар мен сынамалы атыстарды дайындауға арналған көміртекті және төмен қоспаланған қорытпалардан жасалған дайындамалар, блюмалар, слябалар мен шыбықтар; 26. IS / ISO 11951: 1995 қалайы болат немесе хром жабыны / хром оксиді бар электролиттік болат өндіруге арналған орам түріндегі суық қалпына келтірумен қара қаңылтыр Болат; 27. IS 3930: 1994 ыстыққа төзімді және индукциялық шыңдау үшін болат. Техникалық шарттар; 28. IS 5478: 1969 металл табақ және жолақтың термостат ерекшелігі; 29. IS: 13352: 2004 үздіксіз құйылған дайындамалардан, дайындамалардан және слябтардан жасалған соғуға арналған қор. Сипаттамасы; 30. IS: 16644 болат сым. Техникалық шарттар.  
Үндістан Бұл бұйрық 1-кестеде санамаланған болат пен болат бұйымдарының Үнді стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз етуге бағытталған. Бұйрық тапсырыстың 1 кестесінде көрсетілгендей, Үндістанға болат пен болат бұйымдарын экспорттауға ниет білдірген Үндістандағы барлық өндірушілер мен барлық дайындаушыларды стандартты марканы пайдалану үшін үнді стандарттары бюросынан осындай бұйымдарды тұрақты өндіру басталғанға дейін қолданыстағы лицензия алуға міндеттейді. Бұдан басқа, ешкім де стандарттарға сәйкес келмейтін және бюроның стандартты белгісі жоқ 1-кестеде көрсетілген кез келген Болат бұйымдарды өндіруге, импорттауға, таратуға, сатуға, сатуға, жалға беруге, сақтауға немесе сатуға қоюға тиіс емес.  
 1.  
G/TBT/N/USA/590/Add.3   2020 жылғы 28 мамырдағы келесі хабарлама Америка Құрама Штаттары делегациясының өтініші бойынша қолданылады. Атауы: ақпаратты жинау жөніндегі агенттіктің қызметі; OMB шолуға ұсыну; түсініктемелер сұрату; матрастар мен матрастардың тұтанғыштығына Стандарт және матрастар мен матрастардың тұтанғыштығына Стандарт және матрастардың тұтанғыштығына Стандарт (ашық от) Агенттік: тұтыну тауарларының қауіпсіздігі жөніндегі Комиссия Әрекет: Хабарлама. Түйіндеме: 1995 жылғы қағаз жұмысының көлемін қысқарту туралы Заңның талаптарына сәйкес тұтыну тауарларының қауіпсіздігі жөніндегі Комиссия (Комиссия немесе CPSC) комиссия басқару және бюджет мәселелері жөніндегі басқармаға (OMB) бұрын OMB № 3041-0014 бақылауымен бекітілген матрастар мен матрастардың тұтану стандартына және матрастар үшін тұтану стандартына байланысты ақпаратты жинауды бекітуді ұзартуға сұрау салғанын хабарлайды. 2020 жылдың 13 наурызында CPSC Агенттіктің ақпарат жинауды мақұлдауды ұзартуға қол жеткізу ниеті туралы жариялау үшін Федералдық тізілімде хабарлама жариялады. Комиссия ешқандай түсініктеме алған жоқ. Сондықтан, Бұл хабарламаны жариялай отырып, Комиссия CPSC OMB-ға өзгеріссіз осы ақпаратты жинауды мақұлдауды ұзартуға сұрау берді деп хабарлайды. https://www.regulations.gov/docket?D=CPSC-2010-0055. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-26/html/2020-11225.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-26/pdf/2020-11225.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_3429_00_e.pdf  
2020 ж. 28 мамыр    
АҚШ    
 1.  
G/TBT/N/KOR/897   Автомобильдерге және қосалқы бөлшектерге арналған корейлік қауіпсіздік ережелері мен пайдалану сипаттамаларын қайта қарау (49 бет, корей тілінде) Хабарланған сәттен бастап 60 күн
2020 ж. 28 мамыр Автокөлік  
Корея Мынадай өзгерістер енгізілетін болады: A. жүк автомобилі мен арнайы көлік құралының көтергіш осінің стандарттарын өзгерту және жанымен айналдырылған орындықты орнатуға тыйым салу (13-баптың және 25-баптың жобасы)) - Жүк автомобилі мен арнайы көлік құралының көтергіш осінің стандарттарын нақтылау және жанымен айналдырылған орындықты орнатуға тыйым салатын стандарттарды орнату. В. автобустардың құрылымын және автомобильден тыс жаяу жүргіншілер үшін қауіпсіздік стандарттарын жақсарту (29, 30, 53 және 53-2-баптар жобалары)) - Интерпретациядағы айырмашылықты тудыруы мүмкін автобустағы есіктерге және қосалқы шығуларға арналған стандарттарды нақтылау және автомобиль артындағы жаяу жүргіншіге арналған дыбыстық сигнал мен дыбыстық сигналға арналған стандарттарды анық түсіндіру. С. жаяу жүргіншінің моделі түріндегі көлемді фонарьды және соққы әсерінің / жарақаттың өлшемдерін халықаралық стандарттармен келісу (40-2 және 102-2-баптардың жобалары)) - Ауыр көлік құралының артқы фонарьына габариттік фонарь және төменгі бөліктің моделі (Flex-PLI) түріндегі икемді соққы элементіне арналған стандарттарды халықаралық стандарттарға сәйкес келтіру қажет. D. электр мотоциклдері үшін жаңа стандарттар орнату (69-3, 69-4 және 64-баптар жобалары)) - Жоғары вольтты электр жүйесінің (HVES) және қайта зарядталатын энергияны сақтау жүйесінің (REESS) қауіпсіздік стандарттарын халықаралық стандарттар деңгейіне сәйкес келтіру үшін жақсарту және электр мотоцикл шиналарындағы қысым стандарттарын халықаралық стандарттарға сәйкес келтіру.  
Мақаланың шыққан күні: 26.06.2020 16:26
Парақтағы соңғы өзгерістер: 26.06.2020 16:26
Сұрақ қою Өмiрбаян Сөз сөйлеулер

Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi Құмар Іргебайұлы Ақсақалов

Шілде 2020
ДсСсСрБсЖмСнЖк
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Әкімнің блогы
МО басшыларына сұрақ қою
Халықтық бақылау
 Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми сайтынҚазақстан Республикасы Президентінің ресми сайтыҚазақстан Республикасының Премьер-Министрі Официальный ресурсАссамблея народов Казахстана Стратегия Казахстан 2050«Қазақстан — ұлы дала елі» ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКСПОРТ ПОРТАЛЫ Дорожная карта«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»Қазақстан Республикасы Жоғарғы СотыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіҚазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынадыҚазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің деректер базасыtrade.gov.kzӘкімдіктің электрондық қызметтеріortcom.kzАлтын сапаМодернизация пенсионной системыҚазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіЗащита бизнеса СКОЦентр оценки эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан ҚР инвестиция және даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетіҚазақстанның ветеринарлық дәрігерлерінің қауымдастығыСот кабинетіНациональная палата предпринимателей Республики Казахстан — «Атамекен» Электрондық еңбек биржасы БжЗқ зейнетақы қорыkazakhstan.travelwww.business.gov.kzIfk.kzказконтентДоступное жильё 2020www.kdb.kzҚазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығыGalam TV Ұлттық телерадио хабарларын таратуТелерадиохабар тарату саласындағы ұлттық операторыБәсекеге кабілеттілік жөніндегі кеңес Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest» «БЖЗҚ» АҚҚазақстан-Петропавл«ШАПАҒАТ» республикалық форумыҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы100 жаңа есімҚазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
ТИЦ Яндекс.Метрика

@2020 Солтүстiк Қазақстан облысының ресми интернет-ресурсы